Könstillhörighet ger större risk för hjärtinfarkt

Share |

stressad kvinna

Foto: Colourbox

När kvinnor får typ 2 diabetes ökar risken för dödlig hjärtinfarkt i betydligt högre grad än hos män med samma sjukdom.

Det visar en ny avhandling från Lunds universitet där Charlotte Larsson, folkhälsovetare och forskare, har undersökt hur olika riskfaktorer för hjärtinfarkt tar sig uttryck hos kvinnor och män. Förutom typ 2 diabetes har hon även undersökt fysisk aktivitet, stress samt hur ett antal andra riskfaktorer samvarierar.

Fysisk belastning

Graden av fysisk belastning på jobbet gav skilda effekter på kvinnor och män. Hos männen sågs ingen effekt på vare sig fetma eller insulinresistens. Hos kvinnor var däremot förekomsten av både fetma och insulinresistens högre med ökad grad av fysisk belastning på jobbet.

– Ett förvånande resultat kan man tycka. Förmodligen är det någon variabel som vi inte undersökt som är orsaken, kanske äter dessa kvinnor annorlunda, stressar mer eller påverkas av sin livssituation i stort. Det finns all anledning att titta närmare på denna grupp och vid behov eventuellt gå in med förebyggande åtgärder, säger Charlotte Larsson.

Många riskfaktorer

Underlaget till studierna kommer från Skaraborgsprojektet, en befolkningsstudie med flera tusen deltagare i Västra Götaland. Charlotte Larsson betonar vikten av att ta hänsyn till könens olika förutsättningar i samband med forskning:

– Det finns mycket som kan påverka risken att utveckla sjukdomar, exempelvis biologiska skillnader, olika livsstil och livssituationen i ett större perspektiv. 

Akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män i Sverige. År 2008 dog mer än 10 000 personer i sjukdomen.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia nr 7/2011 från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne.

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

RELATERAT MATERIAL

Charlotte Larssons avhandling från 2011:

Common risk factors associated with acute myocardial infarction: Population-based studies with a focus on gender differences

HJÄRTINFARKT

År 2008 insjuknade 37 156 personer i akut hjärtinfarkt i Sverige och av dessa dog 10 509 personer. Akut hjärtinfarkt är därmed den vanligaste dödsorsaken i Sverige, men även i resten av världen. Generellt sett insjuknar män ungefär 10 år tidigare än kvinnor i hjärtinfarkt och män har därför en högre total risk att insjukna, även om hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken även hos kvinnor.

Källa: Charlotte Larssons avhandling

FAKTA OM Metabola syndromet

Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för riskfaktorer som kan leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Tillståndet ökar kraftigt i hela världen. I det metabola syndromet ingår:

  • Insulinresistens, som så småningom kan leda till diabetes
  • Högt blodtryck
  • Förhöjda blodfetter
  • Övervikt

Läs mer om stress på 1177.se

Läs mer om diabetes typ 2 på 1177.se

Läs mer om övervikt och fetma på 1177.se

Läs mer om fysisk aktivetet på recept

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?