En procent begår två av tre våldsbrott

Märta Walinius
Nyckelord:
Kategori: Barn och ungdomar, Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om
2012-12-21
Forskning visar att 63 procent av alla våldsbrott begås av en procent av befolkningen. De flesta av de personer som utvecklar ett återkommande våldsbeteende blir förövare redan i unga år. Ett utökat samarbete mellan myndigheter samt aktiva insatser mot tidigt utagerande beteende och missbruk skulle kunna minska antalet våldsbrott kraftigt. Bakom den slutsatsen står bland andra psykologen Märta Wallinius som nyligen la fram sin avhandling om aggressivt antisocialt beteende. – Mina studier visar också att förekomsten…
Läs mer

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2012-12-11
För några år sedan uppmärksammades att narkosmedlet ketamin hade en överraskande effekt – det kunde också hjälpa vid djupa depressioner. Nu förbereds en större klinisk studie på patienter vid Psykiatri Skåne och Skånes universitetssjukhus. Ketamin är ett läkemedel som har använts sedan mitten av 60-talet som narkosmedel och som smärtstillande medel. – Man har i tidigare studier kunnat se att…
Läs mer

Vad är depression?

Mats Lindström
Nyckelord:
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2012-12-11
Mats Lindström är psykiater och forskare vid Psykiatri Skåne och Lunds universitet. Den forskargrupp han ingår i fokuserar på att bättre förstå och behandla svåra och komplicerade depressioner. – Vi brukar dela upp depressioner i undergrupper – lindrig, medelsvår-svår och mycket svår, berättar Mats Lindström. – Egentligen tycker jag inte om uttrycket ”lindrig” för det handlar verkligen inte om människor med lätta besvär. Det är inte fråga om den…
Läs mer

PIL-föreläsning om depression – sänds också på webben

PIL-föreläsning om depression - sänds också på webben
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2012-12-10
Välkommen till Skånes universitetssjukhus i Lund och en föreläsningskväll för allmänheten om depression och olika behandlingsformer. Det blir föreläsningar om vad depression är och om olika behandlingsmetoder.  Arrangör: Sjukhusbiblioteket med Patientforum, St Lars bibliotek och LIBRA i Skåne. Alla intresserade hälsas välkomna till Skånes universitetssjukhus, Lund, Getingevägen 4, Aulan, Blocket plan 1. Ingen föranmälan. Ingen entréavgift. Föreläsningen kan ses i efterhand på webben - länk till sändningen PROGRAM Tisdagen den 11 december 2012 kl 18.00 -…
Läs mer

Både kravlöshet och utmaning behövs

Carina Tjörnstrand
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om
2012-12-03
Personer med psykiska funktionsnedsättningar står ofta utanför arbetsmarknaden och behöver hjälp att hitta meningsfull sysselsättning och social gemenskap. Att vara aktiv är centralt i människors liv och engagemang i aktiviteter utifrån egna önskemål anses viktigt för hälsa och välbefinnande. Genom kommunernas arbets- och träffpunktsorienterade sysselsättningsverksamhet får personer med psykiska funktionsnedsättningar en väg ut ur passivitet och sjukdom och in i aktivitet och gemenskap. Successivt ökande utmaningar Balansen mellan kravlöshet och utmaningar kan vara svår -…
Läs mer

Självskadebeteenden behöver inte tyda på svåra psykiska problem

Jonas Bjärehed
Nyckelord:
Kategori: Barn och ungdomar, Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om
2012-11-22
Självskadebeteenden är vanliga bland ungdomar. Många, nästan lika många killar som tjejer, har någon gång rispat, stuckit, skurit sig eller med kraft dunkat huvudet i väggen. Men man kan inte rakt av jämföra ungdomar som skadar sig själva med vuxna patienter inom psykiatrin som gör samma sak. Det krävs kunskap för att inte övertolka ungdomarnas beteende, menar psykologen Jonas Bjärehed som i dagarna lagt fram en avhandling vid Lunds universitet. För drygt ett år sedan…
Läs mer

Webbaserad utbildning ökar kunskap om suicid

en vän
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2012-11-15
Alla som arbetar i kontakt med någon som är självmordsnära behöver så mycket kunskap som möjligt för att ge så bra stöd som möjligt till den som funderar på eller försöker ta sitt liv. Därför har Psykiatri Skåne tagit fram en webbaserad utbildning för att öka kunskapen hos de anställda inom vården kring självmord. - Vi vet att av…
Läs mer

PIL-föreläsning om ärftliga ataxier den 14 november

illustration av hjärnan
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär, Video
2012-11-13
Ataxier - sjukdomar i nervsystemet som leder till svårigheter att samordna rörelser Ataxier är sjukdomar i nervsystemet som kännetecknas av tilltagande svårigheter att samordna rörelser. De beror på en skada i lillhjärnan eller intilliggande områden. Alla intresserade hälsas välkomna till en kväll med föreläsningar på detta tema vid Skånes universitetssjukhus, Lund, Getingevägen 4, Aulan, blocket plan 1. Ingen föranmälan. Ingen entréavgift. Arrangörer: Sjukhusbiblioteket/Patientforum och Neurologiskt Handikappades Riksförbund-Lundabygden. Föreläsningen kan också ses på webben - direkt eller i…
Läs mer

Spädbarnets hjärna påverkas av föräldrarelationen

Eva Tedgård
Kategori: Fostret och det nyfödda barnet, Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om
2012-11-06
När vi föds är vår hjärna mycket omogen och utvecklingen av hjärnan sker i samspel med föräldrarna. Det lilla barnet behöver därför hela tiden en omhändertagande vuxen. I dåligt fungerande familjer kan spädbarnet känna rädsla för sin egen förälder. Det är en svår situation för ett litet barn – vem ska det då vända sig till med sin skräck?  Det är viktigt att tidigt erbjuda stöd i ett svårt föräldraskap…
Läs mer

Forskningens dag: Frisk som foster – frisk som vuxen?

Frisk som foster - frisk som vuxen?
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature, Fostret och det nyfödda barnet, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Psykiska sjukdomar och besvär, Reproduktion och graviditet
2012-11-06
1978 föddes första provrörsbarnet och under åren därpå duggade nyheter om femlingar tätt. Fjorton år senare injicerades den första spermien direkt i ett ägg. Inte långt därefter hade forskarna kartlagt den mänskliga arvsmassan. Och nu ser vi hur händelser under fosterlivet kan ha betydelse för framtida sjukdomar. Vid årets Forskningens dag i Malmö och Lund den 6-7 november 2012 diskuteras landvinningar och hot under temat ”Frisk som foster –…
Läs mer