Minska smärtan är målet för protesoperationer

Anna Nilsdotter
Målet med att ge en artrospatient en ny höftled eller knäled är framför allt att patienten ska slippa smärtor. Det lyckas operationerna också bra med, men förväntningarna bör vara realistiska: att spela golf eller dansa kan vara svårt, även med nya knäleder. Anna Nilsdotter är läkare och utbildningschef vid Hallands sjukhus i…

Trasig menisk behöver sällan opereras

Trasig menisk behöver sällan opereras
Menisken i knäet kan skadas på olika sätt, men det är inte alltid en trasig menisk innebär problem. För ett par år sedan upptäckte Martin Englund att var tredje person över femtio hade en trasig menisk, men att många inte hade några besvär alls av det. Fortfarande görs också meniskoperationer i onödan, något som till och med i vissa fall kan öka risken för artros. –…

Hjälper naturmedel?

Hjälper naturmedel?
Många som lider av artros söker sig till hälsokostbutikerna. Där hittar man ofta flera hyllmeter med olika växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott som utlovar positiv effekt vid artros. Men vad vet man egentligen om medlens effekt och säkerhet och hur förhåller sig skolmedicinen till dessa medel? Aktuellt om vetenskap & hälsa har träffat Ingemar Petersson, professor i rörelseorganens sjukdomar och specialist inom reumatiska sjukdomar. [caption id="attachment_34733"…

Förebygga med en bra livsstil

Stefan Lohmander, Staffan Larsson och Maria Hansson
Motionera och håll koll på vikten. Det är de två viktigaste faktorerna som både förebygger artros och lindrar symtom. Är du dessutom förälder till idrottande barn kan det vara klokt att ställa krav på idrottsklubben om skadeförebyggande träning. Dessa handfasta råd kommer från Stefan Lohmander, professor och överläkare i ortopedi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Artros är vår vanligaste ledsjukdom och ungefär 700 000–800 000 personer i Sverige är drabbade. Vid artros bryts ledbrosket ner och…

Söker tidiga tecken på artros

Söker tidiga tecken på artros
Vid en knäskada reagerar kroppen med en inflammation i knäleden. Inflammationen ger oftast med sig efter någon vecka och knäleden verkar frisk. Man vet dock att ungefär hälften av de knäskadade kommer, efter fem till tio år, ha utvecklat början till artros. Vad som händer under den ”tysta perioden” och varför vissa drabbas och inte andra vet man än så länge ganska lite om. Forskarna André Struglics och Patrik Önnerfjord studerar tiden från skadetillfället till…

Vad händer i brosket vid artros?

Vad händer i brosket vid artros?
Artros är en sjukdom som kommer smygande och som drabbar många. Vanligast är att man får ont i sina knän som svullnar upp och värker. Men även artros i höftled och fingrar är vanliga. Vid artros förändras brosket i leden så att dess yta blir ojämn, och så småningom kan brosket helt försvinna. Läs mer om symptom och behandling vid artros Schematisk bild av ett friskt brosk (ovan till vänster) Rutmönstret föreställer det repliknande nätverk…

Artros – sjukdomen som du själv kan behandla

Ingemar Pettersson och Leif Dahlberg
Hundratusentals svenskar har ledsmärta som beror på artros. Det är också en sjukdom som kostar samhället stora summor i sjukfrånvaro. Men forskningen de senaste femton åren har visat att det faktiskt går att minska symtomen, och kanske till…

Forskningens dag 2013 – om artros och ledvärk

Aktuellt om vetenskap och hälsa
Såväl yngre som äldre kan drabbas av artros och ledvärk. På Forskningens dag den 5 november i Malmö och 6 november i Lund kan du ta del av aktuell forskning om artros - orsaker, konsekvenser och behandling samt vad du själv kan göra för att förebygga och lindra. Ställ redan nu dina frågor till Forskningens dags experter! Här hittar du frågelådan och kan se föreläsningarna i efterhand på webben  Föreläsningar, filmer och samtal! Medicinska fakulteten vid Lunds…

Knäkrypande vållar artroser

stenläggning
Stensättare och golvläggare får oftare än andra yrkesgrupper knäartros. Lantbrukare med tunga lyft får oftare höftartroser, berättar docenten och överläkaren Catarina Nordander, Arbets- och miljömedicin i Lund. – Vi kommer i kontakt med artrosskadorna när kliniken yttrar sig över skador till Försäkringskassan, berättar Catarina Nordander. Någon egen forskning kring dem bedriver inte avdelningen i Lund. Kunskapen hämtar hon och de övriga från de epidemiologiska studier som finns. Bland annat…

Långvarig smärta skruvar upp smärtsystemets volymknapp

Stefan Bergman
Kroppens smärtsystem blir känsligare när man har ont en längre tid. Det blir en ond cirkel och det gör allt mer ont. Men för de flesta finns det ändå sätt att minska smärtan vid artros, berättar Stefan Bergman som är läkare och forskar om bland annat smärta vid reumatiska sjukdomar. Träning, kunskap om…