Prestigefyllt pris för hjärt- kärlforskning

Share |

Olle Melander, forskare på Lunds Universitets Diabetescenter och läkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö får det prestigefyllda priset Peter Sleight Award 2010.

Priset, som delas ut av European Society of Hypertension består förutom äran också av 10 000 euro.

– Det är naturligtvis mycket hedrande att få uppskattning för vad man gör och att det anses driva vården av hjärt-kärlsjukdomarna framåt, säger Olle Melander.

Olle Melanders forskning handlar om hur man identifierar individer med hög risk för hjärt-kärlsjukdom trots att de inte har kända riskfaktorer.

Vidare arbetar han med att kartlägga de grundläggande mekanismer som leder till hjärt-kärlsjukdom, ett arbete som på sikt kan leda till nya förebyggande läkemedel.

Värdefulla insatser

Peter Sleight Award tilldelas en ung forskare som under året gjort synnerligen värdefulla insatser inom forskningen om högt blodtryck och förebyggande arbete mot hjärt- kärlsjukdomar.

Särskild vikt läggs vid vilka vetenskapliga artiklar mottagaren har publicerat de senaste tolv månaderna och hur ofta de citerats av andra forskare, vilket är ett mått på arbetets betydelse.

Olle Melander har under tidsperioden varit antingen ansvarig författare eller delförfattare till publicerade artiklar i bland annat följande vetenskapliga tidskrifter: New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association och Nature Genetics.

Prisutdelningen sker 19 juni på kongressen European Society of Hypertension i Oslo.

Text: TORD AJANKI

diabetesportalen.se 

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Olle Melander

Olle Melander är forskare på Lunds Universitets Diabetescenter och läkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Foto: Mikael Risedal

RELATERAT MATERIAL

Vetenskaplig information

European Society of Hypertension

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?