Stora förväntningar kring alkohol och sex bland unga

ölburkar
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Sexuell hälsa
2016-06-01
En studentenkät visar att 42 procent av Malmö högskolas studenter hade sex i samband med alkoholkonsumtion. – Det behöver förstås inte vara fel i sig, men det finns tillfällen då alkoholen innebär att man utsätter sig för onödiga risker, säger alkoholforskaren Claes Andersson. En enkätundersokning om hälsa som genomfördes av studenthälsan vid Malmö högskola med drygt tusen studenter förra året, visade bland annat att 78 procent hade haft sex de tre senaste månaderna. 30 procent…
Läs mer

Olika syn på effekterna av psykisk sjukdom

Olika syn på effekterna av psykisk sjukdom
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Beroenden, Psykisk (o)hälsa
2015-12-15
Foto: Colourbox Personer som dömts till rättspsykiatrisk vård ser inte sin psykiska sjukdom som huvudorsaken till brottet. I stället pekar de på missbruk, fattigdom eller vrede mot en viss person. Det visar en  ny avhandling av Pontus Höglund, doktorand vid Lunds universitet och etiksamordnare inom Rättspsykiatri i Region Skåne. Pontus Höglund har gjort intervjuer med patienter och personal inom svensk rättspsykiatri  om sambanden mellan psykisk sjukdom och förmågan att värdera verkligheten,…
Läs mer

Alkohol misstänks försämra lungfunktionen ytterligare hos rökare

Sophia Frantz
Nyckelord: , , ,
Kategori: Beroenden, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2014-05-26
Foto: Colourbox Kombination av rökning och alkohol misstänks bidra till sämre lungfunktion. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Vad händer med lungfunktionen bland rökare som än så länge mår ganska bra och inte upplever några större problem med andning och luftvägar? Den frågan har doktoranden Sophia Frantz velat besvara. Bakgrunden är ett intresse för den stora folksjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Än så länge finns det ganska lite…
Läs mer

Forskningscentrum om beroende och livskvalitet

Hanne Tönnesen
Nyckelord: , ,
Kategori: Beroenden,
2011-11-11
Den 17 november sker invigningen av Clinical Health Promotion Centre, ett svenskt-danskt samarbete som har för avsikt att stärka den kliniska forskningen, utvecklingen och undervisningen av områdena: alkohol/narkotika, tobak, näring, fysisk aktivitet och samsjuklighet. Clinical Health Promotion Centre är en sammanslagning mellan forskargrupper vid Klinisk alkoholforskning vid Lunds Universitet och WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals and Health Services på Bispebjerg Hospital vid Köpenhamns Universitet. - Jag har…
Läs mer

Psykiska problem hos unga förvärras av alkohol

berusad tonåring
Nyckelord: , ,
Kategori: Beroenden, Psykisk (o)hälsa
2011-08-16
Det är väl känt från stora epidemiologiska studier att personer med psykisk sjukdom har en mer än fördubblad risk att under livet utveckla ett alkoholberoende jämfört med allmänbefolkningen. Det är däremot inte lika känt att risken bland yngre patienter är stor. –Vi vet att många unga dricker en hel del alkohol, men att det är så här vanligt bland de yngre som har psykiska besvär, visste vi inte. Riskabla alkoholvanor kan bidra till att förvärra…
Läs mer

Bättre hälsa ger styrka att bli kvitt missbruk

Hanne Tönnesen
Nyckelord: , ,
Kategori: Beroenden, Psykisk (o)hälsa
2011-02-21
Efter drygt ett år av förberedelser ska nu en helt ny modell för missbruksvård testas vid Beroendecentrum i Malmö. Förhoppningen är att behandlingen av alkohol- eller drogberoendet ska bli effektivare genom att patienterna samtidigt får intensivt stöd att förbättra sin hälsa genom rökstopp, motion och bättre kostvanor. – Det här känns som en fantastisk möjlighet, säger Hanne Tønnesen. Hon är…
Läs mer

När en diagnos döljer en annan

Agneta Öjehagen
Nyckelord: ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa
2010-11-02
Var femte person som behandlas för depression är beroende av alkohol – och minst 40 procent av dem som behandlas för alkoholberoende har en depressionssjukdom. För den som har ett av problemen blir risken för att även drabbas av det andra minst dubbelt så stor. Och två diagnoser kan vara en för mycket för experten. – Med dagens organisation händer det att man missar en av diagnoserna. En person som söker hjälp för sin depression…
Läs mer

Hanne Tönnesen: Klinisk forskning med stor hälsovinst

Hanne Tönnesen
Nyckelord:
Kategori: Beroenden, Vad forskar du om?
2010-10-15
Min forskning är patientcentrerad med inriktning mot prevention, d.v.s. förebyggande åtgärder. Den har fokus på att förbättra behandlingsresultat och underlätta s.k. patientförlopp, d.v.s. patientens tillfrisknandeprocess, till gagn för den enskilda patienten och för samhället. Klinisk forskning bland patienter med beroende och missbruk är tvärvetenskaplig och involverar många discipliner och personalgrupper. Den omfattar särskilt alkohol, droger och tobak, men också andra områden. Nya metoder och behandlingsprogram samt prevention är en viktig del av forskningen för denna…
Läs mer

De hjälper studenter att dra ner på supandet

De hjälper studenter att dra ner på supandet
Nyckelord: , ,
Kategori: Beroenden
2009-12-22
   ”Sjungom studentens lyckliga dag” skrålar många nyblivna studenter med en ölflaska eller ett champagneglas i handen. Somliga fortsätter drickandet under hela sin högskoletid, så mycket att det kan leda till ett missbruk. Men det går att bryta de dåliga mönstren.  – Förr ansågs det meningslöst att försöka få unga människor att minska sin spritkonsumtion. Sådant fungerar inte med 20-åringar, menade man. Men vi inspirerades av amerikansk forskning som visade motsatsen, säger professor emeritus Mats…
Läs mer

Medelålders kvinnor dricker mer än tidigare

Medelålders kvinnor dricker mer än tidigare
Nyckelord: , ,
Kategori: Beroenden
2009-12-15
Tre av fyra medelålders kvinnor dricker alkohol en ”vanlig vecka”. Berusningsdrickande – minst fyra glas vin eller motsvarande vid samma tillfälle – är också vanligt i den här gruppen. Jenny Rundberg, klinisk alkoholforskare vid Lunds universitet, disputerade om medelålders kvinnors alkoholvanor i december 2007. Hennes avhandling, som baseras på en hälsoundersökning av kvinnor i åldern 50–59 år (se faktaruta) fick stor uppmärksamhet i media. – Majoriteten…
Läs mer