Aggressivt beteende hos barn signal att ta på allvar

Aggressivt beteende hos barn signal att ta på allvar
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2015-10-28
Det är tidigare känt att en majoritet av våldsbrott begåtts av en liten andel människor: en procent av befolkningen står för 63 procent av alla sådana brott. Björn Hofvander, forskningsansvarig vid Rättspsykiatri, Region Skåne och forskargruppsledare vid IKVL Lunds universitet, forskar på just den procenten individer. Ett barn som tidigt uppvisat ett svårt utåtagerande beteende som håller i sig under lågstadieperioden, löper hög risk att fortsätta med ett aggressivt och antisocialt beteende senare i livet. Ett…
Läs mer

Unga mår sämre och äldre mår bättre

Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Psykiska sjukdomar och besvär, Äldres hälsa
2015-06-18
Unga rapporterar sämre självskattad hälsa, medan äldre skattar sin hälsa bättre. Det visar en longitudinell studie från Centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet och Region Skåne. Studien presenterades nyligen vid den 19:e Nordic Congress of General Practice i Göteborg. Studien baseras på underlag från cirka 5500 män och kvinnor mellan 16 och 71 år ur Statistiska Centralbyråns material ”Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF)”. Individerna intervjuades i sina hem vart åttonde år, totalt fyra gånger: 1980/81, 1988/89, 1996/97…
Läs mer

Småbarnsföräldrars stress är ojämlik

Småbarnsföräldrars stress är ojämlik
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Feature, Livsstilssjukdomar och beroenden, Psykiska sjukdomar och besvär
2015-06-12
Frida Eek. Ett ojämlikt ansvar för hemarbete verkar öka risken för ohälsa och brist på återhämtning. Det är ett av resultaten som docent Frida Eeks forskning om småbarnsföräldrar visat. Tid, god sömn och att verkligen göra ingenting ger fungerande återhämtning. Grunden för Frida Eeks projekt som startade för några år sedan vid Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och nu fortsatt vid Institutionen för Hälsovetenskaper, var att försöka hitta en arbetsmiljö som gör att föräldrar kan fortsätta…
Läs mer

Ketamin testas mot djup depression – reportage i Vetenskapsradion

siluett av man som håller sig om huvudet
Nyckelord: ,
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2015-06-10
I ett omfattande forskningsprojekt vid Lunds universitet ska forskare utröna om bedövningsmedlet ketamin kan bli ett nytt behandlingsalternativ för djupt deprimerade patienter, som har svårt att bli hjälpta av gängse läkemedel. I enskilda fall har det visat sig att små doser av ketamin har kunna häva svår depression på mycket kort tid, enligt de forskare som ska göra testerna. - Det är helt okänt vad som händer under en lång tid, och det är ett av…
Läs mer

Ny metod skyndar på ADHD-utredningar

Ny metod skyndar på ADHD-utredningar
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Medicinsk teknik, Psykiska sjukdomar och besvär
2015-06-08
Forskare i Lund har tagit fram en ny diagnosmetod för snabbare utredning av ADHD. Bilden är arrangerad. Foto: Pelle Hybbinette Fyra procent av alla barn och ungdomar i Sverige under 18 år förväntas ha diagnosen ADHD. Väntetiderna för en utredning på många BUP-kliniker i landet är lång. Därför har forskare vid Lunds universitet i en ny studie tagit fram en diagnosmetod för ADHD som är både snabb, billig, träffsäker och objektiv,…
Läs mer

Familjens och bo­stads­om­rå­dets betydelse för den psykiska hälsan

Familjens och bo­stads­om­rå­dets betydelse för den psykiska hälsan
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Psykiska sjukdomar och besvär
2015-05-10
Foto: Colourbox Forskare vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö har tillsammans med forskare i USA undersökt familjens respektive bostadsområdets roll för den psykiska hälsan hos barn och unga. Resultaten visar att bostadsområdet spelar roll, men inte lika stor roll som familjen. Studien, som utförts i samarbete med forskare vid Stanford och Virginia Commonwealth University, presenteras nu i Journal of Psychiatric Research. Resultaten visar att risken för en beteendestörning är två gånger större i socialt utsatta områden…
Läs mer

Mindfulness-behandling i grupp lika effektivt som KBT vid depression och ångest

Mindfulness-behandling i grupp lika effektivt som KBT vid depression och ångest
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-12-02
Behovet av psykoterapi, för behandling av depression och ångest, i primärvården är stort men på många håll i landet råder brist på psykoterapeuter. En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, visar att gruppbehandling med mindfulness är lika effektivt som individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med depression och ångest. Studien, publicerad i British Journal of Psychiatry, är den första randomiserade studien som har jämfört gruppbehandling med mindfulness och individuell kognitiv beteendeterapi av patienter…
Läs mer

Multisjuka äldre har större risk för depression

äldre
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär, Äldres hälsa
2014-11-21
Forskare i Lund har undersökt risken för depression hos en grupp äldre med stort hjälpbehov, men som fortfarande bor hemma. Hälften av de äldre befann sig i riskzonen för en depression, men få av dessa hade fått någon hjälp mot sina besvär. Bättre uppföljning av antidepressiva läkemedel hos äldre är också något som forskarna efterlyser. Foto: Colourbox Många drabbas av en depression någon gång under livet – ungefär hälften av alla…
Läs mer

En påminnelse om att du inte är odödlig …

en påminnelse om att du inte är odödlig
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-11-04
Foto: Colourbox Rehabilitering efter ett hjärtstopp handlar inte bara om fysisk aktivitet och ändrade livsstilsvanor. Det handlar också om att ta hand om och bearbeta känslor, oro och ångest. För att kunna gå vidare i livet måste man återerövra det. Bearbeta känslor som oro, ångest och rädsla handlar om att sätta ord på det. – Du reagerar utifrån vad du har i ryggsäcken, säger Lola Ahlgren som är kurator på hjärtmottagningen…
Läs mer

Med fokus på bipolär sjukdom

Med fokus på bipolär sjukdom
Nyckelord:
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-10-23
Foto: Colourbox Affektivt centrum (AC) i Malmö är en öppenvårdsmottagning inom vuxenpsykiatrin som har specialiserat sig på patienter med bipolär sjukdom. Det är en patientgrupp med stor suicidbenägenhet. – Studier från bland annat USA har visat att suicidrisken minskar stort om patienten får behandling på en specialiserad mottagning, säger Robin Åkerlund, leg. psykolog vid Affektivt centrum. AC öppnade i oktober 2013 och har idag 350 patienter som är knutna till centrumet. Man behöver remiss för…
Läs mer