läkemedel

Optimering av läkemedelsbehandling

Publicerad: 2014-10-19 Optimering av läkemedelsbehandling

Peter Höglund installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: När jag arbetade som läkare inom internmedicin och kardiologi fascinerades jag över ...

Läs artikeln

Stressrelaterad diabetes kan behandlas

Publicerad: 2014-10-10 Stressrelaterad diabetes kan behandlas

För första gången testas en behandling av typ 2 diabetes som riktar sig mot själva sjukdomsmekanismen, inte som tidigare enbart mot symtomen. Och för första gången används kunskap om den ...

Läs artikeln

Hjärtmediciner kan både hjälpa och stjälpa KOL-sjuka

Publicerad: 2013-08-29 Hjärtmediciner kan både hjälpa och stjälpa KOL-sjuka

Patienter med svår KOL är inte sällan multisjuka och behandlas även för andra sjukdomar, ofta hjärt-kärlproblem. Men vet man egentligen vad hjärt-kärlmedicinerna har för effekt på grundsjukdomen?  I en unik studie ...

Läs artikeln

Oetisk reklam vid lansering av antidepressiv medicin

Publicerad: 2013-05-03 Oetisk reklam vid lansering av antidepressiv medicin

När den nya generationens antidepressiva medicin lanserades i början av 90-talet mångdubblades försäljningen på bara några års tid. Tidsskriften PLOS ONE publicerar en ny tvärvetenskaplig studie från Lunds universitet som ...

Läs artikeln

Farmakologer ska hitta rätt medicin till rätt patient

Publicerad: 2013-01-08 Farmakologer ska hitta rätt medicin till rätt patient

Att hitta rätt medicin till patienter med svårbehandlad depression och självmordstankar är ofta en lång och besvärlig process. En del svarar inte alls på medicinen som ges, andra får svåra ...

Läs artikeln

Läkemedels- behandling av äldre kräver särskild omsorg

Publicerad: 2012-11-21 Läkemedels- behandling av äldre kräver särskild omsorg

Vissa äldre patienter har mycket dålig kunskap om eventuella biverkningar av sina mediciner och hur olika läkemedel påverkar varandra när man tar flera samtidigt. Rönen gäller multisjuka äldre patienter i eget ...

Läs artikeln

Stora vårdkostnader för Parkinsons sjukdom

Publicerad: 2012-10-07 Stora vårdkostnader för Parkinsons sjukdom

Nästan 2 miljarder kronor kostade vården av patienter med Parkinsons sjukdom i Sverige år 2009. Det visar en studie som gjorts vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund. I ...

Läs artikeln

Många mediciner för att hålla symtomen borta

Publicerad: 2012-10-07 Många mediciner för att hålla symtomen borta

Darrar och skakar handen, känns armen stel, har du svårt att röra dig och är du över 50 år? Då finns risken att du har Parkinsons sjukdom, en neurologisk sjukdom ...

Läs artikeln

Nya möjligheter att oskadliggöra cancertumörer

Publicerad: 2012-04-18 Nya möjligheter att oskadliggöra cancertumörer

En ny forskningsupptäckt visar på möjligheter att oskadliggöra cancertumörer utan att påverka kroppens övriga celler och vävnader. Bland sjukdomarna som berörs finns bl.a. bröst-, lung- och tjocktarmscancer. Många av de vanligaste ...

Läs artikeln

Att svälta tumören-möjlig cancerterapi i framtiden

Publicerad: 2012-03-05 Att svälta tumören-möjlig cancerterapi i framtiden

Cancer orsakas av att celler delar sig på ett okontrollerat sätt. Tumörcellerna behöver mycket energi för att kunna dela sig och använder glukos som energikälla. Till sin hjälp har de ...

Läs artikeln

Sida 1 av 3123
Artiklar med etiketten:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Med fokus på bipolär sjukdom
Med fokus på bipolär sjukdom
Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många