Screening för glutenintolerans

Screening för glutenintolerans
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2015-10-26
Det finns skäl att överväga screening för glutenintolerans bland barn med genetisk risk för sjukdomen. Det menar författaren till en ny avhandling i ämnet från Lunds universitet. I avhandlingen undersöktes om screening kan främja upptäckt och behandling av barn med glutenintolerans (celiaki). Resultaten visade bland annat att screening kan vara fördelaktigt för barn utan symptom: - Tack vare screeningupptäckt av till synes friska barn med celiaki går det att komma till rätta med låg bentäthet,…
Läs mer

Glutenintolerans – tidpunkt för introduktion i barns kost kan ha överskattats

Glutenintolerans - tidpunkt för introduktion i barns kost kan ha överskattats
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Feature
2015-01-29
  Det finns inget samband mellan tidpunkten för introduktion av gluten i kosten och utveckling av glutenintolerans. Det visar en ny, internationell studie från Lunds universitet. En ny forskningsstudie där över 6 400 barn ingår visar att tidpunkten för introduktion av gluten i kosten inte var en egen, självständig riskfaktor för senare utveckling av glutenintolerans. Har följt ett stort antal barn från flera länder Carin Andrén Aronsson, doktorand vid institutionen för kliniska…
Läs mer

Kopplingen mellan typ 1-diabetes och glutenintolerans

Kopplingen mellan typ 1-diabetes och glutenintolerans
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes
2014-12-04
Omkring en tiondel av alla patienter med typ 1-diabetes får förr eller senare också celiaki (glutenintolerans). Men förekomsten av dessa autoimmuna sjukdomar varierar mellan olika länder på ett sätt som tycks ha inte bara med arv utan också med miljö att göra. Sverige har exempelvis mycket fler fall av båda sjukdomarna än Danmark, kanske pga olikheter i kosten. Barnläkaren Emma Adlercreutz har bland annat undersökt glutenrelaterade antikroppar hos barn med typ 1-diabetes i Sverige och…
Läs mer

Risk för glutenintolerans högst i Sverige

Daniel Agardh
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om?
2014-08-13
Flera viktiga kunskaper och antaganden om glutenintolerans, celiaki, bekräftas i en omfattande, internationell studie där Lunds universitet deltar. Det gäller bland annat den höga risken för glutenintolerans bland svenska barn. Rönen bygger på den första större studien där deltagare från flera olika länder följts upp på identiskt vis. Basen är över 6 400 barn som följts upp till fem års ålder från Sverige, Finland, Tyskland och USA. Barnen deltar i den internationella diabetes- och celiakistudien…
Läs mer

Fel kostråd orsak till hög glutenintolerans

Nyckelord: ,
Kategori: Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2013-02-19
Foto: Roger Lundholm I mitten på 80-talet ändrades kostråden till spädbarn gällande när man skulle börja introducera mat som innehöll gluten. Istället för att börja ge smakprov på mat som innehöll gluten från fyra månaders ålder, som man gjort tidigare, skulle man nu vänta tills barnet fyllt sex månader. Under de följande tio åren fick föräldrar felaktiga kostråd som senare visade sig vara orsaken till att antalet glutenintoleranta barn fyrdubblades. – Vi drar slutsatsen att sättet…
Läs mer

Dålig start på livet kan även öka risk för glutenintolerans

Carl Johan Wingren
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa, Vad forskar du om?
2012-12-05
Glutenintolerans är ett ökande problem. En ny avhandling från Lunds universitet visar att en ogynnsam start på livet, t.ex. medfödda missbildningar eller sämre socioekonomiska förhållanden, kan öka risken att drabbas. I avhandlingsarbetet konstaterades en förhöjd risk för pojkar att insjukna i celiaki (glutenintolerans) före två års ålder om modern levde på socialbidrag året före barnets födelse. - Dessa mödrar är en utsatt grupp i samhället som kan ha sämre förutsättningar att ta till sig hälsoråd,…
Läs mer

Många saknar diagnos för sin glutenintolerans

bebis
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2012-06-05
Under ett tiotal år före och efter 1990 ökade andelen barn som drabbades av glutenintolerans kraftigt. Orsaken till detta skylldes till en del på nya spädbarnsrekommendationer. Nya forskningsrön har visat att majoriteten av dem som har sjukdomen saknar diagnos. Samtidigt har diagnostiken förenklats tack vare effektivare provtagning som nyligen tagits i bruk. En knapp tredjedel av svenskarna har genetiska förutsättningar för att…
Läs mer

Immunförsvar i obalans kan leda till glutenintolerans

Vetefält
Nyckelord: , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Blodet och immunförsvaret, Feature, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Infektioner, Månadens vetenskapliga artikel
2011-04-01
Malmöforskare har studerat immunförsvaret hos gravida vars barn senare utvecklade glutenintolerans. Resultaten tyder på en balansförskjutning i mammans immunsystem vilket kan göra barnet mottagligt att senare i livet utveckla sjukdomen. En av de bakomliggande orsakerna kan vara virusinfektioner eller miljöfaktorer som mamman utsätts för tidigt under graviditeten. Vetefält. Foto: Dreamstime Glutenintolerans, celiaki, innebär att den drabbade tål inte gluten - en samling proteiner som finns i vete, råg och korn. Men celiaki är också en autoimmun sjukdom…
Läs mer