Vetenskap & Hälsa

PODD: Migrän – forskning blir verklighet

2018-10-17


En miljon svenskar lider av migrän och i hela världen är 850 miljoner människor drabbade. Men varför får man migrän, vad är det som händer i hjärnan och hur fungerar de nya medicinerna som precis blivit godkända? För även om en hel del blir hjälpta av vanliga smärtstillande preparat som exempelvis paracetamol eller ibuprofen så har en betydande del av de migrändrabbade behov av starkare mediciner, som kanske inte hjälper fullt ut men har många biverkningar.

I podden får vi träffa Lars Edvinsson, professor vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, där han i snart 40 år forskat på migrän. Redan i mitten på 1980-talet hade han riktat sina misstankar mot att den lilla molekylen CGRP, en signalsubstans i hjärnan, spelade en central roll vid migrän. Men han blev inte trodd av forskarsamhället som vid den tiden studerade en annan molekyl. Det var först i början på 2000-talet som hans resultat blev accepterade och flera läkemedelsbolag började utveckla mediciner som på ett eller annat sätt skulle hindra CGRP från vidare överföring av de nervsignaler som är kopplade till migrän. Tidigare i år blev tre nya läkemedel, som bygger på Lars Edvinssons forskning, godkända för behandling av svår migrän.

Det här och mycket annat tar vi upp i vår podd om migrän.

Missa inte heller föreläsningseftermiddagen om migrän

22 oktober: Ny medicin mot migrän – äntligen här!

Illustration huvudvärk: iStock_pickbiz


TEMA: Forskning blir verklighet

Det här är en artikel i Vetenskap & hälsas temaserie om hur forskningsresultat översätts till praktiska tillämpningar i sjukvården och hur de kommer patienterna till nytta. Vi förklarar varför forskning tar tid och ger exempel på forskningsgenombrott som förbättrat hälsan för många. Vi börjar med ett veckotema men kommer att återkomma med jämna mellanrum och fylla på med fler spännande exempel på forskning som blivit verklighet.

Övriga artiklar är (fylls på under veckan):

Medicinska genombrott – forskning som betytt mycket för många

Varför ta forskning så lång tid?

PODD: Forskning blir verklighet

Med uppdrag att kvalitetsgranska forskningen

Tema:
Forskning blir verklighet