Nya rön stödjer koppling mellan bröstcancer och sköld­kör­tel­hor­mon

Nya rön stödjer koppling mellan bröstcancer och sköld­kör­tel­hor­mon
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2014-03-03
Teorin om ett samband mellan sköldkörtelhormon och bröstcancer stöds av en ny avhandling med fördjupade studier från Lunds universitet. Tidigare forskningsstudier har framför allt genomförts på kvinnor som redan drabbats av bröstcancer. Med ambitionen att ytterligare klargöra vilken betydelse blodnivån av sköldkörtelhormon har för utvecklandet av bröstcancer har doktoranden Ada Tosovic därför följt ett stort antal från början friska kvinnor över tid. Totalt närmare 3 900 kvinnor undersöktes avseende sköldkörtelhormoner. Genom att länka individerna till…
Läs mer

Hjärt-kär­l­pa­ti­en­ter kan få förfinad diagnos

Hjärt-kär­l­pa­ti­en­ter kan få förfinad diagnos
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2014-02-11
Sjukhusens ultraljudsundersökningar av hjärt-kärlpatienter har en outnyttjad potential. Med mindre kompletteringar kan de ge en förfinad diagnostik av vilka patienter som är i riskzonen för stroke eller infarkt. Det är innebörden av en ny avhandling från Lunds universitet. Vinsten uppnås genom att man inte endast mäter storleken utan även typen av s.k. åderförkalkningsplack i halspulsådern. Sparar bilder i speciellt format Från att tidigare ha fokuserat mest på plackens storlek har allt fler forskare visat att…
Läs mer

Nytt verktyg kan förbättra läkarutbildningen

Gudrun Edgren och Pia Strand
Nyckelord:
Kategori: Månadens vetenskapliga artikel, Vad forskar du om?, Övrigt
2013-12-30
Har du varit hos doktorn och blivit tillfrågad om en läkarkandidat får vara med eller rentav får undersöka dig? En stor del av läkarutbildningen, från termin fem på den elva terminer långa grundutbildningen, sker ute på kliniker, dvs. på olika sjukhusavdelningar och vårdcentraler, där teori varvas med praktik. Utbildningen fungerar dock olika bra på olika kliniker. Det leder till en ojämn utbildningskvalitet och har betydelse för på hur mycket studenterna lär sig på de olika…
Läs mer

Personalens arbetstillfredsställelse starkt kopplad till mötet med vårdtagaren

Personalens arbetstillfredsställelse starkt kopplad till mötet med vårdtagaren
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2013-12-09
En ny avhandling av Anneli Orrung Wallin har visar att vårdpersonal inom äldreomsorgen är relativt tillfreds med sitt arbete. Detta trots att de många gånger har en påfrestande arbetssituation och hård arbetsbelastning. Men tillfredställelsen är starkt kopplad till mötet med den äldre vårdtagaren och dess anhöriga. I avhandlingen har Anneli Orrung Wallin främst fokuserat på det som är positivt inom vård- och omsorgsboenden. Framförallt är det mötet med den äldre vårdtagaren och dess anhöriga som…
Läs mer

Friskare och bättre vardag för barn med astma och pollenallergi

Hampus Kiotseridis
Nyckelord: , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa, Vad forskar du om?
2013-12-06
Luftvägsallergier som t.ex. astma och pollenbesvär hör till de allra vanligaste sjukdomarna bland svenska barn. Trots det har en bra utvärderingsmetod för korrekt medicinering och behandling saknats. Nu presenterar en doktorand vid Lunds universitet ett förslag till lösning. - I dagsläget finns inget bra utvärderingsinstrument för pollenutlösta luftvägsallergier bland barn. Ofta ses sjukdomen som övergående besvär som man inte följer upp. Resultatet är att många barn inte får rätt behandling trots diagnos eller att de…
Läs mer

Skuldersmärta vanligt efter stroke vid nedsatt rörelseförmåga i armen

Ingrid Lindgren
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2013-12-05
Stroke är i Sverige den främsta orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna. Hos personer med kvarstående nedsatt rörelseförmåga i armen efter stroke, drabbas 50-80% av skuldersmärta inom de första månaderna efter insjuknandet. I en ny avhandling från Lunds universitet visar en av studierna att smärtan är relaterad till axelns rörelseförmåga. - Svaghet i vänster kroppshalva, frekvent smärta och nedsatt ledrörlighet i axeln är faktorer som är associerade med att skuldersmärtan blir långvarig, säger Ingrid Lindgren, sjukgymnast…
Läs mer

Patologen – en potentiell resurs för cancersjuka?

Karin Jirström
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2013-12-05
En patient som fått en cancerdiagnos har i de flesta fall stort behov av att prata om sin sjukdom. – De behöver lära känna sin cancer och titta på bilder av sin tumörsjukdom tillsammans med den patolog som ställt diagnosen. Det skulle ge dem ökad förståelse för sin sjukdom och därmed få dem att känna sig tryggare. De skulle också känna sig mer delaktiga i de behandlingsbeslut som fattas, säger Karin Jirström, professor i patologi…
Läs mer

Dolt problem hämmar de med nedsatt hörsel i skolan

Olof Sandgren
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Vad forskar du om?, Öron, näsa, hals
2013-11-22
Många elever med hörselnedsättning har svårigheter att nå skolans inlärningsmål. En nyligen avslutad studie vid Lunds universitet visar att det inte enbart beror på barnens nedsatta hörsel utan även på att de har en sämre språklig förmåga. – Det är lätt att fokusera på att de här elevernas problem enbart beror på en hörselnedsättning och inte i kombination med en nedsatt språklig förmåga. Ett problem döljer så att säga ett annat och mot språkliga brister…
Läs mer

Nya rön i kampen mot farliga åder­förkalk­nings­plack

Andreas Edsfeldt
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2013-11-21
Genom att hämma bildningen av särskilda fetter, s.k. lipider, kan det finnas möjlighet att minska risken för att åderförkalkningsplack ska brista och ge upphov till blodproppar. Blodpropparna riskerar att uppstå när åderförkalkningsplack i blodkärlen brister. Placken bildas i blodkärlens väggar och kan liknas vid en växande sårskorpa, fylld av fetter och celler. Placken växer och riskerar så småningom att brista, vilket kan leda till en blodpropp eftersom blodet omedelbart levrar sig när placken spricker. Plack…
Läs mer

HPV en del av virusfloran i näsan

Ola Forslund
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Vad forskar du om?
2013-11-01
Humama papillomvirus (HPV) förknippas ofta med livmoderhalscancer. Ny forskning visar att viruset även finns i näsan där det ingår som en del i den naturligt förekommande bakterie- och virusfloran. Det framkommer i en ny studie som institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet genomfört tillsammans med Bispebjerg universitetssjukhus i Köpenhamn och läkemedelstillverkaren Sanofi Pasteur. - Vi fann flera olika typer av HPV i näsan bland ungefär hälften av de undersökta personerna, och det fanns…
Läs mer