Proteinspray kan hindra samman- växningar i buken

Proteinspray kan hindra samman- växningar i buken
Nyckelord: , ,
Kategori: Filmer, Mage och tarm, Övrigt
2014-01-10
Sammanväxningar efter kirurgi i buken och bröstkorgen utgör ett stort medicinskt problem. Nästan alla patienter som opereras får någon form av sammanväxningar, som kan leda till bland annat omoperationer, tarmvred, och infertilitet hos kvinnor. Hela 20 procent av kvinnors infertilitet anses numera bero på att äggstockar, äggledare och/eller ägg fastnat mot kringliggande vävnader. Det finns flera produkter på marknaden som ska förebygga sammanväxningar, men ingen som fungerar effektivt utan biverkningar. Specialistläkaren i kirurgi Daniel Åkerberg…
Läs mer

Nytt verktyg kan förbättra läkarutbildningen

Gudrun Edgren och Pia Strand
Nyckelord:
Kategori: Månadens vetenskapliga artikel, Vad forskar du om?, Övrigt
2013-12-30
Har du varit hos doktorn och blivit tillfrågad om en läkarkandidat får vara med eller rentav får undersöka dig? En stor del av läkarutbildningen, från termin fem på den elva terminer långa grundutbildningen, sker ute på kliniker, dvs. på olika sjukhusavdelningar och vårdcentraler, där teori varvas med praktik. Utbildningen fungerar dock olika bra på olika kliniker. Det leder till en ojämn utbildningskvalitet och har betydelse för på hur mycket studenterna lär sig på de olika…
Läs mer

Tarmbakterier orsak till dagens ohälsa?

Nyckelord: , , ,
Kategori: Filmer, Övrigt
2013-11-15
Förr var det infektionssjukdomar som främst hotade vår hälsa. I dag är det sjukdomar med koppling till inflammation som MS, diabetes, rematoid artrit, högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar. Forskarna anar ett orsakssamband mellan inflammation och ohälsa, och det sambandet kan påverkas av våra egna tarmbakterier. Våra kroppar består till viss del av bakterier. Tillsammans utgör de ett helt kilo av en vuxen människas kroppsvikt. För att vi ska må bra, måste det finnas en rik…
Läs mer

Sandblomdagen – om sjukdom och kreativitet

konst och musik
Nyckelord:
Kategori: Filmer, Psykisk (o)hälsa, Övrigt
2013-10-28
"Sjukdom och kreativitet" En eftermiddag om vetenskap – konst – dikt – sång – musik – stå upp. Välkomna till Aulan på Skånes universitetssjukhus i Lund tisdagen den 29 oktober klockan 14.00 till 17.30. Eller följ evenemanget direkt (eller i efterhand) på webben: Länk till webbsändningen  PROGRAM Välkommen Nils-Otto Sjöberg, professor em., obstetrik och gynekologi Anders Palm, seniorprofessor, litteraturvetenskap Vad dagens studenter bör veta om Philip Sandblom Håkan Westling,…
Läs mer

Studenters lärande i hälso- och sjukvård

Gudrun Edgren
Nyckelord:
Kategori: Övrigt
2013-10-17
I medicinsk pedagogik studerar man lärande och lärandets förutsättningar i hälso- och sjukvårdsutbildningar, t.ex. läkar-, sjuksköterske- och sjukgymnastutbildningarna. Dessa utbildningar bedrivs i nära samarbete med hälso- och sjukvården, med patienter och deras hälsa i centrum. I forskningen i ämnet studeras sådant som är viktigt för att utbilda framtidens sjukvårdsanställda, t.ex. lärande i sjukvården, kommunikation med patienter och annan personal samt bedömning av…
Läs mer

Kirurgi med förhinder i låginkomstländer

Jordglob med stetoskop
Nyckelord: , ,
Kategori: Övrigt
2013-10-03
Är det rimligt att föräldrar väljer att avstå från cellgiftsbehandling för cancersjuka barn, eller att nyfödda spädbarn får genomgå stora tarmoperationer med bara lokalbedövning? Ja, i tredje världen kan det faktiskt vara det, för fattiga familjer och för en sjukvård utan tillräckliga resurser. Barnkirurgen Lars Hagander disputerade nyligen på en avhandling om specialiserad barnsjukvård i fattigare länder. Det är sjukvård som kräver avancerad kirurgi, narkos eller cancervård. – När dödligheten i infektionssjukdomar nu börjar minska…
Läs mer

Befintliga läkemedel kan utvecklas till nya

Roland Andersson
Nyckelord: ,
Kategori: Övrigt
2013-07-22
Det måste inte alltid till nya substanser för att få fram nya läkemedel. Istället kan man använda befintliga på nya sätt och se till att de når dit de ska verka, exempelvis i tumörceller. Då kan man samtidigt lättare skräddarsy medicinerna så att de passar patienternas gen- och marköruttryck samt sjukdomstyp. – Ta bukspottkörtelcancer som vi har som pilotprojekt. Där har vi fått upp ögonen för att mer än hälften av patienterna överdoseras, med onödiga…
Läs mer

Digerdöd slog ut kunskap om läkekonst

Johanna Bergqvist
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om?, Övrigt
2013-06-11
Arkeologen Johanna Bergqvist har i sin avhandling vid Lunds universitet undersökt läkekonsten och läkaryrkets utveckling under medeltiden och renässansen. Tvärtemot vad man tidigare har trott var klostrens läkekonst inte spridd till resten av samhället. Men redan under tidig medeltid fanns i städerna en erfarenhetsbaserad läkekonst med en begynnande professionalisering av yrket. Dessutom fanns det både kvinnliga och manliga läkare.  — Ett av mina intressantaste resultat var den…
Läs mer

Mer våld med dödlig utgång mot utlandsfödda kvinnor

En kvinna blir slagen av en man
Nyckelord: ,
Kategori: Kvinnors hälsa, Övrigt
2013-04-12
Utlandsfödda kvinnor utsätts för mer våld än kvinnor födda i Sverige. Skillnaden är störst vid tyngre våld med dödlig utgång, visar en ny avhandling från Lunds universitet. Foto: Colourbox I avhandlingen undersöktes våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige för första gången i ett brett befolkningsperspektiv. - Många utlandsfödda kommer från länder där jämställdheten är lägre än i Sverige. Jag ville undersöka om det finns skillnader i våld mot kvinnor och resultaten visar att utlandsfödda kvinnor…
Läs mer

Vem blir sjuk? – Om gener, miljö och hjärnsjukdomar

café uppifrån
Nyckelord:
Kategori: Filmer, Övrigt
2013-04-09
Crafoords vetenskapsluncher Dags för vårens  sista lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! 10 april, Maria Swanberg: Vem blir sjuk? – Om gener, miljö och hjärnsjukdomar För vem? Alla intresserade! När? Kl 12.15, onsdag 10 april Var? Martas café, Stadsbiblioteket i Lund Hur? Du får ta del av intressant medicinsk forskning samtidigt som du lunchar! Fri entré. Köp lunch i god tid. Föredragen tar cirka 25 minuter och efteråt finns tid för frågor. Föreläsningen kommer att filmas och sändas i efterhand på…
Läs mer