Nytt Parkinsonregister ska ge jämlik vård

Ulrika Mundt-Petersen
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-07
Det finns  stora skillnader vad gäller Parkinsonvården i landet. Bor du i storstäderna får du träffa din läkare oftare än om du bor på landsbygden och fler patienter får träffa en neurolog i Hallands län än i Jönköpings. Det visar en  enkät som Parkinsonförbundet gjorde för drygt ett år sedan. Om det här avspeglar den verkliga situationen i landet är svårt att säga eftersom det bara är en del av de som har  Parkinson som…

Stora vårdkostnader för Parkinsons sjukdom

Pengar
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-10-07
Nästan 2 miljarder kronor kostade vården av patienter med Parkinsons sjukdom i Sverige år 2009. Det visar en studie som gjorts vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund. I en nyligen publicerad artikel har hälsoekonomer vid institutet tillsammans med forskare på Karolinska Institutet undersökt de direkta vårdkostnaderna för Parkinsons sjukdom i Sverige. Summan blev 1,7 miljarder för hela landet i kostnader för vård och läkemedel, 76 000 kronor per patient. Av den stod…

Många mediciner för att hålla symtomen borta

Mediciner
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Leder, muskler och skelett, Äldre
2012-10-07
Darrar och skakar handen, känns armen stel, har du svårt att röra dig och är du över 50 år? Då finns risken att du har Parkinsons sjukdom, en neurologisk sjukdom som runt 20 000 personer har i Sverige. Parkinsons sjukdom beror på att de 1 miljon nervceller i hjärnan som producerar den kemiska substansen dopamin bryts…

Stor påfrestning att leva med Parkinsons sjukdom

Stor påfrestning att leva med Parkinsons sjukdom
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Leder, muskler och skelett, Smärta och värk, Äldre
2012-10-07
En promenad på egen hand är en självklarhet för de flesta men inte för Lillemor Dahlqvist. Hon har Parkinsons sjukdom och just nu räcker krafterna inte till. – Jag kan inte gå ut själv, jag har ingen styrka och har svårt med balansen, tar lätt ett snedsteg och jag är rädd för att ramla, säger hon. Det är…

Nils Danielsen: Att lyssna och prata med nervsystemet

Nils Danielsen, professor i morfologi
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om
2012-09-24
Min forskning är fokuserad på hur nervsystemet reagerar på skada och hur det läker. Forskningen har tagit mig från systemets yttersta delar via ryggmärgen till hjärnan. I början var jag intresserad av hur perifera nerver kunde repareras. Jag använde olika experimentella metoder för att försöka förbättra resultatet efter perifer nervkirurgi. Under denna period började jag alltmer intressera mig för hur nervceller i ryggmärgen reagerar på skada, hur de förändrar…

Malin Malmsjö: Cirkulationssystemet ger livskraft

Malin Malmsjö: Cirkulationssystemet ger livskraft
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Infektioner, Vad forskar du om
2012-09-24
Cirkulationssystemet transporterar syrgas och näringsämnen till celler och koldioxid och slaggprodukter från celler. Det är ett distributionsnät av blodkärl som är till för att upprätthålla balans i alla vävnader och organ i kroppen. Cirkulationens betydelse för vävnaders välbefinnande har löpt som en röd tråd genom min forskning. Initialt studerade jag hjärt- kärlsjukdomar och hur signalvägarna i blodkärlen påverkades av hjärtsvikt och arterioskleros. Detta är ett av våra mest välutforskade…

Lovande unga toppforskare vid Lunds universitet

illustration av nervceller
Kategori: Cancer, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Infektioner
2012-09-20
Drygt 500 yngre lovande europeiska toppforskare får 1,5 miljoner euro var i så kallade ”Starting Grant” av The European Research Council, ERC. Fyra av toppforskarna finns vid Lunds universitet; Malin Parmar, Kristian Pietras samt Oskar Hansson vid Medicinska fakulteten och Johan Malmström vid LTH. Av de totalt 4741 ansökningarna var det 536 forskare i Europa som beviljades ”starting grants”. Urvalet har skett genom s k ”peer review” bestående av…

Patienter med minnesproblem vanligt på sjukhus

sjukhussäng
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2012-09-18
Många äldre som läggs in på sjukhus lider av kognitiv svikt som tidigare inte varit känd hos patienten. Det visar en studie gjord vid Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus. Om minnesstörningarna inte upptäcks under sjukhusvistelsen kan det i värsta fall leda till att patienterna får en felaktig behandling. – Så många som 73 procent av patienterna över 60 år led av kognitiv svikt. Det visar att det är ett vanligt…

Nybyggda öron ny exportartikel

Nyckelord: ,
Kategori: Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hud
2012-09-17
Rekonstruerade öron uppbyggda av barnens egna revben har blivit en exportartikel från Plastikkirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus. – Vi gör åt hela Skandinavien, berättar S-O Wikström, plastikkirurgen som svarar för rekonstruktionerna. Av en bit revben skulpterar han fram ett ytteröra åt patienten som saknar sådant, oftast från födelsen. De senaste åren har tiotalet barn från Danmark kommit till Malmö varje år för att få ett nytt ytteröra. Från och med i år tar Rigshospitalet själv…

Nya risker upptäckta med vanlig kattparasit

Toxoplasma gondii
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Infektioner, Psykiska sjukdomar och besvär
2012-08-28
Flera nyutkomna studier har pekat på att infektion med kattparasiten Toxoplasma gondii kan ge en ökning i risken för självmordsförsök. Detta samband har nu forskare vid Lunds universitet också sett i en svensk studie. Den visar på en ännu tydligare riskökning än tidigare studier. – Vi kunde se att det var sju gånger vanligare med självsmordsförsök hos dem som var bärare av…