God livskvalitét trots stomi – men det tar tid

Eva I Persson
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om?
2013-06-05
Att få stomi är en stor omställning. Precis som när ett bröst opereras bort, ger stomin en förändrad kropp och påverkar många aspekter i livet som det tar tid att lära sig att leva med. Eva I Persson är sjuksköterska och stomiterapeut och har under många års forskning undersökt olika aspekter av att leva med stomi. Hon menar att det har hänt mycket inom vården de senaste åren. Inte minst förbereder vårdpersonalen patienten bättre inför…
Läs mer

Bättre behandling av blåscancer

Karolina Boman
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om?
2013-05-22
I år får cirka 2 500 svenskar diagnosen cancer i urinblåsan. Trots att sjukdomen ofta upptäcks tidigt och kan behandlas med framgång, återfår cirka en tredjedel av de här patienterna cancern i en aggressivare form som ofta inte går att bota.  Forskare vid Lunds universitet, tillsammans med kollegor i Uppsala och i Stockholm har visat att de patienter vars tumörer innehöll ett visst protein, Podocalyxin-like, PODXL, också hade en ökad risk för återfall i svår…
Läs mer

Hälsoekonomin vid bostadsanpassningar under italiensk lupp

Carlos Chiatti
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättningar, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2013-05-20
Kostnaden för anpassning av bostäder ligger i dag kring 1 miljard kronor per år i Sverige. Skulle pengarna kunna användas effektivare om mer tid lades på att kartlägga behovet hos de människor som söker bostadsanpassningsbidrag? Det ska Carlos Chiatti, italiensk gästforskare vid CASE, ta reda på. Carlos Chiatti beskriver sig som en ordinär italienare som gillar fotboll, att laga mat och gå på restaurang. Men för…
Läs mer

Graviditetsdiabetes – framtida risker för mamma och barn

Charlotta Nilsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2013-05-10
Graviditetsdiabetes är diabetes som uppkommer, eller först upptäcks, under en graviditet. Mellan 1 och 14 procent av alla gravida kvinnor runt om i världen drabbas av graviditetsdiabetes och i Sverige är det ungefär två procent. Här skriver Charlotta Nilsson om sin egen forskning. I Sverige behandlas graviditetsdiabetes med kostråd och om detta inte räcker lägger man till insulinbehandling. Kända riskfaktorer för att utveckla graviditetsdiabetes är övervikt och fetma, som är ett växande problem runt om…
Läs mer

Celldödens gåtor utforskas för att kunna hjälpa cancersjuka

Louise Cornmark
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2013-05-08
Mängden celler i människokroppen är ett komplicerat jämviktsspel. Uttjänta celler dör, elimineras och ersätts av nya. Cellerna är förprogrammerade för att dö på ett vis så att de inte skadar kroppen. Det finns dock celler som kan bli immuna mot död – cancerceller. Louise Cornmark som har doktorerat vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, har under flera år intresserat sig för celldödens roll vid cancer. - När jag gick grundutbildningen var programmerad celldöd ett fortfarande nytt…
Läs mer

Ökad frakturrisk bland kvinnor bestod över tid

Ola Svejme
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2013-05-07
Det är tidigare känt att kvinnor som kommer i klimakteriet tidigt har ökad risk för benskörhet och frakturer. Nu har denna effekt även undersökts i ett långtidsperspektiv. Ola Svejme, forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, har haft tillgång till data där närmare 400 kvinnor i åldern 47-48 år regelbundet följts upp avseende skelettets bentäthet och förekomst av frakturer. Mätningarna pågick i mer än tre decennier, och därmed har det funnits en unik möjlighet…
Läs mer

Bristande uppröjning i kroppen kan leda till reumatisk sjukdom

Jonatan Leffler
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2013-05-07
Döda celler som ansamlas i kroppen kan trigga igång den reumatiska sjukdomen SLE. Nätverksstrukturer av DNA och proteiner, s.k. NETs, kan vara en del av förklaringen till att sjukdomen tar sig mer aggressiva uttryck. Jonatan Leffler på institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet har under sin doktorandtid forskat kring SLE och orsakerna till sjukdomen. SLE är en autoimmun sjukdom, dvs. den attackerar det egna immunförsvaret. Hos den som insjuknar fungerar inte kroppens uppröjning…
Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet håller inte måttet

Tina Helle
Nyckelord: ,
Kategori: Funktionsnedsättningar, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2013-04-25
Dagens standardmått för bland annat höjd på trösklar och dörrbredd fyller inte sin funktion. Det visar Tina Helles avhandling, där hon gav 30 äldre - 10 med rullstol, 10 med rollator och 10 utan gånghjälpmedel - i uppgift att laga lunch och koka kaffe i ett kök byggt enligt gällande riktlinjer för boendedesign. Hon har även…
Läs mer

Grundforskning för bättre förståelse eller bättre liv

Grundforskning för bättre förståelse eller bättre liv
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2013-04-16
Proteinfosforylering heter en process när en fosfatgrupp sätts på ett protein vilket ger signaler som styr aktiviteten i en cell. - Man kan säga att det är en funktion som kan sätta på och stänga av proteiner, säger Olga Göransson. Kinaser är i sin tur en sorts enzymer som styr ”av-och-på-knappen”. I hela människans genom finns över 500 kinaser, vilket säger lite om deras betydelse. Olga Göransson tror därför att kinaserna är framtidens mål för…
Läs mer