Skadade ribosomgener vanlig Akilleshäl i cancerceller

Skadade ribosomgener vanlig Akilleshäl i cancerceller
Kategori: Okategoriserat
2017-03-24
Forskare vid Lunds universitet och Broad Institute (Cambridge, USA) visar att cancerceller ofta har utbredda skador i sina ribosomala gener. Fyndet visar på en akilleshäl för cancerceller och kan innebära nya möjligheter vid cancerbehandling. Björn Nilsson. Foto: Åsa Hansdotter Ribosomer är cellernas proteinfabrik. De översätter genetisk information till protein som sedan används som byggstenar för hela kroppen. Man har länge vetat att nedärvda mutationer i ribosomernas gener kan orsaka ovanliga sjukdomar…
Läs mer

Få allvarliga skador på gallgångar vid operation

Operation
Kategori: Okategoriserat
2017-01-27
För första gången har en större, riksomfattande uppföljning av gallgångsskador i Sverige utförts. Resultaten publiceras i en ny avhandling från Lunds universitet. Gallsten är en vanlig åkomma som ökar med stigande ålder. Drygt 12 000 galloperationer utförs årligen i Sverige, och det finns då risk att en oavsiktlig gallgångsskada uppstår. I en ny avhandling har Jenny Lundmark Rystedt, forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, undersökt förekomst och en rad andra aspekter av gallgångsskada.…
Läs mer

Ny biomarkör för stresspådrag hos suicidnära personer

Ny biomarkör för stresspådrag hos suicidnära personer
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Medicinsk teknik, Okategoriserat, Psykisk (o)hälsa
2016-12-08
Forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola har funnit en biomarkör i cellfri blodplasma som visar på förhöjd stress hos suicidnära personer. Förhoppningen är att biomarkören ska kunna användas vid framtida psykiatriska studier. – Vi tror inte att markören kan förutsäga vem eller vilka som kommer att göra suicidförsök. Men det kan vara en biologisk markör som visar på ett stresspådrag hos den grupp sårbara individer som lider av olika psykiatriska tillstånd så som ångest-…
Läs mer