Publicerad
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Diabetes
Nyckelord: ,

Visa faktaruta!

150976394dLäkemedelsverket har godkänt en ny studie med diabetesvaccinet Diamyd i 80 barn med hög risk att insjukna i typ 1-diabetes. Syftet är att testa om diabetesvaccinet kan förhindra eller fördröja att barnen insjuknar i typ 1-diabetes.

Läs hela artikeln på Diabetesportalen

.

.

.

.

.