Livskunskap – flummigt eller smart?

Pernilla Garmy
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om?
2013-03-19
Den psykiska ohälsan har ökat oroväckande bland svenska skolbarn under de senaste decennierna och andelen barn som sökt hjälp inom barn och ungdomspsykiatrin och barn som vårdats efter självskadehandlingar har ökat sedan 1990-talet. Nyligen har OECD kritiserat Sverige för bristande resurser inom elevhälsan för att möta detta behov. Att förebygga barns och ungas psykiska ohälsa innebär både ett minskat individuellt lidande och minskade samhällskostnader. Många skolor infört livskunskap i undervisningen, bl a för att förebygga…
Läs mer

Nya rön om dödlighet vid schizofreni

människor på en gata
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Feature, Hjärta och blodkärl, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-01-22
En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning vid Region Skåne och Lunds Universitet visar att män och kvinnor med schizofreni dör i genomsnitt 15 respektive 12 år tidigare än de som inte har sjukdomen. Studien har gjorts i samarbete med Stanford University i USA. De faktiska orsakerna till att personer med schizofreni dör i förtid har hittills varit okänd, men diskuterats de senaste åren. Den aktuella forskningsrapport som nu…
Läs mer

Att förhindra ett självmord

Nyckelord: ,
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2013-01-08
Det handlar om att känna igen varningstecken, att våga fråga och förmå personen att söka hjälp – för hjälp finns att få! Enligt senaste statistiken tar cirka 1400 personer livet av sig i Sverige varje år och sex gånger fler gör ett självmordsförsök. Antalet självmord har visserligen gått ner de senaste tjugo åren, från cirka 2000 personer till dagens siffra, men det är fortfarande nästan fem gånger fler än antalet döda i trafiken (314 år…
Läs mer

Farmakologer ska hitta rätt medicin till rätt patient

Medicintabletter
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-01-08
Att hitta rätt medicin till patienter med svårbehandlad depression och självmordstankar är ofta en lång och besvärlig process. En del svarar inte alls på medicinen som ges, andra får svåra biverkningar som ibland kan göra patienten ännu mer självmordsbenägen och man får därför ofta prova sig fram innan man hittar en medicin som passar. I en ny studie ska Åsa Westrin och hennes kollegor försöka hitta nya sätt att snabbt koppla ihop rätt patient med…
Läs mer

Könsstympning av flickor – tystnad skapar offer

Vanja Berggren
Nyckelord:
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om?
2013-01-02
Enligt WHO finns det idag 140 miljoner flickor och kvinnor i världen som är könsstympade. Förekomsten är störst över ett bälte i Afrika – från Mauretanien, Gambia och Senegal i väst till Somalia, Somaliland, Eritrea och Etiopien i öst (Afrikas horn). Könsstympning är förenad med flera medicinska komplikationer och eftersom stora befolkningsgrupper immigrerar från de här länderna till Skandinavien (ca 100 000 till dags datum), möter sjukvårdspersonalen dessa flickor och kvinnor inom alla vårdformer. Trots…
Läs mer

En procent begår två av tre våldsbrott

Märta Walinius
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om?
2012-12-21
Forskning visar att 63 procent av alla våldsbrott begås av en procent av befolkningen. De flesta av de personer som utvecklar ett återkommande våldsbeteende blir förövare redan i unga år. Ett utökat samarbete mellan myndigheter samt aktiva insatser mot tidigt utagerande beteende och missbruk skulle kunna minska antalet våldsbrott kraftigt. Bakom den slutsatsen står bland andra psykologen Märta Wallinius som nyligen la fram sin avhandling om aggressivt antisocialt beteende. – Mina studier visar också att förekomsten…
Läs mer

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2012-12-11
För några år sedan uppmärksammades att narkosmedlet ketamin hade en överraskande effekt – det kunde också hjälpa vid djupa depressioner. Nu förbereds en större klinisk studie på patienter vid Psykiatri Skåne och Skånes universitetssjukhus. Ketamin är ett läkemedel som har använts sedan mitten av 60-talet som narkosmedel och som smärtstillande medel. – Man har i tidigare studier kunnat se att…
Läs mer

Vad är depression?

Mats Lindström
Nyckelord:
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2012-12-11
Mats Lindström är psykiater och forskare vid Psykiatri Skåne och Lunds universitet. Den forskargrupp han ingår i fokuserar på att bättre förstå och behandla svåra och komplicerade depressioner. – Vi brukar dela upp depressioner i undergrupper – lindrig, medelsvår-svår och mycket svår, berättar Mats Lindström. – Egentligen tycker jag inte om uttrycket ”lindrig” för det handlar verkligen inte om människor med lätta besvär. Det är inte fråga om den…
Läs mer

PIL-föreläsning om depression – sänds också på webben

PIL-föreläsning om depression - sänds också på webben
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2012-12-10
Välkommen till Skånes universitetssjukhus i Lund och en föreläsningskväll för allmänheten om depression och olika behandlingsformer. Det blir föreläsningar om vad depression är och om olika behandlingsmetoder.  Arrangör: Sjukhusbiblioteket med Patientforum, St Lars bibliotek och LIBRA i Skåne. Alla intresserade hälsas välkomna till Skånes universitetssjukhus, Lund, Getingevägen 4, Aulan, Blocket plan 1. Ingen föranmälan. Ingen entréavgift. Föreläsningen kan ses i efterhand på webben - länk till sändningen PROGRAM Tisdagen den 11 december 2012 kl 18.00 -…
Läs mer

Både kravlöshet och utmaning behövs

Carina Tjörnstrand
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om?
2012-12-03
Personer med psykiska funktionsnedsättningar står ofta utanför arbetsmarknaden och behöver hjälp att hitta meningsfull sysselsättning och social gemenskap. Att vara aktiv är centralt i människors liv och engagemang i aktiviteter utifrån egna önskemål anses viktigt för hälsa och välbefinnande. Genom kommunernas arbets- och träffpunktsorienterade sysselsättningsverksamhet får personer med psykiska funktionsnedsättningar en väg ut ur passivitet och sjukdom och in i aktivitet och gemenskap. Successivt ökande utmaningar Balansen mellan kravlöshet och utmaningar kan vara svår -…
Läs mer