Sofia Andersson: Närgångna studier av insulin- utsöndringen

Sofia Andersson
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-05-29
Våra studier visar att flera faktorer kan leda till en förändrad insulinutsöndring (exocytos), från mutationer i gener till funktionen av proteiner, och att försämrad exocytos direkt samverkar med försämrad insulinfrisättning. Sålunda torde dessa omständigheter bidra till förhöjda sockernivåer i typ 2 diabetes. Här sammanfattar Sofia Andersson, Lunds universitetets Diabetescenter, själv sitt avhandlingsarbete. Genom att noggrant utreda de exakta mekanismerna som styr den försämrade exocytosen hoppas vi att framtidens medicinering kan bli mer individualiserad och bättre…

Gerd Ahlström: Empowerment – patienten i centrum

Gerd Ahlström: Empowerment – patienten i centrum
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om, Övrigt
2012-05-23
Har antalet akuta dialyser sjunkit i takt med att informationen ökat till patienter och anhöriga? Hur kan man stärka patienternas egen kraft i en svår situation? Hur skapas en vård för ständiga förbättringar? Det här är frågor som besvaras i den forskning av kvalitetsförbättringar som just nu pågår inom hälso- och sjukvården i Jönköping. Gerd Ahlström, gästprofessor i omvårdnad på Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet, är inne på det sista året…

Vad behöver pappor till för tidigt födda barn?

Pia Lundqvist
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Fostret och det nyfödda barnet, Vad forskar du om
2012-05-21
Det första året med ett för tidigt fött barn är ansträngande och det tar tid att ställa in sig på ett familjeliv med ett barn som man inte vet kommer att överleva eller utvecklas normalt. Sedan tidigare finns det mycket forskning om mammors upplevelser i samband med att de får ett för tidigt fött barn och man har länge utgått ifrån att pappornas upplevelser och behov ser likadana ut. Men är det verkligen så att…

Positiva erfarenheter av hemsjukvård för barn med cancer

Helena Hansson
Nyckelord:
Kategori: Barn och ungdomar, Cancer, Vad forskar du om
2012-05-04
Varje år insjuknar ca 300 barn med cancer i Sverige och 150 i Danmark. Behandlingen av barn med cancer har avsevärt förbättrats under de senaste 30 åren och en av förändringarna är att en del av behandlingarna sker i hemmet i Danmark. Helena Hansson är forskare och sjuksköterskespecialist på Rigshospitalet i Köpenhamn. Hon har nyligen disputerat med en avhandling som handlar om vård i hemmet för barn med cancer. Forskningen har bedrivits i samarbete mellan…

Med åldern minskar sambandet mellan förhöjt blodsocker och hjärt-kärlsjukdom

Margrét Leósdóttir
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2012-04-27
Att ha förhöjt blodsocker och befinna sig i förstadium till diabetes innebär ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Men riskökningen är mer måttlig bland äldre än hos medelålders, visar ny forskning från Lunds universitet. Att både förstadium till diabetes och konstaterad diabetes ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar är känt. De nya resultaten visar dock att riskökningen verkar avta med åldern, inte bara hos dem med diabetes vilket tidigare forskning antytt, utan också bland dem som befinner sig i…

Anna Forsberg: Livet efter en levertransplantation

Anna Forsberg
Nyckelord: , ,
Kategori: Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om
2012-04-24
Under lång tid handlade levertransplantationer om att överleva operationen in på intensivvårdsavdelningen (IVA). Nu har tekniken kommit så långt att det handlar om livet efter transplantationen. Anna Forsberg, en av landets yngsta professorer i vårdvetenskap, började intressera sig för dessa patienters livskvalitet. – En läkare sa till mig i mitten på 90-talet: Men Anna, det viktigaste är väl att patienten överlever? Idag 20 år senare, kommer de frågor upp som vi vårdvetare tittar närmare på…

Olika socialgrupper drabbas olika av artros och sjukskrivning

Jenny Hubertsson
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2012-04-19
En tredjedel av alla sjukskrivningar i Sverige kan hänföras till skador och sjukdomar i rörelseorganen. Sjukskrivningarna tenderar att vara långvariga och sjukvård och Försäkringskassan samverkar för att patienten ska hitta tillbaka till arbetslivet på rätt sätt. Det här samarbetet och vad patienten tycker om det har forskare nu börjat intressera sig för. En av dem är Jenny Hubertsson, doktorand vid Lunds universitet. - Det som kan förvåna vid en granskning av samarbetet är att läkarna…

Karin Johansson: Ny teknik för att mäta lymfödem

Karin Johansson
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Feature, Vad forskar du om
2012-04-16
Varje år upptäcks ca 7000 fall av bröstcancer i Sverige. Idag botar vi dock 85 % av alla bröstcancerfall och från att fokus helt har legat på överlevnad har man nu börjat intressera sig för cancerrehabilitering och livskvalitet. Biverkningarna efter en tuff cancerbehandling kan nämligen vara många. Karin Johansson är sjukgymnast och blev intresserad av en av cancerbehandlingens biverkningar – lymfödem – när hennes egen moster insjuknade i bröstcancer. Då – i slutet av 80-talet…

Allt hänger ihop – helhetsperspektiv på hälsa och arbetsmiljö

Allt hänger ihop - helhetsperspektiv på hälsa och arbetsmiljö
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Livsstilssjukdomar och beroenden, Psykiska sjukdomar och besvär, Smärta och värk, Vad forskar du om
2012-04-13
Många som söker till primärvården idag har inte bara ett medicinskt tillstånd, utan även en psykosocial problematik. De kanske söker för muskulära problem i rygg och nacke eller spänningshuvudvärk där mycket har sin grund i arbets- och livsstress. Arbetslivet har förändrats och och många får problem med att få ihop sitt livspussel. Sjukgymnastens roll är att både vägleda och behandla vid t ex långvarig smärtproblematik. Tillsammans formuleras mål och delmål och man kommer överens om…

Nytt verktyg i kampen mot blodcancer

Kristian Reckzeh
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Månadens vetenskapliga artikel, Vad forskar du om
2012-04-02
Foto: Dreamstime En ny försöksmodell ger unika möjligheter att studera vad som händer på gennivå hos patienter med akut myeloisk leukemi. Forskarna har visat att två vanliga mutationer som samarbetar leder till en mycket snabbare utveckling av leukemin. Försöksmodellen kan också användas för att studera effekten av olika läkemedel mot leukemi som är under utveckling. Leukemi är cancer i benmärgen där blodkropparna bildas. Blodkroppar utvecklas ur stamceller, celler som har förmågan att bilda alla typer…