Mindfulness-behandling i grupp lika effektivt som KBT vid depression och ångest

Mindfulness-behandling i grupp lika effektivt som KBT vid depression och ångest
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-12-02
Behovet av psykoterapi, för behandling av depression och ångest, i primärvården är stort men på många håll i landet råder brist på psykoterapeuter. En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, visar att gruppbehandling med mindfulness är lika effektivt som individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med depression och ångest. Studien, publicerad i British Journal of Psychiatry, är den första randomiserade studien som har jämfört gruppbehandling med mindfulness och individuell kognitiv beteendeterapi av patienter…
Läs mer

Multisjuka äldre har större risk för depression

äldre
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär, Äldre
2014-11-21
Forskare i Lund har undersökt risken för depression hos en grupp äldre med stort hjälpbehov, men som fortfarande bor hemma. Hälften av de äldre befann sig i riskzonen för en depression, men få av dessa hade fått någon hjälp mot sina besvär. Bättre uppföljning av antidepressiva läkemedel hos äldre är också något som forskarna efterlyser. Foto: Colourbox Många drabbas av en depression någon gång under livet – ungefär hälften av alla…
Läs mer

En påminnelse om att du inte är odödlig …

en påminnelse om att du inte är odödlig
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-11-04
Foto: Colourbox Rehabilitering efter ett hjärtstopp handlar inte bara om fysisk aktivitet och ändrade livsstilsvanor. Det handlar också om att ta hand om och bearbeta känslor, oro och ångest. För att kunna gå vidare i livet måste man återerövra det. Bearbeta känslor som oro, ångest och rädsla handlar om att sätta ord på det. – Du reagerar utifrån vad du har i ryggsäcken, säger Lola Ahlgren som är kurator på hjärtmottagningen…
Läs mer

Med fokus på bipolär sjukdom

Med fokus på bipolär sjukdom
Nyckelord:
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-10-23
Foto: Colourbox Affektivt centrum (AC) i Malmö är en öppenvårdsmottagning inom vuxenpsykiatrin som har specialiserat sig på patienter med bipolär sjukdom. Det är en patientgrupp med stor suicidbenägenhet. – Studier från bland annat USA har visat att suicidrisken minskar stort om patienten får behandling på en specialiserad mottagning, säger Robin Åkerlund, leg. psykolog vid Affektivt centrum. AC öppnade i oktober 2013 och har idag 350 patienter som är knutna till centrumet. Man behöver remiss för…
Läs mer

Funktionell remediering

Nyckelord:
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär
2014-10-23
Patienter med bipolär sjukdom kan med tiden drabbas av kognitiva problem, helt enkelt få problem med koncentration, minne och med att planera och genomföra saker. Forskarna tror att det bland annat beror på att hjärnceller i ett område som kallas hippocampus skadas på grund av den stora stress manier och djupa depressioner för med sig. Går det att göra något för att återställa eller åtminstone förbättra den kognitiva förmågan? Forskarna vid Affektivt centrum i Malmö…
Läs mer

Ett objektivt mått på suicidrisk

Nyckelord:
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär, Teknik
2014-10-23
Foto: Colourbox Idag saknar sjukvården bra metoder för att identifiera personer med hög suicidrisk. Samtidigt är det känt att om man bara lyckas fånga upp dessa individer kan man nästa alltid förhindra att de fullföljer sina intentioner. Det är därför angeläget att hitta en enkel mätmetod med god precision som mäter suicidrisken. Affektivt centrum (AC) i Malmö deltar i en internationell studie som ska utvärdera en objektiv metod som mäter suicidrisk.…
Läs mer

Allvarlig ohälsa på grund av snabblån

Richard Ahlström
Nyckelord: ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-10-15
Aldrig har så många människor hamnat hos Kronofogden. Överskuldsättningen får ofta allvarliga konsekvenser i form av ökad ohälsa. Det visar aktuell forskning av Sveriges enda expert inom området, Richard Ahlström, docent i psykologi vid Malmö högskola. Snabblånen har fördubblats de senaste fem åren och bolagen gör stora vinster. För låntagarna ser det inte lika ljust ut. Överskuldsättningen får allvarliga konsekvenser för såväl individen och dennes familj som för samhällets väldfärdssystem. – Detta är en grupp…
Läs mer

Ingen koppling mellan adhd-medicinering och drogmissbruk

missbruk
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Feature, Livsstilssjukdomar och beroenden, Månadens vetenskapliga artikel, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-09-30
Foto: Colourbox I en nyligen publicerad studie visar forskare från Centrum för Primärvårdsforskning att det inte tycks finnas någon koppling mellan medicinering med centralstimulerande medel i unga år, och drogmissbruk. Med hjälp av registerstudier har forskarna kartlagt samband mellan arv och miljö när det gäller adhd och missbruk. – Det är den första studien någonsin som i så här stor skala har tittat på detta samband, säger Jan Sundquist, professor och…
Läs mer

Första hjälpen till psykisk hälsa hjälper

hjärta första hjälpen
Kategori: Feature, Månadens vetenskapliga artikel, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-08-14
Från vänster: professor Lars Hansson och docent Bengt Svensson vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Foto: Åsa Hansdotter När du hör om ”Första hjälpen” tänker du nog på hur till exempel en blödning kan stoppas eller vad du ska göra om någon blir medvetslös. Men ”Första hjälpen” finns sedan några år också som stöd vid psykisk ohälsa. Nu bekräftar forskare vid Lunds universitet i en av de största oberoende studierna hittills…
Läs mer

Barn med uppförandestörning kan även ha ADHD

Barn med uppförandestörning kan även ha ADHD
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-06-18
Barn som fått diagnosen ”uppförandestörning” bör även genomgå en undersökning gällande motorik och perception. Har de svårigheter med koordination av rörelser och är känsliga för exempelvis vissa ljud, smaker, lukt och beröring bör de även utredas för ADHD och autismspektrumtillstånd. Det menar en grupp forskare vid bland annat Lunds universitet som i en stor studie sett att barn med uppförandestörning (upprepat aggressivt beteende samt exempelvis lögner, skolkning, stöld, vandalism och mobbning) och som dessutom har…
Läs mer