Extra kromosomer bakom viss barnleukemi

Extra kromosomer bakom viss barnleukemi
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer
2015-05-14
Bild: Dreamstime En fördubbling eller tredubbling av vissa kromosomer är den genetiska förändring som ligger bakom en vanlig typ av akut lymfatisk leukemi, ALL, hos barn. De patienter som ingått i studien hade i genomsnitt 55 kromosomer i sina sjuka celler, i stället för de 46 kromosomer som är normalt för människor. Det visar en forskargrupp i klinisk genetik vid Lunds universitet i en artikel i Nature Genetics. De extra kromosomerna…
Läs mer

”Det är mycket sorterande!”

”Det är mycket sorterande!”
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2015-03-30
Göran Karlsson är forskare på Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet. Han blev hösten 2014 tilldelad Ragnar Söderbergsstiftelsens pris i medicin på 8 miljoner kronor När en person insjuknar i leukemi beror det på att personens blodstamceller blivit muterade. De muterade blodstamcellerna delar sig snabbare än friska stamceller och det de producerar är cancerceller som inte har någon egentlig funktion. På så vis uppstår leukemi – cancer i blodet. Göran Karlsson och hans forskargrupp försöker…
Läs mer

Nya rön kring aggressiv form av barnleukemi

Nya rön kring aggressiv form av barnleukemi
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer,
2015-03-23
En aggressiv form av barnleukemi har oväntat få mutationer. Därför bör behandling inrikta sig på just den kromosomförändring som kännetecknar leukemitypen. Det är en av slutsatserna i en artikel som nyligen publicerats i Nature Genetics. Akut lymfatisk leukemi (ALL) hos spädbarn yngre än 1 år, är en ovanlig och aggressiv sjukdom. Majoriteten av dem som drabbas har en genetisk förändring i Mixed Lineage Leukemia-genen, MLL, i sina sjuka celler, där MLL-genen sätts ihop med en…
Läs mer

Blodplättar ges i onödan till cancerpatienter?

Thomas Kander
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2014-11-13
Drabbas man av blodcellscancer (leukemi) får man tung behandling med cellgifter och blir ofta lättblödande. Innan mindre operationer, med viss risk för blödning, kan man enligt oprövade traditioner få transfusion med blodplättar. Ibland är blödningsrisken vid dessa mindre operationer minimal. Riskerna med transfusionerna är inte alltid minimala, utan ibland livshotande. I den aktuella avhandlingen undersöks bland annat om nyttan med dessa transfusioner som ges för säkerhets skull, verkligen överstiger riskerna. Thomas…
Läs mer

Leukemiforskningen i Lund förstärks med ny professor

Leukemiforskningen i Lund förstärks med ny professor
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2014-09-11
Mikael Sigvardsson rekryteras som ny professor i molekylär hematologi till Lunds universitet och stärker därmed Lunds redan framstående forskning om cancer i blodets celler. Mikael Sigvardsson studerar hur blodceller bildas i kroppen. I den process som kallas hematopoes utvecklas blodstamceller i benmärgen till mogna blodceller: som vita respektive röda blodkroppar och blodplättar. Denna utveckling styrs på molekylär nivå. Olika faktorer i omgivningen och i cellerna slår på och av gener och får därmed blodstamcellerna att…
Läs mer

Normalt och muterat enzym hjälps åt vid cancer

DNA i provrör
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer,
2014-05-11
Akut myeloisk leukemi, AML, är en ovanlig sjukdom som är livshotande för en viss, svårbehandlad grupp patienter. Forskare i Boston har nu funnit det som placerar just dessa patienter i riskzonen: de bär på ett muterat enzym som i samarbete med ett annat, normalt enzym gör cancern mer aggressiv. En grupp LU-forskare har också deltagit i arbetet, som kan leda till nya behandlings- och diagnosmetoder. – Vi blev tillfrågade om att samarbeta eftersom vi hade…
Läs mer

Nytt verktyg i kampen mot blodcancer

Kristian Reckzeh
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Månadens vetenskapliga artikel, Vad forskar du om?
2012-04-02
Foto: Dreamstime En ny försöksmodell ger unika möjligheter att studera vad som händer på gennivå hos patienter med akut myeloisk leukemi. Forskarna har visat att två vanliga mutationer som samarbetar leder till en mycket snabbare utveckling av leukemin. Försöksmodellen kan också användas för att studera effekten av olika läkemedel mot leukemi som är under utveckling. Leukemi är cancer i benmärgen där blodkropparna bildas. Blodkroppar utvecklas ur stamceller, celler som har förmågan att bilda alla typer…
Läs mer

Teknikexplosion banar väg för bättre behandling av barncancer

Thoas Fieretos
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer
2012-03-29
Cancermediciner slår brett och skoningslöst. Men nu banar den extremt snabba teknikutvecklingen väg för bättre diagnostik som ger förutsättningar för en målstyrd, mer skonsam och effektiv behandling mot bland annat barncancer. Sedan 40 år bekämpas barncancer med cellgifter, stark strålning och krävande benmärgstransplantationer – tillsammans eller var för sig beroende på diagnos. – Detta har kraftigt minskat dödligheten inom flera cancerformer. Men många av dem som…
Läs mer

TEMA: Cancer hos unga

TEMA: Cancer hos unga
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer
2012-02-27
Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn. Bättre diagnostik och effektivare behandling har gjort att drygt 80 procent av barnen blir friska. Även om allt fler barn överlever cancer blir priset för många av dem högt. Den tuffa behandlingen leder för en del till biverkningar i tonår och vuxen ålder. Vi belyser ämnet i en serie artiklar - både intervjuer med drabbade och med forskare: Skriver om sviterna av cancer hon fick som barn Unga med cancer följs…
Läs mer

Fakta om barnleukemi

Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Blodet och immunförsvaret, Cancer
2012-02-27
Leukemi hos barn delas in i två huvudgrupper: akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML). Båda är samlingsnamn och täcker ett antal sjukdomar som innebär störningar på tillväxten av blodkroppar i benmärgen. Vid båda sjukdomarna finns ett överskott av sjuka omogna vita blodkroppar. De omogna leukemicellerna delar sig ohämmat och kan tränga ut produktionen av normala blodkroppar. ALL är den vanligaste formen av barncancer och utgör cirka…
Läs mer