Originell stamcellsforskning prisas

David Bryder
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret
2012-09-03
Originell stamcellsforskning prisas Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrik forskare vid Lunds universitet 2012 tilldelas forskaren David Bryder. Priset får han ”för sin synnerligen originella forskning rörande blodets stamceller”.  David Bryder fokuserar i sin forskning på blodstamcellers åldrande och den hierarkiska process som styr kroppens förmåga att bilda nya och olika typer av blodceller. Blodcellerna tar hand om grundläggande funktioner i kroppen som att transportera…
Läs mer

Liten molekyl med stor makt över hjärncellernas öde

Nätverk av nervceller i hjärnan
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Månadens vetenskapliga artikel
2012-07-31
Länge trodde man att nervceller i hjärnan inte kunde förnya sig. Den uppsättning hjärnceller som man föddes med skulle vara livet ut. Numera vet forskarna att det bildas nya nervceller även i den vuxna hjärnan. Mycket tyder på att bildandet av nya nervceller (neurogenesen) har betydelse för minne och inlärning. Resultat från djurförsök tyder på att neurogenesen är inblandad i både psykiatriska (ångest, depression) som neurodegenerativa sjukdomar (så som Parkinson, Alzheimers). Att förstå hur neurogenesen…
Läs mer

Etiska frågor – viktiga vid stamcellsterapi

celler i odlingsskålar
Nyckelord: , ,
Kategori: Övrigt
2012-06-21
Foto: Dreamstime Vilka värden – och vems värden – är det som gynnas vid klinisk behandling med stamceller? Stamcellsforskningen håller nu på att ta de första stegen från laboratoriet ut i den kliniska tillämpningen. Det väcker en rad etiska frågor, som Kristina Hug tar upp i sin avhandling från universitetets enhet för medicinsk etik. Prövade och oprövade behandlingar ”Experimentell stamcellsbehandling” är både behandlingar som redan är i bruk, som stamceller från navelsträngsblod mot leukemi, och…
Läs mer

Från stamcell till hjärncell – ny teknik imiterar hjärnan

Från stamcell till hjärncell - ny teknik imiterar hjärnan
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2012-05-29
Foto: Dreamstime En ny teknik som omvandlar stamceller till hjärnceller har tagits fram av forskare vid Lunds universitet. Metoden är enklare, snabbare och säkrare än tidigare forskning visat och öppnar dörren för en kortare väg till celltransplantationer i kliniken. Genom att tillsätta två olika molekyler har forskarna hittat ett oväntat enkelt sätt att starta stamcellens resa mot färdig hjärncell. Processen härmar hjärnans naturliga mognande genom att utlösa signaler som sker i den normala utvecklingen. Experiment…
Läs mer

Ny stamcell kan kanske reparera hjärnskador

human nervcell
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2012-04-20
Forskare vid Lunds universitet har hittat en ny stamcell i den vuxna hjärnan. Resultaten visar att dessa celler kan föröka sig och bilda flera olika celltyper. Viktigast av allt, de kan bilda nya hjärnceller. Nu hoppas forskarna kunna dra nytta av fyndet för att utveckla metoder som kan reparera sjukdomar och skador i hjärnan. Foto: Dreamstime Den nyupptäckta cellen sitter kring små blodkärl i hjärnan. En liknande celltyp har tidigare identifierats i flera andra organ…
Läs mer

Jia-Yi Li: Neural plasticitet och reparation vid neurodegenerativa sjukdomar

Jia-Yi Li
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2012-03-16
Parkinsons och Huntingtons är de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna som påverkar rörelseförmågan. Båda kännetecknas av olika former av nervcellsdöd och hopklumpning av proteiner i hjärnan. Den vanliga förklaringen till sjukdomarnas symptom har varit nervcellsdöd. Allt fler forskningsrön tyder dock på att synaptisk dysfunktion – d.v.s. fel i kontaktöverföringen mellan nervcellerna – spelar en viktig roll för sjukdomens början och utveckling. Synapser är grundläggande enheter i hjärnan som…
Läs mer

Om konsten att odla blodstamceller från navelsträngar

Kenichi Miharada
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Månadens vetenskapliga artikel, Vad forskar du om?
2011-12-01
Foto: Dreamstime Flera blodsjukdomar, som leukemi (blodcancer) eller vissa genetiska blodsjukdomar kan idag botas genom att man slår ut patientens egen sjuka benmärg och transplanterar med stamceller från en frisk person. Har man tur hittar man en lämplig donator bland patientens nära släktingar men om sådana saknas kan det bli problematiskt att hitta en matchande givare. Blodstamceller från navelsträngsblod kan vara ett alternativ – om de bara vore fler till antalet. – Navelsträngsblod är en…
Läs mer

Krånglande njure bakom många sjukdomar

Martin Johansson
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Diabetes, Hjärta och blodkärl, Njurar och urinvägar
2011-11-08
Foto: Dreamstime Forskaren Martin Johansson tilldelades nyligen ett miljonanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Pengarna ger möjlighet att växla upp forskningen med inriktning på njurar och stamceller. - Pengarna skapar möjlighet att göra fler laboratoriestudier, och det blir också utrymme att nyanställa en biomedicinsk analytiker ifall jag skulle vilja, berättar Martin Johansson. Martin Johansson forskar inom patologi med inriktning på njurar. Han har tidigare lyckats kartlägga vad som av allt…
Läs mer

Lungan vill läka sig själv

Celler från en KOL-lunga
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Lungor och luftvägar
2011-11-01
När man får en skada i lungan på grund av t.ex. cigarettrök, pollenkorn eller mikroorganismer försöker kroppen snabbt att laga skadan. Men ibland går lagningen fel. För mycket bindväv leder till en ärrbildning, och lungans elasticitet förändras. Detta gör det svårt att andas, speciellt vid sjukdomar som astma och KOL.  [caption id="attachment_16567"…
Läs mer

Innovativ behandling vid Parkinsons sjukdom

Anders Björklund, professor i neurobiologi
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2011-09-13
Hjärncellstransplantationer ger Fernströmpris Fernströmstiftelsens Nordiska pris, med en prissumma på hela 1 miljon kronor, går i år till professor Anders Björklund från Lunds universitet. Han är hjärnforskare och inriktad på neurodegenerativa sjukdomar, sjukdomar där nervcellerna förtvinar. Björklunds forskargrupp försöker bl.a. utveckla skräddarsydda stamceller för att behandla Parkinsons sjukdom.   I prismotiveringen nämns bland annat Anders Björklunds "utveckling av innovativa behandlingsformer vid Parkinsons sjukdom". Detta…
Läs mer