Dolt problem hämmar de med nedsatt hörsel i skolan

Olof Sandgren
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Vad forskar du om?, Öron, näsa, hals
2013-11-22
Många elever med hörselnedsättning har svårigheter att nå skolans inlärningsmål. En nyligen avslutad studie vid Lunds universitet visar att det inte enbart beror på barnens nedsatta hörsel utan även på att de har en sämre språklig förmåga. – Det är lätt att fokusera på att de här elevernas problem enbart beror på en hörselnedsättning och inte i kombination med en nedsatt språklig förmåga. Ett problem döljer så att säga ett annat och mot språkliga brister…
Läs mer

Nya rön i kampen mot farliga åder­förkalk­nings­plack

Andreas Edsfeldt
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2013-11-21
Genom att hämma bildningen av särskilda fetter, s.k. lipider, kan det finnas möjlighet att minska risken för att åderförkalkningsplack ska brista och ge upphov till blodproppar. Blodpropparna riskerar att uppstå när åderförkalkningsplack i blodkärlen brister. Placken bildas i blodkärlens väggar och kan liknas vid en växande sårskorpa, fylld av fetter och celler. Placken växer och riskerar så småningom att brista, vilket kan leda till en blodpropp eftersom blodet omedelbart levrar sig när placken spricker. Plack…
Läs mer

HPV en del av virusfloran i näsan

Ola Forslund
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Vad forskar du om?
2013-11-01
Humama papillomvirus (HPV) förknippas ofta med livmoderhalscancer. Ny forskning visar att viruset även finns i näsan där det ingår som en del i den naturligt förekommande bakterie- och virusfloran. Det framkommer i en ny studie som institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet genomfört tillsammans med Bispebjerg universitetssjukhus i Köpenhamn och läkemedelstillverkaren Sanofi Pasteur. - Vi fann flera olika typer av HPV i näsan bland ungefär hälften av de undersökta personerna, och det fanns…
Läs mer

Skolgympan har effekt genom hela livet

Skolgympan har effekt genom hela livet
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hälsa och livsstil, Kvinnors hälsa, Vad forskar du om?
2013-10-31
Att ha lågt betyg i gymnastik i grundskolan, kan det ha betydelse för hälsan när man är äldre? Simon Timpka som studerade till läkare blev nyfiken och tänkte sig forska i ämnet en sommar eller två. Men fastnade och nu 5 ½ år senare är han nybliven doktor i ortopedi vid Lunds universitet på en koppling få verkar ha studerat innan: samband mellan skolbetyg i gymnastik och besvär från rörelseorganen senare i livet. Simon Timpka…
Läs mer

Barn klarar nervskada i armen bättre än tonåringar och vuxna

Anette Chemnitz
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2013-10-15
En avskuren nerv i underarmen kan leda till kroniska problem med känseln och andra funktioner i handen. En unik långtidsuppföljning från Lunds universitet indikerar att kroppens läkande förmåga är betydligt bättre om skadan inträffar före puberteten. Problem med handen som följd av en avskuren nerv i underarmen är ganska ovanligt, men ofta traumatiskt för patienten och dyrt för samhället. Skadorna orsakas vanligen av en olyckshändelse där man skär sig på glas eller en kniv. Efter…
Läs mer

Tre diabetes- forskare berättar om sin forskning

Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Filmer, Vad forskar du om?
2013-09-20
Tina Rönn: Mekanismerna bakom träningens hälsosamma effekter I epigenetik studeras de molekyler som fäster till vårt medfödda dna och påverkar hur generna ska tolkas. Molekylerna påverkas av vår livsstil, kost och motion. Ny forskning visar att träning förändrar molekylernas uttryck i fettväv och ger en förklaring till träningens hälsosamma effekter. Linda Ahlkvist: Skyddar inkretinhormoner vid prediabetes? Inkretiner är hormoner som utsöndras från tarmen när man äter. Forskaren Linda Ahlkvist studerar inkretinhormonernas effekt på sjukdomsförloppet före…
Läs mer

Symtomkontroll viktigast för bra livskvalitet hos våra äldsta

Åsa Enkvist
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2013-09-20
Civilstånd, personlighetsdrag och intellektuella förmågor kan förutsäga din livskvalitet när du blir gammal. Starkast är dock sambandet mellan livskvalitet och symtom. Åsa Enkvist, läkare och doktorand på Lunds universitet har tittat på faktorer som har betydelse för livstillfredsställelsen hos våra äldsta. Den grupp som växer snabbast i samhället är den allra äldsta, de som är 80 år och äldre. Åsa Enkvists studier visar att det som främst påverkar livstillfredställelsen hos dem, är förekomsten av symtom.…
Läs mer

Inbäddade bakterier bjuder segt motstånd

Anna Holmberg
Nyckelord: ,
Kategori: Infektioner, Vad forskar du om?
2013-09-19
Bakterier som bäddar in sig i segt slem och fäster på proteser, shuntar och dränage i människor bjuder hårt motstånd i sjukvården. Anna Holmberg, läkare vid SUS i Lund, söker svaret på hur sjukvården ska behandla infektioner på konstgjorda kroppsdelar på ett mer effektivt sätt. Hon har just avslutat en medicinsk doktorsavhandling där hon redovisar försök med olika kombinationer av antibiotika som kan bekämpa infektioner med biofilmsbildande bakterier som orsakar svårbehandlade och långdragna infektioner. Två…
Läs mer

Om övervikt och livsvillkor

Faisal al Emrani
Nyckelord: , ,
Kategori: Hälsa och livsstil, Vad forskar du om?
2013-09-17
Levnadsvanor och livsvillkor är fortsatt av stor och avgörande betydelse för utvecklingen av övervikt och fetma. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet som syftar till att öka kunskapen om hur socioekonomiska förutsättningar hänger samman med övervikt och fetma i den skånska befolkningen. - Ojämlikheten ökar i hela landet och som en del av detta även ojämlikheten inom hälsa, säger Faisal Al-Emrani, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och läkare vid Skånes universitetssjukhus.…
Läs mer

Patienter behöver stöd efter operation av matstrupscancer

Marlene Malmström
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2013-09-17
Marlene Malmström, legitimerad sjuksköterska vid avdelningen för kirurgi. Som sjuksköterska tillhör du en minoritet av forskarstuderanden. Hur väcktes ditt intresse för forskning?  – Jag visste redan under min grundutbildning att jag ville arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete och intresset för forskning väcktes tidigt. 2004 började jag arbeta på kirurgiska kliniken i Lund med patienter som opereras för matstrupscancer och det blev tydligt att det fanns en brist på forskning som fokuserade på deras liv och…
Läs mer