Psykiska sjukdomar och besvär

Oetisk reklam vid lansering av antidepressiv medicin

Publicerad: 2013-05-03 Anna Zetterqvist och Shai Mulinari

När den nya generationens antidepressiva medicin lanserades i början av 90-talet mångdubblades försäljningen på bara några års tid. Tidsskriften PLOS ONE publicerar en ny tvärvetenskaplig studie från Lunds universitet som ...

Läs artikeln

PIL-föreläsning om stress – även på webben

Publicerad: 2013-04-24 gröna blad och solsken

Föreläsning om stresshantering, mindfulness och läkande trädgårdar. Tid: torsdagen den 25 april 2013 Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Entrégatan 15, Blocket, aulan plan 1. Arrangörer: Sjukhusbiblioteket med Patientforum, Hälsoenheten SUS, Libra i Skåne och Riksförbundet ...

Läs artikeln

Ett riktigt jobb och bättre rustad för livet i stort!

Publicerad: 2013-03-28 maskros

IPS är ”arbetsrehabiliteringsmetoden tvärtom”. Här får personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning direkt stöd i att få och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden.  En ny studie har visat att IPS ...

Läs artikeln

Livskunskap – flummigt eller smart?

Publicerad: 2013-03-19 Pernilla Garmy

Den psykiska ohälsan har ökat oroväckande bland svenska skolbarn under de senaste decennierna och andelen barn som sökt hjälp inom barn och ungdomspsykiatrin och barn som vårdats efter självskadehandlingar har ...

Läs artikeln

Nya rön om dödlighet vid schizofreni

Publicerad: 2013-01-22 människor på en gata

En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning vid Region Skåne och Lunds Universitet visar att män och kvinnor med schizofreni dör i genomsnitt 15 respektive 12 år tidigare än de ...

Läs artikeln

Att förhindra ett självmord

Publicerad: 2013-01-08

Det handlar om att känna igen varningstecken, att våga fråga och förmå personen att söka hjälp – för hjälp finns att få! Enligt senaste statistiken tar cirka 1400 personer livet av ...

Läs artikeln

Farmakologer ska hitta rätt medicin till rätt patient

Publicerad: 2013-01-08 Medicintabletter

Att hitta rätt medicin till patienter med svårbehandlad depression och självmordstankar är ofta en lång och besvärlig process. En del svarar inte alls på medicinen som ges, andra får svåra ...

Läs artikeln

Könsstympning av flickor – tystnad skapar offer

Publicerad: 2013-01-02 Vanja Berggren

Enligt WHO finns det idag 140 miljoner flickor och kvinnor i världen som är könsstympade. Förekomsten är störst över ett bälte i Afrika – från Mauretanien, Gambia och Senegal i ...

Läs artikeln

En procent begår två av tre våldsbrott

Publicerad: 2012-12-21 Märta Walinius

Forskning visar att 63 procent av alla våldsbrott begås av en procent av befolkningen. De flesta av de personer som utvecklar ett återkommande våldsbeteende blir förövare redan i unga år. Ett ...

Läs artikeln

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner

Publicerad: 2012-12-11 Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner

För några år sedan uppmärksammades att narkosmedlet ketamin hade en överraskande effekt – det kunde också hjälpa vid djupa depressioner. Nu förbereds en större klinisk studie på patienter vid Psykiatri ...

Läs artikeln

Sida 4 av 14« Nyast...23456...10...Äldst »
Sök artiklar i denna kategori:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?