Prostatacancer: Gen kan motverka cellgifter

Kristofer Ahlqvist
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2012-09-27
I många fall fungerar cellgiftsbehandling av prostatacancer dåligt, men ingen har säkert vetat varför. Ny forskning visar att en gen tidigare känd från andra cancersjukdomar kan vara en del av förklaringen. Kristofer Ahlqvist är forskare vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, Lunds universitet, och har undersökt hur genen BCL-3 uppträder i samband med prostatacancer. BCL-3 tillhör kategorin oncogener, vilket innebär att den kan bidra till uppkomsten av cancer. Det gör den genom att aktivera produktion…
Läs mer

Nils Danielsen: Att lyssna och prata med nervsystemet

Nils Danielsen, professor i morfologi
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om
2012-09-24
Min forskning är fokuserad på hur nervsystemet reagerar på skada och hur det läker. Forskningen har tagit mig från systemets yttersta delar via ryggmärgen till hjärnan. I början var jag intresserad av hur perifera nerver kunde repareras. Jag använde olika experimentella metoder för att försöka förbättra resultatet efter perifer nervkirurgi. Under denna period började jag alltmer intressera mig för hur nervceller i ryggmärgen reagerar på skada, hur de förändrar…
Läs mer

Udo Häcker: Cellers kommunikation och beteende

Udo Häcker, professor i utvecklingsbiologi
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2012-09-24
Högre organismer består av vävnader med många olika celltyper, som bildas under utvecklingen från en enda äggcell. För att kunna bygga upp den för en art typiska kroppen, och för att vävnader ska fungera på ett normalt sätt, krävs att olika celler utbyter information med varandra. Denna kommunikation sker genom att en cell utsöndrar molekyler som…
Läs mer

Patrik Medstrand: Samspel mellan virus och värd

Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi
Kategori: Infektioner, Vad forskar du om
2012-09-24
Virus är helt beroende av sin värd för att föröka sig, och olika virus har utvecklat varierande strategier för detta. Vissa virusinfektioner kan effektivt tas om hand av vårt immunförsvar, och dessa infektioner försvinner vanligtvis helt redan efter några dagar eller veckor, medan andra gör värden till en livslång bärare av viruset. Reaktionen på en virusinfektion kan vara individuell beroende på den genetiska variationen hos viruset och uppsättningen av…
Läs mer

Malin Malmsjö: Cirkulationssystemet ger livskraft

Malin Malmsjö: Cirkulationssystemet ger livskraft
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Infektioner, Vad forskar du om
2012-09-24
Cirkulationssystemet transporterar syrgas och näringsämnen till celler och koldioxid och slaggprodukter från celler. Det är ett distributionsnät av blodkärl som är till för att upprätthålla balans i alla vävnader och organ i kroppen. Cirkulationens betydelse för vävnaders välbefinnande har löpt som en röd tråd genom min forskning. Initialt studerade jag hjärt- kärlsjukdomar och hur signalvägarna i blodkärlen påverkades av hjärtsvikt och arterioskleros. Detta är ett av våra mest välutforskade…
Läs mer

Lena Eliasson: Beta-cellens utsöndring av insulin

Lena Eliasson, professor i experimentell diabetesforskning
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-09-24
Typ 2-diabetes är en sjukdom som drabbar allt fler människor i världen, och antalet diabetiker beräknas vara dubblerat om tjugo år. Sjukdomen definieras av för höga halter av sockerarten glukos i blodet, och en bakomliggande orsak är kroppens oförmåga att utsöndra tillräckligt mycket av det blodglukossänkande hormonet insulin. Min forskning är inriktad på de mekanismer i cellerna som medverkar vid utsöndringen av insulin. Insulin finns i…
Läs mer

Mattias Belting: Cellers kommunikation och cancer

Mattias Belting
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2012-09-24
Min forskning utreder hur cancercellers kommunikation driver utvecklingen av elakartade tumörer. En cancercell kan liknas vid en parasit som möblerar om det omgivande rummet i syfte att invadera och ta över ”hela huset”. I denna process agerar cancercellen inte på egen hand, utan tar emot och sänder ut komplex information till normala celler och omgivande vävnad. Studier som kartlägger samspelet…
Läs mer

Kunskap saknas inom akut- sjukvården för äldre

Anna Ekwall Kristensson
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om, Äldre
2012-09-18
Äldre har låg prioritet inom akutsjukvården och det saknas kunskap om äldres behov och speciella förutsättningar. Det menar Anna Kristensson Ekwall, sjuksköterska och universitetslektor på Institutionen för hälsa, vård och samhälle. Idag läser man tre timmar om äldre inom ambulanssjuksköterskeutbildningen och även i grundutbildningen till sjuksköterska är utbildningen inte tillräcklig, säger Anna Kristensson Ekwall. Reagerar långsammare - Äldres kroppar reagerar långsammare, de är ofta påverkade av diverse mediciner som t ex betablockerare vilket gör att…
Läs mer

Erik Berntorp: Blödarsjuka – på väg mot bot

Erik Berntorp, professor i koagulationsmedicin
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om
2012-09-17
Min forskning är inriktad på att förbättra situationen för patienter med blödarsjuka. Ungefär 1 pojke av 5 000 drabbas. Även om blödarsjuka har varit känd i många hundra år, och också drabbat kungligheter, var det först i mitten på 1900-talet som man klarlade att det finns två former orsakade av brist på de s.k. koagulationsfaktorerna VIII respektive IX. Är bristen omfattande kan blodet inte levra sig vid skador, och…
Läs mer

Kjell Salvesen: Ultraljud i graviditet

Kjell Salvesen, professor i obstetrik och gynekologi
Nyckelord:
Kategori: Fostret och det nyfödda barnet, Vad forskar du om
2012-09-17
Numera får alla västerländska kvinnor rutinmässigt erbjudande om ultraljud under graviditeten, och ultraljud har under 40 år totalt ändrat obstetriken till det bättre för både mor och barn. Nu är ultraljud också på väg in på förlossningsavdelningarna. Min forskargrupp och jag studerar för närvarande om barnmorskor och läkare kan bli ännu bättre på att hantera svåra situationer, t.ex. om man när en förlossning stannar upp under öppnings- eller…
Läs mer