läkemedel

Många äldre faller i onödan

Publicerad: 2014-11-20 Många äldre faller i onödan

Foto: Dreamstime Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre hamnar på sjukhus. Något som orsakar mycket lidande och kan även leda till förtidig död. Många äldre har också långa ...

Läs artikeln

Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

Publicerad: 2014-11-19 äldre man får läkemedel

Inom Region Skåne är flera projekt för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning på gång. Fokus för studierna är att rätta till brister i kommunikation mellan olika vårdformer och att undvika ...

Läs artikeln

Optimering av läkemedelsbehandling

Publicerad: 2014-10-19 Peter Höglund

Peter Höglund installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: När jag arbetade som läkare inom internmedicin och kardiologi fascinerades jag över ...

Läs artikeln

Stressrelaterad diabetes kan behandlas

Publicerad: 2014-10-10 Stressrelaterad diabetes kan behandlas

För första gången testas en behandling av typ 2 diabetes som riktar sig mot själva sjukdomsmekanismen, inte som tidigare enbart mot symtomen. Och för första gången används kunskap om den ...

Läs artikeln

Hjärtmediciner kan både hjälpa och stjälpa KOL-sjuka

Publicerad: 2013-08-29 Syrgastuber

Patienter med svår KOL är inte sällan multisjuka och behandlas även för andra sjukdomar, ofta hjärt-kärlproblem. Men vet man egentligen vad hjärt-kärlmedicinerna har för effekt på grundsjukdomen?  I en unik studie ...

Läs artikeln

Oetisk reklam vid lansering av antidepressiv medicin

Publicerad: 2013-05-03 Anna Zetterqvist och Shai Mulinari

När den nya generationens antidepressiva medicin lanserades i början av 90-talet mångdubblades försäljningen på bara några års tid. Tidsskriften PLOS ONE publicerar en ny tvärvetenskaplig studie från Lunds universitet som ...

Läs artikeln

Farmakologer ska hitta rätt medicin till rätt patient

Publicerad: 2013-01-08 Medicintabletter

Att hitta rätt medicin till patienter med svårbehandlad depression och självmordstankar är ofta en lång och besvärlig process. En del svarar inte alls på medicinen som ges, andra får svåra ...

Läs artikeln

Läkemedels- behandling av äldre kräver särskild omsorg

Publicerad: 2012-11-21 Sara Modig

Vissa äldre patienter har mycket dålig kunskap om eventuella biverkningar av sina mediciner och hur olika läkemedel påverkar varandra när man tar flera samtidigt. Rönen gäller multisjuka äldre patienter i eget ...

Läs artikeln

Stora vårdkostnader för Parkinsons sjukdom

Publicerad: 2012-10-07 Pengar

Nästan 2 miljarder kronor kostade vården av patienter med Parkinsons sjukdom i Sverige år 2009. Det visar en studie som gjorts vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund. I ...

Läs artikeln

Många mediciner för att hålla symtomen borta

Publicerad: 2012-10-07 Mediciner

Darrar och skakar handen, känns armen stel, har du svårt att röra dig och är du över 50 år? Då finns risken att du har Parkinsons sjukdom, en neurologisk sjukdom ...

Läs artikeln

Sida 1 av 3123
Artiklar med etiketten:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede