Birgitta Sahlén: Hur fångar språksvaga barn orden?

Birgitta Sahlén
Målsättningen med min forskning är att barn som löper risk för språkstörning ska upptäckas tidigt, få säkra diagnoser och ett kvalificerat pedagogiskt bemötande. Förmågan att minnas exakt hur ett nytt ord lät eller att kunna göra två saker på en gång, t.ex. att minnas ett telefonnummer medan man letar efter en penna, kallas arbetsminne. Arbetsminneskapaciteten är en förutsättning för att lära sig nya ord och bygga upp ett ordförråd. Undersökningar av barns arbetsminne kan även…

Bertil Christensson: Att diagnostisera giftiga infektioner

Bertil Christensson
I mitt arbete som infektionsläkare utmanas jag ständigt av kravet att ställa en snabb och korrekt diagnos för att kunna erbjuda patienten adekvat behandling. Det finns många mycket olika sorters infektioner, alltifrån den livslånga HIV-infektionen, den kroniska höftprotesinfektionen till den akuta infektionen orsakad av ”mördarbakterien” eller den ”köttätande” bakterien som snabbt sprider sig i kroppen. Mitt forskningsintresse har handlat om behandling av kroniska infektioner men framför allt om att utveckla snabb och tidig laboratoriediagnostik av…

Cecilia Lundberg: Gener som medicin för hjärnan

Cecilia Lundberg
Foto: DreamstimeJag arbetar med att utveckla genterapi för läkning av skador i centrala nervsystemet. Eftersom centrala nervsystemets kapacitet för läkning av skador är begränsad och skador på hjärnan är ett så stort samhällsproblem, har omfattande forskning initierats på många olika plan. Jag arbetar direkt med nervcellernas funktion och skapar metoder för att kunna modifiera deras funktion på genetisk väg. Förhoppningsvis ska våra forskningsprojekt leda till utvecklingen av nya genetiska metoder för behandling av hjärnskador hos…

Jonas Erjefält: Vad sker i den inflammerade vävnaden?

Jonas Erjefält
Många gånger är det en obalans i immunförsvaret som ligger till grund för utvecklingen av kronisk inflammation. Min forskning är centrerad kring inflammatoriska sjukdomar, särskilt de som drabbar luftvägarna. Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) tillhör…

Göran Lingman: Det ofödda barnets blodcirkulation

Göran Lingman
Min forskningsinriktning bestämdes av en kliniskt problematisk situation – en kvinna i tidig graviditet bar ett barn med hjärtsvikt p.g.a. en allvarlig hjärtarytmi. Hjärtarytmin behandlades framgångsrikt med hjärtmedicin i livmodern. Det var första gången någonsin, och kvinnan födde ett friskt barn. Detta fall ledde mig in på forskning rörande metodutveckling för att undersöka både fostrets cirkulation, utan behov av ingrepp, och sjukdomar i fosterlivet. Forskningen rör framförallt förändringar i…

Att svälta tumören-möjlig cancerterapi i framtiden

Karin Lindkvist
Cancer orsakas av att celler delar sig på ett okontrollerat sätt. Tumörcellerna behöver mycket energi för att kunna dela sig och använder glukos som energikälla. Till sin hjälp har de proteiner som är specialiserade på att transportera in socker i cellen. Att förstå hur de här sockertransportörerna fungerar för att sedan kunna stoppa dem,  är ett av målen för Karin Lindkvists forskning. Karin Lindkvist är docent i molekylär proteinvetenskap…

Bertil Johansson: Barnleukemi är fokus för hans forskning

Bertil Johansson
Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn. Bättre diagnostik och effektivare behandling har gjort att drygt 80 procent av barnen blir friska. Ett fåtal drabbas dock av återfall och de är fokus för Bertil Johanssons forskning. Bertil Johansson är läkare och professor i klinisk genetik vid Lunds universitet. Hans grupp gör genetiska analyser och försöker identifiera förändringar i arvsmassan i leukemicellerna hos de barn som får återfall. -Det hade…

Kartlägger ”mörkrets hormon”

Cecilia Nagorny
För åttonde året i rad arrangerades Diabetesforskningens dag av Diabetesprogrammet vid Lunds universitet. Förutom de vetenskapliga föreläsningarna delas också ut två priser. Det som tilldelas en doktorand vid Lunds universitets Diabetescenter gick i år till Cecilia Nagorny. Hon fick, i konkurrens med många doktorander på Lunds universitets Diabetescenter (LUDC), årets studentpris. I motiveringen beskrivs hennes genomtänkta projektplan, det vetenskapliga innehållet och nyhetsvärdet i hennes forskning. Från upptäckt till mekanism - Jag har varit med från…

Arbets- och miljömedicin utmanar ständigt

Catarina Nordander
Det är lätt att tro att ett löst arbetsmiljöproblem är ett löst arbetsmiljöproblem. Men på Arbets- och miljömedicin i Lund vet man bättre: När den allmänna uppfattningen är att en bransch fått bukt med sina arbetsmiljörelaterade problem tenderar de senare att komma tillbaka – just då. - Man måste hela tiden hålla koll, säger Catarina Nordander, överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne. Catarina Nordander ansvarar för kinikens verksamhet inom arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen. Klniken…

Marie Gisselsson-Solén: Fokus på öronbarnen

Marie Gisselsson-Solén
Marie Gisselsson-Solén. Foto: Roger Lundholm. För barn med återkommande öroninflammationer är det viktigt att tidigt ställa rätt diagnos och sätta in rätt behandling. Förebyggande vaccinationer har också visat sig ha goda effekter. Öronläkare Marie Gisselsson-Solén vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet har studerat detta närmare i sin avhandling om öronbarn. – Man vet sedan tidigare att de barn som drabbas av öroninflammationer som mycket små, också har störst risk att få återkommande öroninflammationer, säger Marie…