Män som opererats för hypospadi efterlyser mer stöd

Män som opererats för hypospadi efterlyser mer stöd
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Mäns hälsa, Njurar och urinvägar, Vad forskar du om?
2017-04-04
Hypospadi är en medfödd avvikelse av penis urinrör. Operation görs oftast med gott resultat, men det finns en önskan om mer information och stöd bland opererade män. Det framkommer i en unik långtidsuppföljning som ingår i en avhandling från Lunds universitet. Vid hypospadi är urinröret kortare än normalt och mynnar ut på penis undersida istället för ollonets topp. Problem att kasta vatten och att genomföra samlag kan då bli följden. Hypospadi är den näst vanligaste…
Läs mer

Föreläsning 9 mars: Njursjukdom – hälsosam livsstil för friskare njurar

njure
Nyckelord: , , ,
Kategori: Filmer, Hälsa och livsstil, Njurar och urinvägar
2017-03-07
Bild: Dreamstime Se föreläsningen i efterhand   Torsdagen den 9 mars, kl 17.30–20.30, Skånes universitetssjukhus i Lund, Aulan, Blocket, Entrégatan 7, SUS Lund. PROGRAM 17.30 Inledning. Karl Dreja, specialistläkare njurmedicin, med dr, Njurmedicin, Skånes universitetssjukhus. 17.45 Den friska och den sjuka njuren. Karl Dreja, specialistläkare njurmedicin, med dr, Njurmedicin, Skånes universitetssjukhus. 18.15 Träning vid njursvikt – RENal EXerCise. Matthias Hellberg, specialistläkare, Njurmedicin, Skånes universitetssjukhus. 18.45 Att vänta på en ny njure.…
Läs mer

Röd telefon kortar väntetid vid urinblåsecancer

Röd telefon kortar väntetid vid urinblåsecancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Njurar och urinvägar
2016-10-21
En särskild telefonlinje ifall du har blod i urinen kan korta tiden till behandling med nästan hälften ifall du har urinblåsecancer. Det visar ny forskning från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Cancer i urinblåsan (urotelial cancer) har länge brottats med alltför långa väntetider från symtom till behandling. Eftersom sjukdomen ofta upptäcks sent är det extra angeläget att vägen fram till behandling blir så kort som möjligt. Väntetiden beror delvis på patientens benägenhet att kontakta vården,…
Läs mer

Mekanismerna bakom vanlig blåskatarr

Mekanismerna bakom vanlig blåskatarr
Nyckelord: , ,
Kategori: Njurar och urinvägar
2016-10-19
Forskare vid Lunds universitet publicerar nya rön som förklarar de molekylära mekanismerna bakom vanlig blåskatarr. Fynden kan bana väg för ny behandling som ett alternativ till antibiotika. Urinvägsinfektioner är en grupp vanliga infektionssjukdomar som drabbar människor i alla åldrar, men främst kvinnor. Ungefär hälften av alla kvinnor får akut cystit eller ’’blåskatarr’’ minst en gång i livet. Mellan 20-30 procent av dessa kvinnor drabbas av upprepade plågsamma infektioner. Trots detta är kunskapen om orsakerna till…
Läs mer

Hon söker orsaker till njursvikt

Hon söker orsaker till njursvikt
Kategori: Njurar och urinvägar, Vad forskar du om?
2016-09-27
Människor och andra däggdjur har två njurar, men bara ett hjärta och en hjärna. Varför är det egentligen så? – För att njurarna är så viktiga, förstås! säger Diana Karpman – lite på skoj och lite på allvar. Som överläkare och professor i njurmedicin tycker hon verkligen att dessa organ är bland de viktigaste i kroppen. Hos en frisk person för njurarna en rätt undanskymd tillvaro. Men den som är njursjuk, på grund av en…
Läs mer

Svårt men inte omöjligt för manliga njurpatienter att få barn

Svårt men inte omöjligt för manliga njurpatienter att få barn
Nyckelord: ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Njurar och urinvägar, Vad forskar du om?
2016-05-30
För några årtionden sedan var njursjuka människor i sämre skick än idag. Nu har behandlingen förbättrats, så att yngre njurpatienter känner sig mycket friskare och ofta vill bli föräldrar. Detta är svårt men inte omöjligt, visar njurläkaren Dag Ockersten. Dag Eckersten har i sitt avhandlingsarbete undersökt befruktningsförmågan hos män som behandlas med dialys eller har fått en transplanterad njure. Detta har inte undersökts så mycket i tidigare forskning. Spermakoncentrationen är lägre – Det finns några gamla…
Läs mer

Stamcellsliknande celler i njuren lagar skador

Stamcellsliknande celler i njuren lagar skador
Nyckelord: , ,
Kategori: Njurar och urinvägar, Vad forskar du om?
2016-04-04
En nyupptäckt stamcellsliknande celltyp i njurens rörsystem, är mycket tåligare än njurens vanliga celler och verkar kunna aktiveras efter en skada för att reparera njuren. Dessa celler är också genetiskt mycket lika celler hos en variant av njurcancer, vilket gör att man misstänker att cancern uppstår i dessa celler, visar en ny avhandling av Jennifer Hansson vid Lunds universitet. Njurarnas filtration bildar runt 180 liter primärurin varje dygn. 99,5 procent av denna vätska pumpas tillbaka…
Läs mer

PIL-föreläsning: njursjukdom och njurtransplantation hos barn och vuxna

PIL-föreläsning: njursjukdom och njurtransplantation hos barn och vuxna
Nyckelord: ,
Kategori: Njurar och urinvägar
2016-03-09
På torsdag den 10 mars är det Världsnjurdagen. Med anledning av detta anordnas en PIL-föreläsning på SUS i Malmö om njursjukdom och njurtransplantation hos barn och vuxna.  PROGRAM Inledning (17.30) Njurmedicin, Patientforum och Njurförbundet. . Den friska och den sjuka njuren (17.45) Ann-Cathrine Johansson, överläkare, Njurmedicin, Skånes universitetssjukhus. . Kronisk njursjukdom hos barn – ur ett barn- och familjeperspektiv (18.30) Lisa Sartz, överläkare, Barn och ungdomssjukhuset, Skånes universitetssjukhus. . Paus med frukt och vatten (19.15)…
Läs mer

Med nya njuren började ”Livet 2.0”

Med nya njuren började "Livet 2.0"
Nyckelord: , ,
Kategori: Njurar och urinvägar
2016-03-09
Anders Kristiansson nekades först att få en ny njure, eftersom hans övervikt innebar att en transplantation var för riskfylld. Han lyckades dock komma i form genom ett särskilt projekt inom Njurmedicin på SUS och blev i slutet av förra året äntligen transplanterad. I dag, drygt tre månader senare, mår han bättre än på mycket länge.  När telefonen ringde mitt i novembernatten vågade han inte ta ut något i förskott. Han satte sig ensam i bilen och…
Läs mer

Nya rön kan leda till ny princip för behandling av diabetiska njurskador

Nya rön kan leda till ny princip för behandling av diabetiska njurskador
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Njurar och urinvägar
2016-03-03
Var tredje person med diabetes drabbas under sin livstid av någon form av nedsatt njurfunktion. Studier gjord av forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum kan leda till en helt ny princip för hur man i framtiden kan behandla typ 2 diabetes och förebygga njurskador. I tidigare analyser har man inte kunnat identifiera genetiska orsaker till varför vissa har en ökad känslighet för att utveckla njurskador. Yang de Marinis. Foto: privat - Det…
Läs mer