FÖRELÄSNING PÅ WEBBEN: Livsstil efter stroke

Share |

Årets huvudtema på Strokedagarna är ”Livsstil efter stroke”. Välkommen att lyssna på föreläsningar, göra blodtrycksmätning m.m. i Malmö och Lund med anledning av den Internationella Strokedagen. Föreläsningarna kan också ses i efterhand på webben!

Se föreläsningarna i efterhand

Föreläsningarna i Lund den 10 maj filmades och kan nu ses i efterhand.

Länk till föreläsningarna

Program:

13.00–13.10 Inledning, moderator Arne Lindgren, professor, överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

13.10–14.30 Tema – Livet efter stroke belyst ur olika synvinklar Träning och kost Arne Lindgren. Afasi och Dysfagi, Jean-Christine Eklund, Angelina Grönberg, logopeder. Psykosociala synpunkter, Helena Östlund, kurator, Neurologiska kliniken. Patientforum, Patientföreningar.

15.00–15.45 Tema – Hur är stroke-rehabilitering samordnad i vårt område? Kommunal rehabilitering i Lund Ann-Cathrin Jönsson, leg. sjuksköterska. Stroke-Dag-Rehab, sjukgymnast och arbetsterapeut. Rehabiliteringsmedicinska kliniken Orup, Vad gör man, vilka får komma?

15.45–16.05 Akut stroke – omhändertagande Gunnar Andsberg, överläkare Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

16.05-16.25 Aktuell forskning, Gunnar Andsberg, överläkare och Hossein Delavaran, ST-läkare, forskarstuderande

16.25-16.30 Avslutning Arne Lindgren

Malmö den 8 maj 2012 

Plats: Jubileumsaulan SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 1 (tidigare ing 59) Länk till karta med Jubileumsaulan markerad

12.00–14.00  Blodtrycksmätning.

Information och utställare kring årets tema:
Livsstil efter stroke. Region Skåne, Malmö stad, många föreningar och företag.
Blodtrycksmätningarna och utställningen är i foajén utanför Jubileumsaulan.

14.00–17.00  Livsstil och dolda handikapp. Fysisk aktivitet och rökstopp. Livet efter döden. Rädda hjärnan! (Föreläsningar i Jubileumsaulan)

Lund den 10 maj 2012

Plats: Aulan i Blocket, SUS Lund

11.30–13.00  Blodtrycksmätning. Information och utställare kring årets tema:
Livsstil efter stroke. Patientföreningar, Region Skåne, Lunds stad, föreningar
och företag. Blodtrycksmätningarna och utställningen sker utanför aulan i Blocket.  Utställning även i pausen och mellan kl 16.30 och 17.00

13.00–16.30  Akut stroke – omhändertagande. Livet efter stroke.
Hur är strokerehabilitering samordnad i vårt område? Aktuell forskning.
Föreläsningarna är i aulan i Blocket.

Välkommen!

Fri entré. Ingen förhandsanmälan

 

 

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

pil

Läkare, forskare, patientföreningar och patienter föreläser på Strokedagarna i Malmö och Lund.

Ett samarrangemang mellan Skånes universitetssjukhus, Neurologiska kliniken och Patientforum, Strokeföreningen Malmö-Lund, Afasiföreningen, NHR och Hjärnkraft.

Detaljerat program

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Eva Ekvall Hansson. Foto: Åsa Hansdotter
Forskning på fyra minuter!
Få svar på dina frågor om plötsligt hjärtstopp
Få svar på dina frågor om plötsligt hjärtstopp
Vill du att vi startar ditt hjärta om det stannar?
Vill du att vi startar ditt hjärta om det stannar?
Med fokus på bipolär sjukdom
Med fokus på bipolär sjukdom

Vad forskar du om?