Riskfritt med glesare kontroll av diabetesögon

Share |

2010 ändrade svenska myndigheter rådet att undersöka ögonen på patienter med mild typ 2-diabetes och utan ögonförändringar från var annat år till vart tredje år. Beslutet väckte en del oro bland patienter att eventuella ögonförändringar inte skulle upptäckas i tid.

– Oron var obefogad. Vart tredje år är tillräckligt, konstaterar Elisabet Agardh, ögonläkare och forskare på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Hon borde veta för hon har undersökt frågan. Det glesare screeningsintervallet tre år infördes redan 2006 i Malmö vilket gjorde det möjligt att undersöka om det var riskfritt.

Utan ögonförändringar

När undersökningen startade undersöktes 1 691 typ 2-diabetespatienter som inte hade några ögonförändringar. De hade i medeltal haft diabetes i sex år och hade insjuknat i 55-årsåldern.

En fjärdedel av dem behandlades enbart med kost. Drygt hälften med olika diabetestabletter och 20 procent även med insulin.

Två sorts ögonkomplikationer

Diabeteskomplikationer i ögat är av två slag. Dels skadas de fina blodkärlen i näthinnan vilket orsakar syrebrist. För att kompensera för bristen bildas då nya blodkärl men de blir sköra vilket ökar risken för blödningar. Tillståndet kallas för retinopati.

Vid den andra typen av komplikation samlas vätska i ögats gula fläck, så kallat makulaödem.

Ett öga laserbehandlades

När patienterna i undersökningen följdes upp tre år senare hade andelen som behandlades med kost minskat från 26 till 12 procent och andelen med tabletter och/eller insulin ökat från 74 till 88 procent.

Drygt 70 procent av patienterna hade fortfarande ingen retinopati. 27 procent hade lindriga förändringar och ingen allvarlig retinopati.

Tre patienter hade utvecklat tecken på makulaödem, två i båda ögonen och en i ett öga. Vid ett av dessa fem ögon var det befogat med laserbehandling.

Tre års intervall säkert

– I många länder rekommenderar man årlig screening av diabetesögon men det bästa intervallet kan vara olika i olika grupper av diabetespatienter, till exempel om man har en mer allvarlig diabetes, säger Elisabet Agardh.

– I den grupp vi har undersökt, patienter med mild diabetes, ganska nyligen insjuknade och utan ögonförändringar är intervallet tre år säkert, tillägger hon.

Text: TORD AJANKI

Nyhet från Diabetesportalen, 16 maj 2012

Foto: Flickr (öga)

 

En kommentar till “Riskfritt med glesare kontroll av diabetesögon”

  1. NN skriver:

    ”I många länder rekommenderar man årlig screening av diabetesögon”, men Sverige väljer att riskera människoliv bara för att spara pengar! Om jag skulle vara diabetiker skulle jag definitivt söka vård utomlands, alla småpåvar, inklusive den där Agardh litar jag inte på.
    Läkare borde skämmas för att de leker gud, läkarvetenskapen är ingenting annat än en gissningskonst, varför så många människor dör i onödan. Helt idiotisk att försöka intala sjuka människor att de ska klara sig lika bra med sämre vård.
    Det verkar som om läkare från MAS (det enda rätta namnet för det undermåliga sjukhuset) helst skulle vilja slippa patienter. När jag i framtiden blir sjuk, det blir vi väl alla, skall jag vända mig till ett franskt sjukhus.

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?