Virtuella naturmiljöer kan minska stress

virtuella miljoer
Nyckelord: , ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-07-15
Vi har tidigare skrivit om naturens välgörande effekter på den stressade människan. En pilotstudie från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp visar att det även går att få fram liknande, stressreducerande resultat med hjälp av virtuella naturmiljöer. Foto: Mattias Wallergård På Lunds tekniska högskola (LTH) har man byggt upp ett virtuellt laboratorium som använts för studien. Det virtuella laboratoriet innehåller en tredimensionell värld där testpersonerna i studien omsluts av och upplever en realistisk naturmiljö. Matilda, som tillsammans…
Läs mer

Njut av naturen och bli fri från stress samtidigt

man som vilar i gräs
Nyckelord: , ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-07-02
Det är sommar, ta tillfället i akt att vara ute i det gröna och bota dig själv från stress samtidigt. En avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp visar nämligen att det finns tydliga kopplingar mellan stresslindring och vistelse i naturmiljöer. De vanligaste sjukdomarna idag är i allt högre grad livsstilssjukdomar som kommer av bland annat stress och bristande fysisk aktivitet. Det finns ett nära samband mellan stress och psykisk ohälsa och uppmärksammas inte stressymtomen…
Läs mer

Genombrott mot depression vid Huntingtons

hjärna
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-05-23
De för Huntingtons sjukdom utmärkande danslika rörelserna har länge varit i fokus för forskare som söker en lösning på sjukdomsgåtan. Ett genombrott av en forskargrupp vid Lunds universitet kastar nytt ljus på andra symtom - depression och ångest. Genom att stänga av det muterade huntingtin-proteinet i hjärnan på möss lyckades forskarna förhindra de psykiatriska besvär som visat sig uppträda mycket tidigt i sjukdomen. Foto: Colourbox - Vi är nu först med att visa att det…
Läs mer

Oetisk reklam vid lansering av antidepressiv medicin

Anna Zetterqvist och Shai Mulinari
Nyckelord: , ,
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2013-05-03
När den nya generationens antidepressiva medicin lanserades i början av 90-talet mångdubblades försäljningen på bara några års tid. Tidsskriften PLOS ONE publicerar en ny tvärvetenskaplig studie från Lunds universitet som visar att marknadsföringen av de nya läkemedlen var extremt hård och många gånger vilseledande. Det nya med 90-talets antidepressiva medicin var att den hade mildare biverkningar än sina föregångare. Detta tillsammans med en aggressiv marknadsföring gjorde att den årliga…
Läs mer

PIL-föreläsning om stress – även på webben

gröna blad och solsken
Nyckelord:
Kategori: Filmer, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-04-24
Föreläsning om stresshantering, mindfulness och läkande trädgårdar. Tid: torsdagen den 25 april 2013 Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Entrégatan 15, Blocket, aulan plan 1. Arrangörer: Sjukhusbiblioteket med Patientforum, Hälsoenheten SUS, Libra i Skåne och Riksförbundet Balans. Program 17.00 Inledning av Patientforum och Libra i Skåne. 17.10  Den stressade kroppen. Inga-Lena Bengtsson, psykiater, berättar om varför kroppen blir sjuk av för mycket stress och om naturens betydelse för tillfrisknande. 18.10  Paus med…
Läs mer

Ett riktigt jobb och bättre rustad för livet i stort!

maskros
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Månadens vetenskapliga artikel, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-03-28
IPS är ”arbetsrehabiliteringsmetoden tvärtom”. Här får personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning direkt stöd i att få och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden.  En ny studie har visat att IPS även har en positiv effekt på bl.a. individernas livskvalitet och egenmakt. – Metoden gör dem bättre rustade att klara livet i stort, säger Cecilia Areberg, en av forskarna bakom studien. Det finns en schablonbild av att en psykiskt sjuk person först måste bli friskare innan…
Läs mer

Livskunskap – flummigt eller smart?

Pernilla Garmy
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om?
2013-03-19
Den psykiska ohälsan har ökat oroväckande bland svenska skolbarn under de senaste decennierna och andelen barn som sökt hjälp inom barn och ungdomspsykiatrin och barn som vårdats efter självskadehandlingar har ökat sedan 1990-talet. Nyligen har OECD kritiserat Sverige för bristande resurser inom elevhälsan för att möta detta behov. Att förebygga barns och ungas psykiska ohälsa innebär både ett minskat individuellt lidande och minskade samhällskostnader. Många skolor infört livskunskap i undervisningen, bl a för att förebygga…
Läs mer

Nya rön om dödlighet vid schizofreni

människor på en gata
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Hjärta och blodkärl, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-01-22
En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning vid Region Skåne och Lunds Universitet visar att män och kvinnor med schizofreni dör i genomsnitt 15 respektive 12 år tidigare än de som inte har sjukdomen. Studien har gjorts i samarbete med Stanford University i USA. De faktiska orsakerna till att personer med schizofreni dör i förtid har hittills varit okänd, men diskuterats de senaste åren. Den aktuella forskningsrapport som nu…
Läs mer

Att förhindra ett självmord

Nyckelord: ,
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2013-01-08
Det handlar om att känna igen varningstecken, att våga fråga och förmå personen att söka hjälp – för hjälp finns att få! Enligt senaste statistiken tar cirka 1400 personer livet av sig i Sverige varje år och sex gånger fler gör ett självmordsförsök. Antalet självmord har visserligen gått ner de senaste tjugo åren, från cirka 2000 personer till dagens siffra, men det är fortfarande nästan fem gånger fler än antalet döda i trafiken (314 år…
Läs mer