Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ätstörning och diabetes – en farlig kombination

2017-11-09

Stört ätbeteende är mer än dubbelt så vanligt bland ungdomar med typ 1 diabetes jämfört med tonåringar som inte har sjukdomen. En sammanställning av sex forskningsrapporter från olika länder visar att ungefär sju procent av barn i åldrarna 7 till 18 år med typ 1 diabetes har någon form av ätstörning. Motsvarande siffra för icke-diabetiker i de åldrarna är 2,8 procent. Läs hela artikeln på Diabetesportalen