Psykiska sjukdomar och besvär

Aktiviteter och psykisk hälsa

Publicerad: 2014-04-03

Det finns ett samband mellan psykisk hälsa och ett liv med tillfredsställande aktiviteter i lagom mängd. Detta samband är bevisat i många studier. Men steget därifrån till att få personer ...

Läs artikeln

Fallgropar som för forskningen framåt

Publicerad: 2014-03-31 Fallgropar som för forskningen framåt

En vanlig bild av forskningen är att forskare gör experiment, kommer fram till resultat och använder sedan den nya kunskapen till olika förbättringar. Översatt till vårdforskning tänker man sig att ...

Läs artikeln

Alltför snäv syn bland läkare kan leda till överförskrivning av antidepressiva

Publicerad: 2014-03-25 Alltför snäv syn bland läkare kan leda till överförskrivning av antidepressiva

Läkare och patienter har olika syn på vad som är psykisk ohälsa, med risken att läkare skriver ut antidepressiva läkemedel för ofta. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds ...

Läs artikeln

Personer med psykisk ohälsa vill och kan jobba

Publicerad: 2014-03-06 Personer med psykisk ohälsa vill och kan jobba

Cirka 20 procent av Sveriges befolkning i yrkesverksam ålder lider av måttlig eller allvarlig psykisk ohälsa. Även om de flesta i gruppen uppger att de vill jobba är det endast ...

Läs artikeln

Träning i självmedvetande lindrar symptom

Publicerad: 2014-02-26 Träning i självmedvetande lindrar symptom

  Rörelseavvikelser, brister i självmedvetande och överväldigande trötthet är några av de symptom som personer med schizofreniliknande tillstånd lider av. Symptom som patienter och fysioterapeuter beskriver minskas av basal kroppskännedomsträning, visar ...

Läs artikeln

Sandblomdagen – om sjukdom och kreativitet

Publicerad: 2013-10-28 Sandblomdagen – om sjukdom och kreativitet

"Sjukdom och kreativitet" En eftermiddag om vetenskap – konst – dikt – sång – musik – stå upp. Välkomna till Aulan på Skånes universitetssjukhus i Lund tisdagen den 29 oktober klockan 14.00 ...

Läs artikeln

Tidig hjälp till barn med adhd och autism

Publicerad: 2013-10-10 Tidig hjälp till barn med adhd och autism

Forskare vid Lunds universitet samarbetar med barnhabiliteringen i Skåne för att utveckla enklare och pålitligare sätt att ställa diagnosen autism. Redan vid tre års ålder kan man upptäcka barn med ...

Läs artikeln

Tvillingar hjälper forskare förstå autism och adhd

Publicerad: 2013-10-08 Tvillingar hjälper forskare förstå autism och adhd

På senare år har forskare börjat se ett allt tydligare samband mellan bland annat adhd, autism och ätstörningar. I ett samarbetsprojekt mellan flera universitet i Sverige tar man hjälp av ...

Läs artikeln

Hela familjen i fokus vid behandling av anorexi

Publicerad: 2013-10-07 Komplettera med text här!!! Foto: Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne

Flera nya forskningsprojekt kring anorexi är på gång vid Lunds universitet och Division Psykiatri, Skånevård Sund. Gemensamt är att hela familjen involveras vid behandlingen av sjukdomen. Att påbörja en behandling av ...

Läs artikeln

Skåneveckan för psykisk hälsa 7 – 13 oktober 2013

Publicerad: 2013-10-03 Skåneveckan för psykisk hälsa 7 – 13 oktober 2013

Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka för ökad, kunskap, hopp och samtal kring psykisk ohälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser. Kom du med & visa att du vill ...

Läs artikeln

Sida 1 av 1312345...10...Äldst »
Sök artiklar i denna kategori:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Äldreomsorgens omöjliga uppdrag
Äldreomsorgens omöjliga uppdrag
Diabeteskväll i Malmö 28 april om aktuell forskning
Diabeteskväll i Malmö 28 april om aktuell forskning
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen