Forskning om att minska cancercellers rörelseförmåga

Share |

Många cancerforskare intresserar sig för proteiner i hopp om att hitta ledtrådar till cancerns gåta, men Martin Thelin, doktorand vid Lunds universitet, har visat att även cellens kolhydratstrukturer skulle kunna utnyttjas i framtida cancerbehandlingar.

migrerande cancerceller

Migrerande cancerceller. Foto: Katrin Svensson

Angreppssättet går ut på att minska cancercellens rörelseförmåga och spridning genom att hämma ett enzym som förändrar cancercellens kolhydratstrukturer.

– Vi har valt att studera matstrupscancer, men enzymet finns även i stor mängd i andra typer av cancerceller, berättar Martin Thelin.

I cellen byggs en stor del nybildade proteiner om för att sedan skickas ut ur cellen eller upp till cellytan.

Under ombyggnationen hängs långa kolhydratkedjor på vissa proteiner. Ett speciellt enzym gör att några av kedjorna förändras.

När dessa kedjor ändras kallas de för dermatansulfat. Martin Thelin och hans kollegor fann att enzymet var fyra gånger så aktivt i cancervävnad jämfört med i frisk vävnad.

– Om enzymet och dess produkt dermatansulfat saknas, så förändras signaler in till cancercellen så att den inte förflyttar sig lika mycket.

Om man lyckas blockera enzymet och hindra dermatansulfaten från att bildas skulle det kunna påverka cancercellens spridningsförmåga, säger Martin Thelin.

För forskargruppens del är det tydligt vad som är nästa steg: att ta fram ett ämne för att kunna blockera bildningen av dermatansulfat.

– Steg ett är att lyckas få fram strukturen på enzymet. Det borde vi kunna lösa på ett år, sen tar det kanske två år att utveckla en hämmare, en sk inhibator, för blockeringen och sedan om allt går bra, är det dags för flera utvärderande studier, säger Martin Thelin.

Text: ANNA APPELBERG

Pressmeddelande från Lunds universitet, 4 maj 2012

 

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Martin Thelin

Martin Thelin är doktorand vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet. Han ingår i forskargruppen Matrixbiologi. (Foto: Anna Appelberg)

RELATERAT MATERIAL

Vetenskaplig information

Dermatan Sulfate is Involved in the Tumorigenic Properties of Esophagus Squamous Cell Carcinoma

Publicerad i Cancer Research, 2012 Apr 15;72(8):1943-1952

Forskargruppens hemsida

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

Vad forskar du om?