Innovativ behandling vid Parkinsons sjukdom

Anders Björklund, professor i neurobiologi
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2011-09-13
Hjärncellstransplantationer ger Fernströmpris Fernströmstiftelsens Nordiska pris, med en prissumma på hela 1 miljon kronor, går i år till professor Anders Björklund från Lunds universitet. Han är hjärnforskare och inriktad på neurodegenerativa sjukdomar, sjukdomar där nervcellerna förtvinar. Björklunds forskargrupp försöker bl.a. utveckla skräddarsydda stamceller för att behandla Parkinsons sjukdom.   I prismotiveringen nämns bland annat Anders Björklunds "utveckling av innovativa behandlingsformer vid Parkinsons sjukdom". Detta…
Läs mer

Nytt om reglering av Hematopoetiska stamceller

Multipotenta stamceller
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret
2011-09-07
Vårt blodcellsystem är uppbyggt av ett flertal blodcelltyper. Röda blodceller så kallade erytrocyter ansvarar för transport av syre, vita blodceller så kallade leukocyter ansvarar för vårt immunförsvar samt blodplättar även kallade trombocyter hjälper till att stoppa blödningar. Alla dessa mogna blodceller härstammar från en celltyp, den så kallade Hematopoetiska stamcellen (HSC). HSC återfinns i benmärgen men utgör endast en bråkdel av samtliga Hematopoetiska celler som finns där. Illustration: Dreamstime Resultaten från en nyligen publicerad studie…
Läs mer

Ultraljud förbättrar stamcells-transplantationer

Ultraljud förbättrar stamcells-transplantationer
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Feature
2011-09-06
Foto: Dreamstime Transplantation av Hematopoetiska stamceller är en effektiv behandling för patienter med elakartade blodsjukdomar. Cellernas sammansättning och kvalité vid transplantationen är direkt avgörande för resultatet. Forskare från Lunds universitet har nu utvecklat en metod att förbättra kvalitén på de transplanterade cellerna genom att använda ultraljud för cell-sortering. För patienter med blodcancer är transplantation av nya blodstamceller ofta den enda behandlingen som kan bota sjukdomen. Kvalitén på de transplanterade blodstamcellerna kan vara avgörande samt rätt…
Läs mer

David Bryder: Vad får stamceller att åldras?

David Bryder
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature, Månadens vetenskapliga artikel, Vad forskar du om?
2011-07-01
Varje sekund måste det nybildas miljontals blodceller i vår kropp. Stamceller i benmärgen kan känna av hur mycket som behövs av olika typer av blodceller – röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar. De tillverkar nya blodceller, år ut och år in. Och när det behövs förnyar stamcellerna sig själva. Hur detta styrs försöker bland annat forskare vid Lunds universitet förstå. – Det är hela tiden en balans mellan att bilda nytt och ta bort gammalt…
Läs mer

Ny genteknik gör om hudceller till hjärnceller

Ny genteknik gör om hudceller till hjärnceller
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Månadens vetenskapliga artikel
2011-06-07
  Illustration: Malin Parmar och Bengt Mattsson  Ett genombrott i forskningen bevisar nu att det går att programmera om mogna celler från människohud direkt till hjärnceller, utan att passera stamcellsstadiet.   Den oväntat enkla tekniken går ut på att man aktiverar tre gener i hudcellerna, gener som sedan tidigare är kända för att de är aktiva vid bildandet av hjärnceller i fosterstadiet.   Den nya tekniken kringgår många av de etiska dilemman som stamcellsforskningen ställts inför. …
Läs mer

Lundaforskare omkullkastar stamcellshypotes

Lundaforskare omkullkastar stamcellshypotes
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret
2011-05-09
Nya forskningsrön motbevisar en hypotes om hur stamceller åldras. Forskaren David Bryder och hans kollegor visar att mutationer i stamcellernas mitokondrie-DNA inte driver stamcellernas åldrande. Forskningsresultaten publiceras i dagarna den vetenskapliga tidskriften Cell Stem Cell. - Det finns inte särskilt mycket information kring de mekanismer som ligger bakom åldrandet av stamceller. Men om vi kan förstår det skapar vi ökade möjligheter för att…
Läs mer

Blod från navelsträngar utforskas

nyfödd med navelsträng
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature
2010-09-28
Kan blod från avklippta navelsträngar användas för att bota patienter med blodsjukdomar som leukemi? Det hoppas forskarna inom Hemato- Linné, en av Lunds universitets Linnémiljöer som har stora anslag från Vetenskapsrådet. I fokus för Hemato-Linné står den normala och sjukliga blodbildningen: dess genetiska bakgrund, de molekylära mekanismerna, stamcellernas roll m.m. Nätverket startade sin verksamhet i januari 2007 och genomförde nyligen en stor internationell konferens för att stimulera blodforskningen…
Läs mer

Blodstamceller ger nya möjligheter för leukemiforskningen

blodceller
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Feature, Månadens vetenskapliga artikel
2010-09-01
Genom att använda blodstamceller som finns i navelsträngsblod har forskare vid Lunds universitet skapat ett unikt system för att studera leukemier på laboratoriet. Något som kan komma att underlätta studier av genetiska förändringar hos leukemipatienter. På sikt kan denna kunskap också användas för att få fram nya läkemedel. Leukemi är cancer i blodet och innebär att vissa vita blodkroppar ökar i antal. Det finns både kroniska leukemier som kan ha en långsam utveckling under flera…
Läs mer

Hinder för stamcellsterapi undanröjda

Johan Jakobsson
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Diabetes, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2010-06-08
Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en ny teknik för att förhindra att tumörer uppstår vid stamcellstransplantation. Resultaten har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften PNAS.  – När man tar fram exempelvis nervceller för transplantation så får man alltid med en liten kontamination av omogna stamceller, berättar Johan Jakobsson, forskargruppsledare på Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Ta bort omogna stamceller Dessa omogna stamceller…
Läs mer

Vad är stamceller?

Stamceller kan utvecklas till muskelceller, blodceller eller nervceller
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Leder, muskler och skelett
2010-04-13
En stamcell är en cell som både kan skapa exakta kopior av sig själv men som också kan utvecklas till olika specialiserade celler i kroppen som exempelvis hjärtmuskelceller, blodceller, nervceller eller insulintillverkande celler. Det som styr detta är inte helt utforskat ännu och här pågår mycket av den forskning som görs just nu. Förhoppningen hos forskarna är att till exempel kunna…
Läs mer