Sambandet mellan stress och diabetes

Sambandet mellan stress och diabetes
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Diabetes, Hälsa och livsstil,
2017-05-16
Foto: Dreamstime Många har vittnat om att de efter en lång tids stress insjuknat i typ 2-diabetes. Andra att stress gör diabetessjukdomen mer svårskött. Forskare vid Lunds universitet vet att det ofta beror på en vanlig genetisk variant som kraftigt försämrar insulinutsöndringen vid stress. De vet också hur förmågan kan återställas. Forskarna testade ett idag avregistrerat läkemedel på 50 personer med typ 2-diabetes där 29 hade den specifika genvarianten, de andra…
Läs mer

Primärvården har potential att minska äldres läkemedelsanvändning

Primärvården har potential att minska äldres läkemedelsanvändning
Nyckelord: , , ,
Kategori: Läkemedel, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2017-05-09
Foto: Dreamstime Ökad livslängd och en större andel äldre i Sverige och andra länder leder också till en ökad användning av läkemedel. En ny avhandling från Lunds universitet belyser för första gången på ett mer omfattande vis nyttan av att redan i primärvården jobba strukturerat med äldres läkemedelsintag. Trots olika initiativ för att minska felaktig och onödig förskrivning av läkemedel till äldre i Sverige ökar den sammanlagda förbrukningen bland personer som…
Läs mer

PODD: Så vill de tackla havandeskapsförgiftning

ultraljudsundersökning - gravid mage
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Kvinnors hälsa
2017-03-22
Havandeskapsförgiftning, eller preeklamsi, är ett stort problem i världen. Ungefär var 10:e minut dör en kvinna på grund av havandeskapsförgiftning och även i länder med bra mödravård kan tillståndet bli allvarligt med negativa effekter både för mamma och barn. Och än så länge finns ingen effektiv behandling. Havandeskapsförgiftning har länge kallats för teoriernas sjukdom eftersom forskarvärlden haft många teorier om sjukdomen utan att kunna presentera en hållbar förklaring. Men för tio år sedan lanserade lundaforskarna…
Läs mer

Äldres läkemedel – hjälper och stjälper

Äldres läkemedel – hjälper och stjälper
Nyckelord: , , ,
Kategori: Läkemedel, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-11-02
  Patrik Midlöv installerades som professor i allmänmedicin den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Läkemedel är i grunden bra produkter som under kontrollerade former i läkemedelsprövningar visat sig ha effekt. Ofta är de som medverkat i dessa läkemedelsprövningar yngre och friskare jämfört med de patienter som sedan använder läkemedlet. Med ökad ålder sker flera olika förändringar som påverkar läkemedlets positiva och negativa effekter för patienten. Det kan ha att göra…
Läs mer

Läkemedelsmissbruk ett växande folkhälsoproblem

läkemedel
Nyckelord: , , ,
Kategori: Beroenden, Läkemedel
2016-08-16
I den hittills största studien av läkemedelsmissbruk i Europa framkommer att fler än tolv procent av svenskar över 12 år har missbrukat receptbelagd medicin. Anders Håkansson. Foto: Apelöga Missbruk av beroendeframkallande läkemedel ökar och riskerar att utvecklas till ett stort folkhälsoproblem i Europa, liksom det har gjort i USA. Det menar Anders  Håkansson, docent i beroendemedicin vid Lunds universitet och läkare på Beroendecentrum i Malmö, Psykiatri Skåne. Vanligast med lugnande medel…
Läs mer

Lukrativt med falska läkemedel

Lukrativt med falska läkemedel
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hälsa och livsstil, Läkemedel
2016-06-13
Majsstärkelse med inslag av tungmetaller, tegelstenspulver, ­amfetamin, bläck, väggfärg eller möbelpolish. Det är vad som kan finnas i förfalskade läkemedel, en ­marknad som idag anses ge större vinster än drogbrottsligheten. Etnologen Susanne Lundin leder en forskargrupp med etnologer och medicinare som ska under­söka vad människor i Sverige vet och tycker om förfalskade mediciner. Foto: Kennet Ruona Vissa felaktiga läkemedel har varit riktiga från början, men har förvarats på fel sätt eller blivit…
Läs mer

Vanlig medicin kan ha effekt mot bröstcancer

Vanlig medicin kan ha effekt mot bröstcancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer,
2016-05-19
Statiner är ett kolesterolsänkande läkemedel som nästan en miljon svenskar tar för att minska sin risk för hjärt-kärlsjukdomar. Men kanske statinerna också kunde bli ett läkemedel mot bröstcancer? Det hoppas i alla fall Signe Borgquist, forskare vid Lunds universitet och specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus. Med 9 000 nya fall om året är bröstcancer kvinnans vanligaste cancersjukdom i Sverige. Siffran har stigit stadigt i takt med att befolkningen åldras. Att kvinnor föder barn senare, att allt…
Läs mer

”Läkemedel ska göra nytta – inte skada”

”Läkemedel ska göra nytta – inte skada”
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2015-11-26
INTERVJU MED Cecilia Lenander, apotekare och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Du har nu kommit halvvägs i dina doktorandstudier med titeln ”Säker läkemedelsanvändning i primärvården”. Varför har du valt detta ämne? - Jag är apotekare och har arbetat med läkemedelsgenomgångar, som är en genomlysning av den enskilde patientens medicinering. Så det föll sig ganska naturligt att forska kring läkemedel. Jag studerar på halvtid och arbetar på andra hälften med läkemedelsfrågor vid Näsets…
Läs mer

Molekylkapslar kan underlätta läkemedelstransport

Molekylkapslar kan underlätta läkemedelstransport
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret
2015-10-15
Forskare vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor vid universitetet i Vilnius skapat kapslar gjorda av molekyler som i sin tur kan innesluta andra molekyler. Den inneslutna molekylen kan till exempel vara läkemedel som sedan transporteras till olika organ i kroppen. Kenneth Wärnmark, professor i organisk kemi vid Lunds universitet, är en av forskarna bakom upptäckten, som går ut på att med design och sammanslagning av små organiska molekyler bilda större väldefinierade system. Detta görs…
Läs mer

Kryddstark smärtforskning

Kryddstark smärtforskning
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Smärta och värk
2015-10-02
Peter Zygmunt installerades som professor i farmakologi den 16 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Ämnet farmakologi – läran om läkemedel – är centralt för att förstå hur man tar fram läkemedel och använder dem för att bota eller lindra sjukdomar och sjukdomssymtom. Kemiska substanser vars effekter är kända är viktiga farmakologiska redskap för att utforska hur kroppen fungerar normalt och vid sjukdom. Studier av läkemedel som används utan att…
Läs mer