Cochleaimplantat – så fungerar det

cochleaimplantat
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Illustration: Wikimedia Commons Ett cochleaimplantat är ett hörhjälpmedel som ger gravt hörselskadade möjlighet att uppfatta ljud. Implantatet består av två delar, en yttre och en inre del. Den yttre delen består av ljudprocessor och en radiosändare. Den inre av en mottagare och elektroder som förs in i öronsnäckan (cochlean) för att stimulera hörselnerven med en elektrisk impuls. Ett cochleaimplantat består av en mikrofon och en ljudprocessor som bärs bakom örat, precis…

Cochleaimplantat hjälper Linus att höra

Linus
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Linus Lundahl. Foto: Roger Lundholm Linus föddes döv, men vet inte hur det är att inte höra. – Jag fick inopererat cochleaimplantat i mitt högra öra redan när jag var två år. Därför minns jag inte hur det var tidigare, säger han. Nu har han sedan flera år hörselhjälpmedel även i det vänstra örat, men det är det högra örat, som han opererade först, som han hör bäst på. – Det…

Unga missbrukare får hjälp via mobilen

Unga missbrukare får hjälp via mobilen
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Livsstilssjukdomar och beroenden
2014-06-09
Foto: Roger Lundholm Många unga, som påbörjar behandling för missbruk, avbryter behandlingen i förtid. Vad är orsaken till det? Forskare vid Lunds universitet vill se om mobiltelefoner kan ge svaret. Till ungdomsmottagningen Maria Malmö i centrala Malmö söker sig varje år närmare 300–400 missbrukare, yngre än 25 år, för att få hjälp. Mottagningen drivs i samarbete mellan Region Skåne och Malmö Stad. Behandlarna på mottagningen har kunnat konstatera att var tredje person…

Frågor och svar om cannabis

Frågor och svar om cannabis
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Livsstilssjukdomar och beroenden
2014-06-09
Foto: Colourbox Det kommer allt fler larmrapporter om att användningen av cannabis hos unga har ökat kraftigt på senare år – och fler och fler forskningsrön om att farorna är större än vad man tidigare trott. Här svarar överläkare Martin Olsson på våra frågor om missbruk av cannabis hos unga. Han arbetar vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund och forskar om drogmissbruk vid Lunds universitet. 1. Vilka risker finns det med att…

Fler barn med cochleaimplantat väljer vanlig skola

Tina Ibertsson
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Foto: Colourbox Allt fler barn och ungdomar med cochleaimplantat inopererat går i samma skolor som normalhörande barn. Cirka 80 procent väljer den vanliga skolan framför specialskola eller att gå i en så kallad hörselklass. Men hur går det egentligen för de här individerna, hur klarar de sig jämfört med sina normalhörande kamrater? – Egentligen vet vi rätt lite om hur de presterar och kommunicerar i sin vardagliga miljö, säger Tina Ibertsson.…

Svårare för en del att bli vuxen

Svårare för en del att bli vuxen
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Det är sällan enkelt att bli vuxen, men för vissa är utmaningen större än för andra. – Om du har fått diagnosen autismspektrumtillstånd innebär det bland annat att du har svårare med kommunikation och de sociala relationerna. Att därifrån ta steget att stå på egna ben kan innebära en enorm utmaning, förklarar psykologen Lissen Alm vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Foto: Roger Lundholm Barn och unga som får diagnosen…

Vandrande stamcell ny måltavla för strokebehandling

Vandrande stamcell ny måltavla för strokebehandling
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-05-29
Foto: Dreamstime För två år sedan upptäcktes en ny stamcell i hjärnan, med kapacitet att bilda nya celler. Samma forskargrupp avslöjar nu att dessa stamceller, som sitter i yttre delen av blodkärlväggen, tycks vara involverade i läkeprocessen efter en stroke. Forskningsresultaten visar att cellerna, kallade pericyter, lämnar blodkärlen, förökar sig och vandrar mot skadeområdet där de omvandlas till mikrogliaceller, hjärnans inflammatoriska celler. Pericyter bidrar i flera andra organ till reparation av vävnad. Forskarna har trott…

Nya försök att transplantera nervceller

Illustration nervceller
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-05-19
Illustration: Colourbox Parkinsons sjukdom blir ett svårt och handikappande tillstånd för de patienter som fått sjukdomen i yngre år. Lunds universitet var tidigt ute med försök att transplantera nya nervceller till patienternas hjärna. Den sortens försök har legat nere ett tag men ska nu återupptas, bland annat i Lund. Och på sikt kan det kanske räcka att föra in nya gener, som kan omprogrammera redan existerande celler i hjärnan. I slutet…

Rehabilitering efter stroke

Rehabilitering efter stroke
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2014-05-12
Foto: Dreamstime Med anledning av den Internationella Strokedagen hålls föreläsningar och blodtrycksmätningar i Malmö, (13 maj) och i Lund (15 maj). Årets huvudtema är – Rehabilitering efter stroke Det är ett samarrangemang mellan Skånes universitetssjukhus, Verksamhetsområde neurologi, Verksamhetsområde endokrinologi och Patientforum, Afasiföreningen, Neuroförbundet och Hjärnkraft. Det är i år samma strokeföreläsningar i Malmö och Lund. Se föreläsningarna i efterhand (klicka på länken) PROGRAM Malmö tisdagen den 13 maj SUS Malmö, Jubileumsaulan och foajén.  Kontakt Patientforum i Malmö,…