Många äldre faller i onödan

Många äldre faller i onödan
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Äldre
2014-11-20
Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre hamnar på sjukhus. Något som orsakar mycket lidande och kan även leda till förtidig död. Många äldre har också långa läkemedelslistor, 10-15 olika läkemedel är inte ovanligt. Primärvårdsläkaren Veronica Milos Nymberg har undersökt sambandet mellan allvarliga fallolyckor och läkemedel som anses kunna höja risken att falla. Hennes resultat var delvis förvånande. Foto: Dreamstime - Vi vet att ju fler läkemedel man har desto…
Läs mer

Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

äldre man får läkemedel
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Smärta och värk, Äldre
2014-11-19
Foto: Dreamstime Inom Region Skåne är flera projekt för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning på gång. Fokus för studierna är att rätta till brister i kommunikation mellan olika vårdformer och att undvika slentrianmässig användning av läkemedel som kanske gör mer skada än nytta. – Det är faktiskt så att uppemot 35 % av alla akuta sjukhusinläggningar bland äldre beror på biverkningar. Därför är det otroligt viktigt att vi alltid försöker göra…
Läs mer

Optimering av läkemedelsbehandling

Optimering av läkemedelsbehandling
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om
2014-10-19
Peter Höglund installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: När jag arbetade som läkare inom internmedicin och kardiologi fascinerades jag över hur varierat olika patienterna reagerade på samma läkemedel. Olika patienter behöver tydligen olika behandling, men varför? Min forskning går ut på att individualisera, följa upp och styra behandlingen så att den blir så bra som möjligt för den enskilde patienten. I min forskning har…
Läs mer

Stressrelaterad diabetes kan behandlas

Stressrelaterad diabetes kan behandlas
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes, Feature
2014-10-10
För första gången testas en behandling av typ 2 diabetes som riktar sig mot själva sjukdomsmekanismen, inte som tidigare enbart mot symtomen. Och för första gången används kunskap om den enskilde individens genetiska riskprofil. Behandlingen återställer helt den bristande förmågan att utsöndra insulin som riskgenen orsakar. Anders Rosengren – Konceptet med personanpassad behandling utifrån individens riskprofil har stor potential. Våra resultat visar att det går att blockera effekterna av en vanlig…
Läs mer

Hjärtmediciner kan både hjälpa och stjälpa KOL-sjuka

Syrgastuber
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Lungor och luftvägar, Månadens vetenskapliga artikel
2013-08-29
Patienter med svår KOL är inte sällan multisjuka och behandlas även för andra sjukdomar, ofta hjärt-kärlproblem. Men vet man egentligen vad hjärt-kärlmedicinerna har för effekt på grundsjukdomen?  I en unik studie på svårt sjuka KOL-patienter har forskarna visat att vissa hjärt-kärlmediciner kan ha positiv effekt medan andra kan försämra tillståndet för KOL-patienter. – Vår studie är unik eftersom vi har följt svårt sjuka patienter. Normalt brukar så svårt sjuka inte tas med i den här…
Läs mer

Oetisk reklam vid lansering av antidepressiv medicin

Anna Zetterqvist och Shai Mulinari
Nyckelord: , ,
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2013-05-03
När den nya generationens antidepressiva medicin lanserades i början av 90-talet mångdubblades försäljningen på bara några års tid. Tidsskriften PLOS ONE publicerar en ny tvärvetenskaplig studie från Lunds universitet som visar att marknadsföringen av de nya läkemedlen var extremt hård och många gånger vilseledande. Det nya med 90-talets antidepressiva medicin var att den hade mildare biverkningar än sina föregångare. Detta tillsammans med en aggressiv marknadsföring gjorde att den årliga…
Läs mer

Farmakologer ska hitta rätt medicin till rätt patient

Medicintabletter
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-01-08
Att hitta rätt medicin till patienter med svårbehandlad depression och självmordstankar är ofta en lång och besvärlig process. En del svarar inte alls på medicinen som ges, andra får svåra biverkningar som ibland kan göra patienten ännu mer självmordsbenägen och man får därför ofta prova sig fram innan man hittar en medicin som passar. I en ny studie ska Åsa Westrin och hennes kollegor försöka hitta nya sätt att snabbt koppla ihop rätt patient med…
Läs mer

Läkemedels- behandling av äldre kräver särskild omsorg

Sara Modig
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om, Äldre
2012-11-21
Vissa äldre patienter har mycket dålig kunskap om eventuella biverkningar av sina mediciner och hur olika läkemedel påverkar varandra när man tar flera samtidigt. Rönen gäller multisjuka äldre patienter i eget boende. Det visade sig också att patienter tillhörande denna grupp och som tog fem eller fler läkemedel hade betydligt lägre kunskap om anledningen till behandlingen än de som tog färre mediciner. Resultaten presenteras i en ny avhandling från…
Läs mer

Stora vårdkostnader för Parkinsons sjukdom

Pengar
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-07
Nästan 2 miljarder kronor kostade vården av patienter med Parkinsons sjukdom i Sverige år 2009. Det visar en studie som gjorts vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund. I en nyligen publicerad artikel har hälsoekonomer vid institutet tillsammans med forskare på Karolinska Institutet undersökt de direkta vårdkostnaderna för Parkinsons sjukdom i Sverige. Summan blev 1,7 miljarder för hela landet i kostnader för vård och läkemedel, 76 000 kronor per patient. Av den stod…
Läs mer

Många mediciner för att hålla symtomen borta

Mediciner
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Leder, muskler och skelett, Äldre
2012-10-07
Darrar och skakar handen, känns armen stel, har du svårt att röra dig och är du över 50 år? Då finns risken att du har Parkinsons sjukdom, en neurologisk sjukdom som runt 20 000 personer har i Sverige. Parkinsons sjukdom beror på att de 1 miljon nervceller i hjärnan som producerar den kemiska substansen dopamin bryts…
Läs mer