Felande länk i Alzheimers avslöjar måltavla för nya behandlingar

Felande länk i Alzheimers avslöjar måltavla för nya behandlingar
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Medicinsk teknik
2017-03-15
En upptäckt från forskare vid Lunds universitet utmanar en tidigare obestridd konsensus om beta-amyloid, proteinfragmentet som tros vara roten till Alzheimers sjukdom. I stället för att föreslå att det rensas bort, något de flesta kliniska prövningar haft som mål, föreslår forskarna nu att beta-amyloid stabiliseras. De använde synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund för att ta fram aldrig tidigare skådade bilder av en fas i sjukdomen som föregår bildandet av skadliga klumpar av beta-amyloid, så kallade…
Läs mer

Enzym i hjärnan ny pusselbit i Alzheimers sjukdom

Enzym i hjärnan ny pusselbit i Alzheimers sjukdom
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2017-02-21
Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och drabbar över 44 miljoner människor världen över. I Sverige insjuknar cirka 15 000 personer i sjukdomen varje år. Forskare vid Lunds universitet har nu hittat en pusselbit i gåtan om Alzheimers sjukdom, ett sockernedbrytande enzym som man tidigare inte visste fanns i hjärnan. Alla celler i kroppen behöver energi för att fungera och överleva och hjärnans celler använder till största del socker som energikälla. Därför är det otroligt…
Läs mer

Tarmbakterier kan spela roll vid Alzheimers sjukdom

bakterier
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2017-02-15
Tarmbakterier kan påskynda utvecklingen av Alzheimers sjukdom visar ny forskning från Lunds universitet. Resultaten öppnar upp för nya möjligheter att förebygga och behandla sjukdomen, enligt forskarna bakom arbetet. Tarmflorans sammansättning är av stort intresse för forskning om sjukdomar såsom Alzheimers. Det beror på att våra tarmbakterier har stor betydelse för hur vi mår genom samspelet mellan immunförsvaret, tarmens slemhinna och kosten. Hur just vår tarmflora ser ut beror på vilka bakterier vi får vid födseln,…
Läs mer

Bild och verklighet stämmer överens vid Alzheimers

Bild och verklighet stämmer överens vid Alzheimers
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2016-09-29
Tau-PET är en ny och lovande avbildningsmetod vid Alzheimers sjukdom. En fallstudie från Lunds universitet bekräftar nu också att tau-PET-bilderna stämmer väl överens med de verkliga förändringarna i hjärnan. Enligt forskarna bakom studien ökar därmed möjligheterna att utveckla verkningsfulla läkemedel. Det finns flera olika metoder att avbilda hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom. Den aktuella metoden (tau-PET) åskådliggör mängden av ett protein som finns i hjärnan, tau, med hjälp av en röntgenkamera och en särskilt utvald radioaktiv…
Läs mer

Magnetkamera avslöjar tidiga förändringar i hjärnans nätverk vid Alzheimers sjukdom

Magnetkamera avslöjar tidiga förändringar i hjärnans nätverk vid Alzheimers sjukdom
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2016-06-07
Sjukdomsmekanismerna bakom Alzheimers sjukdom är fortfarande delvis okända. Tidigare har man trott att det bara är själva nervcellskropparna i hjärnan som drabbas, men på senare tid har man sett att även kopplingarna dem emellan är påverkade. Forskare vid Lunds universitet tänker använda avancerad magnetkamerateknik för att studera dessa kopplingar tidigt i sjukdomsförloppet. Förhoppningen är att detta kommer att leda till tidigare och säkrare diagnostik och på sikt även botande behandling. Bilden,…
Läs mer

Skräp-RNA kan påverka sjukdomar i hjärnan

Johan Jakobsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2016-04-06
Länge har man trott att mikro-RNA eller skräp-RNA som det ofta kallas, inte har haft något viktig funktion. Men Johan Jakobsson forskare inom molekylär neurogenetik tror att det är viktigt. Det kan påverka olika hjärnsjukdomar som Parkinson eller psykiatriska sjukdomar.  - Det långsiktiga målet med min forskning är att förstå hur minnen skapas och lagras och använda denna kunskap till att utveckla nya typer av läkemedel. Min forskargrupp har under de senaste åren fokuserat vårt…
Läs mer

Patienter med måttlig Alzheimers sjukdom kan ha nytta av inflammationshämmande mediciner

aeldre kvinna faar sina mediciner
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2016-03-10
Tankeförmågan försämrades långsammare hos Alzheimerpatienter med måttlig sjukdomsgrad som behandlades med inflammationshämmande läkemedel. Det visar resultat från den första långtidsstudie som har undersökt sjukdomsförloppet speciellt för patienter med den måttliga graden av Alzheimers sjukdom. I tre år har forskare följt 1021 personer från Swedish Alzheimer Treatment Study (SATS) som behandlats med så kallade bromsmediciner, kolinesterashämmare för mild eller måttlig Alzheimers sjukdom. Studien har undersökt vilka faktorer som kan påverka hur sjukdomen utvecklas över tid både…
Läs mer

Ny metod väcker hopp om bromsmediciner mot Alzheimer

Ny metod väcker hopp om bromsmediciner mot Alzheimer
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2016-02-18
En ny metod visar på sätt att bromsa ett tidigt molekylärt förlopp i Alzheimers sjukdom. På sikt kan metoden leda till att det tas fram bromsmediciner. Den mot cancer verksamma läkemedelssubstansen bexaroten har i vetenskapliga försök visat sig kunna bromsa Alzheimers sjukdom på ett tidigt stadium. Det är professor Sara Snogerup Linse vid Lunds universitet som utvecklat den nya metoden tillsammans med kollegor vid universiteten i Cambridge och Groningen. Forskarna visar också att den verksamma…
Läs mer

Chans till tidig Alzheimerupptäckt ökar

Chans till tidig Alzheimerupptäckt ökar
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2015-09-17
Oskar Hansson och Sebastian Palmqvist. Foto: Björn Hansson En i Sverige nyligen godkänd metod för att leta efter tidiga tecken på Alzheimers sjukdom med s.k. amyloid PET-kamera fungerar lika bra som det ryggvätskeprov som används sedan tidigare. Det visar en ny studie från Lunds universitet, och nu hoppas artikelförfattarna på ett lyft för forskning och tidig behandling. De vanligaste verktygen som används i den svenska vården för att undersöka tecken på Alzheimers sjukdom är olika…
Läs mer

De vill utrota Alzheimers sjukdom

De vill utrota Alzheimers sjukdom
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Medicinsk teknik
2015-06-08
De senaste 10-15 årens försök att hitta medel mot Alzheimers sjukdom hade varit fruktlösa. Framgångsrika resultat från möss hade inte fungerat på människor varför det var det dags att ta ett nytt grepp. BioFINDER-studien tar ett helhetsgrepp och utgår från kunskap om människor. Patienter med lätta minnesproblem och friska kontrollpersoner kommer att följas under många år med olika tester och provtagningar. Målet är att stoppa sjukdomen helt. Än så länge finns ingen bot mot Alzheimers…
Läs mer