David Bryder: Vad får stamceller att åldras?

David Bryder
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature, Månadens vetenskapliga artikel, Vad forskar du om?
2011-07-01
Varje sekund måste det nybildas miljontals blodceller i vår kropp. Stamceller i benmärgen kan känna av hur mycket som behövs av olika typer av blodceller – röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar. De tillverkar nya blodceller, år ut och år in. Och när det behövs förnyar stamcellerna sig själva. Hur detta styrs försöker bland annat forskare vid Lunds universitet förstå. – Det är hela tiden en balans mellan att bilda nytt och ta bort gammalt…
Läs mer

Ny genteknik gör om hudceller till hjärnceller

Ny genteknik gör om hudceller till hjärnceller
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Månadens vetenskapliga artikel
2011-06-07
  Illustration: Malin Parmar och Bengt Mattsson  Ett genombrott i forskningen bevisar nu att det går att programmera om mogna celler från människohud direkt till hjärnceller, utan att passera stamcellsstadiet.   Den oväntat enkla tekniken går ut på att man aktiverar tre gener i hudcellerna, gener som sedan tidigare är kända för att de är aktiva vid bildandet av hjärnceller i fosterstadiet.   Den nya tekniken kringgår många av de etiska dilemman som stamcellsforskningen ställts inför. …
Läs mer

Lundaforskare omkullkastar stamcellshypotes

Lundaforskare omkullkastar stamcellshypotes
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret
2011-05-09
Nya forskningsrön motbevisar en hypotes om hur stamceller åldras. Forskaren David Bryder och hans kollegor visar att mutationer i stamcellernas mitokondrie-DNA inte driver stamcellernas åldrande. Forskningsresultaten publiceras i dagarna den vetenskapliga tidskriften Cell Stem Cell. - Det finns inte särskilt mycket information kring de mekanismer som ligger bakom åldrandet av stamceller. Men om vi kan förstår det skapar vi ökade möjligheter för att…
Läs mer

Blod från navelsträngar utforskas

nyfödd med navelsträng
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature
2010-09-28
Kan blod från avklippta navelsträngar användas för att bota patienter med blodsjukdomar som leukemi? Det hoppas forskarna inom Hemato- Linné, en av Lunds universitets Linnémiljöer som har stora anslag från Vetenskapsrådet. I fokus för Hemato-Linné står den normala och sjukliga blodbildningen: dess genetiska bakgrund, de molekylära mekanismerna, stamcellernas roll m.m. Nätverket startade sin verksamhet i januari 2007 och genomförde nyligen en stor internationell konferens för att stimulera blodforskningen…
Läs mer

Blodstamceller ger nya möjligheter för leukemiforskningen

blodceller
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Feature, Månadens vetenskapliga artikel
2010-09-01
Genom att använda blodstamceller som finns i navelsträngsblod har forskare vid Lunds universitet skapat ett unikt system för att studera leukemier på laboratoriet. Något som kan komma att underlätta studier av genetiska förändringar hos leukemipatienter. På sikt kan denna kunskap också användas för att få fram nya läkemedel. Leukemi är cancer i blodet och innebär att vissa vita blodkroppar ökar i antal. Det finns både kroniska leukemier som kan ha en långsam utveckling under flera…
Läs mer

Hinder för stamcellsterapi undanröjda

Johan Jakobsson
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Diabetes, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2010-06-08
Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en ny teknik för att förhindra att tumörer uppstår vid stamcellstransplantation. Resultaten har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften PNAS.  – När man tar fram exempelvis nervceller för transplantation så får man alltid med en liten kontamination av omogna stamceller, berättar Johan Jakobsson, forskargruppsledare på Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Ta bort omogna stamceller Dessa omogna stamceller…
Läs mer

Vad är stamceller?

Stamceller kan utvecklas till muskelceller, blodceller eller nervceller
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Leder, muskler och skelett
2010-04-13
En stamcell är en cell som både kan skapa exakta kopior av sig själv men som också kan utvecklas till olika specialiserade celler i kroppen som exempelvis hjärtmuskelceller, blodceller, nervceller eller insulintillverkande celler. Det som styr detta är inte helt utforskat ännu och här pågår mycket av den forskning som görs just nu. Förhoppningen hos forskarna är att till exempel kunna…
Läs mer

Gunnar Juliusson: Lyckad form av cellterapi vid blodcancer

Gunnar Juliusson: Lyckad form av cellterapi vid blodcancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2010-03-17
Stamcellsforskningen kom i ropet för tiotalet år sen och man hade då stora förhoppningar om den nya tekniken inom områden som hjärtsjukdomar, neurologi och diabetes. Det har dock visat sig att den här typen av cellterapi har tagit längre tid att utveckla än man då trodde. I dag är det än så länge bara transplantationer av blodstamceller som görs rutinmässigt inom vården. Gunnar Juliusson har under många år arbetat både som läkare och forskare med…
Läs mer

Stefan Jovinge: Europeiskt projekt om hjärtstamceller leds från Lund

Stefan Jovinge
Nyckelord:
Kategori: Filmer, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2010-02-08
  Inom några år hoppas forskarna att det ska vara möjligt för kroppen själv att läka de skador som har uppstått i ett hjärta efter till exempel en hjärtinfarkt. Just nu pågår ett stort europeiskt forskningsprojekt kring detta – CardioCell – som koordineras av en forskargrupp vid Stamcellscentrum i Lund. – När man får en hjärtinfarkt dör hjärtmuskelceller och det enda sättet i dag att ersätta skadade celler i hjärtat är genom en hjärttransplantation, berättar…
Läs mer

Kees-Jan Pronk: Kan åldrande celler leda till nya behandlingar av blodcancer?

Kees-Jan Pronk
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2010-01-27
Kees-Jan Pronk arbetar som läkare på Barn- och ungdomssjukhuset vid Skånes universitetssjukhus Lund. Och forskar vid Stamcellscentrum i Lund om hur åldrandet påverkar cellerna i vårt blod. Det finns olika blodsjukdomar, framför allt leukemier, som beror på att det gått fel någonstans i cellernas mognad till olika typer av blodceller. Men för att kunna förstå vad som har gått fel måste man först ha kunskap om hur mognaden av cellerna går till – och det…
Läs mer