Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Belönas för viktiga fynd kring hjärt-kärlsjukdom

2015-11-02

Ung hjärtläkare vid Skånes universitetssjukhus belönas för sina forskningsinsatser kring förmaksflimmer, hjärtsvikt, sjukdom i hjärtats klaffar och förebyggande av hjärtinfarkt.

Gustav Smith och hans kollegor publicerade tidigare i år bland annat en artikel i tidskriften Lancet som visade att genetisk information, med lovande resultat, kan användas som vägledning för förebyggande behandling av hjärtinfarkt.

I en annan serie av studier har gruppen visat att högt kolesterol orsakar sjukdom i hjärtats klaffar, så kallad aortastenos. Det har lagt grunden för en pågående klinisk prövning av en viss typ av kolesterolsänkande behandling vid aortastenos. I ytterligare en annan studie har han hittat en gen som påverkar prognosen vid hjärtsvikt och han arbetar för närvarande med att i experimentella modeller av hjärtsvikt klarlägga mekanismen för genen som tidigare inte knutits till hjärtsjukdom. Gustav Smith har också bidragit till att visa att förmaksflimmer orsakas av ett komplext samspel av många genvarianter med små individuella effekter.

Läs mer i pressmedelande från Skånes universitetssjukhus