Inleder studie av irakiers diabetes

människor som går på en gata - vy av ben
Nyckelord:
Kategori: Diabetes
2010-12-23
Studier visar att typ-2 diabetes är 2-3 gånger högre bland utomeuropeiska invandrare än bland icke invandrade svenskar. Efter nyår startar ett nytt forskningsprojekt som belyser betydelsen av etnisk bakgrund och könstillhörighet för utvecklingen av typ-2 diabetes. Projektet heter MEDIM (Migration och etnicitet för diabetesutvecklingen i Malmö) och koordineras av läkaren och forskaren Louise Bennet. Studien ska fokusera på förekomsten av typ 2 diabetes (T2D) och så kallad prediabetes hos invandrade irakier i Malmö. Hög andel…
Läs mer