Humanister och naturvetare i samarbete

Andréa Wiszmeg
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om?
2012-12-18
Bagadilico är ett forskarnätverk vid Lunds universitet som på olika sätt jobbar med att utveckla och förbättra behandlingar för Parkinsons och Huntingtons sjukdom, två sjukdomar som angriper hjärnans nervceller. I nätverket ingår biologer, läkare, ingenjörer – men också humanister. På vilket sätt bidrar humanisterna till att utveckla forskningen kring hjärnans sjukdomar? – Naturvetenskaplig och humanistisk forskning behöver varandra för att belysa olika problematiker. Etnologer kan bidra med kunskap om vad den medicinska forskningen betyder för…
Läs mer

Mekanismer bakom insulinfrisättning

Siri Malmgren
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2012-12-07
Hur går det till när betacellerna frisätter insulin ut till blodbanan och vad ligger bakom en försämrad frisättning vilket är den främsta orsaken till typ 2 diabetes? Här skriver Siri Malmgren, forskare på Lunds universitets Diabetescenter, om sitt avhandlingsarbete. Diabetes kännetecknas av förhöjda mängder socker i blodet. Blodsockret styrs av hormonet insulin, som produceras av betaceller i Langerhanska öar i bukspottskörteln. När insulin frisätts stimuleras muskler, fettväv och lever till att ta upp glukos ur…
Läs mer

Tio år av svensk-lettiskt samarbete ger nya perspektiv på åldrandet

Signe Tomsone
Kategori: Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2012-12-06
Nya generationer upplever sitt åldrande olika och den kulturella miljön påverkar också. Därför har forskning om äldre framtiden för sig, anser Signe Tomsone, postdoktor vid Lunds universitet när hon summerar tio år av svensk-lettiskt samarbete. Efter sommaren 2012 började Signe Tomsone från Lettland som postdoktor vid CASE. Men det handlar inte om någon ny miljö för hennes del. Ända sedan 2002 har hon samarbetat med professor…
Läs mer

Dålig start på livet kan även öka risk för glutenintolerans

Carl Johan Wingren
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa, Vad forskar du om?
2012-12-05
Glutenintolerans är ett ökande problem. En ny avhandling från Lunds universitet visar att en ogynnsam start på livet, t.ex. medfödda missbildningar eller sämre socioekonomiska förhållanden, kan öka risken att drabbas. I avhandlingsarbetet konstaterades en förhöjd risk för pojkar att insjukna i celiaki (glutenintolerans) före två års ålder om modern levde på socialbidrag året före barnets födelse. - Dessa mödrar är en utsatt grupp i samhället som kan ha sämre förutsättningar att ta till sig hälsoråd,…
Läs mer

Att avläsa elektroder i hjärnan

Palmi Thor Thorbergsson
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om?
2012-12-04
Neuronano Research Center forskar om elektroder som kan sättas in i hjärnan för att studera inlärning, smärta och andra mekanismer. Nu har Palmi Thor Thorbergsson, den första av doktoranderna vid detta tvärvetenskapliga nätverk, disputerat! Att som tillhörig Elektro- och informationsteknik på LTH doktorera hos NeuroNano Research Center var inte helt lätt i början. Men teknologen Palmi Thor Thorbergsson lärde sig att tala även medicinarnas språk,…
Läs mer

Både kravlöshet och utmaning behövs

Carina Tjörnstrand
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om?
2012-12-03
Personer med psykiska funktionsnedsättningar står ofta utanför arbetsmarknaden och behöver hjälp att hitta meningsfull sysselsättning och social gemenskap. Att vara aktiv är centralt i människors liv och engagemang i aktiviteter utifrån egna önskemål anses viktigt för hälsa och välbefinnande. Genom kommunernas arbets- och träffpunktsorienterade sysselsättningsverksamhet får personer med psykiska funktionsnedsättningar en väg ut ur passivitet och sjukdom och in i aktivitet och gemenskap. Successivt ökande utmaningar Balansen mellan kravlöshet och utmaningar kan vara svår -…
Läs mer

Självskadebeteenden behöver inte tyda på svåra psykiska problem

Jonas Bjärehed
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om?
2012-11-22
Självskadebeteenden är vanliga bland ungdomar. Många, nästan lika många killar som tjejer, har någon gång rispat, stuckit, skurit sig eller med kraft dunkat huvudet i väggen. Men man kan inte rakt av jämföra ungdomar som skadar sig själva med vuxna patienter inom psykiatrin som gör samma sak. Det krävs kunskap för att inte övertolka ungdomarnas beteende, menar psykologen Jonas Bjärehed som i dagarna lagt fram en avhandling vid Lunds universitet. För drygt ett år sedan…
Läs mer

Läkemedels- behandling av äldre kräver särskild omsorg

Sara Modig
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2012-11-21
Vissa äldre patienter har mycket dålig kunskap om eventuella biverkningar av sina mediciner och hur olika läkemedel påverkar varandra när man tar flera samtidigt. Rönen gäller multisjuka äldre patienter i eget boende. Det visade sig också att patienter tillhörande denna grupp och som tog fem eller fler läkemedel hade betydligt lägre kunskap om anledningen till behandlingen än de som tog färre mediciner. Resultaten presenteras i en ny avhandling från…
Läs mer

Ett sätt att skräddarsy cancerbehandling

Johanna Sjövall
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2012-11-12
Cancer i svalget är en av de cancerformer som ökar allra mest i Sverige och ökningen sker till största del hos i övrigt friska personer som är mitt i arbetslivet. Nu pågår kampen om att kunna ge en botande behandling utan att den fortsatta livskvalitén påverkas av långtgående biverkningar. PET – en sorts bildteknik kan vara till stor hjälp i planeringen av cancerbehandling. ”Rök och krök”, rökning och alkoholöverkonsumtion, är kända och starka riskfaktorer för…
Läs mer

Testar beprövad medicin mot bröstcancer

Signe Borgquist
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2012-11-09
En av nio kvinnor insjuknar i bröstcancer och andelen kvinnor i befolkningen som drabbas blir allt fler. Tidig upptäckt och nya terapier har samtidigt minskat dödligheten. Tidigare i veckan fick  cancerforskaren Signe Borgquist vid  Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakultetens vid Lunds universitet priset "Årets Yngre Forskare" för sina lovande studier om hur blodfettssänkande medicin, statiner, kan bidra till att bekämpa bröstcancer Sedan 1970 har antalet kvinnor som får bröstcancer ökat från 90 per 100 000…
Läs mer