Genetik, epigenetik, miljöfaktor och typ 2 diabetes

Anders Olsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-06-11
Malmöforskare har studerat olika gener och mekanismer som är involverade i typ 2 diabetes, vilket har lett till ökad förståelse av den komplexa bakgrund som bidrar till utveckling av sjukdomen. – Genom ökad kunskap kan vi nå förbättrad behandling eller förebyggande av typ 2 diabetes, skriver Anders Olsson om sitt avhandlingsarbete. Diabetes är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av förhöjda halter av glukos (socker) i blodet. Förekomsten av diabetes ökar i snabb takt i…
Läs mer

Finns det nya svar om IBS i våra patientregister?

Rasmus Waehrens
Nyckelord: , ,
Kategori: Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Smärta och värk, Vad forskar du om
2012-06-08
Besvär med magen och tarmarna är vanligt, men många söker inte för det. En av de vanligaste sjukdomarna – IBS, eller irritabel tarm som det också kallas – tror man att så många som 10 till 15 % av befolkningen har. I sin forskning försöker distriktsläkaren Rasmus Waehrens hitta samband som han hoppas ska kunna ge nya förklaringar till vilka som drabbas av sjukdomen. – I mitt arbete möter…
Läs mer

Linda Ahlkvist: Från tarmen förs kriget mot diabetes

Linda Ahlkvist
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-06-07
Ett högt födointag, med mycket socker och fett, gör inte bara att man blir tjock. Det leder även till att insulinfrisättningen från bukspottskörteln försämras vilket på sikt kan leda till att man utvecklar typ 2 diabetes. Trots det är det långt ifrån alla med övervikt som insjuknar. En viktig anledning till varför en del individer med övervikt utvecklar typ 2 diabetes och andra inte kan bero på frisättningen av tarmhormonet GLP-1. Mag- och tarmkanalen kan tänkas…
Läs mer

Lena Eliasson forskar om insulinutsöndring

Lena Eliasson forskar om insulinutsöndring
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-06-01
Årets Medeonstipendiat heter Lena Eliasson, forskare vid Lunds universitets Diabetescenter i Malmö. Läs en förkortad version av det föredrag hon höll på Medeondagen. Typ 2 diabetes beror både på genetiska faktorer och livsstilsfaktorer. Dessa leder till: 1) upptaget av glukos i muskel och fettväv, där det har sin verkan, försämras – vilket benämns insulinresistens 2) utsöndringen av insulin från bukspottkörteln är defekt. Den här presentationen kommer framförallt behandla kopplingen mellan insulinsekretion och uppkomsten av typ2…
Läs mer

Sofia Andersson: Närgångna studier av insulin- utsöndringen

Sofia Andersson
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-05-29
Våra studier visar att flera faktorer kan leda till en förändrad insulinutsöndring (exocytos), från mutationer i gener till funktionen av proteiner, och att försämrad exocytos direkt samverkar med försämrad insulinfrisättning. Sålunda torde dessa omständigheter bidra till förhöjda sockernivåer i typ 2 diabetes. Här sammanfattar Sofia Andersson, Lunds universitetets Diabetescenter, själv sitt avhandlingsarbete. Genom att noggrant utreda de exakta mekanismerna som styr den försämrade exocytosen hoppas vi att framtidens medicinering kan bli mer individualiserad och bättre…
Läs mer

Gerd Ahlström: Empowerment – patienten i centrum

Gerd Ahlström: Empowerment – patienten i centrum
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om, Övrigt
2012-05-23
Har antalet akuta dialyser sjunkit i takt med att informationen ökat till patienter och anhöriga? Hur kan man stärka patienternas egen kraft i en svår situation? Hur skapas en vård för ständiga förbättringar? Det här är frågor som besvaras i den forskning av kvalitetsförbättringar som just nu pågår inom hälso- och sjukvården i Jönköping. Gerd Ahlström, gästprofessor i omvårdnad på Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet, är inne på det sista året…
Läs mer

Vad behöver pappor till för tidigt födda barn?

Pia Lundqvist
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Fostret och det nyfödda barnet, Vad forskar du om
2012-05-21
Det första året med ett för tidigt fött barn är ansträngande och det tar tid att ställa in sig på ett familjeliv med ett barn som man inte vet kommer att överleva eller utvecklas normalt. Sedan tidigare finns det mycket forskning om mammors upplevelser i samband med att de får ett för tidigt fött barn och man har länge utgått ifrån att pappornas upplevelser och behov ser likadana ut. Men är det verkligen så att…
Läs mer

Positiva erfarenheter av hemsjukvård för barn med cancer

Helena Hansson
Nyckelord:
Kategori: Barn och ungdomar, Cancer, Vad forskar du om
2012-05-04
Varje år insjuknar ca 300 barn med cancer i Sverige och 150 i Danmark. Behandlingen av barn med cancer har avsevärt förbättrats under de senaste 30 åren och en av förändringarna är att en del av behandlingarna sker i hemmet i Danmark. Helena Hansson är forskare och sjuksköterskespecialist på Rigshospitalet i Köpenhamn. Hon har nyligen disputerat med en avhandling som handlar om vård i hemmet för barn med cancer. Forskningen har bedrivits i samarbete mellan…
Läs mer

Med åldern minskar sambandet mellan förhöjt blodsocker och hjärt-kärlsjukdom

Margrét Leósdóttir
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2012-04-27
Att ha förhöjt blodsocker och befinna sig i förstadium till diabetes innebär ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Men riskökningen är mer måttlig bland äldre än hos medelålders, visar ny forskning från Lunds universitet. Att både förstadium till diabetes och konstaterad diabetes ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar är känt. De nya resultaten visar dock att riskökningen verkar avta med åldern, inte bara hos dem med diabetes vilket tidigare forskning antytt, utan också bland dem som befinner sig i…
Läs mer

Anna Forsberg: Livet efter en levertransplantation

Anna Forsberg
Nyckelord: , ,
Kategori: Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om
2012-04-24
Under lång tid handlade levertransplantationer om att överleva operationen in på intensivvårdsavdelningen (IVA). Nu har tekniken kommit så långt att det handlar om livet efter transplantationen. Anna Forsberg, en av landets yngsta professorer i vårdvetenskap, började intressera sig för dessa patienters livskvalitet. – En läkare sa till mig i mitten på 90-talet: Men Anna, det viktigaste är väl att patienten överlever? Idag 20 år senare, kommer de frågor upp som vi vårdvetare tittar närmare på…
Läs mer