autoimmun sjukdom

Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka

Publicerad: 2014-04-17 njure

Att ta ett ämne som hjälper en otrevlig bakterie att stå emot människans immunförsvar, och utveckla det till ett läkemedel som hjälper människor med helt andra sjukdomar... det låter som ...

Läs artikeln

Bristande uppröjning i kroppen kan leda till reumatisk sjukdom

Publicerad: 2013-05-07 Jonatan Leffler

Döda celler som ansamlas i kroppen kan trigga igång den reumatiska sjukdomen SLE. Nätverksstrukturer av DNA och proteiner, s.k. NETs, kan vara en del av förklaringen till att sjukdomen tar ...

Läs artikeln

Risk för blodpropp vid autoimmuna sjukdomar

Publicerad: 2011-11-28 röntgenbild av lungor

  Foto: Colourbox I en nationsövergripande studie baserad på data från slutenvårdsregistret har forskare undersökt risken att drabbas av blodpropp i lungan för patienter med autoimmuna sjukdomar som t.ex. ledgångsreumatism, inflammatorisk tarmsjukdom ...

Läs artikeln

Systemisk skleros – en knepig sjukdom

Publicerad: 2011-11-01 lungor

Den reumatiska sjukdomen systemisk skleros är knepig på många sätt. Den börjar smygande, med diffusa symtom som en icke-specialist kan ha svårt att identifiera. Den kan också utveckla sig mycket ...

Läs artikeln

Hennes sjukdom hindrar inte hennes hästarbete

Publicerad: 2011-11-01 Maritta Hallenborg med sin häst

Det är bara handslaget som avslöjar att Maritta Hallenborg lider av en reumatisk sjukdom. Den är ingenting som femåriga halvblodet Mr Magic märker något av under häst-sjukgymnastens vana fingrar. – Jag ...

Läs artikeln

Om systemisk skleros

Publicerad: 2011-11-01 systemisk skleros

Sjukdomen kallades förr för sklerodermi. Bakom detta namn ligger de grekiska orden för ”hård” och ”hud”. Men sjukdomen drabbar inte bara huden utan hela systemet i kroppen, och ”systemisk skleros” ...

Läs artikeln

Virusinfektion under graviditet och diabetes hos barnet

Publicerad: 2011-06-10 Sabina Resic Lindehammer

Sabina Rešić Lindehammer är den första som har undersökt samband mellan moderns antikroppar efter en följd av infektioner under graviditeten och barnets framtida risk för autoimmuna sjukdomar. Här skriver hon ...

Läs artikeln

Immunförsvar i obalans kan leda till glutenintolerans

Publicerad: 2011-04-01 Vetefält

Malmöforskare har studerat immunförsvaret hos gravida vars barn senare utvecklade glutenintolerans. Resultaten tyder på en balansförskjutning i mammans immunsystem vilket kan göra barnet mottagligt att senare i livet utveckla sjukdomen. En av ...

Läs artikeln

Halsfluss-bakteriernas knep kan bota blodbrist

Publicerad: 2010-06-01 blodkärl i genomskärning

Kanske kan halsflussbakterier vara nyckeln till nya mediciner vid autoimmuna sjukdomar, då immunförsvaret angriper kroppens egna strukturer. Forskare vid Lunds universitet har studerat hur halsflussbakterier gör för att lura immunförsvaret. ...

Läs artikeln

Artiklar med etiketten:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?