Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation

Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2016-11-18
Nästan var femte patient som drabbats av artros i knäleden och genomgått en total knäprotesoperation är inte nöjd med resultatet efter operationen. Många som var missnöjda led av ångest eller depression innan operationen. Abdulemir Ali, doktorand vid Lunds universitet och ortopedläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har i sitt avhandlingsarbete ”Pain, function and dissatisfaction after total knee arthroplsty”, studerat hur utbrett missnöjet är. Med hjälp av Svenska Knäprotesregistret (SKAR), dit alla knäprotesoperationer i Sverige rapporteras,…
Läs mer

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska
Nyckelord: , ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa, Vad forskar du om?
2016-03-23
För de personer som lider av djup depression med melankoliska eller psykotiska inslag, finns hopp om ett friskare liv. Detta trots mångårig sjukdom med ett eller flera, ibland allvarliga, självmordsförsök. Det visar ett avhandlingsarbete som lagts fram vid Lunds universitet. I studierna har forskarna gjort uppföljningsintervjuer med 75 personer 37-56 år efter att de insjuknat i djup depression med melankoliska eller psykotiska drag. 29 av dessa hade försökt ta sitt liv vid ett eller flera tillfällen…
Läs mer

Ketamin testas mot djup depression – reportage i Vetenskapsradion

siluett av man som håller sig om huvudet
Nyckelord: ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa
2015-06-10
I ett omfattande forskningsprojekt vid Lunds universitet ska forskare utröna om bedövningsmedlet ketamin kan bli ett nytt behandlingsalternativ för djupt deprimerade patienter, som har svårt att bli hjälpta av gängse läkemedel. I enskilda fall har det visat sig att små doser av ketamin har kunna häva svår depression på mycket kort tid, enligt de forskare som ska göra testerna. - Det är helt okänt vad som händer under en lång tid, och det är ett av…
Läs mer

Familjens och bo­stads­om­rå­dets betydelse för den psykiska hälsan

Familjens och bo­stads­om­rå­dets betydelse för den psykiska hälsan
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Psykisk (o)hälsa
2015-05-10
Foto: Colourbox Forskare vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö har tillsammans med forskare i USA undersökt familjens respektive bostadsområdets roll för den psykiska hälsan hos barn och unga. Resultaten visar att bostadsområdet spelar roll, men inte lika stor roll som familjen. Studien, som utförts i samarbete med forskare vid Stanford och Virginia Commonwealth University, presenteras nu i Journal of Psychiatric Research. Resultaten visar att risken för en beteendestörning är två gånger större i socialt utsatta områden…
Läs mer

Mindfulness-behandling i grupp lika effektivt som KBT vid depression och ångest

Mindfulness-behandling i grupp lika effektivt som KBT vid depression och ångest
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa
2014-12-02
Behovet av psykoterapi, för behandling av depression och ångest, i primärvården är stort men på många håll i landet råder brist på psykoterapeuter. En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, visar att gruppbehandling med mindfulness är lika effektivt som individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med depression och ångest. Studien, publicerad i British Journal of Psychiatry, är den första randomiserade studien som har jämfört gruppbehandling med mindfulness och individuell kognitiv beteendeterapi av patienter…
Läs mer

Multisjuka äldre har större risk för depression

äldre
Nyckelord: , , ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa, Äldres hälsa
2014-11-21
Forskare i Lund har undersökt risken för depression hos en grupp äldre med stort hjälpbehov, men som fortfarande bor hemma. Hälften av de äldre befann sig i riskzonen för en depression, men få av dessa hade fått någon hjälp mot sina besvär. Bättre uppföljning av antidepressiva läkemedel hos äldre är också något som forskarna efterlyser. Foto: Colourbox Många drabbas av en depression någon gång under livet – ungefär hälften av alla…
Läs mer

Farmakologer ska hitta rätt medicin till rätt patient

Medicintabletter
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa
2013-01-08
Att hitta rätt medicin till patienter med svårbehandlad depression och självmordstankar är ofta en lång och besvärlig process. En del svarar inte alls på medicinen som ges, andra får svåra biverkningar som ibland kan göra patienten ännu mer självmordsbenägen och man får därför ofta prova sig fram innan man hittar en medicin som passar. I en ny studie ska Åsa Westrin och hennes kollegor försöka hitta nya sätt att snabbt koppla ihop rätt patient med…
Läs mer

Nya forskarrön om inflammation vid självmordsförsök

Illustration nervceller
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2012-12-17
I en ny forskningsrapport tydliggörs nu bilden av de processer i hjärnan som kan leda till självmord. I tester av patienter som tidigare försökt ta sitt liv har forskare uppmätt höga halter av kinolinsyra, ett ämne som förstärker glutamatsignalering i hjärnan. Kinolinsyra bildas i hjärnan som en biprodukt vid inflammation. I den vetenskapliga tidskriften Neuropsychopharmacology presenterar nu svenska forskare nya forskningsrön som visar att glutamat, som även misstänks vara av…
Läs mer

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Psykisk (o)hälsa
2012-12-11
För några år sedan uppmärksammades att narkosmedlet ketamin hade en överraskande effekt – det kunde också hjälpa vid djupa depressioner. Nu förbereds en större klinisk studie på patienter vid Psykiatri Skåne och Skånes universitetssjukhus. Ketamin är ett läkemedel som har använts sedan mitten av 60-talet som narkosmedel och som smärtstillande medel. – Man har i tidigare studier kunnat se att…
Läs mer

Vad är depression?

Mats Lindström
Nyckelord:
Kategori: Psykisk (o)hälsa
2012-12-11
Mats Lindström är psykiater och forskare vid Psykiatri Skåne och Lunds universitet. Den forskargrupp han ingår i fokuserar på att bättre förstå och behandla svåra och komplicerade depressioner. – Vi brukar dela upp depressioner i undergrupper – lindrig, medelsvår-svår och mycket svår, berättar Mats Lindström. – Egentligen tycker jag inte om uttrycket ”lindrig” för det handlar verkligen inte om människor med lätta besvär. Det är inte fråga om den…
Läs mer