Tablett skyddar mot lågt blodsocker vid typ 1-diabetes

Share |

Nya positiva forskningsresultat för behandling av typ 1-diabetes presenteras av forskare vid Lunds universitet. Med en tablett sänks blodsockret samtidigt som patienten har ett bevarat skydd mot för lågt blodsocker.

Blodsockertext

Foto:  Dreamstime

Målet med studien var att undersöka om en framgångsrik behandlingsform för typ 2-diabetes, ursprungligen framforskad vid Lunds universitet, även kan användas vid behandling av typ 1-diabetes, tidigare kallad barndiabetes.

Genom att hämma enzymet DPP-4, tillåts kroppens egna tarmhormon GLP-1 att verka på ett sätt som gör att blodsockret sänks. Intressant är att det kan ske med bevarat skydd också mot för lågt blodsocker.

– Vi undersökte 28 personer med typ 1-diabetes i Malmö. Under fyra veckor fick de en tablett med DPP-4-hämmare som tillägg till sin vanliga insulinbehandling. Vi såg att blodsockret sänktes och samtidigt blev det inte någon ökning av hypoglykemi dvs. känningar av för lågt blodsocker, säger Bo Ahrén, forskargruppsledare och professor i klinisk metabolism vid Lund universitet.

– Än återstår ytterligare studier innan det kommer att bli registrerat för användning av GLP-1-behandling vid typ 1-diabetes, men resultaten är lovande för den fortsatta utvecklingen, säger Bo Ahrén.

Bakgrund

Sedan 1980-talet har en forskargrupp vid Lunds universitet arbetat med utveckling av en ny behandlingsform för att sänka blodsockret hos personer med typ-2 diabetes. Behandlingsformen bygger på tarmhormonet GLP-1 och redan 1990 presenterade man vid en kongress att detta kunde bli en ny behandling. Ett problem har varit att GLP-1 bryts ned mycket snabbt i blodbanan och därför är mycket kortlivad. Orsaken till detta är ett enzym i kroppen som snabbt bryter ned GLP-1. Detta enzym heter DPP-4. Ett genombrott var därför när forskargruppen i Lund vid en kongress 2001 kunde redovisa att hämning av detta kroppsegna enzym ökar kroppens egen GLP-1 nivå vilket sänker blodsockret hos personer med typ 2-diabetes. Flera läkemedelsföretag har därefter utvecklat både GLP-1-liknande ämnen som inte bryts ned av DPP-4 (injektioner) och hämmare av DPP-4-enzymet (tabletter). Dessa båda koncept finns nu som alternativ vid blodsockersänkande behandling av typ 2-diabetes. Man räknar med att cirka 10 procent av alla personer med typ 2-diabetes i världen har denna behandling idag.

Text: KATRIN STÅHL

Artikeln är tidigare publicerad som pressmeddelande från Lunds universitet, 13 augusti 2012

2 kommentarer till “Tablett skyddar mot lågt blodsocker vid typ 1-diabetes”

 1. Erik Edlund / MatFrisk Blogg skriver:

  DPP-4 verkar hämmande på cancer. Vad blir slutresultatet om man hämmar denna hämmare?

  • Eva Bartonek skriver:

   Svar från Bo Ahrén:
   Tack, frågan har varit mycket viktig vid utveckling av DPP-4 hämmare som behandling vid typ 2 diabetes. Det har därför genomförts många studier i försöksdjur under lång tid för att se om DPP-4 hämmare kan medföra cancerutveckling. Resultaten visar entydigt att någon cancerutveckling inte sker. Vidare har man inte sett någon ökad förekomst av cancer i de många kliniska studier som genomförts med DPP-4 hämmare, och inte heller då man efter registrering av preparaten följt upp de patienter som fått denna behandling.
   Det är heller inte klarlagt om DPP-4 hämmar cancerutveckling och, i så fall, vilken del av DPP-4 som skulle ha denna effekt. DPP-4 är ett mycket stort enzym med många funktioner inom olika delar av molekylen. Det är bara en liten del (mindra än 5% av hela enzymet) som ansvarar för inaktivering av GLP-1, och det är denna del som hämmas av DPP-4-hämmarna, inte de andra delarna av enzymet. Att DPP-4-hämmarna enbart hämmar denna del av enzymet har varit en mycket viktig egenskap då de utvecklats.

   Hälsningar,
   Bo Ahrén

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

Vad forskar du om?