Mindfulness-behandling i grupp lika effektivt som KBT vid depression och ångest

Mindfulness-behandling i grupp lika effektivt som KBT vid depression och ångest
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-12-02
Behovet av psykoterapi, för behandling av depression och ångest, i primärvården är stort men på många håll i landet råder brist på psykoterapeuter. En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, visar att gruppbehandling med mindfulness är lika effektivt som individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med depression och ångest. Studien, publicerad i British Journal of Psychiatry, är den första randomiserade studien som har jämfört gruppbehandling med mindfulness och individuell kognitiv beteendeterapi av patienter…
Läs mer

Multisjuka äldre har större risk för depression

äldre
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär, Äldre
2014-11-21
Forskare i Lund har undersökt risken för depression hos en grupp äldre med stort hjälpbehov, men som fortfarande bor hemma. Hälften av de äldre befann sig i riskzonen för en depression, men få av dessa hade fått någon hjälp mot sina besvär. Bättre uppföljning av antidepressiva läkemedel hos äldre är också något som forskarna efterlyser. Foto: Colourbox Många drabbas av en depression någon gång under livet – ungefär hälften av alla…
Läs mer

Farmakologer ska hitta rätt medicin till rätt patient

Medicintabletter
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-01-08
Att hitta rätt medicin till patienter med svårbehandlad depression och självmordstankar är ofta en lång och besvärlig process. En del svarar inte alls på medicinen som ges, andra får svåra biverkningar som ibland kan göra patienten ännu mer självmordsbenägen och man får därför ofta prova sig fram innan man hittar en medicin som passar. I en ny studie ska Åsa Westrin och hennes kollegor försöka hitta nya sätt att snabbt koppla ihop rätt patient med…
Läs mer

Nya forskarrön om inflammation vid självmordsförsök

Illustration nervceller
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2012-12-17
I en ny forskningsrapport tydliggörs nu bilden av de processer i hjärnan som kan leda till självmord. I tester av patienter som tidigare försökt ta sitt liv har forskare uppmätt höga halter av kinolinsyra, ett ämne som förstärker glutamatsignalering i hjärnan. Kinolinsyra bildas i hjärnan som en biprodukt vid inflammation. I den vetenskapliga tidskriften Neuropsychopharmacology presenterar nu svenska forskare nya forskningsrön som visar att glutamat, som även misstänks vara av…
Läs mer

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2012-12-11
För några år sedan uppmärksammades att narkosmedlet ketamin hade en överraskande effekt – det kunde också hjälpa vid djupa depressioner. Nu förbereds en större klinisk studie på patienter vid Psykiatri Skåne och Skånes universitetssjukhus. Ketamin är ett läkemedel som har använts sedan mitten av 60-talet som narkosmedel och som smärtstillande medel. – Man har i tidigare studier kunnat se att…
Läs mer

Vad är depression?

Mats Lindström
Nyckelord:
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2012-12-11
Mats Lindström är psykiater och forskare vid Psykiatri Skåne och Lunds universitet. Den forskargrupp han ingår i fokuserar på att bättre förstå och behandla svåra och komplicerade depressioner. – Vi brukar dela upp depressioner i undergrupper – lindrig, medelsvår-svår och mycket svår, berättar Mats Lindström. – Egentligen tycker jag inte om uttrycket ”lindrig” för det handlar verkligen inte om människor med lätta besvär. Det är inte fråga om den…
Läs mer

Nya risker upptäckta med vanlig kattparasit

Toxoplasma gondii
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Infektioner, Psykiska sjukdomar och besvär
2012-08-28
Flera nyutkomna studier har pekat på att infektion med kattparasiten Toxoplasma gondii kan ge en ökning i risken för självmordsförsök. Detta samband har nu forskare vid Lunds universitet också sett i en svensk studie. Den visar på en ännu tydligare riskökning än tidigare studier. – Vi kunde se att det var sju gånger vanligare med självsmordsförsök hos dem som var bärare av…
Läs mer

Magmedicin framtidens medel mot ångest

Bodil Ohlsson
Nyckelord: , , ,
Kategori: Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Psykiska sjukdomar och besvär, Smärta och värk
2012-06-05
Professor Bodil Ohlssons upptäckter kan på sikt leda till en medicin mot svåra magsmärtor, något som drabbar mellan 10 och 15 procent av svenska folket. Kanske kan det också bli en må bra medicin mot ångest. – Vi har studerat två peptider, två hormon i magtarmkanalen, förklarar hon. Det ena är oxytocin som frigörs vid barnafödande…
Läs mer

Hopp för dem med depressiv läggning

Rachel Maddux
Nyckelord:
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2012-01-26
Ungefär 13 procent av befolkningen  har depressiva personlighetsdrag, men den deppiga läggningen behöver inte vara permanent. Det visar psykologen Rachel Maddux i ny forskning från Lunds universitet.  Depression är ett allvarligt och ibland förödande hälsoproblem som drabbar miljontals människor i världen. I sitt tidigare arbete med deprimerade människor har Rachel Maddux många gånger frustrerats över att behandlingen inte biter på alla med diagnosen depression. Därför har huvudfokus i hennes avhandling varit just detta: Vad är det…
Läs mer

Psykiska problem hos unga förvärras av alkohol

berusad tonåring
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Livsstilssjukdomar och beroenden, Psykiska sjukdomar och besvär
2011-08-16
Det är väl känt från stora epidemiologiska studier att personer med psykisk sjukdom har en mer än fördubblad risk att under livet utveckla ett alkoholberoende jämfört med allmänbefolkningen. Det är däremot inte lika känt att risken bland yngre patienter är stor. –Vi vet att många unga dricker en hel del alkohol, men att det är så här vanligt bland de yngre som har psykiska besvär, visste vi inte. Riskabla alkoholvanor kan bidra till att förvärra…
Läs mer