inflammation

Tarmbakterier orsak till dagens ohälsa?

Publicerad: 2013-11-15

Förr var det infektionssjukdomar som främst hotade vår hälsa. I dag är det sjukdomar med koppling till inflammation som MS, diabetes, rematoid artrit, högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar. Forskarna anar ...

Läs artikeln

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom

Publicerad: 2013-09-09 Inflammation och hjärt-kärlsjukdom

Gunnar Engström installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Epidemiologi är den vetenskap som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Genom ...

Läs artikeln

Nya risker upptäckta med vanlig kattparasit

Publicerad: 2012-08-28 Toxoplasma gondii

Flera nyutkomna studier har pekat på att infektion med kattparasiten Toxoplasma gondii kan ge en ökning i risken för självmordsförsök. Detta samband har nu forskare vid Lunds universitet också sett ...

Läs artikeln

Bakteriecocktail för äldre

Publicerad: 2012-06-05 Tvaa aeldre kvinnor paa picknick

Foto: Johnér Många äldre bär på lindriga men kroniska inflammationer, ofta utan att ha besvär av det. Men med ökad inflammation ökar också risken för sjukdomar som diabetes, åderförkalkning, inflammatoriska tarmsjukdomar ...

Läs artikeln

Den friska tarmfloran är som en regnskog i balans

Publicerad: 2012-06-05 Bengt Beppsson

Foto: Matton Vi bär på 1 kilo bakterier i våra tarmar, vilka till antalet är tio gånger fler än kroppens egna celler. Äckligt tycker kanske somliga men faktum är att bakterierna ...

Läs artikeln

Hon studerar ”tysta zonen” med ny teknik

Publicerad: 2011-11-01 Anna-Karin Larsson

Anna-Karin Larsson undersöker små vävnadsprover från lungpatienter. Foto: Roger Lundholm. Lungornas yttersta, perifera delar har tidigare kallats för ”den tysta zonen” eftersom dess processer inte kunnat studeras i detalj. Nu har ...

Läs artikeln

Biologiska förändringar hos självmordsbenägna

Publicerad: 2010-11-30 Deprimerad kvinna

  Deprimerade och självmordsbenägna personer har låga halter av stresshormonet kortisol i blodet och saliven. De har också ämnen i ryggmärgsvätskan som tyder på ökad inflammation i hjärnan. Fynden kan bidra ...

Läs artikeln

Inflammations-dämpande mot depression

Publicerad: 2010-11-02 Lena Brundin

”Depression och självmordsbenägenhet beror på en obalans i hjärnans signalsystem och en brist på ämnet serotonin” har det sagts de senaste 20–30 åren. Men lundaforskarna Lil Träskman-Bendz och Lena Brundin ifrågasätter ...

Läs artikeln

Depression kan orsakas av inflammation

Publicerad: 2010-01-18

Inflammation i hjärnan kan vara orsaken till svåra depressioner och självmordsförsök, visar en färsk publikation från Lunds universitet. Nu vill man prova antiinflammatorisk medicin på patienter som har självmordsnära beteende. Sambandet ...

Läs artikeln

Artiklar med etiketten:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede