Nytt projekt om mättnadshormonet CART:s påverkan på fettcellerna

Elin Banke
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2013-03-14
Personer som saknar mättnadshormonet CART blir kraftigt överviktiga. I ett nytt projekt ska man nu ta reda på exakt hur CART påverkar fettcellerna. Elin Banke forskar om cellsignalering i fettcellen och kring fettcellens normalfunktion, t ex  kring lagring och frisättning av fett från cellen och hur den tar upp glukos. - Fettväven är ett organ som är ganska aktivt, det lagrar inte bara fett, som kan användas som näring utifall vi skulle svälta i framtiden.…
Läs mer

Innerstadsbor rör på sig mer än invånare i villaförorter

Ulf Eriksson
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?, Övrigt
2013-02-15
Ny forskning visar att invånare i tätbebyggda innerstadsmiljöer rör på sig mer än de som bor i villaområden och andra stadsmiljöer med glesare bebyggelse.  I en ny avhandling har 32 bostadsområden i Stockholm undersökts med fokus på närmiljö och fysisk aktivitet bland invånarna. Det är den första undersökningen inom ämnet i Sverige som bygger på objektiva mätmetoder, och inte deltagarnas egna uppskattningar. - De som bodde i promenadvänliga områden rörde på sig mer. Framför allt…
Läs mer

MikroRNA-analys kan upptäcka bröstcancer tidigare

Sofie Björner
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2013-02-13
Pytteliten arvsmassa, s.k. mikroRNA kan kanske i framtiden användas för att diagnosticera bröstcancer betydligt tidigare än idag. Metoden skulle kunna vara ett alternativ till att operera bort brösten. Nya rön kring avvikelser i förstadier till bröstcancer presenterades nyligen i en avhandling Bröstcancer betraktas bland forskare som ett samlingsnamn för ett stort antal cancersjukdomar med koppling till brösten, och allt mer talar för att kroppens mikroRNA-gener har stor betydelse för uppkomsten av cancer. - Det finns…
Läs mer

Möt Mea, den biomedicinska detektiven

Mea Pelkonen
Nyckelord: , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2013-02-04
- Att vara biomedicinsk analytiker är att vara mitt i smeten av spännande detektivarbete, säger Mea Pelkonen. Den ortopediska forskningen kopplar samman det tekniska med det biologiska och det är väldigt intressant att vara en del i detta. Mea Pelkonen är biomedicinsk analytiker vid ortopediska klinikens forskningslabb på Biomedicinskt Centrum, BMC, i Lund. Läs Anna-Mi Wendels reportage om hennes arbetsvardag på LUMSI:s hemsida: Mea mitt i smeten ser…
Läs mer

Maria Gomez: Nattuggla och landslagsspelare

Maria Gomez
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2013-02-01
Klockan var ett på natten när det plötsligt hände. Maria Gomez och en kollega hade lyckats visualisera hur NFAT rörde sig in i cellkärnan. - Vi sprang runt i korridoren och skrek ”Det är sant! Det är sant!”. Men det fanns inte en kotte att dela det med… Maria Gomez berättar om en av höjdpunkterna i sin forskarkarriär, men tycker inte att man ska sitta och vänta på de goda resultaten. - Jobbar man hårt…
Läs mer

På upptäcktsresa i HPV-virusens värld

Helena Faust
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Vad forskar du om?
2013-01-14
Humant papillomavirus (HPV) orsakar bl.a. livmoderhalscancer. Fortfarande finns dock mycket att lära kring hur HPV-virus fungerar och vilken roll dessa spelar vid olika sjukdomar. Helena Faust är doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö och har nyligen disputerat på en avhandling om humant papillomavirus (HPV) samt humant polyomavirus (HPyV). Syftet med studierna har varit att med hjälp av konstgjorda s.k. pseudovirus öka kunskapen om dessa virus. …
Läs mer

Vad får äldre att använda gånghjälpmedel?

Marianne Kylberg
Kategori: Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2013-01-03
Ett bättre förebyggande folkhälsoarbete för äldre som kan sänka samhällets kostnader. Samt ge den åldrande befolkningen ett mer självständigt och sundare liv. Det är målet med arbetsterapeuten Marianne Kylbergs forskning vid Lunds universitet om vad som får äldre att använda käpp och rollator. Som nybakad arbetsterapeut började Marianne Kylberg jobba med rehabilitering av äldre. Hon insåg snabbt hur avgörande käppar och rollatorer, så kallade gånghjälpmedel, var för det…
Läs mer

Könsstympning av flickor – tystnad skapar offer

Vanja Berggren
Nyckelord:
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om?
2013-01-02
Enligt WHO finns det idag 140 miljoner flickor och kvinnor i världen som är könsstympade. Förekomsten är störst över ett bälte i Afrika – från Mauretanien, Gambia och Senegal i väst till Somalia, Somaliland, Eritrea och Etiopien i öst (Afrikas horn). Könsstympning är förenad med flera medicinska komplikationer och eftersom stora befolkningsgrupper immigrerar från de här länderna till Skandinavien (ca 100 000 till dags datum), möter sjukvårdspersonalen dessa flickor och kvinnor inom alla vårdformer. Trots…
Läs mer

En procent begår två av tre våldsbrott

Märta Walinius
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om?
2012-12-21
Forskning visar att 63 procent av alla våldsbrott begås av en procent av befolkningen. De flesta av de personer som utvecklar ett återkommande våldsbeteende blir förövare redan i unga år. Ett utökat samarbete mellan myndigheter samt aktiva insatser mot tidigt utagerande beteende och missbruk skulle kunna minska antalet våldsbrott kraftigt. Bakom den slutsatsen står bland andra psykologen Märta Wallinius som nyligen la fram sin avhandling om aggressivt antisocialt beteende. – Mina studier visar också att förekomsten…
Läs mer