Unikt arbete om specialistteam vid reumatologisk rehabilitering

Unikt arbete om specialistteam vid reumatologisk rehabilitering
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2012-08-02
Sofia Hagels avhandling om vad teambaserad rehabilitering betyder för patienter med olika reumatiska sjukdomar kommer den 14 september 2012 att stå i fokus för disputationen, tillfället då en författare av en doktorsavhandling har att försvara densamma i syfte att kunna erhålla en doktorsexamen. I avhandlingen skriver Sofia Hagel i sammanfattningen att teambaserad reumatologisk specialistrehabilitering ökar både välbefinnandet och konditionen hos patienterna. De som mest förbättrade sin hälsorelaterade livskvalitet var kvinnor som vid rehabiliteringsperiodens början hade mer…
Läs mer

Eva Ageberg: Knäskadade får lättare artros

Eva Ageberg
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2012-07-05
Eva Ageberg, docent och sjukgymnast på institutionen, har i dagarna fått 1,4 mkr från Crafoordstiftelsen för sin forskning på rörelseorganens sjukdomar. Hon har inriktat sig på knäskador och hur man kan träna för att t ex undvika artros längre fram i livet. När man skadar sitt knä får man sämre känsel och hjärnan får svårare att tolka de signaler som kommer från leden och musklerna. Exempel på det är att man får svårt att känna…
Läs mer

Meniskskada och smärta – hur hänger de ihop?

Martin Englund
Nyckelord: , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2012-07-05
Vad gör en epidemiolog och varför kan man ha ont i knäet utan att det syns någon skada på röntgen? Möt Martin Englund, ortopedforskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus; han har nu, i sista minuten, belönats för sina insatser… Det är lätt att skoja med en forskare inom rörelseorganens sjukdomar och fråga om det går framåt? Men vederbörande kan lika dubbeltydigt svara: Jo, tack jag har två ben till förfogande. Nog skämtat, men Martin…
Läs mer

Genetik, epigenetik, miljöfaktor och typ 2 diabetes

Anders Olsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-06-11
Malmöforskare har studerat olika gener och mekanismer som är involverade i typ 2 diabetes, vilket har lett till ökad förståelse av den komplexa bakgrund som bidrar till utveckling av sjukdomen. – Genom ökad kunskap kan vi nå förbättrad behandling eller förebyggande av typ 2 diabetes, skriver Anders Olsson om sitt avhandlingsarbete. Diabetes är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av förhöjda halter av glukos (socker) i blodet. Förekomsten av diabetes ökar i snabb takt i…
Läs mer

Finns det nya svar om IBS i våra patientregister?

Rasmus Waehrens
Nyckelord: , ,
Kategori: Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Smärta och värk, Vad forskar du om
2012-06-08
Besvär med magen och tarmarna är vanligt, men många söker inte för det. En av de vanligaste sjukdomarna – IBS, eller irritabel tarm som det också kallas – tror man att så många som 10 till 15 % av befolkningen har. I sin forskning försöker distriktsläkaren Rasmus Waehrens hitta samband som han hoppas ska kunna ge nya förklaringar till vilka som drabbas av sjukdomen. – I mitt arbete möter…
Läs mer

Linda Ahlkvist: Från tarmen förs kriget mot diabetes

Linda Ahlkvist
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-06-07
Ett högt födointag, med mycket socker och fett, gör inte bara att man blir tjock. Det leder även till att insulinfrisättningen från bukspottskörteln försämras vilket på sikt kan leda till att man utvecklar typ 2 diabetes. Trots det är det långt ifrån alla med övervikt som insjuknar. En viktig anledning till varför en del individer med övervikt utvecklar typ 2 diabetes och andra inte kan bero på frisättningen av tarmhormonet GLP-1. Mag- och tarmkanalen kan tänkas…
Läs mer

Lena Eliasson forskar om insulinutsöndring

Lena Eliasson forskar om insulinutsöndring
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-06-01
Årets Medeonstipendiat heter Lena Eliasson, forskare vid Lunds universitets Diabetescenter i Malmö. Läs en förkortad version av det föredrag hon höll på Medeondagen. Typ 2 diabetes beror både på genetiska faktorer och livsstilsfaktorer. Dessa leder till: 1) upptaget av glukos i muskel och fettväv, där det har sin verkan, försämras – vilket benämns insulinresistens 2) utsöndringen av insulin från bukspottkörteln är defekt. Den här presentationen kommer framförallt behandla kopplingen mellan insulinsekretion och uppkomsten av typ2…
Läs mer

Sofia Andersson: Närgångna studier av insulin- utsöndringen

Sofia Andersson
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om
2012-05-29
Våra studier visar att flera faktorer kan leda till en förändrad insulinutsöndring (exocytos), från mutationer i gener till funktionen av proteiner, och att försämrad exocytos direkt samverkar med försämrad insulinfrisättning. Sålunda torde dessa omständigheter bidra till förhöjda sockernivåer i typ 2 diabetes. Här sammanfattar Sofia Andersson, Lunds universitetets Diabetescenter, själv sitt avhandlingsarbete. Genom att noggrant utreda de exakta mekanismerna som styr den försämrade exocytosen hoppas vi att framtidens medicinering kan bli mer individualiserad och bättre…
Läs mer

Gerd Ahlström: Empowerment – patienten i centrum

Gerd Ahlström: Empowerment – patienten i centrum
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om, Övrigt
2012-05-23
Har antalet akuta dialyser sjunkit i takt med att informationen ökat till patienter och anhöriga? Hur kan man stärka patienternas egen kraft i en svår situation? Hur skapas en vård för ständiga förbättringar? Det här är frågor som besvaras i den forskning av kvalitetsförbättringar som just nu pågår inom hälso- och sjukvården i Jönköping. Gerd Ahlström, gästprofessor i omvårdnad på Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet, är inne på det sista året…
Läs mer

Vad behöver pappor till för tidigt födda barn?

Pia Lundqvist
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Fostret och det nyfödda barnet, Vad forskar du om
2012-05-21
Det första året med ett för tidigt fött barn är ansträngande och det tar tid att ställa in sig på ett familjeliv med ett barn som man inte vet kommer att överleva eller utvecklas normalt. Sedan tidigare finns det mycket forskning om mammors upplevelser i samband med att de får ett för tidigt fött barn och man har länge utgått ifrån att pappornas upplevelser och behov ser likadana ut. Men är det verkligen så att…
Läs mer