Hur vet läkarna vem som kommer att vakna?

Hur vet läkarna vem som kommer att vakna?
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2014-11-04
Specialistläkaren Irina Dragancea kontrollerar pupillreaktionen vid ljusstimulering hos en patient efter ett hjärtstopp. Foto: Roger Lundholm. För de patienter som vaknar inom de första två dygnen efter ett hjärtstopp är prognosen god. De flesta kan så småningom gå tillbaka till ett normalt liv, även om minnessvårigheter förekommer. Men de som inte vaknar efter kylbehandling, hur går det för dem? – Det har då som regel gått fyra och en halv till fem dagar efter hjärtstoppet och prognosen…
Läs mer

Ny metod att mäta hjärnans aktivitet efter ett hjärtstopp

Ny metod att mäta hjärnans aktivitet efter ett hjärtstopp
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2014-11-04
Sjuksköterskan Eva Olsson och läkaren Erik Westhall visar hur ett förenklat cEEG kan gå till. Utrustningen är mobil och enklare att använda än konventionell EEG. (Bilden är arrangerad.) Att mäta hjärnans elektriska aktivitet (EEG ) är en viktig pusselbit som tillsammans med andra bedömningsmetoder bidrar till en säkrare prognos efter ett plötsligt hjärtstopp. Forskare i Lund har utvecklat en förenklad metod för övervakning av hjärnaktiviteten som, till skillnad från vanlig EEG…
Läs mer

Dagbok fyller blanka sidor

Dagbok fyller blanka sidor
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2014-11-04
Foto: Colourbox Efter ett hjärtstopp kan de inledande dygnens akut- och intensivvård vara mycket påfrestande och tiden riskerar dessutom att dröja sig kvar som en obehaglig minneslucka. Men de flesta svenska sjukhus erbjuder hjälp. Tänk dig att du vaknar upp, känner dig oerhört svag och omtöcknad. Du vet knappt vem du är och än mindre var du befinner dig, kanske har du hallucinationer. Slangar och annan utrustning finns såväl på din kropp som kring dig. Hela tiden omges du av okända…
Läs mer

Studie om minnet efter hjärtstopp

Studie om minnet efter hjärtstopp
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2014-11-04
Foto: Colourbox Tidigare studier visar att cirka hälften av alla patienter som överlever ett hjärtstopp får besvär med bland annat minne och koncentration. Vad beror det egentligen på? Kan det finnas andra orsaker till detta än syrebristen till hjärnan i samband med hjärtstoppet? Det försöker arbetsterapeuten och doktoranden Gisela Lilja besvara i sin forskning om hjärtstoppspatienter. Flera internationella studier har visat att mellan 30 till 50 procent av patienterna lider av kognitiva problem sex månader efter sitt hjärtstopp. Det kan till exempel…
Läs mer

Hjärtstopp och hjärnskador – bättre stöd i eftervården

Hjärtstopp och hjärnskador - bättre stöd i eftervården
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2014-11-04
Foto: Colourbox Sedan år 2007 har Minnesmottagningen på Centralsjukhuset Kristianstad arbetat med att ta fram en modell för uppföljning av patienter efter hjärtstopp. – Det finns mycket som tyder på att patienter som har haft hjärtstopp, och inte fått kylbehandling, får mer problem med sina kognitiva funktioner, berättar Ann-Marie Liljeroth överläkare på Minnesmottagningen. Projektet startade 2007 tillsammans med Neurologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund. Syftet var dels att se om kylbehandling gav positiva resultat på minnet och andra kognitiva förmågor,…
Läs mer

Få svar på dina frågor om plötsligt hjärtstopp

HLR
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2014-10-28
Vad händer med hjärtat och hjärnan vid plötsligt hjärtstopp? Vilka insatser räddar liv och hur blir livet efter? Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och i världen och innebär att hjärtats pumpförmåga upphör. Alla organ i kroppen behöver ständig tillförsel av syre men hjärnan är mest känslig och klarar sig bara i några få minuter utan syre, innan skada uppstår. Förbättringar i hjärt-lungräddning och avancerad sjukvård under det senaste decenniet har…
Läs mer

Omstridd tes om Parkinsons sjukdom stärks – sjukdomen kan starta i magen

Nyckelord:
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-10-14
Parkinsons sjukdom är starkt kopplad till nedbrytningen av specifika rörelsecentrum i hjärnan. Senaste årtiondet har dock frågan om var sjukdomen tar sin början lett forskare till en annan del i den mänskliga anatomin. År 2003 presenterade den tyska patologen Heiko Braak en teori som föreslog att sjukdomens spridning startade i magtrakten. Tesen har alltsedan, trots högljudda protester, vunnit mark. Nu presenterar forskare vid Lunds universitet de första direkta bevisen på att sjukdomen faktiskt kan vandra…
Läs mer

Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke

Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-10-13
Att få en stroke innebär att en del av hjärnans nervceller skadas och dör på grund av syrebrist. Om skadan är omfattande dör många nervceller som medför motoriska, sensoriska och kognitiva problem. I många fall handlar det om långvariga handikapp. Nu har Zaal Kokaia och Olle Lindvall vid Lunds universitet tillsammans med Jonas Frisén vid Karolinska Institutet, upptäckt en tidigare okänd mekanism genom vilken hjärnan producerar nya nervceller efter stroke. Resultaten publiceras i veckans nummer…
Läs mer

Gentest visar risk för förmaksflimmer och stroke

blodprov
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2014-10-02
Foto: Colourbox Många av de personer som har genetiska förutsättningar att utveckla förmaksflimmer, med kraftigt ökad risk för stroke som följd, kan upptäckas genom ett blodprov. Det visar ny forskning från Lunds universitet. Över 200 000 svenskar har förmaksflimmer. Antalet drabbade ökar påtagligt, vilket bland annat antas bero på att allt fler blir äldre. Den som har förmaksflimmer har också en kraftigt ökad risk för stroke, blodpropp i hjärnan. Genrisk fördubblar risken…
Läs mer

Nya fynd om hur hjärnan behandlar känselintryck

human nervcell
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-09-24
Foto: Dreamstime "Känselintryck från huden sätts samman till en komplett upplevelse först i hjärnbarken, den mest avancerade delen av hjärnan. " Det är den traditionella uppfattningen inom neurovetenskapen – men den utmanas nu av forskningsfynd från Lunds universitet. Dessa tyder på dels att lägre nivåer i hjärnan spelar en större roll än man trott, dels att en större andel av hjärnans olika strukturer är delaktiga i upplevelsen av känsel. – Man har ansett att ett…
Läs mer