Alzheimersforskare har identifierat viktig länk

Modell av hjärnan
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-05-31
Forskare från bland annat Lunds universitet har lyckats identifiera ett viktigt steg i det molekylära händelseförlopp som leder fram till en av de komponenter som ingår i Alzheimers sjukdom. Forskarna sätter fingret på det tidiga skedet i den kedjereaktion som leder till att hjärnceller dör. Alzheimers sjukdom orsakar minnesförlust och personlighetsstörning. Man vet i dagsläget inte exakt hur sjukdomen uppstår, men ett proteinfragment…
Läs mer

Mutation kan avslöja synsjukdom bland äldre

Anna Blom
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-05-27
Åldersförändringar gula fläcken (AMD) är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning bland äldre. Vad som orsakar sjukdomen är inte klart, men ny forskning från Lunds universitet visar att mutation i en s.k. komplementhämmare kan vara en bidragande orsak. Åldersförändringar i gula fläcken (AMD) drabbar främst äldre. I Sverige insjuknar årligen 4 000-5 000 personer, och i den industrialiserade världen beräknas mer än 10 procent av befolkningen…
Läs mer

Genombrott mot depression vid Huntingtons

hjärna
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2013-05-23
De för Huntingtons sjukdom utmärkande danslika rörelserna har länge varit i fokus för forskare som söker en lösning på sjukdomsgåtan. Ett genombrott av en forskargrupp vid Lunds universitet kastar nytt ljus på andra symtom - depression och ångest. Genom att stänga av det muterade huntingtin-proteinet i hjärnan på möss lyckades forskarna förhindra de psykiatriska besvär som visat sig uppträda mycket tidigt i sjukdomen. Foto: Colourbox - Vi är nu först med att visa att det…
Läs mer

Ärftligheten för åderförkalkning kartlagd

Ärftligheten för åderförkalkning kartlagd
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2013-05-16
I en nationstäckande studie har forskare vid Lunds universitet kartlagt ärftlighetens betydelse för de vanligaste formerna av åderförkalkning. Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Forskare vid Centrum för Primärvårdsforskning i Malmö, Lunds universitet/Region Skåne, har kartlagt ärftligheten för kranskärlssjukdom, stroke, åderförkalkning i benen samt åderförkalkning i aorta hos individer vars syskon och föräldrar drabbats av olika åderförkalkningssjukdomar. I tidigare studier har ärftligheten för respektive åderförkalkningssjukdom undersökts var sig,…
Läs mer

PIL-föreläsningar om stroke med fokus på rehabilitering

löv i vårsolen
Nyckelord:
Kategori: Feature, Filmer, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-05-13
Föreläsningar och blodtrycksmätningar i Malmö och Lund i samband med den Internationella Strokedagen. Ett samarrangemang mellan Neurologiska kliniken och Patientforum vid Skånes universitetssjukhus samt flera patientföreningar. Lund den 13 maj (SUS Lund Foajén bakom aulan Aulan Blocket) 11.30–13.00 Blodtrycksmätning bakom aulan Blocket, SUS Lund. 11.30–17.00 Utställare: Patientföreningar, Hälsoenheten SUS, Sjukhusbiblioteket/PIL Anhörigcenter 13.00–13.05 Inledning moderator Arne Lindgren, professor, överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus. 13.05–13.20 Vad är stroke? Grundläggande information. Bo…
Läs mer

Nya rön om mikroglia, hjärnans renhållningsarbetare

Mikroglia och nervceller
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-04-30
Det centrala nervsystemets renhållningsarbetare, mikrogliaceller, spelar en viktig roll i skyddandet av hjärnan mot sjukdomar och skador. En forskargrupp i Lund har nu utvecklat en metod som gör det möjligt att på nära håll följa dessa stödjecellers beteende. Ny kunskap om mikrogliacellers specifika roll kan öppna dörren för viktig forskning inom flera olika hjärnsjukdomar, såsom…
Läs mer

Se filmen om balansträning vid yrsel

Nyckelord: , ,
Kategori: Filmer, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldres hälsa
2013-04-30
Sjukgymnast Eva Ekvall Hanssons forskning handlar om hur man kan träna för att motverka yrsel med en speciell form av balansträning som utmanar balanssinnets alla delar. Här kan du se filmen där Eva ger konkreta övningar på hur man kan träna upp sin balans. Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet 25 april 2013
Läs mer

Se filmen Malmö Offspring Study – Malmö familjestudie

Se filmen Malmö Offspring Study –  Malmö familjestudie
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Diabetes, Feature, Filmer, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2013-04-14
Malmö Offspring Study, Malmö familjestudie, är den första befolkningsstudien i Sverige som gör det möjligt att följa stora folksjukdomar över flera generationer. Fokus är bland annat på typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens och cancer. Målet är att ge forskningen tillgång till ny information om hur sjukdomar sprids inom familjer, inte bara via genetiskt arv utan också via livsstil, sociala mönster och hälsovanor. Studien drivs gemensamt av Lunds universitet och Region Skåne med stöd av EU.…
Läs mer

Ny kunskap om glaukom och näthinneavlossning

Fredrik Ghosh och Linnea Taylor
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-04-08
Med ny teknik och nya tankegångar hoppas forskare vid Lunds universitet kunna förklara varför vi drabbas av ögonsjukdomar som näthinneavlossning och grön starr. Forskning på ögonsjukdomar som näthinneavlossning och grön starr, glaukom, har hittills fokuserat på den biokemiska process som sker i ögat vid sjukdomarna. Fredrik Ghosh och hans kollegor har koncentrerat sig på att försöka förstå vad som händer biomekaniskt vid sjukdomarna och fått fram resultat som väckt stort intresse bland expertisen. – Vi har…
Läs mer