På jakt efter förkylningens ”startnyckel”

Lena Uller
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2014-06-26
Foto: Colourbox Ju mer man vet om exakt vad som händer i kroppen vid en förkylning, desto större är möjligheterna att hejda den kaskad av skeenden som kan vara direkt farlig för personer med luftvägsproblem. Så resonerar en forskargrupp ledd av docent Lena Uller. Hennes doktorand Angelica Brandelius beskriver i sin avhandling ett visst protein som kan vara en "startnyckel" för inflammation i luftvägarna. Proteinet kallas TSLP och förekommer i höga…
Läs mer

Blodceller kan ge viktiga svar om cancer

Blodceller kan ge viktiga svar om cancer
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2014-06-19
Det behövs bättre förståelse av mekanismerna bakom cancer för att öka behandlingarnas träffsäkerhet – både befintliga och kommande. Det är en av utgångspunkterna i en ny avhandling från Andreas Hedblom, doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, Lunds universitet. I denna ingår flera arbeten som beskriver funktioner i våra blodcellers mikromiljö, samt hur dessa kan användas i cancersammanhang. En röd tråd i avhandlingen är de båda cellcykelproteinerna CDK1 och cyclin A1. Cellcykelproteiner styr bl.a. DNA-kopieringen…
Läs mer

Det farliga sjukhuset

Det farliga sjukhuset
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?, Övrigt
2014-06-13
Ett sjukhus har alltid varit en plats där det ständiga arbetet för bot och lindring av sjukdomar tyvärr också har varit nära sammankopplat med risken för att orsaka skada. De senaste åren har både stora internationella och svenska studier visat skrämmande statistik när det gäller undvikbara skador och dödsfall, som sjukvården har orsakat. Så sent som i början av 1990-talet var forskning inom patientsäkerhet i allmänhet och om undvikbara vårdskador i synnerhet i princip obefintlig.…
Läs mer

Forskning om sommarkollo för äldre startar nästa år

Janicke Andersson
Nyckelord: , ,
Kategori: Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2014-06-13
Sommarkollo - ett klassiskt ställe för barn. Men vad händer när kollot istället gästas av äldre personer - med hälsan, ramar för socialt umgänge och synen på ålder och åldrande? De frågorna har tre forskare vid Lunds universitet nu fått en miljon kronor för att försöka besvara. Janicke Andersson Janicke Andersson är fil dr i äldre och åldrande och knuten till Lunds universitets forskningscentrum CASE. Hon jublar över att tillsammans med…
Läs mer

Helhetssyn på patienten kan öppna för skräddarsydd bröstcancervård

Helhetssyn på patienten kan öppna för skräddarsydd bröstcancervård
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2014-06-11
Varje dag får 15-20 svenska kvinnor reda på att de har bröstcancer. I Sverige är en bröstcancerdiagnos inte längre en dödsdom - nu för tiden lever fortfarande 90 procent av kvinnorna fem år efter att deras bröstcancer blev upptäckt. Sjukvården kan nu genom att analysera enskilda patienters tumörer skräddarsy en behandling som stoppar tumörens tillgång till de tillväxtfaktorer som analyserna visar att den föredrar. Oftast fungerar det väldigt bra. Men ibland beter sig tumörer inte…
Läs mer

Svåra knäskador studerats i ny avhandling

Per Swärd
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2014-05-27
Foto: Colourbox Per Swärd, doktorand vid institutionen och AT-läkare vid Skånes universitetssjukhus, som den 23 maj 2014 försvarade sin avhandling ”Knee injuries and their consequences – the impact of impact”. I din avhandling stärks teorin om att traumat över ben och brosk vid en främre korsbandsskada, i kombination med meniskskador och ändrad ledbelastning, kan ha stor betydelse för risken att redan vid unga år utveckla artros. – Skademekanismen vid en främre korsbandsskada leder…
Läs mer

Alkohol misstänks försämra lungfunktionen ytterligare hos rökare

Sophia Frantz
Nyckelord: , , ,
Kategori: Beroenden, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2014-05-26
Foto: Colourbox Kombination av rökning och alkohol misstänks bidra till sämre lungfunktion. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Vad händer med lungfunktionen bland rökare som än så länge mår ganska bra och inte upplever några större problem med andning och luftvägar? Den frågan har doktoranden Sophia Frantz velat besvara. Bakgrunden är ett intresse för den stora folksjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Än så länge finns det ganska lite…
Läs mer

Blodreglerande protein kan minska propprisk

Sofia Somajo
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2014-05-23
Illustration: Colourbox Tunnflytande eller tjockt och levrat? Blodets egenskaper styrs av avancerade processer där detaljerna fortfarande inte är helt kända.  Protein S är ett livsviktigt protein och en av alla de beståndsdelar som påverkar blodets konsistens. Nu har det utforskats i en aktuell avhandling från Sofia Somajo som är doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet. För att regleringen av blodlevringen ska fungera optimalt krävs att protein S…
Läs mer

Fler får behålla bröstet med bröstbevarande operation

Fler får behålla bröstet med bröstbevarande operation
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2014-05-21
Vid en bröstcanceroperation tar man bort själva tumören och även en liten del omkringliggande vävnad. Beroende på tumörens storlek och hur mycket bröstväv som tas bort kan det leda till att bröstet efter operationen ser fult eller missbildat ut. I Danmark har man nu börjat använda en ny bröstbevarande behandlingsmetod, s.k. onkoplastisk bröstkirurgi. Den går i korthet ut på att under samma operation, när bröstkirurgen har avlägsnat tumör och omkringliggande vävnad, tar en plastikkirurg vid…
Läs mer

Avhandling utvärderar kostnadseffektivitet för FaR

Åsa Rome
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Beroenden, Vad forskar du om?
2014-05-20
Åsa Romé, fysioterapeut och doktorand vid Lunds universitet, har analyserat de samhällsekonomiska konsekvenserna av aktivitetsprogrammet Fysisk aktivitet på recept (FaR). Hon har identifierat de grupper bland inaktiva som bäst drar nytta av programmet och som programmet är mest kostnadseffektivt för. Men fysisk aktivitet på recept passar bara en del. Av befolkningen i Sverige motionerar många för lite – 40 procent har en fysisk aktivitetsnivå som är riskabelt låg för hälsan. Detta trots att många känner…
Läs mer