Vetenskap & Hälsa

Länkar

Här har vi samlat länkar som rör hälsa, sjukvård och medicinsk forskning i Skåne.  Hör gärna av dig till redaktionen info@vetenskaphalsa.se om du tycker att någon länk saknas.

Läs mer om hälsa och sjukvård

Patientinformation och sjukhusbibliotek

Sjukhusbiblioteken med patientforum i Lund och Malmö

På Sjukhusbiblioteken och Patientforum kan du ställa frågor och söka information om hälsa och sjukvård. Här hittar du informationsmaterial, tidskrifter, böcker och du kan få hjälp med att söka efter fakta på Internet. Här finns också information om de temadagar och populärvetenskapliga föreläsningar som Patientforum anordnar.

PUC – patientutbildningscentrum, Helsingborgs lasarett

Informateket i Kristianstad

Sjukhusbiblioteket i Kristianstad

Sjukvårdsrådgivning

Råd om vård från Region Skåne

Här finns information om vård i Skåne och fakta kring sjukdomar och besvär.

Sjukvårdsrådgivningen/1177

Via 1177 kan du få råd om vård dygnet runt via webb och telefon. Webbtjänsten www.1177.se finns tillgänglig för alla redan idag och telefontjänsten byggs upp successivt över landet. Under 2010 kommer drygt 8 miljoner människor kunna ringa kortnumret 1177 och komma till sin sjukvårdsrådgivning. Bakom hemsidan står alla landsting och regioner.

Vårdguiden

Vårdguiden svar på frågor om sjukdomar och hälsa. Bakom hemsidan står Stockholms läns landsting.

Vårdalinstitutet

Vårdalinstitutets tematiska rum: Leva med demens , Strokerummet, Näring och ätande, Leva med smärta och Palliativa rummet, Äldres hälsa, Kultur i vård och omsorg samt Hjärtrummet.

Kunskapsbank för geriatrik är samlad och granskad information särskilt riktad till vård- och omsorgspersonal – från Geriatriskt utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Patient- och intresseorganisationer

Lista över patientföreningar från Sjukhusbiblioteken och Patientforum vid Skånes universitetssjukhus

Lista över patient- och intresseorganisationer på Pions hemsida

Läs mer om medicinsk forskning i Skåne

Lunds universitet

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Diabetesportalen

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus

Labmedicin Skåne

Labmedicin Skåne

Arbets- och miljömedicin vid Labmedicin Skåne

Psykiatri Skåne

Psykiatri Skåne

Vårdforskning

Vårdakademin

Centrum för primärvårdsforskning

Vårdalinstitutet

Region Skåne m.m.

Forskning och utveckling i Region Skåne

Medicon Valley Alliance