Nya professorer vid Medicinska fakulteten

Lunds universitet
Kategori: Feature, Fostret och det nyfödda barnet, Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-03-15
Professorer vid Medicinska fakulteten Lunds universitet som installeras den 15 mars 2013 är: Anna-Karin Dykes, professor i reproduktiv perinatal och sexuell hälsa Läs mer i artikeln: Föräldrars välbefinnande i samband med barnafödande Gunilla Nordin Fredrikson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning med inriktning mot immunologisk terapiutveckling Läs mer i artikeln: Kan man vaccinera mot hjärtinfarkt och stroke? Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin, särskilt neurovetenskap Läs mer i artikeln: Träning…
Läs mer

Kan man vaccinera mot hjärtinfarkt och stroke?

Gunilla Nordin Fredrikson
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-03-15
Gunilla Nordin Fredrikson installeras som professor vid Lunds universitet 15 mars 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Hjärtinfarkt och stroke är de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden, och den bakomliggande orsaken till dessa sjukdomar är oftast åderförfettning. Förhöjda blodfettsnivåer ökar risken för att drabbas av åderförfettning, speciellt höga halter av det skadliga LDL-kolesterolet, som har en tendens att under sin resa genom blodomloppet lagras i kärlväggen och bilda plack. Det har även visat…
Läs mer

Träning och idrott i ett livsperspektiv

Jan Lexell
Kategori: Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2013-03-15
Jan Lexell installeras som professor vid Lunds universitet 15 mars 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Att komma tillbaka till ett bra liv efter en skada eller sjukdom i hjärna, ryggmärg, nerver eller muskler kan vara en stor utmaning för både den drabbade och dennes närstående. I många fall behövs lång kontakt med ett rehabiliteringsteam och olika insatser som underlättar anpassningen till det nya livet. En viktig del i rehabiliteringen är träningen,…
Läs mer

Barn och barnbarns tur att bidra med ny kunskap om folksjukdomar

barn av sin tid
Kategori: Cancer, Diabetes, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2013-03-07
Har farfars diabetes eller mormors bröstcancer någon betydelse för min hälsa? Varför går vissa sjukdomar i arv och kan vi förebygga detta? Nu startar Malmö Offspring Study, en medicinsk studie där anlag och riskfaktorer kan följas över generationerna inom samma familj. Tanken är att så småningom engagera flera tusen deltagare i studien. Malmö Offspring Study, Malmö familjestudie, är den första befolkningsstudien i Sverige som gör det möjligt att följa stora…
Läs mer

Kräver större insatser vid akut hjärnblödning

blodflödet i hjärnan
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-02-26
En tredjedel av alla inre hjärnblödningar leder till döden och hälften av dem som drabbas dör under det första dygnet. En mer aktiv behandling skulle rädda fler patienter. Det visar en färsk studie som genomförts vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Samlingsbegreppet stroke rymmer olika mer eller mindre svåra tillstånd. En propp kan avlägsnas med trombolys eller kateteringrepp, medan en inre blödning är svårare att behandla. –…
Läs mer

Lyssnar i hjärnan med supertunna nanotrådar

Modell av hjärnan
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-02-21
Elektroder som opererats in i hjärnan används idag både i forskning och för att behandla vissa sjukdomar, bl.a. Parkinsons sjukdom. Användningen har dock begränsats av deras storlek. Vid Lunds universitet har man nu för första gången lyckats inplantera en supertunn nanotrådsbaserad elektrod och uppfånga signaler från nervcellerna i hjärnan på ett försöksdjur. Forskarna arbetar inom Neuronano Research Center i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan experter i bl.a. neurofysiologi, elektrisk mätteknik och nanoteknik. Deras elektrod består av…
Läs mer

Resistenta bakterier vid öroninflammation

Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Infektioner
2013-02-20
Marie Gisselsson-Solén är öronläkare vid Skånes universitetssjukhus och har forskat om återkommande öroninflammationer hos öronbarn. Foto: Roger Lundholm De flesta barn får någon gång i livet en öroninflammation, men för en del kan det bli flera gånger per år. Många klarar sig utan antibiotika och tillfrisknar lika snabbt ändå. För andra krävs antibiotika för att undvika komplikationer. Utmaningen för sjukvården är att veta när. Sedan 2000 har det funnits riktlinjer om att minska användningen av…
Läs mer

Egen hjärnkraft kan lindra skada vid stroke

Lars Edvinsson
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2012-12-20
Om du stryper vattenslangens flöde till gräsmattan så dör grässtråna. Vid en akut stroke stryps blodflödet till hjärnan på motsvarande vis. Nu förbereds en studie på patienter som syftar till att tidigt minska skadans omfattning. Målet är att förmå hjärnans egna receptorer att motverka den syrebrist i hjärnan som uppkommer efter ett slaganfall. Ett fungerande blodflöde är lika viktigt för hjärnans nervcellsfunktion som vattnet är för gräsmattan, oavsett vilka näringsämnen som tillsätts. – Mitt forskarlag…
Läs mer

Humanister och naturvetare i samarbete

Andréa Wiszmeg
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om
2012-12-18
Bagadilico är ett forskarnätverk vid Lunds universitet som på olika sätt jobbar med att utveckla och förbättra behandlingar för Parkinsons och Huntingtons sjukdom, två sjukdomar som angriper hjärnans nervceller. I nätverket ingår biologer, läkare, ingenjörer – men också humanister. På vilket sätt bidrar humanisterna till att utveckla forskningen kring hjärnans sjukdomar? – Naturvetenskaplig och humanistisk forskning behöver varandra för att belysa olika problematiker. Etnologer kan bidra med kunskap om vad den medicinska forskningen betyder för…
Läs mer