Pia C Maly Sundgren: Studier av hjärnans funktion med nya tekniker

Share |

Magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) av hjärnan ger oss goda möjligheter att studera hur hjärnan är uppbyggd medan studiet av dess funktion ännu är i begynnelsen.

Pågående utveckling av mer avancerade s.k. ”avbildningssekvenser” ger oss ökade möjligheter att t.ex. studera vattenmolekylens rörlighet eller förändringar av kemiska substanser i hjärnan vid olika sjukdomstillstånd och därigenom öka vår förståelse av dessa.

Genom att använda dessa nya sekvenser kan vi utan kirurgiska ingrepp inte bara studera en enskild sjukdom utan också prognostisera dess förlopp.

Detta ger oss även möjlighet att genom upprepade undersökningar studera resultat av en behandling och få indikationer om hur den kommer att lyckas.

Utvärdera behandling av hjärntumörer

Under senare år har jag i min forskning fokuserat på utvärdering av behandling av hjärntumörer och på ökad förståelse av effekterna av strålbehandling av hjärnan – inte bara på själva hjärntumören men också på den omgivande normala hjärnsubstansen som också blir bestrålad.

Detta är viktigt för att skilja tumörrecidiv från strålrelaterade skador, vilket är det svåraste kliniska och radiologiska dilemmat vid utvärdering av behandlingar.

Tidigt kunna hitta rätt behandling

Tillsammans med kolleger i USA försöker jag med hjälp av avancerad MRI finna prognostiska markörer och en statistisk modell som kan hjälpa oss förutspå resultatet av behandlingar av hjärntumörer.

Målet är att tidigt, redan under pågående strålbehandling, korrekt prognostisera vilka patienter som kommer att svara på behandlingen och hos vilka behandlingen inte kommer att ha någon effekt. Detta ger möjligheter att tidigt kunna ändra eller avbryta en behandling som inte fungerar och att prova något annat för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

Mycket av det jag gör handlar om att hjälpa att ge den cancersjuke patienten mesta möjliga livskvalitet.

Text: Pia C Maly Sundgren

Från broschyren ”Professorsinstallation 15 oktober 2010″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Pia C Maly Sundgren

Pia C Maly Sundgren är professor i diagnostisk radiologi med speciell inriktning på neuroimaging. Hon forskar om nya sätt att använda magnetkameraundersökningar av hjärnan vid olika sjukdomstillstånd, exempelvis hjärntumörer. (Foto: Kennet Ruona)

Neuroimaging

Förvärvande av information om anatomin, funktion, kemisk sammansättning m.m. hos både friska och sjuka genom flera olika metoder såsom datortomografi, magnetkamera m.m. och presentation av data i form av bilder.

RELATERAT MATERIAL

Vetenskaplig information

Parametric response map as an imaging biomarker...

Comparison of apparent diffusion coefficients and distributed diffusion coefficients in high-grade gliomas...

Brain irradiation: effects on normal brain parenchyma and radiation injury

The parametric response map is an imaging biomarker for early cancer treatment outcome

MR spectroscopy in radiation injury

Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging...

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Med fokus på bipolär sjukdom
Med fokus på bipolär sjukdom
Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många

Vad forskar du om?