Mattias Belting: Cellers kommunikation och cancer

Mattias Belting
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2012-09-24
Min forskning utreder hur cancercellers kommunikation driver utvecklingen av elakartade tumörer. En cancercell kan liknas vid en parasit som möblerar om det omgivande rummet i syfte att invadera och ta över ”hela huset”. I denna process agerar cancercellen inte på egen hand, utan tar emot och sänder ut komplex information till normala celler och omgivande vävnad. Studier som kartlägger samspelet…
Läs mer

Kunskap saknas inom akut- sjukvården för äldre

Anna Ekwall Kristensson
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om, Äldre
2012-09-18
Äldre har låg prioritet inom akutsjukvården och det saknas kunskap om äldres behov och speciella förutsättningar. Det menar Anna Kristensson Ekwall, sjuksköterska och universitetslektor på Institutionen för hälsa, vård och samhälle. Idag läser man tre timmar om äldre inom ambulanssjuksköterskeutbildningen och även i grundutbildningen till sjuksköterska är utbildningen inte tillräcklig, säger Anna Kristensson Ekwall. Reagerar långsammare - Äldres kroppar reagerar långsammare, de är ofta påverkade av diverse mediciner som t ex betablockerare vilket gör att…
Läs mer

Erik Berntorp: Blödarsjuka – på väg mot bot

Erik Berntorp, professor i koagulationsmedicin
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om
2012-09-17
Min forskning är inriktad på att förbättra situationen för patienter med blödarsjuka. Ungefär 1 pojke av 5 000 drabbas. Även om blödarsjuka har varit känd i många hundra år, och också drabbat kungligheter, var det först i mitten på 1900-talet som man klarlade att det finns två former orsakade av brist på de s.k. koagulationsfaktorerna VIII respektive IX. Är bristen omfattande kan blodet inte levra sig vid skador, och…
Läs mer

Kjell Salvesen: Ultraljud i graviditet

Kjell Salvesen, professor i obstetrik och gynekologi
Nyckelord:
Kategori: Fostret och det nyfödda barnet, Vad forskar du om
2012-09-17
Numera får alla västerländska kvinnor rutinmässigt erbjudande om ultraljud under graviditeten, och ultraljud har under 40 år totalt ändrat obstetriken till det bättre för både mor och barn. Nu är ultraljud också på väg in på förlossningsavdelningarna. Min forskargrupp och jag studerar för närvarande om barnmorskor och läkare kan bli ännu bättre på att hantera svåra situationer, t.ex. om man när en förlossning stannar upp under öppnings- eller…
Läs mer

Molekylära signalvägar, familj och innebandy med grabbarna

Helena Jones
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-09-13
Hon övergav tidigt planerna på att bli vägarbetare. En starkt bidragande orsak till det var hennes farbror Thomas Walz, cancerforskaren, som tog henne med till labbet. Då fastnade hon för naturvetenskapen. - Han visade mig hur man odlar celler, vad flytande kväve är och annat som var så fascinerande, säger Helena Jones. Idag är hon forskare på Biomedicinskt centrum i Lund i gruppen ”Molekylär endokrinologi”. Hon står mitt i karriären, har börjat bygga upp en…
Läs mer

Kan genterapi bota dödlig sjukdom hos barn?

Carmen Flores Bjurström
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2012-09-07
Att låg bentäthet ger benskörhet och risk för frakturer är allmänt känt. Men alltför hög bentäthet är också skadligt. Den allvarligaste formen av för hög bentäthet är en ovanlig, ärftlig sjukdom som kan leda till döden redan vid fem års ålder. Forskare vid Lunds universitet försöker nu utveckla genterapi mot denna sjukdom. För att kroppen ska fungera behöver det vara en balans mellan de celler som bygger upp och de celler som bryter ner benen…
Läs mer

Välj matgenre efter gener

Sophie Hellstrand
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om
2012-08-16
Den pågående debatten om LCHF-dieten har kanske missat en bit… Att vår livsstil påverkar hälsan är inget nytt men vad spelar generna för roll i detta sammanhang? Sedan bara några år tillbaka är det möjligt att studera alla människans gener och vi kan i dag börja lägga ihop pusslet om hur kost och gener samspelar för att kunna förebygga olika sjukdomar. Våra senaste resultat visar att kost och gener samspelar med tanke på kolesterol- och…
Läs mer

God säkerhet vid införsel av specialprotes i kroppspulsådern

Thorarinn Kristmundsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2012-08-14
Vid bukaortaaneurysm vidgar sig stora kroppspulsådern vilket i längden kan leda till att ådern spricker med akut fara för livet.  Normalt behandlas detta genom att en  protes förs in via ljumskkärlen men metoden passar inte alla. Ny forskning har utvärderat riskerna vid alternativ operation då specialproteser har använt. Bukaortaaneurysm behandlas allt mer sällan med öppen kirurgi. Istället används endovaskulär behandling vilket innebär att en protes förs in via ljumskkärlen. En begränsning med behandlingsformen har varit att inte…
Läs mer

Unikt arbete om specialistteam vid reumatologisk rehabilitering

Unikt arbete om specialistteam vid reumatologisk rehabilitering
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2012-08-02
Sofia Hagels avhandling om vad teambaserad rehabilitering betyder för patienter med olika reumatiska sjukdomar kommer den 14 september 2012 att stå i fokus för disputationen, tillfället då en författare av en doktorsavhandling har att försvara densamma i syfte att kunna erhålla en doktorsexamen. I avhandlingen skriver Sofia Hagel i sammanfattningen att teambaserad reumatologisk specialistrehabilitering ökar både välbefinnandet och konditionen hos patienterna. De som mest förbättrade sin hälsorelaterade livskvalitet var kvinnor som vid rehabiliteringsperiodens början hade mer…
Läs mer

Eva Ageberg: Knäskadade får lättare artros

Eva Ageberg
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2012-07-05
Eva Ageberg, docent och sjukgymnast på institutionen, har i dagarna fått 1,4 mkr från Crafoordstiftelsen för sin forskning på rörelseorganens sjukdomar. Hon har inriktat sig på knäskador och hur man kan träna för att t ex undvika artros längre fram i livet. När man skadar sitt knä får man sämre känsel och hjärnan får svårare att tolka de signaler som kommer från leden och musklerna. Exempel på det är att man får svårt att känna…
Läs mer