PODD: När språket inte flyter

skolbarn
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Talorgan
2017-02-08
De allra flesta barn utvecklar sitt språk utan problem, så att de både förstår vad andra säger och själva kan göra sig förstådda. Men ibland hakar utvecklingen upp sig, och då talar man om språkstörning. – Olika studier har visat att språkstörning finns hos omkring 7 procent av alla barn. Därför kan man räkna med att minst ett barn i varje klass har sådana problem, säger Olof Sandgren, lektor i specialpedagogik vid Malmö högskola. Begreppet…
Läs mer

Stark reaktion mot tung röstbelastning visar på god rösthälsa

Stark reaktion mot tung röstbelastning visar på god rösthälsa
Nyckelord: , , ,
Kategori: Talorgan, Vad forskar du om?
2016-12-19
Att kunna göra sin röst hörd är viktigt såväl i arbetslivet som privat. Personer med funktionell röststörning upplever besvär med sin röst, utan att det finns någon bakomliggande organisk eller neurologisk sjukdom. Ett nytt "fys-test", som mäter hur personer med respektive utan röststörning regerar på röstbelastning, visade oväntade resultat. Legitimerade logopeden Susanna Whitling har inom ramen för sin avhandling ”Vocal Loading and Recovery” utvecklat ett test för att belasta rösten och sedan undersökt vad som…
Läs mer