barncancer

Canceröverlevares försäkringsskydd har inbyggd slumpgenerator

Publicerad: 2012-10-02 Canceröverlevares försäkringsskydd har inbyggd slumpgenerator

I dag lever 80 % av de barn och unga som får cancer minst fem år efter det att sjukdomen konstaterats. Men priset kan vara högt med fysiska och ibland ...

Läs artikeln

Positiva erfarenheter av hemsjukvård för barn med cancer

Publicerad: 2012-05-04 Positiva erfarenheter av hemsjukvård för barn med cancer

Varje år insjuknar ca 300 barn med cancer i Sverige och 150 i Danmark. Behandlingen av barn med cancer har avsevärt förbättrats under de senaste 30 åren och en av ...

Läs artikeln

Teknikexplosion banar väg för bättre behandling av barncancer

Publicerad: 2012-03-29 Teknikexplosion banar väg för bättre behandling av barncancer

Cancermediciner slår brett och skoningslöst. Men nu banar den extremt snabba teknikutvecklingen väg för bättre diagnostik som ger förutsättningar för en målstyrd, mer skonsam och effektiv behandling mot bland annat ...

Läs artikeln

Ärftliga faktorer vid barncancer kan vara underskattade

Publicerad: 2012-03-29 Ärftliga faktorer vid barncancer kan vara underskattade

Varje år insjuknar omkring 300 barn i cancer. Förbättrade behandlingsmetoder under de senaste decennierna har lett till att mer än tre av fyra barn idag faktiskt botas från sin sjukdom. Tyvärr ...

Läs artikeln

TEMA: Cancer hos unga

Publicerad: 2012-02-27 TEMA: Cancer hos unga

Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn. Bättre diagnostik och effektivare behandling har gjort att drygt 80 procent av barnen blir friska. Även om allt fler barn överlever cancer blir priset för många ...

Läs artikeln

Bertil Johansson: Barnleukemi är fokus för hans forskning

Publicerad: 2012-02-26 Bertil Johansson: Barnleukemi är fokus för hans forskning

Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn. Bättre diagnostik och effektivare behandling har gjort att drygt 80 procent av barnen blir friska. Ett fåtal drabbas dock av återfall och de ...

Läs artikeln

Unga med cancer följs upp i EU-projekt

Publicerad: 2012-02-17 Unga med cancer följs upp i EU-projekt

För barn och unga som överlever cancer kan priset vara högt då skador efter tuffa behandlingar kan dyka upp senare i livet. Nätverket PanCare (Pan-European Network for Care of Survivors ...

Läs artikeln

Skriver om sviterna av cancer hon fick som barn

Publicerad: 2012-02-17 Skriver om sviterna av cancer hon fick som barn

När Stina Hörberg var tre månader fick hon cancer i ögonen. I vuxen ålder drabbades hon åter av allvarlig cancer, troligen orsakad av behandlingen av den första. I dag är Stina ...

Läs artikeln

Artiklar med etiketten:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Sommarläsning på Aktuellt om vetenskap & hälsa
Sommarläsning på Aktuellt om vetenskap & hälsa
Böjveckseksem hos barn kan vara en signal om att huden är extra känslig. Något du kan behöva tänka på vid ditt val av framtida yrke. Foto: Wikimedia Commons
Kan huden sätta stopp för yrkesval?
Anpassning till nya livsvillkor nyckeln till god hälsa efter stroke
Anpassning till nya livsvillkor nyckeln till god hälsa efter stroke
Studie visar arvets betydelse för flera cancerformer
Studie visar arvets betydelse för flera cancerformer