Alzheimers

Enkelt prov kan avslöja Alzheimers-risk

Publicerad: 2014-08-28 Enkelt prov kan avslöja Alzheimers-risk

I framtiden kan personer som oroar sig för att drabbas av Alzheimers sjukdom få besked med hjälp av ett enkelt prov. Ett sådant prov kan dels lugna personer som har ...

Läs artikeln

Alzheimersskador kan ses tio år före sjukdomsdiagnos

Publicerad: 2012-01-10 Hjaerna

De första förändringarna i hjärnan hos en person med Alzheimers kan ses redan tio år i förväg – tio år innan personen i fråga blivit så dålig att han eller ...

Läs artikeln

Nya läkemedel mot demenssjukdomar på gång

Publicerad: 2011-04-04 Illustration av hjärnan uppbyggd av bilder som flyger iväg

Idag finns det ingen bot för Alzheimers sjukdom. Men flera möjliga läkemedel håller på att testas, och i framtiden kan det bli aktuellt att screena medelålders personer för tidiga tecken ...

Läs artikeln

Riskmarkörer för Alzheimers hittar patienter i riskzon

Publicerad: 2010-10-21 Äldre man som vilar mot en parkbänk

Många tilltänkta läkemedel för Alzheimers sjukdom har testats men har inte visat sig bra nog. Skälet kan vara att man provat dem på patienter där diagnosen är klar. Men då ...

Läs artikeln

Individuell behandling viktig vid Alzheimers

Publicerad: 2010-05-19 hjärna i blått

  Behandling mot sjukdomen Alzheimers bör vara individuell, avpassad efter varje patients särskilda behov. Analys av ryggvätskeprov kan vara en möjlig väg för att i framtiden ge rätt patienter rätt behandling. ...

Läs artikeln

Biomarkör från ryggmärgsvätska visar risken för Alzheimers

Publicerad: 2010-01-13

– Patienter med höga halter av proteinet tau i ryggmärgsvätskan löper större risk att senare i livet drabbas av Alzheimers sjukdom, berättar läkaren Oskar Hansson. Det är precis tvärtom med ...

Läs artikeln

Vaccinering mot Alzheimers väntas inom några år

Publicerad: 2010-01-11

Alzheimers sjukdom är inte en sjukdom utan ett syndrom av flera sjukdomsmekanismer. Två av de viktigaste handlar om proteinerna beta-amyloid och tau, den tredje om att synapserna – kopplingarna mellan ...

Läs artikeln

Ny metod för att upptäcka tidig hjärnsvikt

Publicerad: 2009-09-10 Ny metod för att upptäcka tidig hjärnsvikt

Brain Speed Test (BST) är en ny metod för diagnosticering av tidig hjärnsvikt, som demens och Alzheimers. Bakom innovationen står forskarna Catarina Erikson och Siegbert Warkentin från Geriatrisk psykiatri, Institutionen för ...

Läs artikeln

Artiklar med etiketten:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?