Försämrad syn vid diabetes kan upptäckas tidigt

Karl-Johan Hellgren
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om
2014-09-10
Foto: Colourbox Genom synfältsundersökning kan man tidigt upptäcka synförändringar vid diabetes, långt innan det ger utslag vid ögonbottenfotografering som är den metod som används idag. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet. Diabetes ökar kraftigt och cirka 382 miljoner personer i världen beräknas ha sjukdomen. Personer med diabetes i bland annat Sverige, ögonbottenfotograferas regelbundet och behandlas med laser då synhotande förändringar på blodkärlen uppkommit. Trots detta så är diabetes en vanlig orsak…
Läs mer

Skador på tarmbarriären vid multipel skleros

provrör
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-09-04
Forskargruppen som ställt sig frågan om tarmbarriären påverkas vid MS, från vänster: Mehrnaz Nouri, Björn Weström och Shahram Lavasani. På bilden saknas Anders Bredberg. Forskare vid Lunds universitet publicerar nya forskningsrön kring tarmbarriärens roll vid den autoimmuna sjukdomen multipel skleros, MS. Inom den medicinska vetenskapen vet man inte säkert hur MS uppstår och varför kroppens immunförsvar angriper celler i det centrala nervsystemet (CNS). Inflammation uppstår av okänd anledning vilket gör att…
Läs mer

Nya rön kring ryggmärgsskada och muskelspasmer

ryggrad
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-09-04
Vid ryggmärgsskada är det inte ovanligt att den skadade, utöver funktionsnedsättning, smärta och andra symptom, även drabbas av krampartade muskelspasmer. Forskare vid Lunds och Köpenhamns universitet kan nu förklara den mekanism som gör att dessa muskelspasmer uppstår. De nya rönen, som publiceras i Journal of Neuroscience, utmanar traditionella teorier inom neurovetenskapen. Foto: Colourbox Så kallade monoaminer, som t.ex. dopamin och serotonin, är viktiga för ryggmärgens kontroll av muskelaktivitet och rörelsemönster. Normalt…
Läs mer

Enkelt prov kan avslöja Alzheimers-risk

Enkelt prov kan avslöja Alzheimers-risk
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-08-28
I framtiden kan personer som oroar sig för att drabbas av Alzheimers sjukdom få besked med hjälp av ett enkelt prov. Ett sådant prov kan dels lugna personer som har låg risk att drabbas, dels hjälpa personer i riskzonen att behålla sin tankeförmåga intakt så länge som möjligt. – Detta är den första studie som visar att provet fungerar i den kliniska vardagen, säger Oskar Hansson, docent vid Enheten för klinisk minnesforskning på Lunds universitet…
Läs mer

Vitlöksreceptor kan ge bättre läkemedel för hjärta och kärl

vitlök
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Smärta och värk
2014-08-06
Foto: Colourbox Kroppens egna gaser, kvävemonoxid och svavelväte, bildar ett ämne som reglerar blodflöde och blodtryck genom att aktivera en av cellernas jonkanaler, den sk vitlöksreceptorn. Dessa nya rön från en internationell forskargrupp som bygger vidare på tidigare lundaforskning kan få stor betydelse för nya läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar. Upptäckten att gasen kvävemonoxid (NO) bildas i kroppen och fungerar som en viktig signalmolekyl, som sköter kommunikation mellan celler, belönades 1998 med Nobelpriset. Sedan dess…
Läs mer

Anpassning till nya livsvillkor nyckeln till god hälsa efter stroke

Sommarträdgård
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Månadens vetenskapliga artikel
2014-06-30
Ann-Cathrin Jönsson. Foto: Mikael Lovdalen. I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats visar forskaren och specialistsjuksköterskan Ann-Cathrin Jönsson hur viktigt det är att hålla sig aktiv och hitta sätt att anpassa sig till sin nya livssituation efter en stroke. I en annan artikel visar hon också att sjukvården kan bli bättre på att stötta patienterna i sin väg tillbaka efter en stroke. – Det har hittills gjorts få långtidsuppföljningar av strokepatienter,…
Läs mer

Barn med uppförandestörning kan även ha ADHD

Barn med uppförandestörning kan även ha ADHD
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-06-18
Barn som fått diagnosen ”uppförandestörning” bör även genomgå en undersökning gällande motorik och perception. Har de svårigheter med koordination av rörelser och är känsliga för exempelvis vissa ljud, smaker, lukt och beröring bör de även utredas för ADHD och autismspektrumtillstånd. Det menar en grupp forskare vid bland annat Lunds universitet som i en stor studie sett att barn med uppförandestörning (upprepat aggressivt beteende samt exempelvis lögner, skolkning, stöld, vandalism och mobbning) och som dessutom har…
Läs mer

Barn med ADHD är som orkidéer

Barn med ADHD är som orkidéer
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Foto: Colourbox Allt fler barn och ungdomar i Sverige utreds, diagnostiseras och behandlas för ADHD. Bland alla dem som får diagnosen finns en mindre grupp som är extra sårbar och som riskerar att hamna snett längre fram i livet. Nu pågår ett kliniskt forskningsprojekt i Lund som går ut på att förbättra ADHD-utredningarna, för att tidigt identifiera de här barnen och ungdomarna och hjälpa dem innan problemen hunnit bli så stora.…
Läs mer

Cochleaimplantat – så fungerar det

cochleaimplantat
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Illustration: Wikimedia Commons Ett cochleaimplantat är ett hörhjälpmedel som ger gravt hörselskadade möjlighet att uppfatta ljud. Implantatet består av två delar, en yttre och en inre del. Den yttre delen består av ljudprocessor och en radiosändare. Den inre av en mottagare och elektroder som förs in i öronsnäckan (cochlean) för att stimulera hörselnerven med en elektrisk impuls. Ett cochleaimplantat består av en mikrofon och en ljudprocessor som bärs bakom örat, precis…
Läs mer

Cochleaimplantat hjälper Linus att höra

Linus
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Linus Lundahl. Foto: Roger Lundholm Linus föddes döv, men vet inte hur det är att inte höra. – Jag fick inopererat cochleaimplantat i mitt högra öra redan när jag var två år. Därför minns jag inte hur det var tidigare, säger han. Nu har han sedan flera år hörselhjälpmedel även i det vänstra örat, men det är det högra örat, som han opererade först, som han hör bäst på. – Det…
Läs mer