Nybildning av blodkärl kan förklara svårbehandlade Parkinson-symtom

Nybildning av blodkärl kan förklara svårbehandlade Parkinson-symtom
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättningar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-11-10
Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan är sannolikt orsaken till svårbehandlade gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Slutsatsen styrks av ny forskning från Lunds universitet. Många personer med Parkinsons sjukdom får med tiden gång- och balanssvårigheter - trots adekvat medicinering. En del patienter kan inte heller använda dopamin-baserade läkemedel fullt ut eftersom dopamin kan leda till biverkningar. Den aktuella forskningen verifierar liknande data från en tidigare studie av andra forskare. Den utfördes på hjärnvävnad från…
Läs mer

Ögats Dag 2015 – föreläsningar för allmänheten

öga
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-11-06
ÖGATS DAG SYD, en informativ eftermiddag med det senaste inom näthinneforskning samt om arbetet med att förbättra vardagen för synsvaga och personer med synskador. Program Näthinnekirurgi – dagens erövringar och framtida utmaningar Fredrik Ghosh, professor, överläkare, Oftalmologi, Lunds Universitet och SUS Möjligheten att operera i ögats bakre segment med s.k. näthinnekirurgi innebär att tillstånd som tidigare resulterade i blindhet nu kan behandlas framgångsrikt. Frontlinjen i forskningen inom området innefattar såväl kirurgisk som molekylärbiologisk innovation för att ytterligare…
Läs mer

Höstens nya professorer presenterar sin forskning

Universitetshuset Lund
Kategori: Feature, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Reproduktion och graviditet, Smärta och värk
2015-11-02
Nytt läkemedel mot havandeskapsförgiftning. Forskning för en god start i livet. Hjärnan hos för tidigt födda. Att reparera en skadad hjärna. Kryddstark smärtforskning. Det är några av forskningsområden som höstens nyinstallerade professorer arbetar med. De presenterar själva sin forskning i artiklarna nedan.   Foto: Charlotte Carlberg Bärg Nytt läkemedel mot havandeskapsförgiftning Foto: Roger Lundholm Forskning för en god start i livet Foto: Kennet…
Läs mer

Hjärnan glömmer för att spara energi

Hjärnan glömmer för att spara energi
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-10-29
Våra hjärnor har inte bara inlärningsmekanismer utan också glömskemekanismer som suddar ut ”onödig” inlärning. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu kunnat beskriva en av dessa mekanismer på cellnivå. Gruppens resultat förklarar ett inlärningsteoretiskt fenomen som hittills varit svårbegripligt. Utgångspunkten är att en försöksperson eller ett försöksdjur kan lära sig att förknippa en viss ton eller en viss ljussignal med en luftpuff mot ögat. Luftpuffen får människan eller djuret att blinka, och så småningom blinkar…
Läs mer

Genombrott för flexibla elektrodimplantat i hjärnan

Genombrott för flexibla elektrodimplantat i hjärnan
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-10-05
Under snart nio år har forskarna inom NRC vid Lunds universitet arbetat med att utveckla implanterbar teknik som kan registrera signaler från enskilda nervceller i hjärnan över en längre tid och utan att hjärnvävnaden skadas. Nu har de kommit ett stort steg närmare målet. Det finns ett stort intresse för en sådan teknik eftersom den skulle göra det möjligt att förstå hur hjärnan fungerar både hos friska och sjuka individer. - Det är flera delar som måste gå…
Läs mer

Att reparera en skadad hjärna

Malin Parmar
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-10-02
Malin Parmar installerades som professor i cellulär neurovetenskap den 16 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Hjärnan har en mycket begränsad förmåga att bilda nya nervceller, vilket gör att man i dag inte kan bota många av de sjukdomar och skador som innebär att nervceller i hjärnan dör. I Lund finns en lång tradition av att utveckla nya metoder för att reparera en skadad hjärna, och det som fångat mitt…
Läs mer

Kryddstark smärtforskning

Kryddstark smärtforskning
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Smärta och värk
2015-10-02
Peter Zygmunt installerades som professor i farmakologi den 16 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Ämnet farmakologi – läran om läkemedel – är centralt för att förstå hur man tar fram läkemedel och använder dem för att bota eller lindra sjukdomar och sjukdomssymtom. Kemiska substanser vars effekter är kända är viktiga farmakologiska redskap för att utforska hur kroppen fungerar normalt och vid sjukdom. Studier av läkemedel som används utan att…
Läs mer

Chans till tidig Alzheimerupptäckt ökar

Chans till tidig Alzheimerupptäckt ökar
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-09-17
Oskar Hansson och Sebastian Palmqvist. Foto: Björn Hansson En i Sverige nyligen godkänd metod för att leta efter tidiga tecken på Alzheimers sjukdom med s.k. amyloid PET-kamera fungerar lika bra som det ryggvätskeprov som används sedan tidigare. Det visar en ny studie från Lunds universitet, och nu hoppas artikelförfattarna på ett lyft för forskning och tidig behandling. De vanligaste verktygen som används i den svenska vården för att undersöka tecken på Alzheimers sjukdom är olika…
Läs mer

Döden räddar liv

Döden räddar liv
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2015-09-14
En organdonator kan rädda livet på upp till åtta andra personer. Trots detta räcker idag inte antalet organdonationer till för att fylla det behov som finns. Ett problem är att inte alla möjliga organdonationer blir av. Och en av orsakerna till detta är att de flesta av oss inte har tagit ställning för eller emot donation. När det värsta inträffar – när livet inte går att rädda trots intensivvård och det endast är respiratorn som…
Läs mer

Nanoteknik används i utveckling av nya behandlingsstrategier för ögonsjukdomar

Nanoteknik används i utveckling av nya behandlingsstrategier för ögonsjukdomar
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-09-02
Den som drabbas av den fruktade ögonsjukdomen retinitis pigmentosa, men även glaukom (grön starr), näthinneavlossning, sjukdom på gulafläcken eller patienter med diabetes, kan riskera svår synnedsättning eller att bli blind. Detta ifall viktiga ljuskänsliga synceller eller ganglieceller i näthinnan dör. (IKVL) – Den mänskliga näthinnan saknar, till skillnad från näthinnor hos många lägre ryggradsdjur, förmågan att regenerera. Utan känsliga fotoreceptorer och ganglieceller klarar inte den tunna näthinnan att skapa en bild med information om bland annat…
Läs mer