Trots partnervåld – kvinnor ammar

En kvinna blir slagen av en man
Nyckelord: , , ,
Kategori: Kvinnors hälsa, Nyfödda, Psykisk (o)hälsa
2017-05-26
Kvinnor som utsätts för partnervåld ammar sina barn i lika hög utsträckning som andra nyförlösta. Undantag är kvinnor med tecken på depression. Det visar ny forskning från Malmö högskola. Hafrún Finnbogadóttir - Det är kanske något förvånande att familjevåld inte påverkar amningens förekomst eller varaktighet i negativ riktning, säger Hafrún Finnbogadóttir. Kvinnorna tänker på sina barns hälsa i första hand och vet att amning är bra både näringsmässigt och för närhet.…
Läs mer

Utvecklar ny teknik för att ta bilder av fostrets hjärta

Utvecklar ny teknik för att ta bilder av fostrets hjärta
Nyckelord: ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Hjärta och blodkärl, Nyfödda
2016-10-29
Genom att använda liknande teknik som du själv drar nytta av för att minska storleken på bilder i din kamera skapar Anthony Aletras möjligheter för att förbättra tidig diagnostik av hjärtfel redan i fosterstadiet. Anthony Aletras undersöker ett friskt foster i MR-kameran tillsammans med professor Mike Seed, Toronto och doktorand Sebastian Bidhult i bakgrunden. En bild från en magnetkamera består enkelt uttryckt av många linjer som samlas in en i taget.…
Läs mer

Få deltar i föräldragrupp

Få deltar i föräldragrupp
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Nyfödda
2016-08-31
I Skåne deltar endast hälften av alla nyblivna föräldrar i föräldragrupp. Det är för lite, menar Åsa Lefèvre, forskare vid Barn och familjers & reproduktiv hälsa . I somras publicerades hennes studie om hur barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV) som leder föräldragrupper kan gynnas av att gå en kurs i gruppledarskap.  Tanken är att ett ökat självförtroende i hantering av en föräldragrupp ska kunna generera positiva synergieffekter som leder till att fler föräldrar deltar. Efter genomgången ledarskapskurs upplevde 96…
Läs mer

Viktig kontroll av instabila höfter hos spädbarn

Viktig kontroll av instabila höfter hos spädbarn
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Nyfödda, Vad forskar du om?
2016-05-26
Sedan 1950-talet undersöks alla nyfödda barn i Sverige med avseende på instabila höfter. Barn som misstänks ha instabila höfter behandlas i en skena under ett par månader. Systemet fungerar mycket bra, visar Daniel Wenger från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö i en avhandling. Han understryker dock vikten av att det är erfarna läkare som gör undersökningarna av de nyfödda barnen. Instabila höfter kan göra att höften går ur led, s.k. höftledsluxation. På längre sikt…
Läs mer

Lungorna hos för tidigt födda kan undersökas med ljus

Lungorna hos för tidigt födda kan undersökas med ljus
Nyckelord: , , ,
Kategori: Lungor och luftvägar, Nyfödda, Vad forskar du om?
2016-03-21
Foto: Dreamstime För tidigt födda barn har svårt att få syre, eftersom deras lungor inte är tillräckligt utvecklade. Idag är det främst med röntgen som man kan se hur mycket luft som finns i barnets lungor. Men i framtiden skulle sådana mätningar kunna göras med hjälp av laserljus. – Upprepade röntgenundersökningar ger ju en viss ökad risk för cancer, inte minst hos mycket små barn. Om det går att minska antalet…
Läs mer

Tips för bättre hälsa – föreläsning om faktorer som påverkar inflammation i artärerna

Tips för bättre hälsa - föreläsning om faktorer som påverkar inflammation i artärerna
Nyckelord: , , , , , ,
Kategori: Filmer, Hjärta och blodkärl, Hälsa och livsstil, Nyfödda
2016-02-23
Professor Peter M Nilsson talar här om artärstyvhet, vilket är steget före åderförkalkning, och faktorer tidigt i livet, under fosterperioden och tidig barndom, som har samband med hur hälsan hos vuxna utvecklar sig. Presentationen är en del av seminarieserien ”Forskarfrukost på Iden Agora” och spelades in den 9 december 2015. Föredraget handlar också om aktuell forskning om mag- tarmbakterier, så kallade mikrobiota som grundläggs i via mönster tidigt i livet och som har samband med…
Läs mer

Första skånska barnen födda med hjälp av ny frysteknik

Första skånska barnen födda med hjälp av ny frysteknik
Nyckelord: , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Nyfödda
2016-02-17
Mona Bungum, områdeschef på Reproduktionsmedicinskt centrum. Foto: RMC och Roger Lundholm Nu har de första skånska barnen fötts som blivit till med hjälp av en ny frysteknik av obefruktade ägg vid Reproduktionsmedicinskt centrum. Tekniken, så kallad förglasning, ger stora möjligheter till att bland annat bevara fertiliteten hos cancerpatienter och att minska kön till äggdonationer. Vid nyår respektive i början av februari föddes barnen som blivit till med hjälp av förglasning, en…
Läs mer

Kan föräldraförberedelse under graviditeten ge tryggare föräldrar efter förlossningen?

Kan föräldraförberedelse under graviditeten ge tryggare föräldrar efter förlossningen?
Nyckelord: , , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Nyfödda, Vad forskar du om?
2015-12-18
Foto: Colourbox Svensk forskning visar att nyblivna föräldrar önskar att de varit mer förberedda på vad som kommer efter förlossningen men få studier har undersökt hur blivande föräldrar kan förberedas inför den första tiden efter förlossningen. Nu startar ett forskningsprojekt för att utveckla en modell för föräldraförberedelse som ska baseras på föräldrarnas behov. I Sverige har det sedan 1978 erbjudits föräldraförberedande kurser i allmän utsträckning, oftast via barnmorskor inom mödrahälsovården. Syftet…
Läs mer

Hälsorisker för barn med rökande mammor

Hälsorisker för barn med rökande mammor
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Beroenden, Graviditet och reproduktion, Kvinnors hälsa, Nyfödda, Vad forskar du om?
2015-11-25
Foto: Colourbox Forskningsresultat baserade på registerstudier visar på samband mellan exponering för tobaksrökning under fosterlivet och risken att drabbas av typ 1-diabetes, övervikt och graviditetsdiabetes senare i livet. - Även om vår studiedesign inte med säkerhet kan fastställa att det rör sig om ett orsakssamband så hade vi möjlighet att ta hänsyn till flera potentiella förväxlingsfaktorer, som t ex kvinnornas BMI, ålder och egen rökning, berättar Kristina Mattsson forskare i arbets- och…
Läs mer

Öroninflammationen som behöver behandlas

Öroninflammationen som behöver behandlas
Nyckelord: ,
Kategori: Nyfödda, Vad forskar du om?
2015-11-20
Varje år diagnostiseras nästan 200 000 fall med öroninflammation i Sverige. Betydligt färre, endast 20-60 barn, drabbas av akut mastoidit, den vanligaste svåra komplikationen till öroninflammation. Akut mastoidit uppstår när infektionen sprider sig utanför mellanörat och vidare till mastoidbenet bakom örat och i värsta fall exempelvis till hjärnan. – Det är en allvarlig diagnos som utan snabb behandling med antibiotika kan leda till döden. Därför är det viktigt att vara observant och hitta de här patienterna…
Läs mer