Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Artificiell intelligens ska göra diabetesvården bättre

2017-06-20

Kan artificiell intelligens bidra till smartare användning av sjukvårdens resurser och leda till en bättre diabetesvård? Tillsammans med Region Skåne tar Lunds universitet täten i en satsning på e-hälsa och diabetes.
– Vinnare är både patienten och samhället, säger Damon Tojjar som leder projektet.

Christina Bjartell (tv) och Mattias Jönsson verksamhetschef på Capio i Malmö (i mitten) deltar i projektet som leds av Damon Tojjar (th).

Efter att ha fått diagnosen typ 2-diabetes väntar för det mesta en krokig väg till bästa behandlingen kantad av många olika läkemedel. I dagens riktlinjer saknas specifik vägledning i vilket preparat som bäst passar den enskilde patienten. Samtidigt har såväl antalet patienter som nya godkända produkter ökat i antal de senaste åren. Resultatet är att allt fler läkemedel skrivs ut till allt fler patienter, utan adekvat uppföljning och utvärdering.

Ger rekommendationer

Ett intelligent digitalt beslutsstöd ger läkare behandlingsrekommendationer anpassade till varje enskild patient. Detta genom att verktyget samlar in och tolkar patientdata. Patienten kan med sin app få större möjlighet att förstå och följa sin behandling, och därigenom få bättre kontroll över sin diabetes.

Lösningen bygger på artificiell intelligens vilket innebär att behandlingsrekommendationerna som presenteras bygger på en kombination av en ansenlig mängd data och variabler som den enskilda läkaren normalt sätt inte kan hantera.

Trettiotal vårdcentraler

Under 2017 deltar ett trettiotal vårdcentraler i projektet med Region Skåne som huvudman.

–    Detta kan innebära en stor vinst och ökad trygghet för patienten samtidigt som det löser en viktig utmaning för sjukvården, säger Mattias Jönsson verksamhetschef vid Capio citykliniken i Malmö som deltar i projektet.

Patrik Midlöv

Professor Patrik Midlöv vid Centrum för primärvårdsforskning är koordinerande prövare:

–    Det är mycket på gång inom e-hälsa men det är viktigt att dessa innovationer utvärderas vetenskapligt i en rigorös klinisk studie såsom vi gör i detta projekt innan de införs på bred front.

”Först i världen”

– Vi är först i världen med denna lösning, tack vare vårt fantastiska team av experter från klinik, akademi och industri, inom både medicin och teknik. Vi bygger lösningar som löser sjukvårdens utmaningar och är på god väg att bygga ut systemet mot flera andra viktiga folksjukdomar i närtid, säger Damon Tojjar som är forskande läkare vid Lunds universitets Diabetescentrum som själv varit med om att framgångsrikt utveckla och få godkänt läkemedel i Europa, USA och andra delar av världen.

Text: SARA LIEDHOLM