Kräver större insatser vid akut hjärnblödning

blodflödet i hjärnan
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-02-26
En tredjedel av alla inre hjärnblödningar leder till döden och hälften av dem som drabbas dör under det första dygnet. En mer aktiv behandling skulle rädda fler patienter. Det visar en färsk studie som genomförts vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Samlingsbegreppet stroke rymmer olika mer eller mindre svåra tillstånd. En propp kan avlägsnas med trombolys eller kateteringrepp, medan en inre blödning är svårare att behandla. –…
Läs mer

Lyssnar i hjärnan med supertunna nanotrådar

Modell av hjärnan
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-02-21
Elektroder som opererats in i hjärnan används idag både i forskning och för att behandla vissa sjukdomar, bl.a. Parkinsons sjukdom. Användningen har dock begränsats av deras storlek. Vid Lunds universitet har man nu för första gången lyckats inplantera en supertunn nanotrådsbaserad elektrod och uppfånga signaler från nervcellerna i hjärnan på ett försöksdjur. Forskarna arbetar inom Neuronano Research Center i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan experter i bl.a. neurofysiologi, elektrisk mätteknik och nanoteknik. Deras elektrod består av…
Läs mer

Resistenta bakterier vid öroninflammation

Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Infektioner
2013-02-20
Marie Gisselsson-Solén är öronläkare vid Skånes universitetssjukhus och har forskat om återkommande öroninflammationer hos öronbarn. Foto: Roger Lundholm De flesta barn får någon gång i livet en öroninflammation, men för en del kan det bli flera gånger per år. Många klarar sig utan antibiotika och tillfrisknar lika snabbt ändå. För andra krävs antibiotika för att undvika komplikationer. Utmaningen för sjukvården är att veta när. Sedan 2000 har det funnits riktlinjer om att minska användningen av…
Läs mer

Egen hjärnkraft kan lindra skada vid stroke

Lars Edvinsson
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2012-12-20
Om du stryper vattenslangens flöde till gräsmattan så dör grässtråna. Vid en akut stroke stryps blodflödet till hjärnan på motsvarande vis. Nu förbereds en studie på patienter som syftar till att tidigt minska skadans omfattning. Målet är att förmå hjärnans egna receptorer att motverka den syrebrist i hjärnan som uppkommer efter ett slaganfall. Ett fungerande blodflöde är lika viktigt för hjärnans nervcellsfunktion som vattnet är för gräsmattan, oavsett vilka näringsämnen som tillsätts. – Mitt forskarlag…
Läs mer

Humanister och naturvetare i samarbete

Andréa Wiszmeg
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om
2012-12-18
Bagadilico är ett forskarnätverk vid Lunds universitet som på olika sätt jobbar med att utveckla och förbättra behandlingar för Parkinsons och Huntingtons sjukdom, två sjukdomar som angriper hjärnans nervceller. I nätverket ingår biologer, läkare, ingenjörer – men också humanister. På vilket sätt bidrar humanisterna till att utveckla forskningen kring hjärnans sjukdomar? – Naturvetenskaplig och humanistisk forskning behöver varandra för att belysa olika problematiker. Etnologer kan bidra med kunskap om vad den medicinska forskningen betyder för…
Läs mer

Nya forskarrön om inflammation vid självmordsförsök

Illustration nervceller
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2012-12-17
I en ny forskningsrapport tydliggörs nu bilden av de processer i hjärnan som kan leda till självmord. I tester av patienter som tidigare försökt ta sitt liv har forskare uppmätt höga halter av kinolinsyra, ett ämne som förstärker glutamatsignalering i hjärnan. Kinolinsyra bildas i hjärnan som en biprodukt vid inflammation. I den vetenskapliga tidskriften Neuropsychopharmacology presenterar nu svenska forskare nya forskningsrön som visar att glutamat, som även misstänks vara av…
Läs mer

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2012-12-11
För några år sedan uppmärksammades att narkosmedlet ketamin hade en överraskande effekt – det kunde också hjälpa vid djupa depressioner. Nu förbereds en större klinisk studie på patienter vid Psykiatri Skåne och Skånes universitetssjukhus. Ketamin är ett läkemedel som har använts sedan mitten av 60-talet som narkosmedel och som smärtstillande medel. – Man har i tidigare studier kunnat se att…
Läs mer

Oväntat fynd om Parkinsons sjukdom

Nyckelord:
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2012-12-11
Ofrivilliga, flaxiga rörelser är en besvärande biverkning av L-dopa, standardmedicinen för patienter med Parkinsons sjukdom. En grupp i Lund har nu upptäckt ett viktigt fenomen som hänger samman med de ryckiga rörelserna. När medicinen L-dopa kom innebar det en revolution i behandlingen av Parkinsons sjukdom. Patienternas stelhet och darrningar försvann och de kunde åter röra sig normalt. Först senare visade det sig att många patienter efter några år fick biverkningar av medicinen i form av…
Läs mer

Epilepsiforskningen får centrum i Lund

Mérab Kokaia. Bild: Kennet Ruona
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2012-12-10
Minst 60 000 personer i Sverige har diagnosen epilepsi, och så mycket som 30-40 procent av dem blir inte tillräckligt hjälpta av de mediciner som finns. Nu ska ett Epilepsicentrum startas i Lund för att knyta samman forskare från olika områden och på så sätt förhoppningsvis få fram effektivare behandlingar. Lundaforskarna är i dag främst inom epilepsiforskning i Sverige och även starka internationellt. Bland annat pågår studier där man med hjälp av ljusgenterapi, så kallad…
Läs mer

Rekonstruerade barnöron har god känsel

Rekonstruerade barnöron har god känsel
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2012-12-06
Varje år föds i Sverige ett tjugotal barn med svår missbildning av ytterörat men på Plastikkirurgiska kliniken i Malmö kan dessa barn få nya öron.  Martin Öberg som jobbar på Skånes universitetssjukhus i Malmö har forskat kring de rekonstruerade öronens funktion och tillväxt. – Det fina med det här är att man nu kan informera patienter och föräldrar om att barnet med ganska stor sannolikhet kommer att få ett öra med god känsel, säger plastikkirurgen Martin Öberg…
Läs mer