TEMA: Blod för livet

TEMA: Blod för livet
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret,
2016-11-01
NYTT NUMMER OM STRESS KOMMER 16 MAJ Blod väcker ofta starka känslor. Vi både fascineras och äcklas av det. Vi talar om blodsband och blod används flitigt på film för att skapa spänning och obehag. Oavsett vilka känslor det frammanar så är blod en förutsättning för att vi ska kunna leva. Blodpåsar. Foto: Roger Lundholm Vi på Aktuellt om vetenskap och hälsa vill göra forskningen intressant och lättillgänglig för allmänheten. I det…
Läs mer

FAKTA Leukemier

FAKTA Leukemier
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Alla blodkroppar utvecklas från blodstamceller. Den utvecklingen kan ta olika riktning för att bilda alla de blodkroppar blodet består av. Tidigt i utmognaden sker en uppdelning i så kallade myeloiska eller lymfatiska celler. Därifrån kommer namnen på de grupper som man delar in leukemierna i, myeloiska respektive lymfatiska leukemier. Leukemier kan dessutom vara akuta eller kroniska. Vid akut leukemi uppstår ett fel tidigt i utvecklingen av blodkroppar och det blir en ansamling av omogna blodkroppar…
Läs mer

Egna stamceller i retur eller ett helt nytt immunsystem?

Egna stamceller i retur eller ett helt nytt immunsystem?
Nyckelord: , , , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Transplantationer med blodstamceller görs oftast för att behandla olika former av blodcancer. Ibland sparar man patientens egna stamceller inför en riktigt kraftig cellgiftsbehandling. Efter behandlingen förs de tillbaka för att hjälpa immunförsvaret att återhämta sig. Vid andra former av blodcancer vill man istället ge patienten ett helt nytt immunsystem som kommer från en donator och som bättre kan hjälpa till att bekämpa cancern. Det finns olika typer av stamceller runt om i kroppen och deras…
Läs mer

Mördarceller ger dödssignal

Mördarceller ger dödssignal
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Målsökande antikroppar som blockerar leukemistamcellers möjlighet att föröka sig och samtidigt lockar till sig kroppens naturliga mördarceller. Dessa ger i sin tur dödssignalen till den sjuka stamcellen. Science fiction? Nej – bara en vanlig dag i labbet. Akut myeloisk leukemi (AML) är den vanligaste typen av leukemi hos vuxna och drabbar runt 350 personer varje år. Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en förhållandevis snäll cancerform som kan hållas i schack genom medicinering. Men den akuta formen har en mycket sämre prognos med en hög återfallsrisk. Ibland får…
Läs mer

Register i kampen mot leukemi

Register i kampen mot leukemi
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Sverige brukar lyftas som ett föregångsland när det gäller att samla information om olika sjukdomar i register. Genom att kombinera registerinformation med den allt större kunskapen om den genetiska bakgrunden till uppkomsten av leukemier, hoppas forskarna kunna öppna för bättre och mer skräddarsydda behandlingar. Gunnar Juliusson. Foto: Roger Lundholm Leukemier, precis som all annan cancer, har sin grund i mutationer, det vill säga skador på arvsmassan. Genom nya och bättre tekniker är det möjligt att identifiera allt fler typer av mutationer. Kronisk…
Läs mer

Extra kromosomer bakom viss barnleukemi

Extra kromosomer bakom viss barnleukemi
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer
2015-05-14
Bild: Dreamstime En fördubbling eller tredubbling av vissa kromosomer är den genetiska förändring som ligger bakom en vanlig typ av akut lymfatisk leukemi, ALL, hos barn. De patienter som ingått i studien hade i genomsnitt 55 kromosomer i sina sjuka celler, i stället för de 46 kromosomer som är normalt för människor. Det visar en forskargrupp i klinisk genetik vid Lunds universitet i en artikel i Nature Genetics. De extra kromosomerna…
Läs mer

”Det är mycket sorterande!”

”Det är mycket sorterande!”
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2015-03-30
Göran Karlsson är forskare på Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet. Han blev hösten 2014 tilldelad Ragnar Söderbergsstiftelsens pris i medicin på 8 miljoner kronor När en person insjuknar i leukemi beror det på att personens blodstamceller blivit muterade. De muterade blodstamcellerna delar sig snabbare än friska stamceller och det de producerar är cancerceller som inte har någon egentlig funktion. På så vis uppstår leukemi – cancer i blodet. Göran Karlsson och hans forskargrupp försöker…
Läs mer

Nya rön kring aggressiv form av barnleukemi

Nya rön kring aggressiv form av barnleukemi
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer,
2015-03-23
En aggressiv form av barnleukemi har oväntat få mutationer. Därför bör behandling inrikta sig på just den kromosomförändring som kännetecknar leukemitypen. Det är en av slutsatserna i en artikel som nyligen publicerats i Nature Genetics. Akut lymfatisk leukemi (ALL) hos spädbarn yngre än 1 år, är en ovanlig och aggressiv sjukdom. Majoriteten av dem som drabbas har en genetisk förändring i Mixed Lineage Leukemia-genen, MLL, i sina sjuka celler, där MLL-genen sätts ihop med en…
Läs mer

Blodplättar ges i onödan till cancerpatienter?

Thomas Kander
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2014-11-13
Drabbas man av blodcellscancer (leukemi) får man tung behandling med cellgifter och blir ofta lättblödande. Innan mindre operationer, med viss risk för blödning, kan man enligt oprövade traditioner få transfusion med blodplättar. Ibland är blödningsrisken vid dessa mindre operationer minimal. Riskerna med transfusionerna är inte alltid minimala, utan ibland livshotande. I den aktuella avhandlingen undersöks bland annat om nyttan med dessa transfusioner som ges för säkerhets skull, verkligen överstiger riskerna. Thomas…
Läs mer

Leukemiforskningen i Lund förstärks med ny professor

Leukemiforskningen i Lund förstärks med ny professor
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2014-09-11
Mikael Sigvardsson rekryteras som ny professor i molekylär hematologi till Lunds universitet och stärker därmed Lunds redan framstående forskning om cancer i blodets celler. Mikael Sigvardsson studerar hur blodceller bildas i kroppen. I den process som kallas hematopoes utvecklas blodstamceller i benmärgen till mogna blodceller: som vita respektive röda blodkroppar och blodplättar. Denna utveckling styrs på molekylär nivå. Olika faktorer i omgivningen och i cellerna slår på och av gener och får därmed blodstamcellerna att…
Läs mer