Havre – mer än bara gröt

Havre – mer än bara gröt
Havre innehåller mer fett än andra spannmål och havreoljan har en unik sammansättning. Havre innehåller mer fett än andra spannmål och havreoljan har en unik sammansättning. En speciell havreolje-beredning har i en vetenskaplig studie visat sig ge ökad mättnad.Vår stillasittande livsstil i kombination med för mycket energirik mat, gör det för många allt svårare att hålla en hälsosam livsstil. Övervikt och fetma är ett växande problem som ökar risken för bland…

Svårt att förklara könsskillnader vid mag-tarmbesvär

ont i magen
Rita Gustafsson har sökt förklaringar till att fler kvinnor än män söker för mag-tarmproblem. Foto: Björn Martinsson Fler kvinnor än män söker för mag-tarmproblem. Varför? En avhandling från Lunds universitet försöker ge svaret och lägger samtidigt ett oväntat diabetesfynd i dagen. Det är oklart varför förekomsten av mag-tarmrelaterade sjukdomar som t.ex. kollagen kolit och IBS (irritable bowel syndrome) är högre bland kvinnor än män. - Jag har i min avhandling undersökt hormonella…

Har du frågor om njurarnas sjukdomar?

njure
Från inspelningen av Doktorn svarar januari 2014. Foto: Sally Cloodt Nästa avsnitt av Doktorn svarar som spelas in i början på november handlar om njurarnas sjukdomar. Patientinformatör Bruno Clevström samtalar med överläkare Naomi Clyne vid Skånes universitetssjukhus. Hon är också forskargruppsledare för projekt kring kronisk njursjukdom vid Lunds universitet. Har du frågor? Vi tar gärna emot dina frågor om njursjukdom innan programmet. Tänk på att frågorna inte bör vara för personliga om…

Stora proteiner i urinen visar hög sjukdomsrisk

Rafid Tofik
Höjda nivåer av äggvita i urinen förekommer både vid många sjukdomar och vid andra tillstånd som inte är sjukliga. Mycket stora proteiner verkar dock vara en sak för sig, och ett allvarligt risktecken. Om stora proteiner läckt ut i urinen innebär det att njuren inte fungerar som den ska, och att patienten troligen löper risk för både hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. Rafid Tofik. Foto: privat Det visar en nyligen framlagd avhandling av…

Prisbelönad forskning om barncancer

barn
 Foto: Colourbox Forskaren och läkaren David Gisselsson Nord vid Lunds universitet arbetar med barncancer, i första hand med att försöka utveckla ett sätt att bedöma farligheten hos en form av njurcancer som drabbar barn. En sådan metod skulle hjälpa läkarna att avgöra vilka barn som måste ha en intensiv behandling, och vilka som inte behöver lika tuffa metoder. För detta får han nu 100 000 kronor av Eric K. Fernströms stiftelse. Fernströmstiftelsen delar varje år…

Tre av fyra beredda gentesta sig för personlig diet

Tre av fyra beredda gentesta sig för personlig diet
Topsa dig själv, skicka iväg ett gentest och få veta hur just du ska äta för att förbättra hälsan. Trots kritiken mot gentester, så tyder en studie vid Lunds universitet på att allt fler är intresserade av dem. Vem vill inte veta om man kan fortsätta med pasta och bröd? Chansen att få individuella råd om hur just du ska äta, överväger bristerna med dagens gentester för de flesta. Etikern Jennie Ahlgren bygger sin doktorsavhandling…

Spenatextrakt ger viktminskning

spenat
Under senare år har forskare vid Lunds universitet presenterat forskningsresultat kring viktnedgång med hjälp av thylakoider i form av ett spenatextrakt. Nu är den första långtidsstudien på människor publicerad och resultaten är entydiga. Med tillskott av thylakoider stärks den egna produktionen av mättnadshormoner vilket hjälper oss att hålla en hälsosam kosthållning. - Analyserna visar att en shot med thylakoider före frukost gör att suget efter sött minskar och att mättnadskänslan håller i sig hela dagen,…

Risk för glutenintolerans högst i Sverige

Daniel Agardh
Flera viktiga kunskaper och antaganden om glutenintolerans, celiaki, bekräftas i en omfattande, internationell studie där Lunds universitet deltar. Det gäller bland annat den höga risken för glutenintolerans bland svenska barn. Rönen bygger på den första större studien där deltagare från flera olika länder följts upp på identiskt vis. Basen är över 6 400 barn som följts upp till fem års ålder från Sverige, Finland, Tyskland och USA. Barnen deltar i den internationella diabetes- och celiakistudien…

Frisörer exponeras för cancer- framkallande ämnen

Foto: Spiderdog, Flickr Ny studie talar för att frisörer i sitt arbete exponeras för ämne som kan orsaka cancer i urinblåsan. Under senare tid har det kommit rapporter som tyder på att cancerframkallande ämnen, aromatiska aminer som kan orsaka cancer i urinblåsan, kan finnas som föroreningar i vissa hårfärgningsprodukter. I en aktuell studie vid Lunds universitet har forskare undersökt i vilken utsträckning frisörer exponeras för dessa aromatiska aminer i sitt arbete.…

Se upp för energibrist hos unga som tränar!

Anna Melin
Foto: Roger Lundholm Det kostbudskap som många ungdomar möter idag är att de ska äta lite fett och socker, men mycket fiber. Det är generella kostråd som är bra för de flesta av oss, men inte för de ungdomar eller elitidrottare som tränar mycket. De är i stället i riskzonen för att få energibrist, och de negativa effekter på hälsan som det kan leda till. – När någon blir så kraftigt…