Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bättre behandlingsmetoder för hjärnskadade

2009-09-10

 

Hur uppfattar och tolkar hjärnan ett konkret ord som bord jämfört med ett abstrakt ord som idé eller ett känsloord som ”lycka”?

Hur påverkar satsmelodi hjärnans tolkning av meningsbyggnad och hur påverkar ordaccenter uppfattningen av ordstruktur?

Illustration: Rikkard Häggbom

Vid Humanistlaboratoriet arbetar ett forskarlag med att med hjälp av en sofistikerad mikrovoltmätare, EEG, mäta förändringar i spänningen över huvudet som kommer av olika sorters hjärnaktivitet. Området är hittills relativt outforskat.

Ett mål med den utökade kunskapen är att utveckla och förbättra diagnos- och behandlingsmetoder för hjärnskadade. Forskningen sker i samarbete med en logoped på Universitetssjukhuset i Malmö.

Läs mer http://project.sol.lu.se/gpdb

LISELOTTE FRITZ

Artikeln har tidigare varit publicerad i Innovation LUND, bilaga i Dagens industri 090903.