Genernas roll väntar på förklaring

Genernas roll väntar på förklaring
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl,
2017-05-16
Forskning har visat att det finns samband mellan psykologisk stress och hjärt-kärlsjukdom. Men vad ligger bakom stressen bland personer som insjuknar? Vilken roll spelar den sjukes nedärvda gener i stressuppbyggnaden? Illustration: Colourbox Det försöker Thomas Svensson, doktorand vid Lunds universitet, att belysa i sin forskning. I de nu pågående doktorandstudierna vill han ge närmare svar om kopplingen mellan stress och gener, med fokus på hjärt-kärlsjukdom, som ar den vanligaste dödsorsaken i…
Läs mer

Från hudcell till röd blodkropp på åtta dagar

illustration av röda blodkroppar
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret,
2016-11-22
Åtta dagar. Så lång tid tar det för hudceller att programmeras om till röda blodkroppar. Och det är en häftig process att se hur cellerna i provröret förvandlas och börjar producera hemoglobin och bli röda. Nu har forskare lyckats identifiera de fyra genetiska nycklar som låser upp hudcellernas genetiska kod och omprogrammerar dem till att producera röda blodkroppar istället för nya hudceller. Varje individ har en unik genetisk kod. Den genetiska koden är en komplett…
Läs mer

En genkvartett styr tillväxten i blodstamcellen

En genkvartett styr tillväxten i blodstamcellen
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2016-03-18
För att göra stamcellstransplantation säkrare och tillgängligt för fler patienter med exempelvis leukemi pågår på många ställen i världen forskning om hur man kan  föröka  blodstamceller. Ett viktigt led i att kunna få blodstamceller att föröka sig utanför kroppen, är att förstå vilka av människans cirka 20 000 gener som kontrollerar deras tillväxt. Varje dag bildas det över 100 miljarder nya mogna blodceller hos en vuxen människa. Den stora produktionen ställer höga krav på blodstamcellerna…
Läs mer

Livsstilen kan påverka våra gener

Livsstilen kan påverka våra gener
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Kost och träning
2016-02-11
– Förut tänkte man att du har dina gener och dem får du dras med, antingen de är gynnsamma eller ogynnsamma. Men nu visar det sig att du själv kan påverka hur ditt genetiska arv yttrar sig, säger diabetesforskaren Charlotte Ling. Eftersom alla kroppens celler har likadan arvsmassa är det epigenetiken – när olika gener är aktiva eller passiva – som ger cellerna deras olika karaktär. Det är den som åstadkommer de skillnader som gör…
Läs mer

Om kost och fetmagener

Om kost och fetmagener
Nyckelord: , ,
Kategori: Hälsa och livsstil
2015-10-20
Föredrar du kaloririk mat med mycket socker och fett? En bidragande faktor kan vara att du bär en variant av FTO-genen, den mest kända genen med koppling till ökad risk för fetma. – Det är en genvariant som är mycket vanlig i befolkningen, de flesta av oss (65 procent) bär på den och ungefär 16 procent har en dubbel uppsättning av denna variant som verkar påverka aptiten, säger Marju Orho-Melander, professor vid Lunds universitet. Forskning…
Läs mer

Nya och oväntade rön kring RNA-läkemedel

Nya och oväntade rön kring RNA-läkemedel
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer
2015-08-19
För första gången någonsin har forskare lyckats avbilda och filma hur det går till när RNA-baserade läkemedel, så kallade siRNA, levereras till det inre av kroppens celler. Fynden väntas ha avgörande betydelse för sjukdomar där det idag saknas effektiv läkemedelsbehandling. Det är ett forskarlag från Lunds universitet, Boston Children’s Hospital och Harvard Medical School som står bakom de nya rönen. Studien publiceras i Nature Biotechnology. Under andra hälften av 1990-talet upptäckte forskare att siRNA d.v.s. små…
Läs mer

Nya rön kring aggressiv form av barnleukemi

Nya rön kring aggressiv form av barnleukemi
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer,
2015-03-23
En aggressiv form av barnleukemi har oväntat få mutationer. Därför bör behandling inrikta sig på just den kromosomförändring som kännetecknar leukemitypen. Det är en av slutsatserna i en artikel som nyligen publicerats i Nature Genetics. Akut lymfatisk leukemi (ALL) hos spädbarn yngre än 1 år, är en ovanlig och aggressiv sjukdom. Majoriteten av dem som drabbas har en genetisk förändring i Mixed Lineage Leukemia-genen, MLL, i sina sjuka celler, där MLL-genen sätts ihop med en…
Läs mer

Nya rön om fetma kan förklara ärftlighet för sjukdom

Nya rön om fetma kan förklara ärftlighet för sjukdom
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hälsa och livsstil, Kost och träning
2015-02-13
Foto: Dreamstime I den hittills största kartläggningen av gener kopplade till fetma har ett stort internationellt forskarnätverk, tillsammans med forskare från bland annat Umeå universitet och Lunds universitet funnit flera hittills okända riskgener och molekylära mekanismer som kopplar ihop risken för fetma med risk för sjukdom. Forskningsrönen publiceras nu i tidskriften Nature. Dmitry Shungin - Vi fann att fett som lagras runt midja och höfter visade sig…
Läs mer

Gynnsam mutation – frisk trots riskfaktorer för typ 2 diabetes

Gynnsam mutation - frisk trots riskfaktorer för typ 2 diabetes
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes,
2014-03-17
Foto: Colourbox I ett stort internationellt samarbete har forskare identifierat genetiska mutationer som ger ett kraftfullt skydd mot typ 2 diabetes. Det är första gången i diabetessammanhang en mutation har visat sig vara fördelaktig. Individer med mutationen insjuknar inte trots att de har flera av de klassiska riskfaktorerna, fetma, hög ålder och hälsoskadlig livsstil. Mutationens antidiabetiska effekt är så uttalad att försök att kopiera dess verkan är en given måltavla för…
Läs mer

Gener och mättnadshormon bakom hjärtinfarkt

DNA
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2013-09-04
Vilka genvarianter ökar risken för hjärtinfakt, och på vilket sätt? Kan man sålla fram personer med hög risk så att de får en förebyggande behandling som de kanske missar idag, medan andra samtidigt slipper åratals medicinering i onödan? Och finns det mer att göra, genom speciella koständringar eller nya läkemedel, för dem som bär på riskgenerna? Det är huvudfrågorna i den forskning som bedrivs av professor Olle Melander vid Lunds universitet. För denna får han…
Läs mer