Skåneveckan för psykisk hälsa 7 – 13 oktober 2013

hoppfull
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-10-03
Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka för ökad, kunskap, hopp och samtal kring psykisk ohälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser. Kom du med & visa att du vill göra skillnad. Psykisk hälsa handlar om oss. Varmt välkommen! Alla arrangemang är gratis men vissa kräver anmälan. För mer information: www.skane.se/skaneveckan Under Skåneveckan för psykisk hälsa medverkar attitydambassadörer och andra personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa.…
Läs mer

Psykisk sjukdom ökar risken att dö i olycksfall

ambulans
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Månadens vetenskapliga artikel, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-09-30
Foto: Annika Hörlén Personer som lider av någon psykisk sjukdom löper en avsevärt högre risk att dö i olyckor än övriga befolkningen. I motsats till vad man kanske förväntar sig, och vad sjukvården fokuserar på, är dödsfall genom olycka vanligare än självmord bland psykiskt sjuka. – Det här var nytt för mig, jag har aldrig tänkt i de banorna tidigare, säger distriktsläkare och professor Jan Sundquist om resultaten från den egna studien. I en omfattande…
Läs mer

Inflammation kopplas till depression vid Parkinson

Inflammation kopplas till depression vid Parkinson
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-08-27
Symptom som depression, trötthet och nedsatt tankeförmåga är växande måltavlor inom parkinsonforskningen. Aktuella forskningsresultat visar att dessa så kallade icke-motoriska besvär påverkar livskvalitén i samma utsträckning som de karaktäristiska rörelseproblemen. Genom att studera ryggvätskan hos parkinsonpatienter har forskare vid Lunds universitet nu för första gången kunnat visa på en stark koppling mellan inflammation i hjärnan och icke-motoriska symptom. Studien, som publiceras i tidskriften Brain, Behaviour, and Immunity, utgör den…
Läs mer

Virtuella naturmiljöer kan minska stress

virtuella miljoer
Nyckelord: , ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-07-15
Vi har tidigare skrivit om naturens välgörande effekter på den stressade människan. En pilotstudie från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp visar att det även går att få fram liknande, stressreducerande resultat med hjälp av virtuella naturmiljöer. Foto: Mattias Wallergård På Lunds tekniska högskola (LTH) har man byggt upp ett virtuellt laboratorium som använts för studien. Det virtuella laboratoriet innehåller en tredimensionell värld där testpersonerna i studien omsluts av och upplever en realistisk naturmiljö. Matilda, som tillsammans…
Läs mer

Njut av naturen och bli fri från stress samtidigt

man som vilar i gräs
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Livsstilssjukdomar och beroenden, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-07-02
Det är sommar, ta tillfället i akt att vara ute i det gröna och bota dig själv från stress samtidigt. En avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp visar nämligen att det finns tydliga kopplingar mellan stresslindring och vistelse i naturmiljöer. De vanligaste sjukdomarna idag är i allt högre grad livsstilssjukdomar som kommer av bland annat stress och bristande fysisk aktivitet. Det finns ett nära samband mellan stress och psykisk ohälsa och uppmärksammas inte stressymtomen…
Läs mer

Genombrott mot depression vid Huntingtons

hjärna
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-05-23
De för Huntingtons sjukdom utmärkande danslika rörelserna har länge varit i fokus för forskare som söker en lösning på sjukdomsgåtan. Ett genombrott av en forskargrupp vid Lunds universitet kastar nytt ljus på andra symtom - depression och ångest. Genom att stänga av det muterade huntingtin-proteinet i hjärnan på möss lyckades forskarna förhindra de psykiatriska besvär som visat sig uppträda mycket tidigt i sjukdomen. Foto: Colourbox - Vi är nu först med att visa att det…
Läs mer

Oetisk reklam vid lansering av antidepressiv medicin

Anna Zetterqvist och Shai Mulinari
Nyckelord: , ,
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2013-05-03
När den nya generationens antidepressiva medicin lanserades i början av 90-talet mångdubblades försäljningen på bara några års tid. Tidsskriften PLOS ONE publicerar en ny tvärvetenskaplig studie från Lunds universitet som visar att marknadsföringen av de nya läkemedlen var extremt hård och många gånger vilseledande. Det nya med 90-talets antidepressiva medicin var att den hade mildare biverkningar än sina föregångare. Detta tillsammans med en aggressiv marknadsföring gjorde att den årliga…
Läs mer

PIL-föreläsning om stress – även på webben

gröna blad och solsken
Nyckelord:
Kategori: Feature, Filmer, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-04-24
Föreläsning om stresshantering, mindfulness och läkande trädgårdar. Tid: torsdagen den 25 april 2013 Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Entrégatan 15, Blocket, aulan plan 1. Arrangörer: Sjukhusbiblioteket med Patientforum, Hälsoenheten SUS, Libra i Skåne och Riksförbundet Balans. Program 17.00 Inledning av Patientforum och Libra i Skåne. 17.10  Den stressade kroppen. Inga-Lena Bengtsson, psykiater, berättar om varför kroppen blir sjuk av för mycket stress och om naturens betydelse för tillfrisknande. 18.10  Paus med…
Läs mer

Ett riktigt jobb och bättre rustad för livet i stort!

maskros
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Feature, Månadens vetenskapliga artikel, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-03-28
IPS är ”arbetsrehabiliteringsmetoden tvärtom”. Här får personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning direkt stöd i att få och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden.  En ny studie har visat att IPS även har en positiv effekt på bl.a. individernas livskvalitet och egenmakt. – Metoden gör dem bättre rustade att klara livet i stort, säger Cecilia Areberg, en av forskarna bakom studien. Det finns en schablonbild av att en psykiskt sjuk person först måste bli friskare innan…
Läs mer