Rubbat blodflöde ger sämre hjärnförmåga

Share |

äldre man tar hand om sin fru

Foto: Dreamstime.

”Lågt blodtryck också en riskfaktor?” var rubriken på en av artiklarna i temanumret om äldreforskning hösten 2004. Att högt blodtryck är riskabelt är ju allmänt känt, men lågt blodtryck på natten hos personer över 80 år hade visat sig vara förknippat med sämre hjärnfunktioner.

För medelålders och yngre personer anses det normalt och friskt att blodtrycket sjunker på natten. Hos äldre tycks ett lågt blodtryck på natten däremot vara negativt: personer med lågt nattligt blodtryck hade lägre resultat på test som mätte språk, logiskt tänkande och andra hjärnfunktioner, och lägre blodflöde i de delar av hjärnan som är viktiga för minnet.

– Det oroande är att man ju sällan vet hur ens blodtryck är på natten. Även hos dem som ofta får blodtrycket mätt görs mätningarna alltid på dagen och inte nattetid. Och flera av dem som hade lågt nattligt blodtryck hade ett helt normalt blodtryck på dagen, sa Sölve Elmståhl.

Mäter blodtryck och hjärnaktivitet

Sölve Elmståhl

Han är professor vid universitetets avdelning för geriatrik i Malmö och ledare för den stora studien GÅS, Gott Åldrande i Skåne. Inom ramarna för GÅS har man nu låtit 400 äldre män och kvinnor i ett dygns tid bära mätare som registrerar blodtryck och EKG (hjärtats aktivitet). Mätningarna ska upprepas flera gånger under ett par år och kombineras med studier av tankeförmåga och minne.

Det är en sjukdom kallad vaskulär demens som ligger bakom detta forskningsintresse. Vaskulär demens, som inte sällan förekommer samtidigt som Alzheimers, beror på störningar i hjärnans blodcirkulation. Om nu lågt nattblodtryck och s.k. tyst hjärtsvikt i sin tur ligger bakom dessa störningar, så skulle sjukdomen kanske kunna förebyggas.

Tyst hjärtsvikt

”Tyst hjärtsvikt” är en lindrig variant av hjärtsvikt, som i sin allvarliga form är en dödlig sjukdom. Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte längre orkar pumpa runt blod i den utsträckning som kroppen behöver. Vid tyst hjärtsvikt har personen i fråga inte några tydliga symtom och får därför ingen behandling, men en EKG-mätning visar att hjärnan inte får nog med syre.

Malmögruppen har i olika studier kunnat visa att tyst hjärtsvikt både i sig och i kombination med nattligt blodtrycksfall ger en sämre hjärnförmåga.

Letar riskfaktorer

– Vi fortsätter nu på detta forskningsspår för att få mer kunskap om vilka mekanismer som ökar risken för vaskulär demens och hitta fler riskfaktorer som kan störa blodcirkulationen. Jag tror att väldigt många äldre har sådana riskfaktorer, säger Sölve Elmståhl.

Han ser i så fall inte detta som negativt, eftersom blodtrycksrubbningar och lindrig hjärtsvikt kan behandlas, vilket förhoppningsvis kan förebygga vaskulär demens.

Text: INGELA BJÖRCK

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Hur gick det sen?

Första numret av Aktuellt om vetenskap & hälsa kom hösten 2004.

Här följer vi upp en artikel från höstnumret 2004, "Det goda åldrandet", och frågar forskaren "Hur gick det sen?".

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Kunskapscentrum skapar nätverk för bättre demensvård

Leva med demens, Vårdalinstitutet

Vetenskaplig information

Medicinska fakultetens forskningsdatabas, Sölve Elmståhls forskning

Tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2011. Den är tematisk och kommer ut två gånger per år. Temat för det senaste numret är Solen, sjukdom och hälsa.

Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2011

Mer om tidskriften

Ladda ner Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2011. Tema: Solen, sjukdom och hälsa (pdf)

Innehållsförteckning för samtliga artiklar i det senaste numret

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

Vad forskar du om?