Stor uppmärksamhet för nya rön om barncancer

Stor uppmärksamhet för nya rön om barncancer
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Feature
2015-03-16
David Gisselsson är just nu en forskare med flyt. I höstas utsågs han till mottagare av Lunds ”lokala Fernströmpris”, som går till lovande yngre medicinforskare. Och nu har han nyligen fått en artikel publicerad i en av de mest ansedda tidskrifterna på området, Nature Communications. David Gisselsson. Foto: Gunnar Menander David Gisselssons forskning handlar om barncancer, närmare bestämt om hur arvsmassan förändras i tumörcellerna och vad detta betyder för sjukdomens prognos.…
Läs mer

Genetisk variation i barntumörer visar vägen till bättre behandling

provrör på lab
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Feature
2015-01-30
Allt fler barn med cancer överlever idag – men fortfarande är det 10-20 procent av de unga patienterna som dör i sin sjukdom. En forskargrupp vid Lunds universitet har funnit ett nytt sätt att skilja ut de mest elakartade tumörerna, så att de kan ges en extra kraftfull behandling. Vid cancer hos vuxna är tumörcellerna mer genetiskt föränderliga än friska celler. När en tumörcell delar sig hamnar kromosomerna ofta fel, eller går sönder och kombineras…
Läs mer

Prisbelönad forskning om barncancer

barn
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Cancer, Feature, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2014-09-11
 Foto: Colourbox Forskaren och läkaren David Gisselsson Nord vid Lunds universitet arbetar med barncancer, i första hand med att försöka utveckla ett sätt att bedöma farligheten hos en form av njurcancer som drabbar barn. En sådan metod skulle hjälpa läkarna att avgöra vilka barn som måste ha en intensiv behandling, och vilka som inte behöver lika tuffa metoder. För detta får han nu 100 000 kronor av Eric K. Fernströms stiftelse. Fernströmstiftelsen delar varje år…
Läs mer

Har utvecklingen av nya mediciner till barn med cancer avstannat?

provrör på lab
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Cancer
2014-08-20
Debattartikel från PanCareSurFup, 19 augusti 2014: Foto: Colourbox Varför händer det så lite vad gäller utveckling av nya mediciner för barn med cancer? Frustrationen i frågan är motiverad, svaren mångfacetterade och kan vara svåra att ta in. Från Lunds universitet leder forskare och barncancerläkare Lars Hjorth projektet PanCareSurFup. I projektet kartläggs olika former av sena komplikationer efter cancerbehandling i barndomen. Flera av Europas mest kunniga läkare och forskare inom området barncancer…
Läs mer

Canceröverlevares försäkringsskydd har inbyggd slumpgenerator

tombola
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Cancer
2012-10-02
I dag lever 80 % av de barn och unga som får cancer minst fem år efter det att sjukdomen konstaterats. Men priset kan vara högt med fysiska och ibland psykiska besvär efter behandlingar med cellgifter och/eller strålning och kirurgi. Priset kan också vara ekonomiskt högt för de närmare 10 000 personer samt deras anhöriga i Sverige som har överlevt en cancersjukdom som barn eller ungdom. Hur ser deras…
Läs mer

Positiva erfarenheter av hemsjukvård för barn med cancer

Helena Hansson
Nyckelord:
Kategori: Barn och ungdomar, Cancer, Vad forskar du om
2012-05-04
Varje år insjuknar ca 300 barn med cancer i Sverige och 150 i Danmark. Behandlingen av barn med cancer har avsevärt förbättrats under de senaste 30 åren och en av förändringarna är att en del av behandlingarna sker i hemmet i Danmark. Helena Hansson är forskare och sjuksköterskespecialist på Rigshospitalet i Köpenhamn. Hon har nyligen disputerat med en avhandling som handlar om vård i hemmet för barn med cancer. Forskningen har bedrivits i samarbete mellan…
Läs mer

Teknikexplosion banar väg för bättre behandling av barncancer

Thoas Fieretos
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Cancer
2012-03-29
Cancermediciner slår brett och skoningslöst. Men nu banar den extremt snabba teknikutvecklingen väg för bättre diagnostik som ger förutsättningar för en målstyrd, mer skonsam och effektiv behandling mot bland annat barncancer. Sedan 40 år bekämpas barncancer med cellgifter, stark strålning och krävande benmärgstransplantationer – tillsammans eller var för sig beroende på diagnos. – Detta har kraftigt minskat dödligheten inom flera cancerformer. Men många av dem som…
Läs mer

Ärftliga faktorer vid barncancer kan vara underskattade

ytterkläder som hänger utanför klassrum
Nyckelord:
Kategori: Barn och ungdomar, Cancer, Feature
2012-03-29
Varje år insjuknar omkring 300 barn i cancer. Förbättrade behandlingsmetoder under de senaste decennierna har lett till att mer än tre av fyra barn idag faktiskt botas från sin sjukdom. Tyvärr drabbas en stor andel av de som överlever sin cancer av så kallade sena komplikationer till följd av den tuffa behandling de har utsatts för. Bland annat har man sett en livslång ökad risk för att drabbas av…
Läs mer

TEMA: Cancer hos unga

TEMA: Cancer hos unga
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer
2012-02-27
Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn. Bättre diagnostik och effektivare behandling har gjort att drygt 80 procent av barnen blir friska. Även om allt fler barn överlever cancer blir priset för många av dem högt. Den tuffa behandlingen leder för en del till biverkningar i tonår och vuxen ålder. Vi belyser ämnet i en serie artiklar - både intervjuer med drabbade och med forskare: Skriver om sviterna av cancer hon fick som barn Unga med cancer följs…
Läs mer

Bertil Johansson: Barnleukemi är fokus för hans forskning

Bertil Johansson
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Blodet och immunförsvaret, Cancer, Feature, Vad forskar du om
2012-02-26
Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn. Bättre diagnostik och effektivare behandling har gjort att drygt 80 procent av barnen blir friska. Ett fåtal drabbas dock av återfall och de är fokus för Bertil Johanssons forskning. Bertil Johansson är läkare och professor i klinisk genetik vid Lunds universitet. Hans grupp gör genetiska analyser och försöker identifiera förändringar i arvsmassan i leukemicellerna hos de barn som får återfall. -Det hade…
Läs mer