Ny metod leder till rätt behandling vid bihåleinflammation

Share |

förkyld

Foto: Dreamstime

En ny metod för diagnostik av bihåleinflammation presenteras i en kommande avhandling från Lunds universitet. Resultaten visar på nya möjligheter att minska användningen av antibiotika och att sänka samhällets kostnader för sjukdomen.

Bihåleinflammation, rinosinuit, är mycket vanligt förekommande och finns i både akut och kronisk form. I Europa lider över nio procent av befolkningen av kronisk bihåleinflammation.

Bakom avhandlingen står Pernilla Sahlstrand Johnson, forskarstuderande och öron-, näs- och halsläkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. I avhandlingsarbetet har hon tillsammans med kollegor på Lund Tekniska Högskola provat och utvärderat en ny metod för förbättrad diagnostik av bihåleinflammation.

Mindre användning av antibiotika

I metoden används en s.k. Dopplerultraljudsgivare som till skillnad från vanligt ultraljud och skiktröntgen direkt kan avgöra om bihålan innehåller tunnflytande bihålevätska eller trögflytande var. Endast en spolning av käkhålan, ett för patienten obehagligt ingrepp, har hittills kunnat ge ett säkert besked om det.

Det är bara patienter med trögflytande var som anses behöva antibiotika, medan det för dem med tunnflytande bihålevätska finns andra verkningsfulla behandlingsalternativ.

– Antibiotikaresistens betraktas som ett allt större problem. Var fjärde person i Sverige tar minst en kur antibiotika årligen, och många av dessa har fått diagnosen bihåleinflammation. En säkrare diagnos kan minska förskrivningen av antibiotika och rätt behandling kan även sänka kostnaderna, säger Pernilla Sahlstrand Johnson och fortsätter:

– Vi har använt den nya metoden i laboratoriemiljö med gott resultat. Vi planerar att inom kort prova Dopplerultraljudsgivaren även i klinisk miljö, på ett antal patienter vid Öron-näsa-halskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.

Hög sjukfrånvaro vid bihåleinflammation

Pernilla Sahlstrand Johnson har även undersökt den självupplevda livskvaliteten hos en grupp på drygt 200 personer som samtliga väntade på bihålekirurgi. Förutom öron-näsa-hals-klinikerna i Skåne har Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska deltagit med patienter i enkätstudien som är en av de största i sitt slag.

Både bihålespecifika och allmänna patientenkäter har använts, där svaren bl.a. belyser upplevd livskvalitet och mental hälsa samt sjukfrånvaro hos patienterna. Svaren visar bland annat på en hög sjukfrånvaro, deltagarna uppgav 8-14 dagars sjukfrånvaro under ett år på grund av sina bihålebesvär.

– Deltagarna i vår studie upplevde en kraftigt försämrad livskvalitet på grund av sin bihåleinflammation – sämre än bland andra stora patientgrupper med t.ex. kärlkramp och cancer. Bihåleinflammation har sannolikt också en stor samhällsekonomisk påverkan på grund av omfattande utbredning och relativt sett hög sjukfrånvaro, säger Pernilla Sahlstrand Johnson.

Nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 28 september 2011

En kommentar till “Ny metod leder till rätt behandling vid bihåleinflammation”

  1. Lena Bentz skriver:

    Hej! Kul att ämnet och diagnosticeringen blir bättre. Jag har också upplevt detta med väldigt dålig allmänpåverkan.Jag jobbar som specialisttandläkare i Endodonti, rotbehandlingar och mitt specialintresse är kroniska sinuiter av dentalt ursprung. Jag har på Mälarsjukhuset i Eskilstuna bla samarbetat med ÖNH avseende problem med diagnosticering av kroniska sinuiter när man misstänker dentalt ursprung. Det kan vara väldigt svårt att diagnosticera om det är en tandinfektion med vanliga röntgen bilder. Min hypotes är att det är en dold folksjukdom? Jag vill göra en studie och har gjort en del diagnostiska upptäckter som man skulle kunna samarbeta om. Jag är intresserad av samarbete med ÖNH och vill ha hjälp med handledning. Jag har tagit kontakt med din verksamhetschef och hon hänvisade till dig. Och Tandvårdshögskolans prof i Käkkirurgi Tor Björnland och odontologisk röntgenolog. Jag har inte velat kontakta dig då jag vet att du skulle disputera. Jag kunde tyvärr inte gå på din disputation och men önskar väldigt gärna ett exemplar av din avhandling, och en kontakt.

    MVH
    Lena Bentz

Pernilla Sahlstrand Johnson

Pernilla Sahlstrand Johnson är öron-, näs- och halsläkare  och forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

BIHÅLEINFLAMMATION

Bihåleinflammation är en inflammation av näsans och bihålornas slemhinna.

Akut bihåleinflammation är den femte vanligaste orsaken till antibiotikaförskrivning. Kronisk bihåleinflammation verkar vara ett ökande hälsoproblem, som drabbar drygt 9% av Europas befolkning och innebär en stor belastning på hälsoekonomin.

(Källa: Pernilla Sahlstrand Johnson)

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen 1177.se om bihåleinflammation

Vetenskaplig information

Pernilla Sahlstrand Johnson disputerar den 30 september 2011. Avhandlingen har titeln “On health-related quality of life and diagnostic improvement in rhinosinusitis”

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?