depression

Farmakologer ska hitta rätt medicin till rätt patient

Publicerad: 2013-01-08 Farmakologer ska hitta rätt medicin till rätt patient

Att hitta rätt medicin till patienter med svårbehandlad depression och självmordstankar är ofta en lång och besvärlig process. En del svarar inte alls på medicinen som ges, andra får svåra ...

Läs artikeln

Nya forskarrön om inflammation vid självmordsförsök

Publicerad: 2012-12-17 Nya forskarrön om inflammation vid självmordsförsök

I en ny forskningsrapport tydliggörs nu bilden av de processer i hjärnan som kan leda till självmord. I tester av patienter som tidigare försökt ta sitt liv har forskare uppmätt ...

Läs artikeln

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner

Publicerad: 2012-12-11 Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner

För några år sedan uppmärksammades att narkosmedlet ketamin hade en överraskande effekt – det kunde också hjälpa vid djupa depressioner. Nu förbereds en större klinisk studie på patienter vid Psykiatri ...

Läs artikeln

Vad är depression?

Publicerad: 2012-12-11 Vad är depression?

Mats Lindström är psykiater och forskare vid Psykiatri Skåne och Lunds universitet. Den forskargrupp han ingår i fokuserar på att bättre förstå och behandla svåra och komplicerade depressioner. – Vi brukar ...

Läs artikeln

Nya risker upptäckta med vanlig kattparasit

Publicerad: 2012-08-28 Nya risker upptäckta med vanlig kattparasit

Flera nyutkomna studier har pekat på att infektion med kattparasiten Toxoplasma gondii kan ge en ökning i risken för självmordsförsök. Detta samband har nu forskare vid Lunds universitet också sett ...

Läs artikeln

Magmedicin framtidens medel mot ångest

Publicerad: 2012-06-05 Magmedicin framtidens medel mot ångest

Professor Bodil Ohlssons upptäckter kan på sikt leda till en medicin mot svåra magsmärtor, något som drabbar mellan 10 och 15 procent av svenska folket. Kanske kan det också bli ...

Läs artikeln

Hopp för dem med depressiv läggning

Publicerad: 2012-01-26 Hopp för dem med depressiv läggning

Ungefär 13 procent av befolkningen  har depressiva personlighetsdrag, men den deppiga läggningen behöver inte vara permanent. Det visar psykologen Rachel Maddux i ny forskning från Lunds universitet.  Depression är ett allvarligt och ...

Läs artikeln

Psykiska problem hos unga förvärras av alkohol

Publicerad: 2011-08-16 Psykiska problem hos unga förvärras av alkohol

Det är väl känt från stora epidemiologiska studier att personer med psykisk sjukdom har en mer än fördubblad risk att under livet utveckla ett alkoholberoende jämfört med allmänbefolkningen. Det är ...

Läs artikeln

Ljusterapi en hjälp mot vinterdepression

Publicerad: 2011-06-07 Ljusterapi en hjälp mot vinterdepression

För en person med höst- och vinterdepression sänker sig mörkret även i själen när dagarna blir kortare framåt hösten. Men ljusterapi kan lindra besvären. I ljusrummet på Allmänpsykiatriska kliniken i Malmö ...

Läs artikeln

Biologiska förändringar hos självmordsbenägna

Publicerad: 2010-11-30 Biologiska förändringar hos självmordsbenägna

  Deprimerade och självmordsbenägna personer har låga halter av stresshormonet kortisol i blodet och saliven. De har också ämnen i ryggmärgsvätskan som tyder på ökad inflammation i hjärnan. Fynden kan bidra ...

Läs artikeln

Sida 1 av 3123
Artiklar med etiketten:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många
Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke
Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke