MR

Ett plus ett blir tre i nya hjärnbilder

Publicerad: 2013-10-28 Ett plus ett blir tre i nya hjärnbilder

MR-teknik (magnetkamera) är ett sätt att avbilda hjärnan, PET-teknik (som utnyttjar radioaktivt märkta ämnen) är ett annat. Båda ger viktig information, men har varit svåra att kombinera. Nu har ett ...

Läs artikeln

Ny avancerad magnetkamera till Lund

Publicerad: 2012-02-22

I dagarna har kontrakt tecknats på en magnetresonansutrustning som blir den enda i sitt slag i Sverige. Med denna kraftfulla magnetkamera på sju tesla, 7 T, kommer forskarna att kunna ...

Läs artikeln

Ronnie Wirestam: Bilder av hjärnans blodflöde

Publicerad: 2011-03-17 Ronnie Wirestam: Bilder av hjärnans blodflöde

De flesta människor anser nog att hjärnan är ett synnerligen fascinerande organ, och viktiga ledtrådar till förståelsen av dess funktion kan erhållas via det kapillära blodflödet i hjärnans olika delar. ...

Läs artikeln

”I en annan värld” – så upplevs magnetkameran

Publicerad: 2011-03-02 ”I en annan värld” – så upplevs magnetkameran

Många patienter upplever magnetkameraundersökningen som obehaglig på grund av det trånga utrymmet. Några drabbas av panikångest. Patienter förbereddes därför med detaljerad information inför undersökningen i hopp om att minska oron. Resultaten ...

Läs artikeln

Erna Törnqvist: Sagor istället för narkos i magnetkameran

Publicerad: 2011-03-01 Erna Törnqvist: Sagor istället för narkos i magnetkameran

Barn som genomgår en magnetkameraundersökning sövs rutinmässigt eftersom tekniken är  känslig för rörelser. Men narkos är förenat med risker. Forskare i Lund har utvecklat en metod som gör narkosen överflödig i ...

Läs artikeln

Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt kan vara fel

Publicerad: 2011-03-01 Foto: Annika Hörlén

Forskare från Skånes universitetssjukhus i Lund och Lunds universitet vill få fram mer kunskap om syrgasbehandling vid hjärtinfarkt. Just nu finns det en stor kunskapslucka på området, berättar Ulf Ekelund ...

Läs artikeln

”Det är som att titta in i hjärnan med ett mikroskop”

Publicerad: 2010-11-15 Foto: Dreamstime

    Så beskriver professor Freddy Ståhlberg den senaste pusselbiten till Lunds universitetsmedicinska bildcentrums (LBIC) maskinella utrustning. Vetenskapsrådet har nyligen beviljat en ansökan om en nationell anläggning för ultra-högfälts MR (se faktaruta) ...

Läs artikeln

Ny upptäckt förklarar symtom före danssjuka

Publicerad: 2010-09-09 Ny upptäckt förklarar symtom före danssjuka

Huntingtons sjukdom kopplas oftast samman med de ofrivilliga rörelser som en gång gav sjukdomen namnet “danssjuka”. Nu visar en ny studie, för första gången, att förändringar i hjärnans hypotalamus sker ...

Läs artikeln

Håkan Arheden: Världsunik teknik visar hur hjärtat pumpar

Publicerad: 2010-06-10 Håkan Arheden: Världsunik teknik visar hur hjärtat pumpar

Hjärt-MR-gruppen vid Skånes universitetssjukhus Lund har utvecklat en ny metod för att åskådliggöra blodflödet i hjärtat. Bilden visar hur blod från vänster förmak fyller vänster kammare under hjärtats fyllnadsfas. Källa: ...

Läs artikeln

Artiklar med etiketten:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många
Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke
Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke