Molekylära signalvägar, familj och innebandy med grabbarna

Helena Jones
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-09-13
Hon övergav tidigt planerna på att bli vägarbetare. En starkt bidragande orsak till det var hennes farbror Thomas Walz, cancerforskaren, som tog henne med till labbet. Då fastnade hon för naturvetenskapen. - Han visade mig hur man odlar celler, vad flytande kväve är och annat som var så fascinerande, säger Helena Jones. Idag är hon forskare på Biomedicinskt centrum i Lund i gruppen ”Molekylär endokrinologi”. Hon står mitt i karriären, har börjat bygga upp en…
Läs mer

Kan genterapi bota dödlig sjukdom hos barn?

Carmen Flores Bjurström
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2012-09-07
Att låg bentäthet ger benskörhet och risk för frakturer är allmänt känt. Men alltför hög bentäthet är också skadligt. Den allvarligaste formen av för hög bentäthet är en ovanlig, ärftlig sjukdom som kan leda till döden redan vid fem års ålder. Forskare vid Lunds universitet försöker nu utveckla genterapi mot denna sjukdom. För att kroppen ska fungera behöver det vara en balans mellan de celler som bygger upp och de celler som bryter ner benen…
Läs mer

Välj matgenre efter gener

Sophie Hellstrand
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om
2012-08-16
Den pågående debatten om LCHF-dieten har kanske missat en bit… Att vår livsstil påverkar hälsan är inget nytt men vad spelar generna för roll i detta sammanhang? Sedan bara några år tillbaka är det möjligt att studera alla människans gener och vi kan i dag börja lägga ihop pusslet om hur kost och gener samspelar för att kunna förebygga olika sjukdomar. Våra senaste resultat visar att kost och gener samspelar med tanke på kolesterol- och…
Läs mer

God säkerhet vid införsel av specialprotes i kroppspulsådern

Thorarinn Kristmundsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2012-08-14
Vid bukaortaaneurysm vidgar sig stora kroppspulsådern vilket i längden kan leda till att ådern spricker med akut fara för livet.  Normalt behandlas detta genom att en  protes förs in via ljumskkärlen men metoden passar inte alla. Ny forskning har utvärderat riskerna vid alternativ operation då specialproteser har använt. Bukaortaaneurysm behandlas allt mer sällan med öppen kirurgi. Istället används endovaskulär behandling vilket innebär att en protes förs in via ljumskkärlen. En begränsning med behandlingsformen har varit att inte…
Läs mer

Unikt arbete om specialistteam vid reumatologisk rehabilitering

Unikt arbete om specialistteam vid reumatologisk rehabilitering
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2012-08-02
Sofia Hagels avhandling om vad teambaserad rehabilitering betyder för patienter med olika reumatiska sjukdomar kommer den 14 september 2012 att stå i fokus för disputationen, tillfället då en författare av en doktorsavhandling har att försvara densamma i syfte att kunna erhålla en doktorsexamen. I avhandlingen skriver Sofia Hagel i sammanfattningen att teambaserad reumatologisk specialistrehabilitering ökar både välbefinnandet och konditionen hos patienterna. De som mest förbättrade sin hälsorelaterade livskvalitet var kvinnor som vid rehabiliteringsperiodens början hade mer…
Läs mer

Eva Ageberg: Knäskadade får lättare artros

Eva Ageberg
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2012-07-05
Eva Ageberg, docent och sjukgymnast på institutionen, har i dagarna fått 1,4 mkr från Crafoordstiftelsen för sin forskning på rörelseorganens sjukdomar. Hon har inriktat sig på knäskador och hur man kan träna för att t ex undvika artros längre fram i livet. När man skadar sitt knä får man sämre känsel och hjärnan får svårare att tolka de signaler som kommer från leden och musklerna. Exempel på det är att man får svårt att känna…
Läs mer

Meniskskada och smärta – hur hänger de ihop?

Martin Englund
Nyckelord: , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2012-07-05
Vad gör en epidemiolog och varför kan man ha ont i knäet utan att det syns någon skada på röntgen? Möt Martin Englund, ortopedforskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus; han har nu, i sista minuten, belönats för sina insatser… Det är lätt att skoja med en forskare inom rörelseorganens sjukdomar och fråga om det går framåt? Men vederbörande kan lika dubbeltydigt svara: Jo, tack jag har två ben till förfogande. Nog skämtat, men Martin…
Läs mer

Genetik, epigenetik, miljöfaktor och typ 2 diabetes

Anders Olsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-06-11
Malmöforskare har studerat olika gener och mekanismer som är involverade i typ 2 diabetes, vilket har lett till ökad förståelse av den komplexa bakgrund som bidrar till utveckling av sjukdomen. – Genom ökad kunskap kan vi nå förbättrad behandling eller förebyggande av typ 2 diabetes, skriver Anders Olsson om sitt avhandlingsarbete. Diabetes är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av förhöjda halter av glukos (socker) i blodet. Förekomsten av diabetes ökar i snabb takt i…
Läs mer

Finns det nya svar om IBS i våra patientregister?

Rasmus Waehrens
Nyckelord: , ,
Kategori: Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Smärta och värk, Vad forskar du om
2012-06-08
Besvär med magen och tarmarna är vanligt, men många söker inte för det. En av de vanligaste sjukdomarna – IBS, eller irritabel tarm som det också kallas – tror man att så många som 10 till 15 % av befolkningen har. I sin forskning försöker distriktsläkaren Rasmus Waehrens hitta samband som han hoppas ska kunna ge nya förklaringar till vilka som drabbas av sjukdomen. – I mitt arbete möter…
Läs mer

Linda Ahlkvist: Från tarmen förs kriget mot diabetes

Linda Ahlkvist
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-06-07
Ett högt födointag, med mycket socker och fett, gör inte bara att man blir tjock. Det leder även till att insulinfrisättningen från bukspottskörteln försämras vilket på sikt kan leda till att man utvecklar typ 2 diabetes. Trots det är det långt ifrån alla med övervikt som insjuknar. En viktig anledning till varför en del individer med övervikt utvecklar typ 2 diabetes och andra inte kan bero på frisättningen av tarmhormonet GLP-1. Mag- och tarmkanalen kan tänkas…
Läs mer