Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Anslag från Vetenskapsrådet till unga forskare

2013-11-27
provrör Foto: Lars Strandberg
Foto: Lars Strandberg

Kan demenssjukdomar hänga samman med insulinresistens? Kan blodfettssänkande statiner bli en tilläggsbehandling mot cancer? Hur mångfaldigar man blodbildande stamceller, vilken roll spelar de sockertransporterande GLUT-proteinerna, och vad betyder mikroRNA för hjärnans förmåga att motstå påfrestningar?

Dessa frågor studeras av de fem LU-medicinare som fått del i Vetenskapsrådets anslag för unga forskareInom kategorin ”unga forskare” som doktorerat för mindre än 8 år sedan tilldelades Lunds universitet fem av 26 möjliga.

Närstudier av sockrets transportörer

För att kroppen ska kunna ta upp socker behövs glukostransportörerna GLUT – en sorts proteiner vars uppgift är att underlätta transporten av socker genom cellmembranet och in i cellen.

MikroRNA styr minne och hanterar stress

MikroRNA är små molekyler som har förmåga att påverka genernas uttryck, dvs vad våra gener har för verkan i kroppens olika celler. De upptäcktes i maskar för två årtionden sedan och i människor för snart tio år sedan. Sedan dess har forskningsfältet formligen exploderat.

Kan blodstamceller föröka sig i labbet?

”Nej tyvärr!” är än så länge svaret på rubrikens fråga. Inuti kroppen kan de blodbildande stamcellerna producera både nya stamceller och nya mogna blodceller, som exempelvis vita blodkroppar. I laboratoriet har man dock inte lyckats få dem att bilda nya stamceller.

”Diabetes i hjärnan”?

Kan demenssjukdomar som Alzheimers och vaskulär demens hänga samman med insulinresistens, precis som typ 2 diabetes?

Blodfettssänkande statiner testas mot cancer

Statiner är en typ av blodfettssänkande medicin som normalt används för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Studier både i Lund och på andra håll har nu visat att statiner också har effekt på cancerceller. Men för att veta om statiner verkligen kan användas som läkemedel mot cancer behövs mer forskning.

Text: SOFIA LILJEDAHL

Nyhet från Medicinska fakulteten 25 november 2013