PIL-föreläsning om röntgen och annan bilddiagnostik

mr bild med fett
  Röntgen, MR, CT och PET – Vad betyder det? Vad kan man se? Hur fungerar det? Hur ser utvecklingen ut framöver? Hur har man sett på människokroppen genom historien? Välkomna till en PIL-föreläsning i Malmö tisdagen den 13 november 2012. Fritt inträde - ingen föranmälan. 18.00–19.00  Röntgen – en strålande utveckling under mer än ett sekel Peter Leander, regionöverläkare, docent, röntgenläkare 19.00–19.15  Paus Frukt och vatten…

Forsknings- samarbete med Etiopien om HIV

Mulatu Biru och Degu Jerene Dare
Mulatu Biru och Degu Jerene Dare Etiopien har 83 miljoner invånare. Av dem har en miljon HIV. Den största utmaningen för landet är inte att det inte finns medicin utan att de människor som behöver medicinen inte kommer till behandling eller avbryter behandlingen efter kort tid. En annan svårighet är bristen på läkare. Genom strategiska satsningar både på sjukhus- och universitetsnivå samt med hjälp av kyrkan, har man under de senaste tio åren fått ner…

Etiska frågor – viktiga vid stamcellsterapi

celler i odlingsskålar
Foto: Dreamstime Vilka värden – och vems värden – är det som gynnas vid klinisk behandling med stamceller? Stamcellsforskningen håller nu på att ta de första stegen från laboratoriet ut i den kliniska tillämpningen. Det väcker en rad etiska frågor, som Kristina Hug tar upp i sin avhandling från universitetets enhet för medicinsk etik. Prövade och oprövade behandlingar ”Experimentell stamcellsbehandling” är både behandlingar som redan är i bruk, som stamceller från navelsträngsblod mot leukemi, och…

Gerd Ahlström: Empowerment – patienten i centrum

Gerd Ahlström: Empowerment – patienten i centrum
Har antalet akuta dialyser sjunkit i takt med att informationen ökat till patienter och anhöriga? Hur kan man stärka patienternas egen kraft i en svår situation? Hur skapas en vård för ständiga förbättringar? Det här är frågor som besvaras i den forskning av kvalitetsförbättringar som just nu pågår inom hälso- och sjukvården i Jönköping. Gerd Ahlström, gästprofessor i omvårdnad på Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet, är inne på det sista året…

Dataprogram sållar i den genetiska floden

Mauno Vihinen
Med modern teknik för genetisk kartläggning blir floden av genetiska uppgifter snabbt enorm. Hur ska man kunna bedöma vilka små genetiska avvikelser som har en medicinsk betydelse, och vilka som är helt betydelselösa? Forskare i Finland och vid Lunds universitet har utvecklat ett dataprogram som kan stå för den första sållningen. Ett vanligt sätt att göra genetiska analyser är att kartlägga "snippar".…

Köttätande bakom människans spridning över jorden

bitar av rått kött, grytbitar
Det är köttätandet som ligger bakom människosläktets evolutionära framgångar. När de tidiga människorna börjat äta kött och så småningom jaga gjorde deras nya, mer högkvalitativa kost att kvinnorna kunde avvänja sina barn tidigare. Följden blev större barnkullar och en befolkning som gradvis spreds över jorden. Kopplingen mellan köttätande och en snabbare avvänjning visas av en forskargrupp i Lund, som jämfört nära 70 däggdjursarter och funnit tydliga mönster. Att lära sig jaga var ett avgörande steg…

Idrott varje dag i skolan ger bättre betyg

barn som springer, jogginglopp
Sedan 1999 har forskare vid Malmö högskola och Skånes universitetssjukhus följt skolelever i Malmö för att se vilken effekt gymnastik på schemat har. Nu har slutrapporten av den så kallade Bunkeflostudien presenterats, och den visar bland annat att de elever som hade idrottsundervisning varje dag fick bättre betyg. Det gällde framför allt pojkar. Motion och idrott i skolan skärper inlärningsförmågan och utvecklar motoriken. Det visar universitetslektor Ingegerd Ericson vid Malmö…

Vad är epigenetik?

piano och haender som spelar
I kroppens celler finns vår arvsmassa, DNA, som innehåller gener.  Generna utgör ritningen som bestämmer hur vi ser ut och fungerar.  Alla celler innehåller samma gener. Men hur skiljer sig då till exempel en benmuskel från ett öga, trots att de byggs utifrån exakt samma ritning? Foto: Colourbox Det handlar om hur generna används. Alla gener är inte påslagna överallt. I en muskelcell är bara muskelgenerna påslagna, och i ögat är istället ögongenerna aktiva. Man…

Ny avancerad magnetkamera till Lund

I dagarna har kontrakt tecknats på en magnetresonansutrustning som blir den enda i sitt slag i Sverige. Med denna kraftfulla magnetkamera på sju tesla, 7 T, kommer forskarna att kunna studera exempelvis hjärnan och dess sjukdomar med mycket hög upplösning. Kameran är det senaste tillskottet till Lund University Bioimaging Center och kommer att bli en nationell resurs för forskare i hela Sverige. Magnetkameran med en fältstyrka på sju tesla kommer att användas för undersökningar av…

Varannan röntgen vid inläggning av central venkateter kan sparas in

Varannan röntgenundersökning som görs för att se hur det gått när en patient fått inlagt en central venkateter behövs inte. ST-läkaren Andreas Pikwer visar det i sin avhandling som läggs fram den 3 februari 2012. - Jag har studerat 2 200 inläggningar av central venkateter vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, förklarar han. Varannan av dem var onödig.  Låter man bli att göra dessa sparar det obehag för patienten och pengar för sjukvården. Röntgenundersökningarna görs för…