Chans till tidig Alzheimerupptäckt ökar

Chans till tidig Alzheimerupptäckt ökar
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-09-17
Oskar Hansson och Sebastian Palmqvist. Foto: Björn Hansson En i Sverige nyligen godkänd metod för att leta efter tidiga tecken på Alzheimers sjukdom med s.k. amyloid PET-kamera fungerar lika bra som det ryggvätskeprov som används sedan tidigare. Det visar en ny studie från Lunds universitet, och nu hoppas artikelförfattarna på ett lyft för forskning och tidig behandling. De vanligaste verktygen som används i den svenska vården för att undersöka tecken på Alzheimers sjukdom är olika…
Läs mer

Enkelt prov kan avslöja Alzheimers-risk

Enkelt prov kan avslöja Alzheimers-risk
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-08-28
I framtiden kan personer som oroar sig för att drabbas av Alzheimers sjukdom få besked med hjälp av ett enkelt prov. Ett sådant prov kan dels lugna personer som har låg risk att drabbas, dels hjälpa personer i riskzonen att behålla sin tankeförmåga intakt så länge som möjligt. – Detta är den första studie som visar att provet fungerar i den kliniska vardagen, säger Oskar Hansson, docent vid Enheten för klinisk minnesforskning på Lunds universitet…
Läs mer

Alzheimersskador kan ses tio år före sjukdomsdiagnos

Hjaerna
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2012-01-10
De första förändringarna i hjärnan hos en person med Alzheimers kan ses redan tio år i förväg – tio år innan personen i fråga blivit så dålig att han eller hon kan få sin sjukdomsdiagnos. Det visar en ny studie från Lunds universitet. Läkaren Oskar Hansson och hans forskargrupp studerar biomarkörer – ämnen som finns i ryggvätskan och har en koppling till Alzheimers sjukdom. Gruppen har undersökt nära 140 personer med lättare minnessvårigheter, och visar…
Läs mer

Nya läkemedel mot demenssjukdomar på gång

Illustration av hjärnan uppbyggd av bilder som flyger iväg
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2011-04-04
Idag finns det ingen bot för Alzheimers sjukdom. Men flera möjliga läkemedel håller på att testas, och i framtiden kan det bli aktuellt att screena medelålders personer för tidiga tecken på sjukdomen. Det tror professor Lennart Minthon, vars forskargrupp studerar demenssjukdomarnas bakgrund och behandling. Foto: Dreamstime Ett problem vid Alzheimers är att de bakomliggande förändringarna i hjärnan uppstår så tidigt. Man tror numera att de börjar redan 20 år innan patienten själv märker de första…
Läs mer

Riskmarkörer för Alzheimers hittar patienter i riskzon

Äldre man som vilar mot en parkbänk
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2010-10-21
Många tilltänkta läkemedel för Alzheimers sjukdom har testats men har inte visat sig bra nog. Skälet kan vara att man provat dem på patienter där diagnosen är klar. Men då kan det vara för sent att sätta in en medicinering, eftersom sjukdomen numera anses starta årtionden innan patienterna fått tydliga symtom. Hur ska man då kunna hitta de patienter som ännu inte har Alzheimers, men löper stor risk att få sjukdomen? Här kan riskmarkörer bli…
Läs mer

Individuell behandling viktig vid Alzheimers

hjärna i blått
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2010-05-19
  Behandling mot sjukdomen Alzheimers bör vara individuell, avpassad efter varje patients särskilda behov. Analys av ryggvätskeprov kan vara en möjlig väg för att i framtiden ge rätt patienter rätt behandling. Det har forskarna Åsa Wallin och Oskar Hansson vid Neuropsykiatriska kliniken på Skånes Universitetssjukhus kommit fram till. De båda som är knutna till Enheten för klinisk minnesforskning, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har gjort en studie på 151 patienter med Alzheimers sjukdom. På alla…
Läs mer

Biomarkör från ryggmärgsvätska visar risken för Alzheimers

Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2010-01-13
– Patienter med höga halter av proteinet tau i ryggmärgsvätskan löper större risk att senare i livet drabbas av Alzheimers sjukdom, berättar läkaren Oskar Hansson. Det är precis tvärtom med proteinet beta-amyloid. Låg halt ger ökad risk. Oskar Hansson forskar vid Neuropsykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset MAS om biomarkörer som kan visa vilka patienter som löper risk att senare i livet få Alzheimers sjukdom. – Jag har studerat 140 prover från patienter som sökt för lättare…
Läs mer

Vaccinering mot Alzheimers väntas inom några år

Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2010-01-11
Alzheimers sjukdom är inte en sjukdom utan ett syndrom av flera sjukdomsmekanismer. Två av de viktigaste handlar om proteinerna beta-amyloid och tau, den tredje om att synapserna – kopplingarna mellan hjärnans nervceller – förstörs. – Vi kan idag mäta dessa sjukdomsmekanismer i hjärnvätskan hos den levande människan. Ibland förekommer de var för sig, men oftare i kombination med varandra, säger Lennart Minthon, forskare i neuropsykiatri och minnesforskning vid Universitetssjukhuset MAS och Lunds universitet. Hans forskargrupp…
Läs mer

Ny metod för att upptäcka tidig hjärnsvikt

Ny metod för att upptäcka tidig hjärnsvikt
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär, Äldres hälsa
2009-09-10
Brain Speed Test (BST) är en ny metod för diagnosticering av tidig hjärnsvikt, som demens och Alzheimers. Bakom innovationen står forskarna Catarina Erikson och Siegbert Warkentin från Geriatrisk psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper. Genom att analysera talet medan en patient löser en uppgift kan man tidigt identifiera hjärnsvikt och inleda en mer omfattande utredning av orsaken för att sätta in tidig behandling. Mätresultat från BST korrelerar mycket väl med andra metoder såsom blodflödesmätningar i hjärnans…
Läs mer