Nya rön om mikroglia, hjärnans renhållningsarbetare

Mikroglia och nervceller
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-04-30
Det centrala nervsystemets renhållningsarbetare, mikrogliaceller, spelar en viktig roll i skyddandet av hjärnan mot sjukdomar och skador. En forskargrupp i Lund har nu utvecklat en metod som gör det möjligt att på nära håll följa dessa stödjecellers beteende. Ny kunskap om mikrogliacellers specifika roll kan öppna dörren för viktig forskning inom flera olika hjärnsjukdomar, såsom…
Läs mer

Se filmen om balansträning vid yrsel

Nyckelord: , ,
Kategori: Filmer, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldres hälsa
2013-04-30
Sjukgymnast Eva Ekvall Hanssons forskning handlar om hur man kan träna för att motverka yrsel med en speciell form av balansträning som utmanar balanssinnets alla delar. Här kan du se filmen där Eva ger konkreta övningar på hur man kan träna upp sin balans. Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet 25 april 2013
Läs mer

Se filmen Malmö Offspring Study – Malmö familjestudie

Se filmen Malmö Offspring Study –  Malmö familjestudie
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Diabetes, Feature, Filmer, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2013-04-14
Malmö Offspring Study, Malmö familjestudie, är den första befolkningsstudien i Sverige som gör det möjligt att följa stora folksjukdomar över flera generationer. Fokus är bland annat på typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens och cancer. Målet är att ge forskningen tillgång till ny information om hur sjukdomar sprids inom familjer, inte bara via genetiskt arv utan också via livsstil, sociala mönster och hälsovanor. Studien drivs gemensamt av Lunds universitet och Region Skåne med stöd av EU.…
Läs mer

Ny kunskap om glaukom och näthinneavlossning

Fredrik Ghosh och Linnea Taylor
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-04-08
Med ny teknik och nya tankegångar hoppas forskare vid Lunds universitet kunna förklara varför vi drabbas av ögonsjukdomar som näthinneavlossning och grön starr. Forskning på ögonsjukdomar som näthinneavlossning och grön starr, glaukom, har hittills fokuserat på den biokemiska process som sker i ögat vid sjukdomarna. Fredrik Ghosh och hans kollegor har koncentrerat sig på att försöka förstå vad som händer biomekaniskt vid sjukdomarna och fått fram resultat som väckt stort intresse bland expertisen. – Vi har…
Läs mer

Forskare bildar nya nervceller – direkt i hjärnan

omprogrammerad nervcell
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-03-27
Forskningsfältet cellterapi, som syftar till att bilda nya celler i kroppen för att bota sjukdomar, har tagit ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen mot nya behandlingar. En färsk rapport från forskare vid Lunds universitet visar att det är möjligt att programmera om andra celler till nervceller, direkt i hjärnan. För två år sedan blev forskare i Lund först i världen med att programmera om mänskliga hudceller,…
Läs mer

Screening av grön starr svårt att genomföra i dagsläget

Screening av grön starr svårt att genomföra i dagsläget
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om?
2013-03-25
Grön starr är en av de vanligaste ögonsjukdomarna bland äldre. Ny forskning visar att det finns möjlighet att förbättra diagnostiken, men att det ännu inte finns någon metod för screening som är tillräckligt tillförlitlig, användarvänlig och kostnadseffektiv. Det framkommer i en ny avhandling från Sabina Andersson Geimer vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet. Hon har provat och utvärderat ett antal olika instrument som kan användas för att upptäcka grön starr (glaukom).…
Läs mer

Nya professorer vid Medicinska fakulteten

Lunds universitet
Kategori: Feature, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Funktionsnedsättningar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-03-15
Professorer vid Medicinska fakulteten Lunds universitet som installeras den 15 mars 2013 är: Anna-Karin Dykes, professor i reproduktiv perinatal och sexuell hälsa Läs mer i artikeln: Föräldrars välbefinnande i samband med barnafödande Gunilla Nordin Fredrikson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning med inriktning mot immunologisk terapiutveckling Läs mer i artikeln: Kan man vaccinera mot hjärtinfarkt och stroke? Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin, särskilt neurovetenskap Läs mer i artikeln: Träning…
Läs mer

Kan man vaccinera mot hjärtinfarkt och stroke?

Gunilla Nordin Fredrikson
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2013-03-15
Gunilla Nordin Fredrikson installeras som professor vid Lunds universitet 15 mars 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Hjärtinfarkt och stroke är de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden, och den bakomliggande orsaken till dessa sjukdomar är oftast åderförfettning. Förhöjda blodfettsnivåer ökar risken för att drabbas av åderförfettning, speciellt höga halter av det skadliga LDL-kolesterolet, som har en tendens att under sin resa genom blodomloppet lagras i kärlväggen och bilda plack. Det har även visat…
Läs mer

Träning och idrott i ett livsperspektiv

Jan Lexell
Kategori: Funktionsnedsättningar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2013-03-15
Jan Lexell installeras som professor vid Lunds universitet 15 mars 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Att komma tillbaka till ett bra liv efter en skada eller sjukdom i hjärna, ryggmärg, nerver eller muskler kan vara en stor utmaning för både den drabbade och dennes närstående. I många fall behövs lång kontakt med ett rehabiliteringsteam och olika insatser som underlättar anpassningen till det nya livet. En viktig del i rehabiliteringen är träningen,…
Läs mer

Barn och barnbarns tur att bidra med ny kunskap om folksjukdomar

barn av sin tid
Kategori: Cancer, Diabetes, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2013-03-07
Har farfars diabetes eller mormors bröstcancer någon betydelse för min hälsa? Varför går vissa sjukdomar i arv och kan vi förebygga detta? Nu startar Malmö Offspring Study, en medicinsk studie där anlag och riskfaktorer kan följas över generationerna inom samma familj. Tanken är att så småningom engagera flera tusen deltagare i studien. Malmö Offspring Study, Malmö familjestudie, är den första befolkningsstudien i Sverige som gör det möjligt att följa stora…
Läs mer