Transplantation av nervceller ger etiska dilemman

Illustration av nervcell
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-18
På neurologikliniken i Lund planerar man nya celltransplantationer på Parkinsonpatienter. Det är nervceller från aborterade foster som används och operationerna aktualiserar etiska dilemman. Transplantationerna görs som en del av ett samarbete inom EU, Transeuro, där flera forskare och kliniker i Europa deltar. I Lund kommer en handfull operationer att utföras. Vilken attityd allmänheten har till de metoder som används för att ta fram nya behandlingar av Parkinsons sjukdom undersöks av forskare i Lund. I samband med…
Läs mer

Med siktet på nya behandlingar av Parkinsons sjukdom

modell av hjärnan
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Leder, muskler och skelett, Äldre
2012-10-17
Anders Björklund följer flera spår för att ta fram nya behandlingar mot Parkinsons sjukdom. Han ägnar sig åt grundforskning men har siktet på att brygga in till kliniken med nya  behandlingar. Anders Björklund, professor i histologi vid Lunds universitet har forskat om Parkinson och andra neurologiska sjukdomar sedan 60-talet. Han var en av pionjärerna bakom metoden att transplantera fosternervceller till Parkinson patienter som utvecklades under 1970 och 80-talet. Den första nervcelltransplantationen gjordes 1987 vid Lunds…
Läs mer

Hopp om behandling mot svår ögonsjukdom

Per Ekström
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2012-10-15
Vid ärftlig näthinnedegeneration mister man först mörkerseendet. Därefter får man så kallat tunnelseende och det slutar med att man blir blind eller i bästa fall får en svår synnedsättning. Ögonforskare vid Lunds universitet i samarbete med utländska kollegor tror sig nu ha funnit en mekanism som kan påverka den process som gör att fotoreceptorerna, de ljuskänsliga cellerna i ögats näthinna, bryts ned och dör. I Sverige finns cirka 5 000 personer som drabbats av ärftlig…
Läs mer

Små elektroder i hjärnan ska hjälpa mot darrningar

Små elektroder i hjärnan ska hjälpa mot darrningar
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-12
– Det ultimata är att ha så små elektroder att de följer med hjärnan när vi andas. Om elektroden är liten, tunn och böjlig så ger den mindre biverkningar i form av skador på nervcellerna, säger professor Lars Montelius. Det handlar om att koppla ihop nerver och elektronik med hjälp av nanoteknik. Vid Neuronano Research Center, Lunds universitet arbetar forskare med medicinsk, teknisk och naturvetenskaplig inriktning med att ta fram elektroder av nanotrådar som har…
Läs mer

Viktigt att veta att behandlingen hjälper i vardagen

Viktigt att veta att behandlingen hjälper i vardagen
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-12
– Det är skakningarna som ger personer med Parkinson de största problemen i början av sjukdomen. Att knäppa knappar, hålla i bestick, använda telefon och dator, säger Björg Thordardottir. När sjukdomen framskridit längre är det svårigheter med balansen och gången som är de största hindren för att de ska klara sin vardag, fortsätter hon. För arbetsterapeuter är målet med arbetet att hjälpa personen att skapa en vardag som han eller hon kan vara så delaktig…
Läs mer

Forskning vid Lunds universitet om stamceller

Kategori: Blodet och immunförsvaret, Fostret och det nyfödda barnet, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2012-10-09
Årets Nobelpris i medicin/fysiologi belönar två forskare som upptäckt att mogna, specialiserade celler kan omprogrammeras till omogna celler, som i sin tur kan utvecklas till kroppens alla vävnader. Detta har revolutionerat vår syn på cellers och organismers utveckling. Lunds universitet ligger långt framme när det gäller stamcellsforskning. Det pågår ett flertal projekt för att nå fram till stamcellsterapi vid till exempel Parkinsons, diabetes, stroke, hjärtinfarkt och olika former av cancer. Läs mer om Lunds Stamcellscentrum Vill…
Läs mer

Krönika: Min pappa hade Parkinsons sjukdom

Ragnhild Ahlgren
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-09
De sista gångerna jag träffade min pappa var på sensommaren 2007. Jag var på besök i Stockhom och vi satt vid köksbordet i mina föräldrars lägenhet på Söder. Solen lyste in genom köksfönstret och gardinen fladdrade i draget från det öppna fönstret. “Titta på segelbåten där” sa pappa och pekade på taket på husen mitt emot. “Nej, det är visst inte en båt utan en lastbil” fortsatte han. Mamma och jag tittade frågande på varandra,…
Läs mer

TEMA: Parkinsons sjukdom

människor i rörelse
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2012-10-09
Parkinsons sjukdom beror på att de 1 miljon nervceller i hjärnan som producerar den kemiska substansen dopamin bryts ner och dör. Dopamin behövs för att hjärnan ska kunna kontrollera våra kroppsrörelser och utan dopamin får man svårare att röra sig. Ungefär 20 000 personer i Sverige har sjukdomen. Det pågår mycket forskning inom både medicin och teknik för att hitta nya behandlingar. Framstegen som görs ger hopp för patienterna men…
Läs mer

Nytt Parkinsonregister ska ge jämlik vård

Ulrika Mundt-Petersen
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-07
Det finns  stora skillnader vad gäller Parkinsonvården i landet. Bor du i storstäderna får du träffa din läkare oftare än om du bor på landsbygden och fler patienter får träffa en neurolog i Hallands län än i Jönköpings. Det visar en  enkät som Parkinsonförbundet gjorde för drygt ett år sedan. Om det här avspeglar den verkliga situationen i landet är svårt att säga eftersom det bara är en del av de som har  Parkinson som…
Läs mer

Stora vårdkostnader för Parkinsons sjukdom

Pengar
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-07
Nästan 2 miljarder kronor kostade vården av patienter med Parkinsons sjukdom i Sverige år 2009. Det visar en studie som gjorts vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund. I en nyligen publicerad artikel har hälsoekonomer vid institutet tillsammans med forskare på Karolinska Institutet undersökt de direkta vårdkostnaderna för Parkinsons sjukdom i Sverige. Summan blev 1,7 miljarder för hela landet i kostnader för vård och läkemedel, 76 000 kronor per patient. Av den stod…
Läs mer