Podd: Artros – vad vet vi idag?

Podd: Artros – vad vet vi idag?
Nyckelord: , , , , , , ,
Kategori: Kost och träning, Leder, muskler och skelett
2016-09-28
Artros är en vanlig sjukdom, som ger värk i lederna. Det finns ännu inget läkemedel mot artros, men mycket som kan göras för att lindra besvären, berättar fysioterapeuten Carina Thorstensson. Laboratorieforskaren André Struglics försöker för sin del att hitta biomarkörer med vars hjälp man kan ställa diagnos på sjukdomen och följa dess utveckling. Röntgen är ingen bra metod för att ställa diagnos på artros, eftersom röntgen bara visar skelettet och inte mjukdelarna kring en led.…
Läs mer

Utvecklar MR för tidig diagnos av hjärntumörer

Utvecklar MR för tidig diagnos av hjärntumörer
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer
2015-06-08
Med diffusions-MR går det också att se nervbanorna i hjärnans vita substans. I samband med en operation i hjärnan ger det kunskap som minskar risken för att skada viktiga nervbanor som behövs för att vi ska kunna röra oss. Bild: Skånes universitetssjukhus. Efter att en tumör i hjärnan har opererats bort behövs en behandling som dels är så effektiv att eventuella tumörrester helt avlägsnas, samtidigt som den inte skadar den omkringliggande…
Läs mer

Ett plus ett blir tre i nya hjärnbilder

tvärsnitt hjärna med magnetkamera
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2013-10-28
MR-teknik (magnetkamera) är ett sätt att avbilda hjärnan, PET-teknik (som utnyttjar radioaktivt märkta ämnen) är ett annat. Båda ger viktig information, men har varit svåra att kombinera. Nu har ett forskarnätverk med bl.a. Lunds universitet som deltagare fått EU-anslag för att utveckla samtidiga MR- och PET-bilder av ärftlig Parkinsons sjukdom. Förhoppningen är att detta ska bidra till ett nytt sätt att behandla sjukdomen. När bilder tas med MR förs patienten eller försöksdjuret in i en…
Läs mer

Ny avancerad magnetkamera till Lund

Nyckelord: , , ,
Kategori: Övrigt
2012-02-22
I dagarna har kontrakt tecknats på en magnetresonansutrustning som blir den enda i sitt slag i Sverige. Med denna kraftfulla magnetkamera på sju tesla, 7 T, kommer forskarna att kunna studera exempelvis hjärnan och dess sjukdomar med mycket hög upplösning. Kameran är det senaste tillskottet till Lund University Bioimaging Center och kommer att bli en nationell resurs för forskare i hela Sverige. Magnetkameran med en fältstyrka på sju tesla kommer att användas för undersökningar av…
Läs mer

Ronnie Wirestam: Bilder av hjärnans blodflöde

Ronnie Wirestam
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2011-03-17
De flesta människor anser nog att hjärnan är ett synnerligen fascinerande organ, och viktiga ledtrådar till förståelsen av dess funktion kan erhållas via det kapillära blodflödet i hjärnans olika delar.   Avbildning av blodflödet kan exempelvis avspegla hur det lokala behovet av syre och energi i hjärnan förändras i samband med olika typer av tankeverksamhet, känslor eller yttre intryck. Bilder av hjärnans blodflöde i…
Läs mer

”I en annan värld” – så upplevs magnetkameran

Erna Törnqvist
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Övrigt
2011-03-02
Många patienter upplever magnetkameraundersökningen som obehaglig på grund av det trånga utrymmet. Några drabbas av panikångest. Patienter förbereddes därför med detaljerad information inför undersökningen i hopp om att minska oron. Resultaten visar att oroliga patienter klarade att ligga helt stilla vid undersökningen men informationen minskade inte deras oro. Att skapa tillit mellan patienten och personalen kan vara en lösning. ”Som att vara i en annan värld” sammanfattar många…
Läs mer

Erna Törnqvist: Sagor istället för narkos i magnetkameran

Erna Törnqvist
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Vad forskar du om?, Övrigt
2011-03-01
Barn som genomgår en magnetkameraundersökning sövs rutinmässigt eftersom tekniken är  känslig för rörelser. Men narkos är förenat med risker. Forskare i Lund har utvecklat en metod som gör narkosen överflödig i de flesta fall. Barnen förbereds med bland annat en sagobok och får sedan titta på film vid själva undersökningen. Kan man få en femåring att ligga helt stilla i över en halvtimme? Minst så lång…
Läs mer

Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt kan vara fel

ambulans
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2011-03-01
Forskare från Skånes universitetssjukhus i Lund och Lunds universitet vill få fram mer kunskap om syrgasbehandling vid hjärtinfarkt. Just nu finns det en stor kunskapslucka på området, berättar Ulf Ekelund som är docent och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund. – Vi har tidigare gjort studier på friska frivilliga och sett att om de får syrgas minskar paradoxalt nog mängden syre i blodet. Hjärtats pumpning minskade hos dessa…
Läs mer

”Det är som att titta in i hjärnan med ett mikroskop”

Magnetröntgenbild hjärnan
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Övrigt
2010-11-15
    Så beskriver professor Freddy Ståhlberg den senaste pusselbiten till Lunds universitetsmedicinska bildcentrums (LBIC) maskinella utrustning. Vetenskapsrådet har nyligen beviljat en ansökan om en nationell anläggning för ultra-högfälts MR (se faktaruta) med placering i Lund. Det rör sig om en ny magnetresonanskamera på 7 Tesla som ger en mycket högre upplösning än de kameror på 3 Tesla som används idag. – Vi vill exempelvis kunna studera hur det…
Läs mer

Ny upptäckt förklarar symtom före danssjuka

hjärnan
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2010-09-09
Huntingtons sjukdom kopplas oftast samman med de ofrivilliga rörelser som en gång gav sjukdomen namnet “danssjuka”. Nu visar en ny studie, för första gången, att förändringar i hjärnans hypotalamus sker mer än tio år före rörelsebesvären visar sig. Genom matematiska analyser av magnetresonansbilder har en grupp forskare från Lund och USA kunnat fastslå att det sker förändringar också i hjärnans hormoncentrum hypotalamus vid Huntingtons sjukdom. De tidiga symtomen - relaterade till sömn, depression och ämnesomsättning,…
Läs mer