Viktigt att veta att behandlingen hjälper i vardagen

Viktigt att veta att behandlingen hjälper i vardagen
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-12
– Det är skakningarna som ger personer med Parkinson de största problemen i början av sjukdomen. Att knäppa knappar, hålla i bestick, använda telefon och dator, säger Björg Thordardottir. När sjukdomen framskridit längre är det svårigheter med balansen och gången som är de största hindren för att de ska klara sin vardag, fortsätter hon. För arbetsterapeuter är målet med arbetet att hjälpa personen att skapa en vardag som han eller hon kan vara så delaktig…

Forskning vid Lunds universitet om stamceller

Kategori: Blodet och immunförsvaret, Fostret och det nyfödda barnet, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2012-10-09
Årets Nobelpris i medicin/fysiologi belönar två forskare som upptäckt att mogna, specialiserade celler kan omprogrammeras till omogna celler, som i sin tur kan utvecklas till kroppens alla vävnader. Detta har revolutionerat vår syn på cellers och organismers utveckling. Lunds universitet ligger långt framme när det gäller stamcellsforskning. Det pågår ett flertal projekt för att nå fram till stamcellsterapi vid till exempel Parkinsons, diabetes, stroke, hjärtinfarkt och olika former av cancer. Läs mer om Lunds Stamcellscentrum Vill…

Krönika: Min pappa hade Parkinsons sjukdom

Ragnhild Ahlgren
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-09
De sista gångerna jag träffade min pappa var på sensommaren 2007. Jag var på besök i Stockhom och vi satt vid köksbordet i mina föräldrars lägenhet på Söder. Solen lyste in genom köksfönstret och gardinen fladdrade i draget från det öppna fönstret. “Titta på segelbåten där” sa pappa och pekade på taket på husen mitt emot. “Nej, det är visst inte en båt utan en lastbil” fortsatte han. Mamma och jag tittade frågande på varandra,…

TEMA: Parkinsons sjukdom

människor i rörelse
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2012-10-09
Parkinsons sjukdom beror på att de 1 miljon nervceller i hjärnan som producerar den kemiska substansen dopamin bryts ner och dör. Dopamin behövs för att hjärnan ska kunna kontrollera våra kroppsrörelser och utan dopamin får man svårare att röra sig. Ungefär 20 000 personer i Sverige har sjukdomen. Det pågår mycket forskning inom både medicin och teknik för att hitta nya behandlingar. Framstegen som görs ger hopp för patienterna men…

Nytt Parkinsonregister ska ge jämlik vård

Ulrika Mundt-Petersen
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-07
Det finns  stora skillnader vad gäller Parkinsonvården i landet. Bor du i storstäderna får du träffa din läkare oftare än om du bor på landsbygden och fler patienter får träffa en neurolog i Hallands län än i Jönköpings. Det visar en  enkät som Parkinsonförbundet gjorde för drygt ett år sedan. Om det här avspeglar den verkliga situationen i landet är svårt att säga eftersom det bara är en del av de som har  Parkinson som…

Stora vårdkostnader för Parkinsons sjukdom

Pengar
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-07
Nästan 2 miljarder kronor kostade vården av patienter med Parkinsons sjukdom i Sverige år 2009. Det visar en studie som gjorts vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund. I en nyligen publicerad artikel har hälsoekonomer vid institutet tillsammans med forskare på Karolinska Institutet undersökt de direkta vårdkostnaderna för Parkinsons sjukdom i Sverige. Summan blev 1,7 miljarder för hela landet i kostnader för vård och läkemedel, 76 000 kronor per patient. Av den stod…

Många mediciner för att hålla symtomen borta

Mediciner
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Leder, muskler och skelett, Äldre
2012-10-07
Darrar och skakar handen, känns armen stel, har du svårt att röra dig och är du över 50 år? Då finns risken att du har Parkinsons sjukdom, en neurologisk sjukdom som runt 20 000 personer har i Sverige. Parkinsons sjukdom beror på att de 1 miljon nervceller i hjärnan som producerar den kemiska substansen dopamin bryts…

Stor påfrestning att leva med Parkinsons sjukdom

Stor påfrestning att leva med Parkinsons sjukdom
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Leder, muskler och skelett, Smärta och värk, Äldre
2012-10-07
En promenad på egen hand är en självklarhet för de flesta men inte för Lillemor Dahlqvist. Hon har Parkinsons sjukdom och just nu räcker krafterna inte till. – Jag kan inte gå ut själv, jag har ingen styrka och har svårt med balansen, tar lätt ett snedsteg och jag är rädd för att ramla, säger hon. Det är…

Nils Danielsen: Att lyssna och prata med nervsystemet

Nils Danielsen, professor i morfologi
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om
2012-09-24
Min forskning är fokuserad på hur nervsystemet reagerar på skada och hur det läker. Forskningen har tagit mig från systemets yttersta delar via ryggmärgen till hjärnan. I början var jag intresserad av hur perifera nerver kunde repareras. Jag använde olika experimentella metoder för att försöka förbättra resultatet efter perifer nervkirurgi. Under denna period började jag alltmer intressera mig för hur nervceller i ryggmärgen reagerar på skada, hur de förändrar…

Malin Malmsjö: Cirkulationssystemet ger livskraft

Malin Malmsjö: Cirkulationssystemet ger livskraft
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Infektioner, Vad forskar du om
2012-09-24
Cirkulationssystemet transporterar syrgas och näringsämnen till celler och koldioxid och slaggprodukter från celler. Det är ett distributionsnät av blodkärl som är till för att upprätthålla balans i alla vävnader och organ i kroppen. Cirkulationens betydelse för vävnaders välbefinnande har löpt som en röd tråd genom min forskning. Initialt studerade jag hjärt- kärlsjukdomar och hur signalvägarna i blodkärlen påverkades av hjärtsvikt och arterioskleros. Detta är ett av våra mest välutforskade…