Risk för glutenintolerans högst i Sverige

Daniel Agardh
Flera viktiga kunskaper och antaganden om glutenintolerans, celiaki, bekräftas i en omfattande, internationell studie där Lunds universitet deltar. Det gäller bland annat den höga risken för glutenintolerans bland svenska barn. Rönen bygger på den första större studien där deltagare från flera olika länder följts upp på identiskt vis. Basen är över 6 400 barn som följts upp till fem års ålder från Sverige, Finland, Tyskland och USA. Barnen deltar i den internationella diabetes- och celiakistudien…

Fel kostråd orsak till hög glutenintolerans

Foto: Roger Lundholm I mitten på 80-talet ändrades kostråden till spädbarn gällande när man skulle börja introducera mat som innehöll gluten. Istället för att börja ge smakprov på mat som innehöll gluten från fyra månaders ålder, som man gjort tidigare, skulle man nu vänta tills barnet fyllt sex månader. Under de följande tio åren fick föräldrar felaktiga kostråd som senare visade sig vara orsaken till att antalet glutenintoleranta barn fyrdubblades. – Vi drar slutsatsen att sättet…

Dålig start på livet kan även öka risk för glutenintolerans

Carl Johan Wingren
Glutenintolerans är ett ökande problem. En ny avhandling från Lunds universitet visar att en ogynnsam start på livet, t.ex. medfödda missbildningar eller sämre socioekonomiska förhållanden, kan öka risken att drabbas. I avhandlingsarbetet konstaterades en förhöjd risk för pojkar att insjukna i celiaki (glutenintolerans) före två års ålder om modern levde på socialbidrag året före barnets födelse. - Dessa mödrar är en utsatt grupp i samhället som kan ha sämre förutsättningar att ta till sig hälsoråd,…

Många saknar diagnos för sin glutenintolerans

bebis
Under ett tiotal år före och efter 1990 ökade andelen barn som drabbades av glutenintolerans kraftigt. Orsaken till detta skylldes till en del på nya spädbarnsrekommendationer. Nya forskningsrön har visat att majoriteten av dem som har sjukdomen saknar diagnos. Samtidigt har diagnostiken förenklats tack vare effektivare provtagning som nyligen tagits i bruk. En knapp tredjedel av svenskarna har genetiska förutsättningar för att…

Immunförsvar i obalans kan leda till glutenintolerans

Vetefält
Malmöforskare har studerat immunförsvaret hos gravida vars barn senare utvecklade glutenintolerans. Resultaten tyder på en balansförskjutning i mammans immunsystem vilket kan göra barnet mottagligt att senare i livet utveckla sjukdomen. En av de bakomliggande orsakerna kan vara virusinfektioner eller miljöfaktorer som mamman utsätts för tidigt under graviditeten. Vetefält. Foto: Dreamstime Glutenintolerans, celiaki, innebär att den drabbade tål inte gluten - en samling proteiner som finns i vete, råg och korn. Men celiaki är också en autoimmun sjukdom…