Alltför snäv syn bland läkare kan leda till överförskrivning av antidepressiva

Andreas Vilhelmsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om?
2014-03-25
Läkare och patienter har olika syn på vad som är psykisk ohälsa, med risken att läkare skriver ut antidepressiva läkemedel för ofta. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet som baserar sig på patienternas egna erfarenheter. Avhandlingen utmärker sig genom att det är första gången som någon i större skala har analyserat svenska patienters egna erfarenheter av antidepressiva läkemedel som behandling för depression. Underlaget är de biverkningsrapporter som ingår i drygt 600 patientberättelser…
Läs mer

Personer med psykisk ohälsa vill och kan jobba

Personer med psykisk ohälsa vill och kan jobba
Nyckelord: , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om?
2014-03-06
Cirka 20 procent av Sveriges befolkning i yrkesverksam ålder lider av måttlig eller allvarlig psykisk ohälsa. Även om de flesta i gruppen uppger att de vill jobba är det endast 8 procent som är ute i arbetslivet. Under 2011-2013 satsade regeringen 105 miljoner kronor på att utbilda arbetsspecialister inom Individual Placement and Support, IPS. Då det är så få personer med psykisk ohälsa som arbetar, finns det  i stort sett ingen arbetslivsforskning för den här…
Läs mer

Träning i självmedvetande lindrar symptom

skog
Nyckelord: ,
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2014-02-26
  Rörelseavvikelser, brister i självmedvetande och överväldigande trötthet är några av de symptom som personer med schizofreniliknande tillstånd lider av. Symptom som patienter och fysioterapeuter beskriver minskas av basal kroppskännedomsträning, visar en ny avhandling från Lunds universitet. - Som fysioterapeut avläser man kroppsspråket och gör en strukturerad bedömning av rörelseförmågan. Rörelsemönstret speglar både vårt känsloliv, vår stressnivå, trötthet och olika svårigheter med rörelsefunktion t ex neurologiska avvikelser, säger Lena Hedlund, fysioterapeut och doktorand på Lunds…
Läs mer

Sandblomdagen – om sjukdom och kreativitet

konst och musik
Nyckelord:
Kategori: Filmer, Psykiska sjukdomar och besvär, Övrigt
2013-10-28
"Sjukdom och kreativitet" En eftermiddag om vetenskap – konst – dikt – sång – musik – stå upp. Välkomna till Aulan på Skånes universitetssjukhus i Lund tisdagen den 29 oktober klockan 14.00 till 17.30. Eller följ evenemanget direkt (eller i efterhand) på webben: Länk till webbsändningen  PROGRAM Välkommen Nils-Otto Sjöberg, professor em., obstetrik och gynekologi Anders Palm, seniorprofessor, litteraturvetenskap Vad dagens studenter bör veta om Philip Sandblom Håkan Westling,…
Läs mer

Tidig hjälp till barn med adhd och autism

pojke som tittar ut genom ett fönster
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-10-10
Foto: Colourbox Forskare vid Lunds universitet samarbetar med barnhabiliteringen i Skåne för att utveckla enklare och pålitligare sätt att ställa diagnosen autism. Redan vid tre års ålder kan man upptäcka barn med autism. På så sätt kan dessa barn tidigare få den hjälp de behöver. Resultatet från två olika frågeformulär (så kallade observationsskalor) som BVC–sköterskor i Malmö och föräldrarna har fyllt i för totalt sett 2200 barn, jämförs med den bedömning…
Läs mer

Tvillingar hjälper forskare förstå autism och adhd

tvillingar
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-10-08
Foto: Colourbox På senare år har forskare börjat se ett allt tydligare samband mellan bland annat adhd, autism och ätstörningar. I ett samarbetsprojekt mellan flera universitet i Sverige tar man hjälp av tvillingar för att bättre förstå sambandet. Hittills har nästan 20 000 tvillingar deltagit i studien. – Hos vuxna har hälften av dem som har adhd även autistiska symtom, säger Maria Råstam som är professor och överläkare i barn- och…
Läs mer

Hela familjen i fokus vid behandling av anorexi

matbild
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-10-07
Foto: Colourbox Flera nya forskningsprojekt kring anorexi är på gång vid Lunds universitet och Division Psykiatri, Skånevård Sund. Gemensamt är att hela familjen involveras vid behandlingen av sjukdomen. Att påbörja en behandling av anorexi kan upplevas omvälvande och skrämmande för den som drabbats. Därför blir stödet från familj och vänner extra viktigt. – En flicka med anorexi beskrev för några år sedan för mig hur det kan kännas när man har…
Läs mer

Skåneveckan för psykisk hälsa 7 – 13 oktober 2013

hoppfull
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2013-10-03
Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka för ökad, kunskap, hopp och samtal kring psykisk ohälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser. Kom du med & visa att du vill göra skillnad. Psykisk hälsa handlar om oss. Varmt välkommen! Alla arrangemang är gratis men vissa kräver anmälan. För mer information: www.skane.se/skaneveckan Under Skåneveckan för psykisk hälsa medverkar attitydambassadörer och andra personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa.…
Läs mer

Psykisk sjukdom ökar risken att dö i olycksfall

ambulans
Nyckelord: , ,
Kategori: Månadens vetenskapliga artikel, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-09-30
Foto: Annika Hörlén Personer som lider av någon psykisk sjukdom löper en avsevärt högre risk att dö i olyckor än övriga befolkningen. I motsats till vad man kanske förväntar sig, och vad sjukvården fokuserar på, är dödsfall genom olycka vanligare än självmord bland psykiskt sjuka. – Det här var nytt för mig, jag har aldrig tänkt i de banorna tidigare, säger distriktsläkare och professor Jan Sundquist om resultaten från den egna studien. I en omfattande…
Läs mer

Inflammation kopplas till depression vid Parkinson

Inflammation kopplas till depression vid Parkinson
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2013-08-27
Symptom som depression, trötthet och nedsatt tankeförmåga är växande måltavlor inom parkinsonforskningen. Aktuella forskningsresultat visar att dessa så kallade icke-motoriska besvär påverkar livskvalitén i samma utsträckning som de karaktäristiska rörelseproblemen. Genom att studera ryggvätskan hos parkinsonpatienter har forskare vid Lunds universitet nu för första gången kunnat visa på en stark koppling mellan inflammation i hjärnan och icke-motoriska symptom. Studien, som publiceras i tidskriften Brain, Behaviour, and Immunity, utgör den…
Läs mer