Samhället är inte byggt för elrullstolar

Samhället är inte byggt för elrullstolar
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättningar, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2014-11-03
Att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhället bygger på att man kan förflytta sig både i sin bostad och i samhället som stort. Men en ny avhandling från Lunds universitet visar att byggnader och kollektivtrafik inte anpassas för elrullstolar eller elskotrar utan i huvudsak för lättare, manuella rullstolar.  - Kommuner och byggbolag står därmed inför en tuff uppgift vid årsskiftet då den nya diskrimineringslagen träder i kraft och bristande tillgänglighet för människor med…
Läs mer

Forskning på fyra minuter!

Forskning på fyra minuter!
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Vad forskar du om?
2014-10-30
Eva Ekvall Hansson deltog nyligen i Forskar Grand Prix – en nationell tävling för forskare i att på fyra minuter presentera sin egen forskning på ett så fängslande sätt som möjligt. – Jag ville utmana mig själv att plocka ut guldkornen i min forskning och göra den begriplig och rolig, säger Eva Ekvall Hansson fysioterapeut och forskare på Institutionen för hälsovetenskaper. Eva Ekvall Hansson. Foto: Åsa Hansdotter Ett av hennes forskningsområde…
Läs mer

Vem behöver strålbehandling?

Vem behöver strålbehandling?
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2014-10-29
Sarok Said, sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus i Malmö, agerar statist vid demonstration av en maskin för strålbehandling. Foto: Björn Martinsson Här skriver doktoranden Martin Sjöström själv om sin forskning: Idag överlever de flesta som drabbas av bröstcancer. Tumörerna är mycket olika varandra, därför är det vanligt att man skräddarsyr läkemedelsbehandlingen till varje patient. Däremot vet vi inte så mycket om vem som har nytta av strålbehandling, och 8 av 10 får…
Läs mer

Minskad risk för artros med ny behandlingsmetod

Minskad risk för artros med ny behandlingsmetod
Nyckelord:
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2014-10-20
Ben har en unik förmåga att läka efter skada och bilda ny frisk vävnad. Ibland fungerar dock inte läkningen på ett bra sätt utan dött ben bryts ner snabbare än vad nytt starkt ben hinner bildas. Sker detta vid en led kan det ge svåra följder av ledsvikt, artros, vilket medför smärta och nersatt funktion. Resultatet blir ofta operation och ledprotes. Jan Juréus, nybliven doktor i ortopedi vid Lunds universitet har framgångsrikt sökt efter en…
Läs mer

Grodor och möss ger insikt i embryon

Edgar Pera
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?
2014-10-19
Edgar Pera installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Hur utvecklas ett befruktat ägg till en vuxen kropp med viktiga funktioner, t.ex. nervsystemet och matsmältningen? Denna fråga har fascinerat mig sedan mina studentdagar och förblir ett centralt ämne i min forskningsgrupp. Med hjälp av grodan och musen som modeller undersöker vi signalvägar som är kopplade till cancer i nervsystemet och bukspottskörteln under fosterstadiet. Med sin…
Läs mer

Optimering av läkemedelsbehandling

Optimering av läkemedelsbehandling
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?
2014-10-19
Peter Höglund installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: När jag arbetade som läkare inom internmedicin och kardiologi fascinerades jag över hur varierat olika patienterna reagerade på samma läkemedel. Olika patienter behöver tydligen olika behandling, men varför? Min forskning går ut på att individualisera, följa upp och styra behandlingen så att den blir så bra som möjligt för den enskilde patienten. I min forskning har…
Läs mer

Palliativ omvårdnad

Palliativ omvårdnad
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?
2014-10-19
Birgit Holritz Rasmussen installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Vi vet helt säkert att vi kommer att dö en dag! Trots denna kunskap har vården av och forskningen om och med svårt sjuka och döende människor varit ett underprioriterat område. Under de senaste åren har, som tur är för oss alla, skett en förändring i samhällets syn på döden. Numera erkänns den palliativa vården…
Läs mer

Åldrandets många ansikten

Åldrandets många ansikten
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättningar, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2014-10-19
Gerd Ahlström installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Mitt avhandlingsarbete handlade om att leva med ärftlig muskeldystrofi från unga år och genom hela vuxenlivet. Vid upprepade tillfällen under en tioårsperiod undersökte jag ur olika aspekter konsekvenserna för patienternas och deras anhörigas liv av den fortskridande förlusten av muskelceller. Två olika behandlings- projekt har genomförts och utvärderats, ett familjefokuserat rehabiliteringsprogram och ett om nyttan för…
Läs mer

Han kartlägger ”hjälparcellerna” som får tumörer att växa

Han kartlägger ”hjälparcellerna” som får tumörer att växa
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2014-10-17
För två år sedan lämnade Kristian Pietras Karolinska Institutet för Lund, dit han lockades av möjligheten att bygga upp en helt ny verksamhet på Medicon Village. Foto: Gunnar Menander I en tumör växer och förökar sig cancercellerna på ett okontrollerat sätt. Men cancercellerna behöver också hjälp av andra, normala celler för att tumören ska kunna utvecklas. Det är detta nätverk av ”hjälparceller” som Kristian Pietras inriktat sig på. Kristian Pietras är…
Läs mer

Rätt tarmbakterier kan hejda åderförkalkning?

Frida Fåk
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2014-10-16
Frida Fåk – forskare och tecknare. Foto: Gunnar Menander ”Är det mina tarmbakteriers fel att jag är tjock?” Det är titeln på ett föredrag som Frida Fåk hållit, och det är också bland annat detta hon forskar om: sambandet mellan bakteriefloran i tarmen och en persons vikt och hälsa. På fritiden ägnar hon sig åt att teckna och måla, och skulle gärna se att den hobbyn blev mer av ett arbete.…
Läs mer