Vitlöksreceptor kan ge bättre läkemedel för hjärta och kärl

vitlök
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Smärta och värk
2014-08-06
Foto: Colourbox Kroppens egna gaser, kvävemonoxid och svavelväte, bildar ett ämne som reglerar blodflöde och blodtryck genom att aktivera en av cellernas jonkanaler, den sk vitlöksreceptorn. Dessa nya rön från en internationell forskargrupp som bygger vidare på tidigare lundaforskning kan få stor betydelse för nya läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar. Upptäckten att gasen kvävemonoxid (NO) bildas i kroppen och fungerar som en viktig signalmolekyl, som sköter kommunikation mellan celler, belönades 1998 med Nobelpriset. Sedan dess…
Läs mer

Anpassning till nya livsvillkor nyckeln till god hälsa efter stroke

Sommarträdgård
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Månadens vetenskapliga artikel
2014-06-30
Ann-Cathrin Jönsson. Foto: Mikael Lovdalen. I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats visar forskaren och specialistsjuksköterskan Ann-Cathrin Jönsson hur viktigt det är att hålla sig aktiv och hitta sätt att anpassa sig till sin nya livssituation efter en stroke. I en annan artikel visar hon också att sjukvården kan bli bättre på att stötta patienterna i sin väg tillbaka efter en stroke. – Det har hittills gjorts få långtidsuppföljningar av strokepatienter,…
Läs mer

Barn med uppförandestörning kan även ha ADHD

Barn med uppförandestörning kan även ha ADHD
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-06-18
Barn som fått diagnosen ”uppförandestörning” bör även genomgå en undersökning gällande motorik och perception. Har de svårigheter med koordination av rörelser och är känsliga för exempelvis vissa ljud, smaker, lukt och beröring bör de även utredas för ADHD och autismspektrumtillstånd. Det menar en grupp forskare vid bland annat Lunds universitet som i en stor studie sett att barn med uppförandestörning (upprepat aggressivt beteende samt exempelvis lögner, skolkning, stöld, vandalism och mobbning) och som dessutom har…
Läs mer

Barn med ADHD är som orkidéer

Barn med ADHD är som orkidéer
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Foto: Colourbox Allt fler barn och ungdomar i Sverige utreds, diagnostiseras och behandlas för ADHD. Bland alla dem som får diagnosen finns en mindre grupp som är extra sårbar och som riskerar att hamna snett längre fram i livet. Nu pågår ett kliniskt forskningsprojekt i Lund som går ut på att förbättra ADHD-utredningarna, för att tidigt identifiera de här barnen och ungdomarna och hjälpa dem innan problemen hunnit bli så stora.…
Läs mer

Cochleaimplantat – så fungerar det

cochleaimplantat
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Illustration: Wikimedia Commons Ett cochleaimplantat är ett hörhjälpmedel som ger gravt hörselskadade möjlighet att uppfatta ljud. Implantatet består av två delar, en yttre och en inre del. Den yttre delen består av ljudprocessor och en radiosändare. Den inre av en mottagare och elektroder som förs in i öronsnäckan (cochlean) för att stimulera hörselnerven med en elektrisk impuls. Ett cochleaimplantat består av en mikrofon och en ljudprocessor som bärs bakom örat, precis…
Läs mer

Cochleaimplantat hjälper Linus att höra

Linus
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Linus Lundahl. Foto: Roger Lundholm Linus föddes döv, men vet inte hur det är att inte höra. – Jag fick inopererat cochleaimplantat i mitt högra öra redan när jag var två år. Därför minns jag inte hur det var tidigare, säger han. Nu har han sedan flera år hörselhjälpmedel även i det vänstra örat, men det är det högra örat, som han opererade först, som han hör bäst på. – Det…
Läs mer

Unga missbrukare får hjälp via mobilen

Unga missbrukare får hjälp via mobilen
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Livsstilssjukdomar och beroenden
2014-06-09
Foto: Roger Lundholm Många unga, som påbörjar behandling för missbruk, avbryter behandlingen i förtid. Vad är orsaken till det? Forskare vid Lunds universitet vill se om mobiltelefoner kan ge svaret. Till ungdomsmottagningen Maria Malmö i centrala Malmö söker sig varje år närmare 300–400 missbrukare, yngre än 25 år, för att få hjälp. Mottagningen drivs i samarbete mellan Region Skåne och Malmö Stad. Behandlarna på mottagningen har kunnat konstatera att var tredje person…
Läs mer

Frågor och svar om cannabis

Frågor och svar om cannabis
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Livsstilssjukdomar och beroenden
2014-06-09
Foto: Colourbox Det kommer allt fler larmrapporter om att användningen av cannabis hos unga har ökat kraftigt på senare år – och fler och fler forskningsrön om att farorna är större än vad man tidigare trott. Här svarar överläkare Martin Olsson på våra frågor om missbruk av cannabis hos unga. Han arbetar vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund och forskar om drogmissbruk vid Lunds universitet. 1. Vilka risker finns det med att…
Läs mer

Fler barn med cochleaimplantat väljer vanlig skola

Tina Ibertsson
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Foto: Colourbox Allt fler barn och ungdomar med cochleaimplantat inopererat går i samma skolor som normalhörande barn. Cirka 80 procent väljer den vanliga skolan framför specialskola eller att gå i en så kallad hörselklass. Men hur går det egentligen för de här individerna, hur klarar de sig jämfört med sina normalhörande kamrater? – Egentligen vet vi rätt lite om hur de presterar och kommunicerar i sin vardagliga miljö, säger Tina Ibertsson.…
Läs mer

Svårare för en del att bli vuxen

Svårare för en del att bli vuxen
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Det är sällan enkelt att bli vuxen, men för vissa är utmaningen större än för andra. – Om du har fått diagnosen autismspektrumtillstånd innebär det bland annat att du har svårare med kommunikation och de sociala relationerna. Att därifrån ta steget att stå på egna ben kan innebära en enorm utmaning, förklarar psykologen Lissen Alm vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Foto: Roger Lundholm Barn och unga som får diagnosen…
Läs mer