Malt gör tarmen glad

Malt gör tarmen glad
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Kost och träning, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2015-10-16
Korn är enligt ny forskning från Lunds universitet en av de mest gynnsamma grödor man kan äta för att hålla tarmfloran i balans och kroppen frisk. Idag är den en väldigt outnyttjad gröda som främst används för att tillverka öl. I en ny studie visar forskare att framförallt mältat korn, det vill säga malt, kan ha positiva effekter på en rad livsstilsrelaterade sjukdomar samt på energiupptag, inflammationer och tarmflorans sammansättning. Korn innehåller mycket kostfiber som utgör näring…
Läs mer

Tarmbakterier orsak till dagens ohälsa?

Nyckelord: , , ,
Kategori: Filmer, Övrigt
2013-11-15
Förr var det infektionssjukdomar som främst hotade vår hälsa. I dag är det sjukdomar med koppling till inflammation som MS, diabetes, rematoid artrit, högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar. Forskarna anar ett orsakssamband mellan inflammation och ohälsa, och det sambandet kan påverkas av våra egna tarmbakterier. Våra kroppar består till viss del av bakterier. Tillsammans utgör de ett helt kilo av en vuxen människas kroppsvikt. För att vi ska må bra, måste det finnas en rik…
Läs mer

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2013-09-09
Gunnar Engström installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Epidemiologi är den vetenskap som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Genom att analysera sjukdomars mönster i befolkningen kan man dra slutsatser om vilka individer som har ökad risk att drabbas. Dessa metoder har varit mycket framgångsrika och ett stort antal riskfaktorer för sjukdom, såsom rökning, högt blodtryck och fysisk inaktivitet, har ursprungligen identifierats med epidemiologisk metodik, vilket i sin tur…
Läs mer

Nya risker upptäckta med vanlig kattparasit

Toxoplasma gondii
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Infektioner, Psykiska sjukdomar och besvär
2012-08-28
Flera nyutkomna studier har pekat på att infektion med kattparasiten Toxoplasma gondii kan ge en ökning i risken för självmordsförsök. Detta samband har nu forskare vid Lunds universitet också sett i en svensk studie. Den visar på en ännu tydligare riskökning än tidigare studier. – Vi kunde se att det var sju gånger vanligare med självsmordsförsök hos dem som var bärare av…
Läs mer

Bakteriecocktail för äldre

Tvaa aeldre kvinnor paa picknick
Nyckelord: , , ,
Kategori: Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Äldres hälsa
2012-06-05
Foto: Johnér Många äldre bär på lindriga men kroniska inflammationer, ofta utan att ha besvär av det. Men med ökad inflammation ökar också risken för sjukdomar som diabetes, åderförkalkning, inflammatoriska tarmsjukdomar bara för att nämna några. I ett nytt projekt ska forskare studera om speciella blandningar av nyttiga bakterier, tillsammans med frukt eller bär kan motverka och lindra inflammationer och förbättra hälsan hos äldre. Många inflammationer, som har sitt ursprung i mag-tarmkanalen, kan i sin…
Läs mer

Den friska tarmfloran är som en regnskog i balans

Bengt Beppsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2012-06-05
  Foto: Matton Vi bär på 1 kilo bakterier i våra tarmar, vilka till antalet är tio gånger fler än kroppens egna celler. Äckligt tycker kanske somliga men faktum är att bakterierna är livsnödvändiga. I en frisk tarm lever bakterierna i fredligt samförstånd med kroppen. De livnär sig bland annat på de fibrer som vi får i oss med maten och omvandlar dessa till nyttiga substanser som vi annars inte skulle…
Läs mer

Hon studerar ”tysta zonen” med ny teknik

Anna-Karin Larsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Lungor och luftvägar
2011-11-01
Anna-Karin Larsson undersöker små vävnadsprover från lungpatienter. Foto: Roger Lundholm. Lungornas yttersta, perifera delar har tidigare kallats för ”den tysta zonen” eftersom dess processer inte kunnat studeras i detalj. Nu har teknikens utveckling gett nya möjligheter att se vad som händer där, och till och med hålla tunna bitar av lungvävnad levande i laboratoriet. – Vi hoppas på så sätt kunna få fram nya behandlingar för patienter med astma och KOL, säger Anna-Karin Larsson, forskare…
Läs mer

Biologiska förändringar hos självmordsbenägna

Deprimerad kvinna
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2010-11-30
  Deprimerade och självmordsbenägna personer har låga halter av stresshormonet kortisol i blodet och saliven. De har också ämnen i ryggmärgsvätskan som tyder på ökad inflammation i hjärnan. Fynden kan bidra till att utveckla nya metoder för diagnos och behandling av självmordsnära patienter.  Det är läkaren Daniel Lindqvist från Enheten för psykoimmunologi vid Lunds universitet som lägger fram dessa resultat i sin doktorsavhandling. Han ingår i en forskargrupp som…
Läs mer

Inflammations-dämpande mot depression

Lena Brundin
Nyckelord: ,
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2010-11-02
”Depression och självmordsbenägenhet beror på en obalans i hjärnans signalsystem och en brist på ämnet serotonin” har det sagts de senaste 20–30 åren. Men lundaforskarna Lil Träskman-Bendz och Lena Brundin ifrågasätter detta etablerade budskap. De tror i stället att en inflammation i hjärnan ligger bakom. I en uppmärksammad studie visade lundaforskarna förra året att både…
Läs mer

Depression kan orsakas av inflammation

Nyckelord: ,
Kategori: Infektioner, Månadens vetenskapliga artikel, Psykiska sjukdomar och besvär
2010-01-18
Inflammation i hjärnan kan vara orsaken till svåra depressioner och självmordsförsök, visar en färsk publikation från Lunds universitet. Nu vill man prova antiinflammatorisk medicin på patienter som har självmordsnära beteende. Sambandet mellan inflammation och depression har diskuterats sedan början på 90-talet men forskarna i Lund är först med att visa på inflammatoriska förändringar i ryggmärgsvätskan hos självmordsnära patienter. – Tidigare studier är baserade på blodprov men vi har kunnat analysera ryggmärgsvätska från patienter som har…
Läs mer