Publicerad
Kategori: Lungor och luftvägar, Medicinsk teknik
Nyckelord:

Robotkirurgi_Da_Vinci_webb

Den första robotassisterade lungoperationen i Sverige genomfördes i förra veckan av Thorax vid Skånes universitetssjukhus i Lund och innebär ytterligare ett steg för att åstadkomma mindre invasiva operationer med förfinad titthålsteknik. Fördelarna med den nya tekniken är att den ger ökade möjligheter att manövrera instrumenten inne i bröstkorgen och att komma åt annars svåråtkomliga ställen.

Läs mer