Lundbystudien kartlade risk för depression

Share |

Mats Bogren

Psykiatern Mats Bogren vid Bonderup, som tillsammans med Dalby har gett materialet till den så kallade Lundbystudien. Foto: Roger Lundholm

436 personer hade en depression när Lundbystudien inleddes, eller drabbades av sjukdomen under Lundbystudiens första 50 år. Det motsvarar 12 procent av dem som deltar i den unika studien. 

Mats Bogren, läkare inom Vuxenpsykiatrin vid Psykiatri Skåne, har studerat hur stor andel av dem som ingår i studien som drabbades av depression respektive s k affektiv psykos. 

För affektiv psykos var antalet 22 personer, en andel på 0,6 procent. Risken att insjukna i dessa sjukdomar var densamma för män och kvinnor. Debutåldern för depression var i genomsnitt 48 år och för affektiv psykos 55 år. Nyinsjuknanden förekom i alla studerade åldersgrupper, dvs risken att få någon av dessa sjukdomar finns kvar livet ut. 

Lundbystudien är en psykiatrisk epidemiologisk studie som startade 1947. Den är världsunik, eftersom ingen annan studie varat lika länge och följt en hel befolkning i ett visst område (Dalbys och Bonderups socknar utanför Lund). 

I materialet ingår journaler, registerutdrag och intervjuer med deltagarna och deras anhöriga. Studien, startad av psykiatriprofessorn Erik Essen-Möller, pågår fortfarande.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

FRÅGA EN FORSKARE

Har du frågor om artikeln?

Läs mer här!

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Poster om Lundbystudien från Forskningens dag 2010:

Poster från Forskningens dag 2010 om Lundbystudien

Depressioner måste behandlas (mer om Lundbystudien i en artikel från Aktuellt om vetenskap & hälsa, november 2009)

Sjukvårdsrådgivningen om depression

Vetenskaplig information

Mer om Lundbystudien

Medicinska fakultetens forskningsdatabas

PATIENTFÖRENINGAR

Libra www.libraiskane.se

Balans Malmö balansmalmo@gmail.com

Bipolarna www.bipolarna.se

Läs mer om andra patientföreningar på Psykiatri Skånes hemsida

Tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa november 2010. Den är tematisk och kommer ut två gånger per år. Temat för det senaste numret är Depression och mani.

Tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Mer om tidskriften

Ladda ner Aktuellt om vetenskap & hälsa november 2010. Tema: Depression och mani

Innehållsförteckning för samtliga artiklar i det senaste numret

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

Vad forskar du om?