Världsunik studie om förebyggande träning

Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
– Svenska Fotbollsförbundet frågade mig och min kollega i pojklandslagets medicinska team om vi kunde starta ett projekt för att förebygga knäskador hos fotbollsspelare, säger Markus Waldén, läkare vid Ortopediska kliniken, Hässleholms sjukhusorganisation. Han och sjukgymnasten Martin Hägglund, som båda är forskare knutna till Linköpings universitet, tackade ja, men med ett förbehåll: – Vi ville kunna lägga upp och genomföra undersökningen som en oberoende vetenskaplig studie. Så blev det…
Läs mer

Var har jag mitt knä? – om neuromuskulär träning vid artros

VAS-skalan
Nyckelord: ,
Kategori: Filmer, Leder, muskler och skelett
2013-11-05
För personer som drabbats av artros i knä har styrketräning av musklerna på lårets framsida främst varit den behandling som rekommenderats. Men när man väl undersöker patienter med artros så visar det sig att förutom svaga lårmuskler är även andra muskler som t ex de kring höften, försvagade. De har också ett sämre led- och muskelsinne, sämre balans och ett förändrat rörelsemönster. – Det kan till exempel visa sig i att man går långsammare än…
Läs mer

Värktabletter eller inte?

Nyckelord: , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Smärta och värk
2013-11-05
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av artros är det först efter att man har prövat en mer aktiv livsstil och att minska vikten som man bör välja att behandla artros med värktabletter. För en del med artros kan smärtstillande mediciner vara en hjälp för att få livet att fungera och för att klara av att träna. Vid smärta som beror på artros är värktabletter som innehåller paracetamol (Alvedon,…
Läs mer

Ta rädslan på allvar

rädsla att falla
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
Om rädslan för fysisk aktivitet är så stor att det blir ett hinder är det viktigt att ta upp det och diskutera med patienterna. Vi måste tänka på att ta det på allvar. I flera studier har folkhälsovetaren Katarina Sjögren Forss studerat hur människor upplever sina möjligheter till fysisk aktivitet i olika skeden av livet, till exempel när de blir äldre, får artros, eller blir gravida och får barn.…
Läs mer

Man kan pärla med tång!

pärla med tång
Nyckelord: , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
– Jag föder hellre barn en gång i veckan än har artrosvärken! Det säger förskollärare Anna-Carin Svensson som 1998 diagnostiserades med tumbasartros. Hennes besvär började med att hon fick ont i tummarna efter en dag på jobbet och plötsligt började tappa saker. – Jag blev först rädd att det var något fel på hjärnan eftersom händerna inte längre lydde mig.…
Läs mer

Hur påverkar kvinnliga hormoner artros?

Fredrik Offerlind
Nyckelord:
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
Att kvinnor i högre grad än män drabbas av artros efter klimakteriet är känt sedan tidigare, men man vet inte varför. Nu pågår en studie vid Lunds universitet för att närmare undersöka hur kvinnliga hormoner påverkar utvecklandet av artros. [caption id="attachment_35087" align="alignleft" width="218" caption="Fredrik Offerlind är sjukgymnast och universitetsadjunkt på Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet. Studien görs i samarbete med sjukgymnast Eva Ekvall-Hansson och Martin Englund, som är läkare och epidemiolog.…
Läs mer

Jakten går vidare på vad som orsakar artros

Nyckelord:
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
Kan man få artros av en akut knäskada? Beror artrosen i så fall på knäskadan? Eller skulle den drabbade fått artros ändå, eftersom artros orsakas av något annat än akuta knäskador? – Detta är frågor som jag, och många med mig, önskar att vi hade svaret på, säger Richard Frobell, docent i experimentell ortopedi vid Lunds universitet. Richard Frobell är en av talarna på Forskningens dag om artros, ett…
Läs mer

Gåta kring höftartros bland unga vuxna ska lösas

Nyckelord: , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
Höftdysplasi är ett sjukdomstillstånd där belastningen på lårbenshuvudet blir onormalt stor på grund av felaktig utveckling av bäckenets ledskål. Hos en del barn är höften instabil och dysplastisk redan vid födelsen. Om dysplasin kvarstår till vuxen ålder finns risk för tidig artrosutveckling. Trots att man i de nordiska länderna är bra på att upptäcka och behandla höftdysplasi på nyfödda visar en studie från det norska höftprotesregistret att mellan 10…
Läs mer

Ny teknik ger forskningen vind i seglen

MR 3D
Nyckelord:
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
Att studera och undersöka artros med magnetkamera är relativt nytt. Resultaten kan vara till hjälp både vid diagnostik och forskning, och tekniken förbättras och förfinas tack vare snabb utveckling. Undersökning med magnetisk resonanstomografi benämns ofta MR-kamera eller magnetkamera i vardagligt tal. Metoden innebär att man med hjälp av ett starkt magnetiskt fält skapar bilder…
Läs mer