Diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Maria Gomez
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2014-12-12
Maria Gomez installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Foto: Colourbox Diabetes är ett gigantiskt hälsoproblem som beräknas drabba 592 miljoner människor runtom i världen år 2035 och som medför ökad dödlighet och förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom. Både stora och små blodkärl i kroppen drabbas (så kallade makro- och mikrovaskulära komplikationer), vilket kan leda till stroke och hjärtinfarkt samt skador i njurar,…
Läs mer

Styrning i vården

Styrning i vården
Nyckelord: , , ,
Kategori: Vad forskar du om?, Övrigt
2014-12-12
Anders Anell installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Foto: Roger Lundholm Hälso- och sjukvården tar i anspråk en stor och växande andel av samhällets samlade resurser och påverkar i hög grad människors liv och välbefinnande. Mot den bakgrunden är det något förvånande att inte fler forskare intresserar sig för styrning i vården, hur man kan se till så att resurserna används…
Läs mer

Hjärnans struktur på mikroskopisk skala

Hjärnans struktur på mikroskopisk skala
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2014-12-12
Daniel Topgaard installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Illustration nervceller i hjärnan: Dreamstime Vid fysisk träning förändras och växer musklerna. Dessa förändringar är synliga för blotta ögat och kan mätas genom att helt enkelt använda ett måttband. Men hur ska man bära sig åt för att ta reda på om hjärnan på motsvarande sätt förändras när man lär sig nya färdigheter,…
Läs mer

Steloperation ifrågasätts i avhandling

Freyr Gauti Sigmundsson
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2014-12-11
Bild: Dreamstime Förträngningar i ryggradskanalen är en vanlig åkomma bland den äldre befolkningen, man räknar med att var femte person över 60 år kan uppvisa detta symtom. Inte sällan inträffar detta tillsammans med en förskjutning mellan två kotor, så kallad kotglidning. Sambanden mellan diagnos och upplevd smärta är dock oklara i likhet med svaret på frågan vad som är rätt behandling för den enskilde patienten. Men nu läggs en doktorsavhandling i…
Läs mer

Forskning om njursjukdom hos barn

Forskning om njursjukdom hos barn
Nyckelord:
Kategori: Mage och tarm, Vad forskar du om?
2014-12-09
Foto: Lars Strandberg En ökad kunskap om förloppet vid njurskada, kan i framtiden leda till nya behandlingsalternativ vid njursjukdomar. Nedan skriver Diana Karpman själv om sin forskning. Hon är professor i pediatrik och forskargruppsledare vid Lunds universitet. Hon är också överläkare i barnnefrologi vid Skånes universitetssjukhus. Diana Karpmans forskargrupp rör sig i gränslandet mellan immunologi och nefrologi, som är läran om njurarna och deras sjukdomar. Forskargruppen är en av de största i Norden…
Läs mer

Individualiserad bröstcancerbehandling kan förbättra överlevnaden

Individualiserad bröstcancerbehandling kan förbättra överlevnaden
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2014-12-02
En av nio kvinnor i Sverige får bröstcancer, och antalet insjuknande ökar för varje år. Tack vare förbättrade behandlingsmöjligheter samt tidigare diagnos överlever numera majoriteten – men inte alla. Genom att analysera patienternas egen arvsmassa och kombinera detta med vedertagna tumörmarkörer och livsstilsfaktorer skulle behandlingen kunna individualiseras. Därmed skulle behandling kunna ges endast till de som har nytta av den och onödiga biverkningar kunna undvikas. Tänk om man skulle kunna veta vem som kommer få…
Läs mer

Kan man erbjuda höftprotes även till yngre artrospatienter?

Kan man erbjuda höftprotes även till yngre artrospatienter?
Nyckelord: , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Smärta och värk, Vad forskar du om?
2014-11-28
Operationen är till för patienter med kraftig smärta som skapar lidande och därmed nedsatt livskvallitet. Vi forskar kring verktyg som krävs för att skapa rätt anatomi, kraftflöde och biomekanik. Därmed kommer vi att kunna tillgodose de större krav på funktion som yngre patienter har, och därmed underlätta deras återgång till ett normalt livsmönster. När en patient erbjuds att få en höftprotes inopererad p.g.a. handikappande smärta och värk måste densamme ta ett väl grundat beslut. Som…
Läs mer

Blodplättar ges i onödan till cancerpatienter?

Thomas Kander
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2014-11-13
Drabbas man av blodcellscancer (leukemi) får man tung behandling med cellgifter och blir ofta lättblödande. Innan mindre operationer, med viss risk för blödning, kan man enligt oprövade traditioner få transfusion med blodplättar. Ibland är blödningsrisken vid dessa mindre operationer minimal. Riskerna med transfusionerna är inte alltid minimala, utan ibland livshotande. I den aktuella avhandlingen undersöks bland annat om nyttan med dessa transfusioner som ges för säkerhets skull, verkligen överstiger riskerna. Thomas…
Läs mer

Unga extra känsliga för psykisk ohälsa vid psoriasis

Unga extra känsliga för psykisk ohälsa vid psoriasis
Nyckelord:
Kategori: Hud, Vad forskar du om?
2014-11-07
Det finns anledning att vara extra uppmärksam på hur yngre psoriasispatienter mår psykiskt. Ny forskning från Lunds universitet visar att förekomsten av ångest och depression bland de som insjuknar vid yngre ålder är betydligt högre än de som insjuknar senare. Psykisk ohälsa är vanligt vid folksjukdomen psoriasis. Doktoranden Charlotta Remröd undersökte därför om det går att ringa in några tydliga grupper av psoriasispatienter där risken för psykisk ohälsa är förhöjd. Studierna bygger på intervjuer och…
Läs mer

Sockerbetor kan bli blodersättningsmedel

Sockerbetor kan bli blodersättningsmedel
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2014-11-04
Doktoranden Nélida Leiva har tillsammans med sin handledare Leif Bülow upptäckt att sockerbetor producerar hemoglobin. Nu hoppas de att sockerbets-hemoglobinet kan komma att fungera som blodersättningsmedel, något som idag är en bristvara. Sockerbetor producerar hemoglobin. Det har forskare upptäckt. Nu hoppas de att sockerbets-hemoglobinet kan komma att fungera som blodersättningsmedel, något som idag är en bristvara. nnnn - Tidigare har man utgått från att vissa växter endast producerar detta "järnprotein" vid stress,…
Läs mer