KÄRLEKEN – LIVET – DÖDEN

Kärleken - livet - döden
Foto: Colourbox Till minne av professor Philip Sandblom hålls i dag den årliga föreläsningen på temat humaniora och medicin. I dag står föreläsningarna "Döden - det nödvändiga samtalet", "Livet - meningar och värden" och "Kärleken - konsten att njuta av kemi" på programmet. PROGRAM FÖR SANDBLOMDAGEN 29 OKTOBER 2014 Tid: 16:00 – 19:00 Plats: Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund Arrangemanget är öppet för alla, ingen föranmälan, fri entré. Döden – Det nödvändiga…

Tack för hjälpen!

Tack för hjälpen!
Deltagarna är en absolut förutsättning för att forskarna ska kunna genomföra sina studier. Forskning tar tid och flertalet studier löper under många år, ofta under flera decennier. Det innebär att studiedeltagarna själva inte alltid kommer att få nytta av resultaten – men däremot kanske deras barn och barnbarn. Vad har då studierna lett till för resultat så här långt och vad hoppas man på i framtiden? Här ger forskarna några exempel. Leif Bjermer är professor i…

Utan deltagare – inga befolkningsstudier

Malmö centrum
Tack vare alla de Malmöbor och andra skåningar som deltar i olika forskningsstudier hoppas forskarna kunna ta reda på varför vissa drabbas av hjärt-lungsjukdomar, cancer och typ 2-diabetes. I framtiden kan det leda till förebyggande behandlingar och nya mediciner. Med patientstudier menas studier som omfattar patienter, tillskillnad från försöksdjur eller provrör. Befolkningsstudier ärstudier som omfattar en mycket stor grupp människor, oftapersoner med en viss sjukdom eller inom ett visst geografisktområde. Foto:…

Malmö är unikt

Göran Berglund
Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer är två flaggskepp när det gäller befolkningsstudier, både nationellt och internationellt. Orsaken är deras storlek och långvarighet. De båda undersökningarna har under decennier resulterat i ett stort antal vetenskapliga artiklar. Göran Berglund. Foto: Tord Ajanki Göran Berglund, professor emeritus vid Lunds universitet var med och startade Malmö Kost Cancer 1991. Nästan 30 000 Malmöbor deltog och nu inbjuds barn och barnbarn till deltagarna att…

Deltagarna för forskningen framåt

Deltagarna för forskningen framåt
Foto: Karin Andén En specialutgåva om befolknings- och patientstudier i Skåne I Skåne finns flera omfattande befolkningsstudier som under de senaste 40 åren samlat in hälsodata och biologiska prover från frivilliga skåningar. Dessa har bidragit till viktiga medicinska framsteg och är fortfarande en ovärderlig källa för forskare som strävar efter att kartlägga orsaker och identifiera riskfaktorer för olika sjukdomar. Målet är bättre mediciner, förebyggande behandlingar och i vissa fall även bot.…

Två nya böcker: Om organdonation och om att åldras i Sverige

Forskare vid medicinska fakulteten har kommit ut med två nya böcker. Ny bok om organdonation En död människas organ kan rädda livet på åtta personer. Alla levande borde ta ställning, och på så vis underlätta både för de anhöriga och för vårdpersonalen. Det säger forskarna Petra Lilja Andersson och Anna Forsberg, som tillsammans har skrivit boken ”Leva vidare – när organdonation gör det möjligt” Petra Lilja Andersson, är lärare och forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper…

Bordssalt har mätt strålning på plats i Fukushima

Maruia Christiansson
Vanligt bordssalt kan användas för att mäta strålning från radioaktiva ämnen under förutsättning att det förvaras mörkt.  Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet där metoden vidareutvecklats och testats på utsläpp från kärnkraftsolyckorna i Fukushima och Tjernobyl. Foto: Colourbox - Salt är lättillgängligt och väldigt billigt vilket är en fördel gentemot de dosimetrar som används idag, säger Maria Christiansson, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet. I doktorsavhandlingen, som är…

Sommarläsning på Aktuellt om vetenskap & hälsa

sommar
Nu tar redaktionen snart sommarledigt och återkommer igen den 4 augusti. Här tipsar vi om några tidigare artiklar och filmer att läsa och titta på under sommaren. Hösten börjar vi med ett tema kring miljön ute och inne i skolan - och du får också tips om hur du kan bli mer kreativ. Vi har träffat en "kreativitetsforskare" från Lunds universitet som berättar mer. Vi planerar också att starta upp ett tema kring hälsa och arbetsliv, och senare i…

Kroppens eget immunförsvar, vän eller fiende vid tandlossning?

tänder
  Bland dem över 50 år lider så många som hälften av tandlossning. En av förklaringarna kan vara en antibakteriell substans från vår egen kropp som attackerar vävnader och ben kring tänderna. Tandlossning är en vanlig sjukdom som drabbar nära hälften av alla svenskar över 50 års ålder. Sjukdomsförloppet börjar som en inflammation, så kallad gingivit, som med tiden kan gå över i ett kroniskt tillstånd där vävnader och ben kring tänder bryts ner. Tänderna…

Det farliga sjukhuset

Det farliga sjukhuset
Ett sjukhus har alltid varit en plats där det ständiga arbetet för bot och lindring av sjukdomar tyvärr också har varit nära sammankopplat med risken för att orsaka skada. De senaste åren har både stora internationella och svenska studier visat skrämmande statistik när det gäller undvikbara skador och dödsfall, som sjukvården har orsakat. Så sent som i början av 1990-talet var forskning inom patientsäkerhet i allmänhet och om undvikbara vårdskador i synnerhet i princip obefintlig.…