Vad händer i hjärnan när små barn lär sig nya ord?

Vad händer i hjärnan när små barn lär sig nya ord?
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2016-01-25
Under barnets andra levnadsår utvecklas språket enormt. Kristina Borgström, psykolog vid Lunds universitet, har i sin forskning visat hur hjärnans förmåga att snabbt lära nya ord förbättras avsevärt på bara fyra månader. Hon har även sett stora individuella skillnader i barnens språkutveckling. - Alla som har kontakt med små barn fascineras över hur snabbt deras ordförråd växer. Vad vi har gjort är att vi genom experiment har lyckats se hur barnens språkinlärning ser ut och förändras i…
Läs mer

Ny metod upptäcker okända proteinformer

Ny metod upptäcker okända proteinformer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2016-01-21
Med hjälp av en ny analysmetod har forskare vid Malmö högskola och universitetet i Bochum, upptäckt tidigare okända proteinformer. Upptäckten kan bidra till bättre diagnostik och behandling av sjukdomar som till exempel alzheimer och cancer. Börje Sellergren. Foto: Leif Johansson - Våra resultat är mycket uppmuntrande! Det är första gången metoden med molekylära avtryck upptäcker helt nya biologiskt relevanta proteinformer, säger Börje Sellergren, professor vid Malmö högskola och verksam inom forskningscentrumet…
Läs mer

Små partiklar väcker stora frågor

Små partiklar väcker stora frågor
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2016-01-15
I takt med att vi blir allt bättre på att designa och producera olika nanomaterial, väcks frågan hur dessa påverkar vår hälsa. Vet forskarna? – Inte tillräckligt, konstaterar Knut Deppert, professor i fysik vid Lunds universitet. Han vill se en ökning av forskningen om säkerheten kring nya nanomaterial. De är osynliga för blotta ögat, men spås få stor betydelse för allt från energiförsörjning till hur vi behandlar svåra sjukdomar. Nanopartiklarna har höga förväntningar på sig. Men…
Läs mer

Kan nanoimplantat rädda synen?

Kan nanoimplantat rädda synen?
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2016-01-12
Ett fruktbart samarbete mellan ögonforskare, materialvetare och fysiker har lett till att det nu är möjligt att odla nervceller i en sorts ”nanoskogar”, på ytor med upprättstående nanotrådar. Hur nervcellerna växer och hur de bildar kontakt med varandra i dessa skogar påminner om deras naturliga växtsätt i näthinnan – något som inte sker om de odlas på platta ytor i vanliga odlingsskålar. Metoden utgör en grund för näthinneimplantat men en del forskning återstår innan de…
Läs mer

Att lyssna på hjärnan med bättre precision och mindre skada

Att lyssna på hjärnan med bättre precision och mindre skada
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2016-01-11
För att bättre förstå hur hjärnan fungerar och vad som händer när den drabbas av olika sjukdomar behöver vi kunna lyssna på hjärnan. Vi måste kunna göra det utan att skada den samtidigt som vi har koll på vilka hjärnceller som vi faktiskt lyssnar på. Först då kan vi studera vilka celler som är aktiva vid kronisk smärta eller följa vad som verkligen händer när någon drabbas av exempelvis Alzheimers sjukdom eller depression. Med ökad…
Läs mer

Steg på vägen till genterapi mot svårbehandlad epilepsi

Steg på vägen till genterapi mot svårbehandlad epilepsi
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-12-14
Genom att föra in gener för en viss signalsubstans och dess receptor i hjärnan på försöksdjur med kronisk epilepsi har en forskargrupp vid Lunds universitet lyckats avsevärt minska antalet epileptiska anfall hos djuren. Försöket har lagts upp så att de i möjligaste mån ska efterlikna en framtida situation med behandling av mänskliga patienter. Många patienter med epilepsi får ingen lindring av existerande läkemedel. Vid svår epilepsi kan kirurgi bli ett alternativ, förutsatt att det går…
Läs mer

Nybildning av blodkärl kan förklara svårbehandlade Parkinson-symtom

Nybildning av blodkärl kan förklara svårbehandlade Parkinson-symtom
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättningar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-11-10
Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan är sannolikt orsaken till svårbehandlade gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Slutsatsen styrks av ny forskning från Lunds universitet. Många personer med Parkinsons sjukdom får med tiden gång- och balanssvårigheter - trots adekvat medicinering. En del patienter kan inte heller använda dopamin-baserade läkemedel fullt ut eftersom dopamin kan leda till biverkningar. Den aktuella forskningen verifierar liknande data från en tidigare studie av andra forskare. Den utfördes på hjärnvävnad från…
Läs mer

Ögats Dag 2015 – föreläsningar för allmänheten

öga
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-11-06
ÖGATS DAG SYD, en informativ eftermiddag med det senaste inom näthinneforskning samt om arbetet med att förbättra vardagen för synsvaga och personer med synskador. Program Näthinnekirurgi – dagens erövringar och framtida utmaningar Fredrik Ghosh, professor, överläkare, Oftalmologi, Lunds Universitet och SUS Möjligheten att operera i ögats bakre segment med s.k. näthinnekirurgi innebär att tillstånd som tidigare resulterade i blindhet nu kan behandlas framgångsrikt. Frontlinjen i forskningen inom området innefattar såväl kirurgisk som molekylärbiologisk innovation för att ytterligare…
Läs mer

Höstens nya professorer presenterar sin forskning

Universitetshuset Lund
Kategori: Feature, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Reproduktion och graviditet, Smärta och värk
2015-11-02
Nytt läkemedel mot havandeskapsförgiftning. Forskning för en god start i livet. Hjärnan hos för tidigt födda. Att reparera en skadad hjärna. Kryddstark smärtforskning. Det är några av forskningsområden som höstens nyinstallerade professorer arbetar med. De presenterar själva sin forskning i artiklarna nedan.   Foto: Charlotte Carlberg Bärg Nytt läkemedel mot havandeskapsförgiftning Foto: Roger Lundholm Forskning för en god start i livet Foto: Kennet…
Läs mer

Hjärnan glömmer för att spara energi

Hjärnan glömmer för att spara energi
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-10-29
Våra hjärnor har inte bara inlärningsmekanismer utan också glömskemekanismer som suddar ut ”onödig” inlärning. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu kunnat beskriva en av dessa mekanismer på cellnivå. Gruppens resultat förklarar ett inlärningsteoretiskt fenomen som hittills varit svårbegripligt. Utgångspunkten är att en försöksperson eller ett försöksdjur kan lära sig att förknippa en viss ton eller en viss ljussignal med en luftpuff mot ögat. Luftpuffen får människan eller djuret att blinka, och så småningom blinkar…
Läs mer