Napp försenar amningen för förtidigt födda barn

För tidigt född som håller mammas hand
Nyckelord: , ,
Kategori: Nyfödda
2014-05-23
Foto: Dreamstime För tidigt födda barn som använder napp, löper dubbelt så stor risk att inte vara fullt ammande när de skrivs ut från sjukhuset jämfört med de barn som endast får använda napp minimalt. Men enbart vid hälften av neonatalavdelningarna ges rådet att minimera användningen av napp, visar en ny avhandling från Lunds universitet. Många för tidigt födda barn klarar inte av att amma fullt ut och det är viktigt…
Läs mer

Bättre prognos än väntat för extremt för tidigt födda

Nyckelord:
Kategori: Nyfödda
2013-05-02
I Sverige föds varje år drygt 250 barn mer än 14 veckor för tidigt. Överlevnaden har ökat de senaste åren, men kunskapen om deras fortsatta utveckling har varit ofullständig. En studie i vetenskapliga tidskriften JAMA, visar nu att tre av fyra extremt för tidigt födda barn var normalt utvecklade eller endast hade lätta funktionshinder vid två och ett halvt års ålder. Kartläggningen är en…
Läs mer

Mödravård upptäcker svag tillväxt

Jana Brodszki
Nyckelord: ,
Kategori: Nyfödda
2012-11-06
Fostrets tillväxt följs under graviditeten genom så kallad SF-mätning (symfys-fundusmätning). Barnmorskan tar då mått på den blivande mammans mage i samband med besöken i mödravården. Måtten ligger sedan till grund för en uppskattning av hur fostret ökar i storlek. Är ökningen i SF-måttet inte är tillräcklig, remitteras kvinnan till en extra ultraljudsundersökning. Ultraljud är en mer exakt…
Läs mer

Det är aldrig kört

Det är aldrig kört
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Graviditet och reproduktion, Nyfödda, Psykisk (o)hälsa
2012-11-06
Barn som föds extremt för tidigt, före 29:e graviditetsveckan, löper större risk att få en otrygg anknytning till sina närmaste. Detta kan i sin tur öka risken för att senare i livet utveckla psykisk ohälsa. Den goda nyheten är att det delvis går att lindra problemen genom rätt omvårdnad av den nyfödda och att man kan få hjälp även senare i livet. Alla nyfödda har i början svårt att reglera sina känslor och behöver därför…
Läs mer

Närkontakt viktigt för de för tidigt födda

För tidigt född som håller mammas hand
Nyckelord: , ,
Kategori: Filmer, Nyfödda
2012-11-06
En graviditet är vanligtvis cirka 40 veckor, men i Sverige föds runt 250 barn om året redan mellan veckorna 22–27, när de bara kommit drygt halvvägs i sin utveckling. De tillhör gruppen ”extremt för tidigt födda”. För de blivande föräldrarna kommer en så tidig födsel som en chock. [caption id="attachment_27021" align="alignright" width="258" caption="– Ett finger att hålla i, en axel att vila mot, hud mot hud. Den fysiska kontakten mellan de för tidigt födda barnet…
Läs mer

Havandeskaps- förgiftning kan hävas med läkemedel

Kejsarsnitt
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Graviditet och reproduktion
2012-11-06
En grupp Lundaforskare fick förra året stor uppmärksamhet för att de i laboratoriestudier tagit fram en ny diagnosmetod för havandeskapsförgiftning, och dessutom en potentiellt effektiv behandling mot sjukdomen. Sjukdomen kännetecknas av läckage av protein från njurarna till urinen och högt blodtryck. Nu har forskarna tagit nästa steg, och har i en studie på djur lyckats visa att det gick att både stoppa förloppet och få havandeskapsförgiftningen att läka ut. Forskarna framkallade hos två grupper av…
Läs mer

Vad behöver pappor till för tidigt födda barn?

Pia Lundqvist
Nyckelord: ,
Kategori: Mäns hälsa, Nyfödda, Vad forskar du om?
2012-05-21
Det första året med ett för tidigt fött barn är ansträngande och det tar tid att ställa in sig på ett familjeliv med ett barn som man inte vet kommer att överleva eller utvecklas normalt. Sedan tidigare finns det mycket forskning om mammors upplevelser i samband med att de får ett för tidigt fött barn och man har länge utgått ifrån att pappornas upplevelser och behov ser likadana ut. Men är det verkligen så att…
Läs mer

Störd lungfunktion hos de allra minsta

Störd lungfunktion hos de allra minsta
Nyckelord: ,
Kategori: Lungor och luftvägar, Nyfödda
2011-11-01
Eva Morsing har undersökt lungfunktionen hos för tidigt födda barn. Foto: Roger Lundholm. Barn som föds före 30 graviditetsveckor har en ökad risk för nedsatt lungfunktion när de kommer upp i skolåldern. Hur det blir längre fram vet man inte idag, men tidigare studier har visat att lungfunktionen följer oss genom livet. – Vår studie visar att för tidigt födda barn, särskilt de som väger under 1000 g, har sämre lungfunktion vid åtta års ålder…
Läs mer

För tidigt född – vad händer i vuxen ålder?

för tididigt fött barn håller mammas hand
Nyckelord: ,
Kategori: Nyfödda
2011-09-23
Det är väl känt att för tidigt födda barn, före vecka 37, riskerar olika former av komplikationer, bland annat vad gäller hjärt- och lungfunktion. Likaså, att vara mycket för tidigt född är en känd orsak till ökad dödlighet under spädbarnsperioden. Det som däremot varit oklart är om denna risk kvarstår i vuxen ålder. Foto: Dreamstime En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning visar att de barn som föddes före vecka 37 under perioden 1973 till…
Läs mer

Mycket för tidigt född som vårdas hud-mot-hud

Ragnhild Måstrup
Nyckelord:
Kategori: Nyfödda, Vad forskar du om?
2011-07-11
  Forskare vid Lunds universitet och Rigshospitalet i Köpenhamn berättar här mer om sin forskning kring mycket för tidigt födda barn. De har kunnat visa att vård hud-mot-hud ger positiva effekter på barnets hälsa även. För både barn och föräldrar är möjligheten till närhet betydelsefull.   Hud-mot-hud vård För tidigt född och att vårdas hud-mot-hud hos en förälder har positiva effekter på barnets…
Läs mer