Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Även flickor begår sexuella övergrepp

2010-01-05
ung tjej
Foto: Dreamstime

Det säger Cecilia Kjellgren som tillsammans med Gisela Priebe forskar om ungdomars sexualitet. Båda är verksamma vid Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet.

Cecilia Kjellgren har i sin forskning inriktat sig på att studera de ungdomar som utsätter andra för sexuella övergrepp och Gisela Priebe utgår framför allt från de drabbades perspektiv i sin forskning.

Enkätstudie ger ny kunskap om ungdomars sexualitet

– En pojke som säger att han har utsatts för våldtäkt av en flicka blir inte tagen på allvar idag, säger Gisela Priebe. Få polisanmäler och de anmälningar som görs leder inte till åtal. Det är snarare så att en pojke som berättar att han har utsatts för sexuella övergrepp av en flicka hånas för detta. Han känner sig kränkt och skuldbelägger i stället sig själv.

Under 2003 och 2004 gjordes en enkät där Gisela Priebe och andra forskare i Sverige och Norge ställde frågor till drygt 4300 gymnasieungdomar kring deras sexualitet. I form av anonyma enkäter fick ungdomarna, som var i 18-årsåldern, svara på en mängd olika frågor.

Någon liknande enkätstudie om ungdomar som utsätter andra för sexuella övergrepp har tidigare inte gjorts och den gör det nu möjligt för forskarna att få fram ny kunskap och en ökad förståelse för dessa ungdomar.

Liknande riskfaktorer inblandade

– Vår studie sätter nytt ljus på frågan om flickor som begår sexuella övergrepp, menar Cecilia Kjellgren. Vi kan bland annat se att pojkar och flickor som utsätter andra för sexuella övergrepp har ett liknande beteende. Det är liknande riskfaktorer inblandade.

Både pojkar och flickor som utsätter andra för sexuella övergrepp har ofta en fixering vid sex, tittar på våldsamma porrfilmer och ursäktar sitt beteende med att lägga över skulden på andra genom att tro på olika ”våldtäktsmyter”, som att motstånd skulle uppmuntra till sex.

Ofta finns också alkohol och andra droger med i bilden, och forskarna menar också att ungdomarnas ökade närvaro på internet kan spela en roll. Inte sällan beskriver de även brister i relationen till sina föräldrar.

Viktigt hitta de som utsätter andra för sexuella övergrepp

– Tidigare kände man inte till att flickor begår sexuella övergrepp och att de gör det på ett liknande sätt som pojkar, säger Cecilia Kjellgren. Ett viktigt budskap till dem som jobbar kliniskt med detta på till exempel ungdomsmottagningar är att inte utesluta möjligheten att även flickor kan utsätta andra för sexuella övergrepp.

Cecilia Kjellgren menar att den medvetenheten behöver finnas med i mötet med både de ungdomar som kan ha utsatts för tvingande sex som de som har ett oroande sexuellt beteende.

– Hälften av flickorna i undersökningen som uppger att de har utsatt andra för sexuella övergrepp har gjort det mer än en gång. Och det är viktigt att dessa flickor upptäcks och får hjälp, inte minst för att förhindra nya övergrepp, säger Gisela Priebe.

NINA HULT

oktober 2009

Artikeln är tidigare publicerad som Månadens vetenskapliga artikel vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.