för tidigt födda

Napp försenar amningen för förtidigt födda barn

Publicerad: 2014-05-23 Napp försenar amningen för förtidigt födda barn

För tidigt födda barn som använder napp, löper dubbelt så stor risk att inte vara fullt ammande när de skrivs ut från sjukhuset jämfört med de barn som endast får ...

Läs artikeln

Bättre prognos än väntat för extremt för tidigt födda

Publicerad: 2013-05-02

I Sverige föds varje år drygt 250 barn mer än 14 veckor för tidigt. Överlevnaden har ökat de senaste åren, men kunskapen om deras fortsatta utveckling har varit ofullständig. En ...

Läs artikeln

Mödravård upptäcker svag tillväxt

Publicerad: 2012-11-06 Mödravård upptäcker svag tillväxt

Fostrets tillväxt följs under graviditeten genom så kallad SF-mätning (symfys-fundusmätning). Barnmorskan tar då mått på den blivande mammans mage i samband med besöken i mödravården. Måtten ligger sedan till grund ...

Läs artikeln

Det är aldrig kört

Publicerad: 2012-11-06 Det är aldrig kört

Barn som föds extremt för tidigt, före 29:e graviditetsveckan, löper större risk att få en otrygg anknytning till sina närmaste. Detta kan i sin tur öka risken för att senare ...

Läs artikeln

Närkontakt viktigt för de för tidigt födda

Publicerad: 2012-11-06 Närkontakt viktigt för de för tidigt födda

En graviditet är vanligtvis cirka 40 veckor, men i Sverige föds runt 250 barn om året redan mellan veckorna 22–27, när de bara kommit drygt halvvägs i sin utveckling. De ...

Läs artikeln

Havandeskaps- förgiftning kan hävas med läkemedel

Publicerad: 2012-11-06 Havandeskaps- förgiftning kan hävas med läkemedel

En grupp Lundaforskare fick förra året stor uppmärksamhet för att de i laboratoriestudier tagit fram en ny diagnosmetod för havandeskapsförgiftning, och dessutom en potentiellt effektiv behandling mot sjukdomen. Sjukdomen kännetecknas ...

Läs artikeln

Vad behöver pappor till för tidigt födda barn?

Publicerad: 2012-05-21 Vad behöver pappor till för tidigt födda barn?

Det första året med ett för tidigt fött barn är ansträngande och det tar tid att ställa in sig på ett familjeliv med ett barn som man inte vet kommer ...

Läs artikeln

Störd lungfunktion hos de allra minsta

Publicerad: 2011-11-01 Störd lungfunktion hos de allra minsta

Eva Morsing har undersökt lungfunktionen hos för tidigt födda barn. Foto: Roger Lundholm. Barn som föds före 30 graviditetsveckor har en ökad risk för nedsatt lungfunktion när de kommer upp i ...

Läs artikeln

För tidigt född – vad händer i vuxen ålder?

Publicerad: 2011-09-23 För tidigt född – vad händer i vuxen ålder?

Det är väl känt att för tidigt födda barn, före vecka 37, riskerar olika former av komplikationer, bland annat vad gäller hjärt- och lungfunktion. Likaså, att vara mycket för tidigt ...

Läs artikeln

Mycket för tidigt född som vårdas hud-mot-hud

Publicerad: 2011-07-11 Mycket för tidigt född som vårdas hud-mot-hud

  Forskare vid Lunds universitet och Rigshospitalet i Köpenhamn berättar här mer om sin forskning kring mycket för tidigt födda barn. De har kunnat visa att vård hud-mot-hud ger positiva effekter på ...

Läs artikeln

Sida 1 av 212
Artiklar med etiketten:
för tidigt födda

RSS-flöde för denna etikett
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många
Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke
Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke